Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hiddingh - Zoeken: kaapstad

5 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.008.86
J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1932
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.008.86
Auteur: J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1932
CC0

Periode:

1844-1867

Omvang:

0,10 meter; 36 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Mr. Cornelis Hiddingh (1809-1871) was vanaf 1861 tot en met 1871 consul-generaal van Oranje-Vrijstaat in Nederland. In het archief bevinden zich voornamelijk stukken over de reis van C. Hiddingh, die - door de Nederlandse regering tijdens deze reis naar Zuid-Afrika (1855) - verzocht werd te rapporteren over de Oranje-Vrijstaat, die betrekkingen met Nederland wilde aanknopen.

Archiefvormers:

  • Hiddingh, C.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Vermoedelijk is maar een gedeelte van het door hem gevormde archief - in zijn hoedanigheid als consul-generaal van de Oranje-Vrijstaat - bewaard gebleven (

Vgl. dr. 11. P.N. Muller: Oude tijden in den Oranje-Vrijstaat, Leiden 1907, blz. 52: "Vruchteloos heb ik getracht omtrent zijn consulaire werkzaamheid iets te weten te komen: daarop betrekking hebbende papieren schijnt hij niet te hebben nagelaten".

). Strikt genomen hoorden deze archivalia in de Unie van Zuid-Afrika thuis (

De papieren van zijn voorganger Lauts berusten volgens mededeeling van dr. W.J. Leyds in het Staatsarchief te Pretoria, waaraan laatstgenoemde ze heeft afgestaan na aankoop bij Fred. Muller te Amsterdam. Verscheiden stukken zijn uitgegeven door dr. S.P. Engelbrecht in zijn Geschiedenis van de Nederduits-Hervormde Kerk in Zuid-Afrika (Amsterdam en Pretoria, 1920 en 1925), die in dl. 1 blz. 93 Hiddinghs verslag van weinig waarde acht.

)
, maar omdat ze zoo gering in aantal zijn, werd het ongewenscht geacht ze te scheiden van de papieren betreffende bovengenoemde reis, die te zamen met deze stukken aan het Algemeen Rijksarchief geschonken werden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in