Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat-Generaal Kaapstad - Zoeken: kaapstad

260 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.125
R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.125
Auteur: R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1938-1956

Omvang:

6.00 meter; 216 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Consulaat-Generaal in Kaapstad bevat de agenda’s van de ingekomen post, alsmede documenten van organisatorische en protocollaire aard. Daarnaast zijn er archivalia die voortvloeien uit handelsbetrekkingen, economische activiteiten, migratie en culturele aangelegenheden. Verder zijn er bescheiden aanwezig aangaande de oorlogsomstandigheden als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Nederland en de installatie in 1942 van de Militaire Missie te Pretoria. Daaronder bevinden zich stukken betreffende (de)mobilisatie en de inzet van dienstplichtigen (incl. persoonsdossiers), de persoonsdossiers van voornamelijk vrouwelijke vrijwilligers voor de bevrijding en wederopbouw en enige stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van landgenoten. Voorts zijn er rapporten van de officieren belast met handelsbescherming, enkele bescheiden m.b.t. de evacuatie van de marinebasis Soerabaja naar Simonstown en stukken in relatie tot de waarneming van het Duitse consulaat tijdens de oorlog.

Archiefvormers:

  • Consulaat te Kaapstad (1938-1950)
  • Consulaat-Generaal te Kaapstad (1950-1956)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Index van personen, plaatsen en zaken

De getallen achter de namen/trefwoorden verwijzen naar de inventarisnummers en/of inleiding (afgekort als inl.)

De volgende inventarisnummers zijn niet in de index opgenomen: 1-17, 55, 90, 142, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 179, 188.

Tabel met zoekresultaten in archieven
Naam, plaats of zaakInv.nr(s).
Aagtekerk (m.s.)60
Aalbers, D.144
Aalst, A.K. van41
Aalsum (s.s.)60
Aandewiel, A.30
Aanstoot, E.H.144
aardappelen68
Aarnoutse, Y.30
Abosso (s.s.)140, 177
Aboulfethouh, S.72
accountantsonderzoek ME Soerabaja193
Adendorff, W.D.204
administrasie vir die ontvangs van oorsese kinders75
Admiral Graf von Spee (s.s.)200
Adrian, F.W.200
Afdeeling Beheer Nederlandse Eigendommen54
African Consolidated Films Ltd.81
African Consolidated Theatres Ltd.82
African Shippind Ltd.87
African Tool Company77
afscheidspakketten87
agricultural machinery64
Ahlberg, A.F.41
Ah Lee41
Aikema, A.184
Aikema, G.L.144
Aikema, J.40
Ajax (kruiser)200
akte van overlijden60
Albarda, J.W.41
Alberts, G.59
Alcyone (s.s.)60, 141
Alexander, D.25, 27
Algemeen Nederlands Steuncomité81
Algemeen Nederlandsch Verbondinl., 38, 43, 81, 82, 83, 91, 93, 99, 100, 113, 123, 130
Algenib (m.s.)60
Algera, J.129
Algorab (s.s.)60
alimentatieplicht53
Alkema, J.P.T.144
Allan, E.W.42
Allan, G.75
Alma, J.F.M.40, 144
Almkerk (m.s.)60, 196
Alphacca (s.s.)60
Alphen, G. van111
Alphen, J. van100
Alphen, L.J. van49, 144
Alpherat (s.s.)140
Alten, R.200
Alting Mees, L.A.80
Amak41
Ambagtsheer, J.H.171, 172
ambtenaren (opleiding van)23
Ammers, P.C. van40
Amorison, J.B.A.172
Amsterdam Diamond Cutting Works118
Andel, T. van52
Anderson, A.75
Anderson, C.42
Anderson, J.22
Anderson, J.B.42
Anker, J.C.41
Anschutz, W.81
Antonia (m.s.)87
Appell, A.M.204
application for advertising facilities118
Archer, J.D.41
archief van de handelsbescherming197, 199
archief van het consulaat te Bloemfontein28
archief van het vice-consulaat te Port Elizabeth30
archief van het consulaat te St. Denis23
Arnaud Gerkens, P.R.d'139
Arndt, E.203
Arnold, C.A.144
Arnold, J.P.H.49, 77, 81
Arnold, L.J.G.49
As, H. van144, 184
As, J. van125
As, R. van171
Asbeck, C.J. Baron van184, 194
Asch, M. van144
Aschman, G.81
Asper, H.J.144
Asperen-Becker, T.A. van18
Assen, K. van63
Assen, R. van171, 172
Assen, W. van49, 144
Asten, W.A. van141
Atkins, J.S.82
Atsma, H.42
Augsburgse geloofsbelijdenis107
Aurik, H.W.J.144, 184
Australië171-173
auteursrecht54
Aveling, G.49, 52, 143, 144
Aveling, J.83
Aveling, L.J.W.144
Avis, M.C.81
Baardman, H.85
Baartman, A.145, 184
Baaren, A.H.K. van59
Baarn (s.s.)60, 140, 141
Baas, F.101
Baas, M.171, 172
Bac, J.40
Back to Civilian Life (brochure)178
Baggerman, F.A.M.L.145
Baggus, N.41
Baird,, J.T.100
Bairnsfather, N.131
Bakker, B.B.41
Bakker, Chr.145
Bakker, E.145
Bakker, F.J.145
Bakker, G.49, 63, 145
Bakker, J.41, 60
Bakker,, J.K.41
Bakker, J.W.145
Bakker, K.49, 145
Bakker, N.171, 172
Bakker, P.41
Bakker, S.41
Bal, A.41
Bal, H.41
Bal, L.41
Baldwin, E.42
Balen, J.C. van40
Balingkar (s.s.)140
Ballintijn, G.129
Banks, D.75
Bantam (s.s.)60
Barendse, G.J.41
Barnouw, A.J.125
Bartholomeus Dias Kruis30
Basford, B.G.41
Bass, E.82
Basson, J.H.204
Basutolandinl., 20
Bataviainl
Bataviaasch Nieuwsblad180
Batenburg, J.145
Battaerd, P.81, 83, 95
Bavel, A. van41
Bavel, G. van49, 145, 184
Bavel, M.R. van145
Bax, D.79, 100, 101, 110, 114
Bax, T.82, 83
Bayliss, R.H.41
Bean, L.41, 42, 88
Bechuanaland20
Becker, A.B.202
Becker, M.41
Beckerinck, J.J.41
Beckhuis, J.83
Beckhuis, W.83
Beeck, L. van145
Beek, H.M. van41, 60
Beek, J. van41
Beekhuis, F.M.172
Beekhuis, J.14???
Beekhuis, W.63
Beekman, G.J.H.145
Beekman, J.G.100, 184
Beekman, W.C.80, 83
Beelaerts van Blokland, F.128, 132, 137
Beele, A.J.145, 184, 186
Beelem, P. van41
Beens, H.W.80, 81
Beer, J.P.B. de75
Beer, W.J. de71
Beest, W.A. van70
Beira (consulaat)19
Bekman, A.J.139
Belinfante, W.G.54
Belkum, Ch.H. van145
Belkum, Y.A.100
Belonje, B.30, 42
Benakat (s.s.)60, 180
Bengkalis (s.s.)60
Benjamin, H.G.75
Bensink, G.J.59
Benson, Hr.76
Bent, D. van der59
Berends, R.C.41
Berflo, G.J.C.145, 184
Berg, E.R. van den145
Berg, H.N. van der130
Berg, J.v.d.100, 105
Berg, J.R.v.d.145
Berg, L.v.d.41
Berg, W.H.v.d.41
Bergen, D.A. van82, 145
Berger, L.196
Bergh, R.82
Bergmeester, W.J.145, 184
berichtenverkeer Z. A.-Ned. Indië126
Berkel, J. van41, 60
Berkhof-Veen, E.v.d.29
Berkhout, A.141
Berkhout, G.145
Berkhout, J.41
Berlage, A.C.145
Bernards, J.P.A.L.145
Bernardy, P.200
beschermingspassen202
Besselaar, G.109
Besseling, J.B.L.40, 44
Bestebreurtje, J.49, 145
Bestelink, M.J.145
betaalstaten kostwinnerschap184
Bettink, P.J.181
Beusichem, C. van87
Bever, M.A. de63, 81, 145, 184
bevrijding Nederland39, 137
Beyma, Jhr. W.F.G.L. van49, 63, 145, 172
Beymerwerdt, E.J. van41
Bezemer, H.87
bezettingsstaten (instructies)33
bezoldiging militairen33
Biegel, H.M.49, 145
Bierman, J.40, 82
Biesheuvel, A.145
Biesheuvel, H.145
Bikkers, J.145
Binnendijk, A.171, 172
biologen112
Birnie-Visscher, F.C.E.172
Bischoff, A.H.81, 83
Blaauw, E. de41
Blacquière, J.F.146, 184
Blacquière, N.82
Bladergroen, H.A.81, 146, 84
Blaers, J.R.41
Blahovská, F.131
Blahofsky, A.43
Blanken, E.41
Blankenstein, D.40, 146
Blankestein, M. van125
Blankers, J.101
Blankert, J.59
Blankstein, D.L.E.60
Blaricum, E. van70
Blekton, A.W.146
Bles, A.P.143
Bles, G.A.146
Blink, C.v.d.41
Blitz, J.146, 184
Blitz, L.82
Block, A.A.M. de49, 63, 81, 83, 146
Bloem, H.71
Bloemfontein (consulaat)inl., 28, 29, 34, 130, 131
Bloemfontein (m.s.)60, 200
Bloemink, Hr.71
Blok, Mw.42
Blok, A.C.81
Blok, H.A.N.146
Blok, H.D.R.82, 146
Blok, J.41, 140
Blok, J.L.41
Blok, K.83
Blokpoel, C.C.81
Blokpoel, J.F.C.40, 41, 81, 83, 195
Blom, J.v.d.41
Blommendaal, D.M.146
Blommert, J.S.171, 172
Blue Peter, The130, 131
Bodegraven (s.s.)60
Bodenstein, Dr.41, 132
Boeke, N.49, 146
boekhouding Duits consulaat205-208
Boelen, F.J.56
Boelrijk, J.F.P.146
Boendermaker, C.24, 172
Boendermaker, E.171
Boendermaker, M.49, 143, 146
Boer, A. de146
Boer-Vertin, A. de87
Boer, C. de49
Boer, J.F.L. de60
Boer, M.H.186
Boer, P.49
Boer, P.M. de83, 87, 88, 143, 178, 181, 183
Boer, R.N. de41
Boer, S.C. de146
Boerlage, Hr.100
Boersma, J.83
Boersma, S.83
Boeseken, A.81, 114
Boesman, J.100
Boestert, H. den146, 186
Boezel, J.41
Bohlken, L.59
Boissevain (m.s.)45, 60, 129
Bok, J.H.171, 172
Bokhorst, M.93, 100, 101, 102, 114, 126, 130
Bolkestein, C.122
Boll, C.J.49, 146, 184
Bommel, M.A. van172
Bonarius, korporaal146
Bondt, P. de49, 146
Bongers, C.146
Bongers, G.F.83
Bongers, J.41, 75, 146
Boog, D.J.41
Boogaard, M.K.41
Boogaerdt, A.J.146
Boogertman, H.87
Booleman, R.O.B.49, 146, 184
Boomstra, M.E.171, 172
Boon, C.W.41
Boon, J.J.197, 199
Boon, J.M.146, 184
Boonstra-Normann, E.J.172
Boosman, A.inl., 36, 83, 139, 140, 143, 181, 194, 197, 198, 199
Boot, J.H.70
Bootsma, T.146
Booy, A. de139
Booy, G.41
Booy, J.M. de43
Booy, W. de71
Booy-Scheltus, W.G.A.79
Borgers, J.41
Borgman, B.196
Born, A.59, 146
Borret, W.H.J.M.44
Borst, J.M.196
Borst, K.146
Bos, C.v.d.30, 146
Bos, F.v.d.49, 79
Bos, F.C.v.d.146
Bos, J.H.41
Bos, J.M.A.A.59
Bos, K.146
Bosch, A.v.d.87
Bosch van Drakestein, A.L.72
Bosch, M.C.v.d.30
Boschfontein (m.s.)60
Boskoop (s.s.)196
Bosma, J.inl., 143
Bosma, O.146
Bosman, A.J.82
Bosman, D.B.81, 98, 113, 114
Bosman, E.82
Bosman, E.A.41
Bosman, F.C.L.93, 98, 109
Bosman, G.53
Bosman, H.H.41
Botbijl, G.100
Botbijl, S.A.49
Both, C.C.146
Both, J.146
Both, J.H.C.143, 146
Both, S.146
Botha, H.75
Botha, H.J.75
Botha, M.C.95, 111, 114
Botha, P.R.140, 200
Bouhuis, A.40, 147
Bouman, A.83, 87
Bouman, A.C.49, 81, 88, 95, 120, 125, 172, 180
Bouman, H.C.171, 172
Bouman, Q.C.147
Bouman, S.12???
Boutkan, A.41
Bouwman, R.171, 172
Boxmeer, H.J.J.147, 184
Boyce, H.C.41
Boyd, H.41
Boyen, A.200
Braal, Mw. De42
Braal, C.A. de31, 42, 134, 147
Braam, B.G.49, 147
Braam, P. van95, 113
Braamse, F.85
Braamse, J.139
Bradenhorst, J.W.8???
Brady, G.75
Bragaar, Mw.87
Brand, C.N.v.d.147
Brand, J.W.147
Brand, M.147
Brandt, A.43, 100
Brandt-Corstius, A.147
Brandt, S.203
Brandwijk, G. van41
Brandwijk, P.147
Braspot, H.D.60
Brassem, Hr. Van40
Brassem, K.M.86
Brassera, P.W.147
Braun, G.F.60
Braunlich, M.P.203
Brauw, M.L. de147
Bredasdorp96
Bree, N. van171, 172
Bree, W.J.147, 184
Breedijk, J.J.J.147
Breedijk, M.41, 60
Breeveld, P.147
Breitenstein, C.A.23, 49, 83, 147
Breman, A.147
Breman, P.147, 172
Bremen, J.M. van41
Bremer, C.41
Brendgen, J.80, 81
Breuack, A.81
Breugel Douglas, Baron en Baronesse Van43, 72
Breugel Douglas, Vera van72
Breunissen, J.F.25
Breunissen, J.J.79, 147
Breunissen, N.25
Brévoort, J.A.87
Brink, J.75, 100
Brink, M.75
Brink, T.81
Brinkcate, H.147
Brinkman-Siemerink, J.30
Brinkman-Siemerink, T.42
Brinkman, W.100
Brinton, W.43, 82, 139
Brits, K.75
Broek, A.40, 147
Broeke, C.M.v.d.147
Broekhuysen, G.J.189
Broekhuysen, M.147
Broekman, J.H.100
Broere, H.A.41, 83
Broese van Groenou, A.41
Bromtol, De (weekblad)137
Bron, P.M.83, 86
Brongersma, L.112
Bronkhorst, J.87
Brooklyn, H.A.41
Brouwer, B.60, 147
Brouwer, C.H.inl., 140, 194, 195, 197
Brouwer, H.41
Brouwer, K.147
Brouwer, P.147
Brouwer, S.82
Brown, Mw.42
Brown, E.W.88
Brown-King, G.A.41
Brown, T.W.75
Browne, H.H.63, 83
Bruckmann, I.200
Bruens, J.B.147
Brugge, C.W. te147, 184
Brugge, J.K.v.d.147
Brugge, S.S. ter147
Bruggen, K. van147
Bruin, P.41
Bruins-Lich, Mw.87
Brul, G.P.v.d.77
Brümmer, F.75
Bruning, Ph.143
Bruyn, A.M.H. de59
Bruyn, B. de147
Bruyn, C. du181
Bruyn, C.G.J. de147
Bruyne, E.J.H. de171
Brij, A.A.41
Budelman, H.43, 81, 171, 191
Budgen, D.A.41, 69, 140
Bueren, J.H.P.W. van41
building plans64
Buining, P.147
Buining, P.K.49, 172
Buisman, Mw.42
Buisman, H.G.22, 30, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 63, 81, 82, 85, 87, 88, 204
Buitenhof, H.147, 184
Bulawayo (consulaat)19
Bulcraig, T.180
bulletin van het Van Riebeeck Comité103
Bultman, H.F.49, 87
Buma, C.W.A.71
Burg, A.J.v.d.147, 171
Burg, W.v.d.184
burgemeester van Culemborg100, 106
Bürger, A.200
Burger, D.70, 147
Burger, E.J.70
Burger, R.S.82
Burger, W.F.H.41
Burns, J.J.H.147
Bus, J.Z.147
Bussy, N.V.J.H. de54
Butler, J.A.147
Butter, L.41
Buy, H.G. du73
Buy Weniger, W.F.M. de87
Buyse, A.41
Buyskes, H.82
Buytendijk, G.J.J.49, 147
Buyze, A.41
bijbels117
Bijker, Hr.inl
Bijker, K.63
Bijl, P.40, 49, 125, 147
Bijl, P.v.d.88, 131, 147
Bijl, P.A.v.d.112
Bijl, P.V.G.v.d.82
Bylandt, W. van195
Bijlsma, C.49
Bijlsma, C.M.171
Bijlsma, H.83, 147
Bijlsma, J.49, 143, 147
Bijlsma, S.F.147
Caddie, C.S.82
Calkoen, A.18, 30, 34
Calleson, boekhandelaar18
Campbell, C.J.88
Canadainl
Cape Steel Constructioninl., 63, 82, 100, 101
Carey Slater, F.82
Carl Fritzen (s.s.)200
Casembroot, A.F.C.129
Castle, M.44
Cate Hoedemaker, F.H. ten42, 87
Catlender, J.F.41
Cement Sales Ltd.68
Cevaal, W.41
Cheong Chuen41
chiffreuses171
Church, B.88
circulaires Van Riebeeck Comité103
Civil service club38
Clark, H.136
Clarke, G.A.W.82
Clayton, E.M.181
Cleghorn & Harris Ltd.82
Cloesmeyer, A.41
Cloete, R.P.172
Close, P.L.81
Clutton, A.N.41
Cluver, Dr.200
Cluver, A.H.73
Cobb, H.100, 101
Cohen, A.81
Cohen, J. à83
Cohen, J.A.42
Cohen, J.A.A.81, 82, 83
Coini, A.40
Coini, J.148
Colombia (m.s.)140
Colombo171, 195, 197
Comité gevallen strijders (1940-1945)40
Comité Nederland-Zuid-Afrika94, 113
Comité "Neerlands Vrijheidsdag"38, 43
Comité Van Riebeeck herdenking 1952100, 101
Comité Watersnood 195390
Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd45, 54, 68
Commissie van bijstand v.h. Van Riebeeck Comité104
Commissioner for Immigration and Asiatic Affairs71
Comozin (s.s.)200
Conowski, S.136
Conrad, K.38
Conradie, Mw.25
Conradie, J.98
Conradie, J.H.82
consul van Denemarken39
contingentenlijsten174, 175
Cooper, H.W.39
Cooper, J.41
Cooreman, J.L.148, 184
Coosens, H.41
Cooter, A.M.P.43
Coppens, J.A.59
Corder, C.S.82
Cordia, P.C.41
Cornelis, M.B.M.197
Cornell, Hr.25
Cornish, W.R.18
Corten, M.J.H.G.41, 60
Coster, C.H.P.41
Couvret, Hr.191
Couwenberg, C.Th.172
Couwenberg, S.25
Cowan, J.88
Cras, J.M.139
Crawford, A.70
Cremers, L.M.181
Creveld, A.S. van71
Croin, V.41
Croonenberg, S.82
Crowe, S.E.76
Cruse, H.P.82, 95
Culemborg100, 101, 106
Cullingworth, S.O.81
culturele betrekkingen92, 95
cultuurgeschiedenis109, 110, 111
Curaçaoinl., 181
Dahl, G.82
Dalen, J. van49, 148, 184
Dam, A. van63, 148, 184
Dam, H.A.J. ten190
Dam, K.A.P.148
Damoisseaux, M.148
Danielse, P.H.41
Danschutter, J.B.41
Danziger, M.202
Das, Hr.71
Das, M.83
Daubenton, F.23, 25, 82, 143
David Philp, Mw.87
Davies, M.W.38
Davis, J.H.118
Davis, S.81
Dawes, Mw.98
Day, T.R.82
Deall, J.H.41
Dedert, D.60
Dekema, A.41
Dekker, C.41
Dekker, C.P.41
Dekker, F.49, 89
Dekker, J.41, 63
Dekker, J.H.148
Dekker, J.P.60
Delport, D.191
demobilisatie144-167, 178, 179
Denby, J.O.25
Dencher, J.L.196
Denekamp, F.D.148
Departement van spoorwegen en havens69
Deputy grand master for South Africa38
Derksen, J.H.148
Deth, G. van100
Deun, N. van41
Deutscher Hilfsverein204, 205
Dibbets, J.148
Dick, R.E.81
Diem, H.H. van49
Diender, C.41
dienstplicht (-igen)inl., 45, 85, 87, 118, 143-170, 174-179, 182-136
dienstreizen34, 35
dienstweigering, -weigeraarsinl., 143-170, 180, 181, 186, 190
Diepering, N.172
Diepeveen, J.R.M.87
Diepeveen, J.W.M.87
Diepeveen, W.J.M.23, 87
Diesveld, H.63
Diesveld, H.L.49, 148
Dingemans, H.H.27
Dik, K.E.41
Disselkoen, A.P.41
Djambi (m.s.)60
Djojoh41
Dobbenga, V.H.41
Dockrall, I.A.82
Doelder, J.J. den59
Doelgani41
Doerr, W.203
Doesburg, B. van148
Doesburgh, H. van52
Doesschate, J. ten43
Dolk, J.A.148
Dolmans, A.Th.L.41, 60
Domburg, A.83
Domerghi, R.87
Donders, Mw.171
Donkers, W.H.M.148
Donkersgoed, E.S. van203
Doorduin, J.30
Doorn, A. van100
Doorn, E.K. van148
Doorn, H. van148
Doorn, H.J.W. van30
Doorn, J. van100, 148, 184
Doornbos, A.148
Doornebos, P.F.46
Doornum, J.G.E. van139, 148, 171, 172
Dornfest, I.82
Dorp, J. van60
Dörr, H.203
Dorr, M.148
Dörr, S.101, 130
Dorsten, J. van148
Doss, M.T.88
Douglas, Mw.75
Douglas, MacKelvie, Galbraith & Co193
Douwes, J.83
Dovianus, H.143, 148, 184
Dovianus, W.J.85
Doyer, L.B.49, 148
Drees, W.129
Dreissen, R.203
Drerup-Masseurs, M.48
Drewes, A.49
Dreyfus & Co87
Driest, J.M. van41
Drill, W.H.I.200
Dronkelaar, R.G. van77, 81, 148
Drooglever Fortuyn, R.44
Drop, D.J. van41
Drost, S.148
Drost, W.41
Droste, J.140
Druiff, L.J.25
Drunen, A. van148
Drijfhout, F.59
Dryver, C.41
Dubbeldam, C.100
Dubbleman, A.139
Dubois, A.41
Duinker, C.41
Duinker, J.J.41
Duitsche Steuncomité204
Duitse belangen (behartiging van)inl., 200-208
Duitse inval in Nederland38, 137
Duitsers (afgifte paspoorten aan)202
Duitsers (geïnterneerde)200, 204
Duitsers (repatriëring van)203
Duitsers (verlening onderstand aan)204
Duivenbode, C. van148
Duivenstein, E.41
Dulken, J. van41
Dullaart, F.30
Dullaart-Roeleveld, P.30
Dupont, P.J.148
Durban22, 199
Duuren, J.J. van87
Duveen, H.83
Duyn, A. van41
Duyn, P. van148
Dwolatzky, J.39, 136
Dijk, A. van186
Dijk, B. van41
Dijk, B.C. van148
Dijk, C.A.W.60
Dijk, E. van139
Dijk, J. van41, 81
Dijk, L. van41
Dijk, L.M. van41
Dijk, S. van83, 171, 172
Dijk, W. van148, 184, 190
Dijker, R.P.A.30
Dijkstra, M.E.29
Dijkstra, P.59
Dijkstra, W.60
Dijl, J. van148
Eck, M. van30
Eckstein, G.A.82
Economie Insurance Comp. Ltd.87
economische berichtgeving62
Edam (s.s.)60, 140
Edens, F.41
Edwards, M.42
Eenenaam, C.141
Eerde, E.G. van41
Eersel, J.G. van41
Egberink, J.F.81
Egeter, Hr.19
Eggink-van Stolk, G.180
Eggink, W.25
Ehrwert, K.41
Ekkelenkamp, J.D.129
Elferink, Hr.125
Elferink, L.J.49, 70
Elias, E.125
Elias, E.G.87
Elias, J.A.41
Elizabeth Conradie Huldigingsfonds98
Ellerbroek, H.41
Elsacker, I. van59
Elshout, A.J.T.v.d.143, 149, 184
Elswijk, Hr. Van101
Elzinga, D.149
Embden, J. van149
Embden, S. van118, 149
emigranten70, 71
Ende, R.F.J.v.d.149
Enenga, J.J.41
Engel, G.200, 202
Engel, H.112
Engelbrecht, S.P.25, 95, 111, 113
Engelenberg, Mw.87
Engelman, J.W.81, 83, 99
Engelmann, T.J.93
Engers, M.81, 83
Enggana (s.s.)60
Ennenga, J.J.40
Ennenga, P.H.149
Ensink, J.149
Enthoven, Hr.149, 200
Ernst, H.200
Ernsting, Hr.180
Es-Ozinga, C.K. van29
Es, J.M. van149
Esch, Th.J. van191
Eshuys, W.A.149
Esmeyer-Polano, A.172
Esselen, L. van25, 69, 132
Essen, A. van149
Essen, G. van130
Essen, R. van49, 149, 184, 190
Est, M.A.v.d.41, 60
Estarippa, H.inl., 38, 43, 91, 201
Estié, K.49
Euwe, M.116
evacuatie weeskinderen75, 76
Evertsen (m.s.)139
Eweg, J.149
Ewijck van de Bilt, S.J. van100, 101, 102, 103
Ex Oriente Lux27
Eyken, B.B.J.41
Eijken, W.H.v.d.23
Ezhof-Nikolaev, K.43
Falconer, A.W.81
Falk, K.200
Farmsum (s.s.)60
Faure, C.82
Feenstra, R.49
Feenstra, T.59
Fehr, W.106
Feige, H.204
Feld, R.J. ten57
Felger, Ch.196
Felix Roussel (schip)178
Felkers, Mw.87
Fenenga, J.41
Fernhout, H.J.149
Fernhout, J.A.81
Feijst, B.v.d.149
Feijst, F.v.d.79, 149
Feijst, F.J.v.d.187, 190
Feyter, A.J.J. de41
Fiege, P.41
Filarski, E.G.A.41
Fillekes, L.41
film reis schip K XVIII123
Finch, M.81
Firth, W.41
Fischer, A.A.L.71
Fish, J.B.22
Fletcher & Cartwright Ltd.82
Fletterman, C.149, 184
Flier, L.149
Flight, C.H.139
Floor, T.196
Florijn, P.E.71
Fobian, F.82
Fonds tot steun aan Nederlandse dienstplichtigen in Z.A.85
Fopma, W.B.71
Fooy, J.41, 60
Förch, K.C.149
Foreest, H.A. van196
Fort, E.G.S.43
Fortuin, Hr.125
Foster, C.99
Foster, W.E.41
Fowler, C.S. de K.99
Fowler, H.C.82
Franke, J.H.63
Franken, H.202
Franken, J.J.M.60
Franken, J.L.M.95
Fransbergen, Hr.149
Frerichs, L.G.60, 83, 86
Fresco, A.A.41, 140, 181, 198
Freulich, H.140
Freytag, M.202, 203
Fridael, L.H.41
Friedhoff, W.76
Friedlander, C.K.101
Friedländer, J.200
Fröger, C.J.A.149, 184
Fröger, W.J.80
Fry, E.A.75
Fryde, I.D.136
Fuller, D.38
Furstner, J.Th.194
Gaarlandt, R.J.149
Gaasterkerk (s.s.)60, 149
Gal, H.R.180
Gallagher, R.J.180
Gans, D. de41
Gans, H.63, 82
Gans, J.181
Ganymedes (s.s.)60
Gaskell, J.P.140
Gaunt, J.39
Geefhuysen, J.38
Geer, oud-premier De137
Geerling, W.J.23, 41
Geest, J.J.v.d.70
geheim archiefinl
Geiger, E.G.149
Geiger, F.J.149
Geissler, R.200
Gelder, F. van149
Gelder, T.C. van41
Gelderen, P. van43
geldverkeer61
gelijkstelling diploma's108
gemeentelijke dienst voor maatschappelijk hulpbetoon Rotterdam70
Gemser, B.95
Genderingen, K. van49, 81
geneeskundige verzorging144-167, 178
Genootschap Nederland-Zuid-Afrika95
Gentis-de Kruyff, Mw.61
George VI, Koning van Engeland26
Gerbrandy, P.S.137
Gerdes, J.F.49, 149
Gerritsen, J.59
Gersteling, J.R.82
Gersteling, R.W.149
geschenkfonds105
Gessing, S.81
Gestapo202
Geus, H.P. de180
Geus au, Mw. Von88
Geutjes, W.A.149
Geuzenbroek, D.J.G.41
Gevaerts, Jhr.E.18
Geyer, G.J.81
Geyger, F.J.49
Geyser, Mw.88
Geysman, H.N.49, 149
gids voor den Nederlander in Z.A.119
Gie, G.G.82
Gieseler, F.200
Giesselen, G.149
Gischler, C.C.59
Gnodde, D.P.22, 30, 34, 41, 81, 83, 87, 88, 196, 204
goatskins64
Godbold, J.D.82
Godfroid, G.41
Goede, R.G.A. de41
goederenverkeer67, 68
Goedewaagen, Hr.180
Goedhart, A.A.41
Goerbert, Hr.180, 202
Goerink, T.38
Goethart, A.A.41
Goldman, J.G.83
Goldmann, H.82
Goldschmitt, K.202
Goldstein, B.82
Goldstein, J.100
Gonik, W.200
Goodman, M.N.136
Goos, kapitein83
Goossens, J.B.83
Gooyer, A. de83, 149, 184
Gordon, D.136
Gordon, H.D.82, 88
Gorter, G.J.M.A.49, 149
Gottman, A.200, 202, 203
Goudsmit, D.G.40-44, 81, 83, 85, 100, 101, 102, 181, 184
Goudswaard, A.22, 31, 87, 137, 204
Goudswaard, G.42
Gouverneur-Generaal Fonds185
Govrilovitch, S.43
Goyen, Jan van (schilderij van)97
Graaf, B.H. de30
Graaf, S.A. de30
Graaf, W.R. de150
Graaff, Deinl
Graaff, A. de150
Graaff, B.A. de41, 42
Graaff, F.A. de131
Graaff, H.J. de81, 83, 112
Gradner, L.136
Graham Botha, C.43
Grand order of Israel136
Grange, J.C. la81
Grave, K. de172
Gravemaker, A.60
Gravestein, C.70
Greeff, M.J.75
Greene, R.41
Greshoff-Brunt, A.C.46, 125
Greshoff, C.J.25, 40, 108, 150
Greshoff, J.inl., 25, 38, 40, 41, 46, 71, 83, 100, 101, 102, 103, 108, 122, 125, 126
Greshoff, J.H.49, 150
Grevengoed, D.D.41
Grieve, C.S.82, 87
Grimmond, R.63
Gritters Doublet, A.F.81
Groen-van Dulm, E. te87
Groenenberg40
Groenendijk, C.46
Groenendijk, E.N.79
Groeneveld, B.118
Groeneveld, B.S.100
Groeneveld, K.87
Groeneveldt, L.W.49, 81, 150
Groenewald, G.191
Groeneweg, D.22, 31, 34
Groenewoud, J.81
Groeningen, R.F.v.150
Groenink, R.87
Groenman, F.E.H.25
Grondman, A.150
Grondman, W.C.49, 150, 184
Groot, C. de141
Groot, C.A. de63, 83, 172
Groot, C.S. de150
Groot, J.79
Groot, L.D. de38, 40, 82, 83
Groot, P.G. de180
Groot, R.A. de150
Groot, W.A.A. de150
Groot Wassink, J.150, 186
Grootekerk (s.s.)140
Grootes, C.J.60
Grootes, D.H.40
Groustra, A.60
Groustra, S.J.150
Gunning, J.R.56
Gunnink, B.H.49, 83, 150
Gunnink, C.J.A.150
Gunnink, G.40, 61, 187, 190
Guttig, G.J.41
Gwyer, M.75
Gijlswijk, J. van91
Gijn, A. van172
Gijn, A.W.M. van81
Gijn, E. van171, 172
Haagsche ballonclub100
Haak, B.87
Haak, H.49
Haak, H.J.143, 151, 186
Haakman, H.81, 85, 151
Haaksma, G.151
Haan, C. de49
Haan, F. de41
Haan, H. de49
Haan, J. de41, 71
Haan, N. de151
Haan, P. de60
Haan, R. de49, 83, 151
Haan, S. de49, 151
Haan, W. de49, 83, 151
Haar, G.J. ter151
Haas, G.A. de81
Haas, W.G. de70, 83, 143
Haersholte, Baron C.W.A. van46
Hagemeier, H.H.151
Hakkers, A.151
Halbisch, J.M.24, 151
Halbisch-Paulen, J.M.M.79, 171, 172
Halewijn, Hr. van40
Halewijn, A. van151
Halewijn, P. van70
Ham, N.A.G.151
Haman, A.A.J.41
H.A.M. 301(zandzuiger)60
Hamer, C.L.A. den41
Hamersma, J.60
Hamilton, C.H.81
Hamilton, R.22
Hammerstein, J.J.59
Hammond, B.A.41
handel in Zuid-Afrika64
handelsbescherminginl., 140, 194-199
handelscommissaris voor Ned. Indië68
Hanenkamp, G.100
Hanke, Prof.200
Kanrahan, W.75
Hans70
Hansen, D.191
Hansen, H.C.W.41
Happee, W.L.41
Hardeman, J.41
Hardeveld, C.W. van41
Haremaker, C.70
Harencarspel, F.J. van81
Harencarspel, J. van43, 93
Harloff, C.E.A.196
Harmelen, A. van151
Harris, Hr.86
Harrison, E.L.131
Harst, B.G.H.v.d.151
Hagemeier, H.H.151
Hakkers, A.151
Halbisch, J.M.24, 151
Halbisch-Paulen, J.M.M.79, 171, 172
Halewijn, Hr. van40
Halewijn, A. van151
Halewijn, P. van70
Ham, N.A.G.151
Haman, A.A.J.41
H.A.M. 301(zandzuiger)60
Hamer, C.L.A. den41
Hamersma, J.60
Hamilton, C.H.81
Hamilton, R.22
Hammerstein, J.J.59
Hammond, B.A.41
handel in Zuid-Afrika64
handelsbescherminginl., 140, 194-199
handelscommissaris voor Ned. Indië68
Hanenkamp, G.100
Hanke, Prof.200
Hanrahan, W.75
Hans70
Hansen, D.191
Hansen, H.C.W.41
Happee, W.L.41
Hardeman, J.41
Hardeveld, C.W. van41
Haremaker, C.70
Harencarspel, F.J. van81
Harencarspel, J. van43, 93
Harloff, C.E.A.196
Harmelen, A. van151
Harris, Hr.86
Harrison, E.L.131
Harst, B.G.H.v.d.151
Harst, P.v.d.71
Harst, P.G.v.d.80
Harst, P.G.H.v.d.180
Hart, A.L. 't41
Hart, B. 't41
Hart, D.W.82
Hart, E. 't151
Hart, J.E.39
Hart, L.42
Hart-Davies, T.139
Harting, F.59
Hartmaan, F.G.204
Hartog, N. den41
Hasker, H.187
Haspers, A.H.63
Hasselt, B.Th.W. van59
Hattink, W.A.40
Hattum, J.F. van30, 181
Haulerwijk (s.s.)60, 140
Hauptfleisch, J.L.R.75
Haye, J.C.W.88
Hazelhoff, G.41
Hazewindus, W.U.100
Heckman, F.25, 68, 72, 87, 197, 204
Hedland, J.F.60
Heel, J. H. van41
Heemskerk (s.s.)60, 180
Heemstra, Baronesse A.C. van24, 79
Heemstra, L.E.H. van79
Heemstra, Baron S.N.A. van25
Heer, R.40
Heerden, J.F. van79
Heerden, P. van82
Heerden, P.J. van75
Heering, B.26, 42
Heering, L.F.151
Heering, L.P.49, 81
Heeringa, G.M.S.151
Heeswijk, N.H. van151
Heever, C.M.v.d.95
Hei, G. la41
Heida, H.41
Heidstra, C.151
Helder (s.s.)60
Helderop, L.J.49, 151
Helders, J.151, 184
Heldring-Star Numan, C.D.73, 82
Heldring, J.J.L.73
Heldring, O.G.73
Heldring, O.W.73
Helfrich, C.E.L.36, 120, 194
Heil, P.J. van200
Heller, E.202
Hellings, J.E.41, 49, 143, 151, 184
Help Holland Fund81
Helsdingen, A.H.41
Helvoort, H.M.C.A.M. van71
Hemert, L. van81, 83
Hendriks, G.M.72
Hendriks, J.41
Hendriks, J.H.151
Henkemans, H.100, 101
Henstra, Mw.42
Henstra, S.H.41, 42, 81, 83, 85, 112, 130, 140, 151, 180, 196, 203
Herder, F.J.180
Heringa, C.W.192
Hermann, H.81, 88
Hermans, A.J.71
Hermanus, P.K.82
Hermsen, A.88
Herting, J.C.151
Hertzog, generaal132
Herweyer, J.J.70
Hesterman, J.151
Hesse, I.200
Hessels, W.zie H.A. Mulder
Heukelum, H. van83
Heukelum-Visser, Hr. en Mw.83
Heul, P.v.d.151
Heule, M.J.117
Heuvel, C.J.v.d.41
Heuvel, N.A.v.d.151
Hey, J.151
Hey, J.J.T.151
Heyden, C.v.d.41
Heijden, P.A.v.d.71, 151
Heye, R.G.A. de41
Heijen, H.H.49, 151
Heymel, F.J.41
Heymel, T.J.B. van41
Heynen, H.J.W.59
Hewitt, J.41
Hiemstra, J.87
Hilarides, W.82, 151
Hill, B.75
Hille, J.C.49, 151
Hilten, A. van41
Hissink, G.41
Hoek, F.v.d.143
Hoek, F.H.v.d.49, 151
Hoeke, J.L.K.140
Hoencamp, A.171, 172, 180
Hoenson, A.82
Hof, M.J. van 't151, 184
Hofman, A.C.M.41
Hofman, C.G.151
Hofman, T.M.151
Hofmeyer, Hr.132
Hofstee, G.63
Hogen-Esch, P.41
Holkers, L.41
Holland, R. van101
Holland Afrika Lijn31, 34, 50, 59, 82, 87, 112, 140, 141, 180, 181, 196, 203, 205
Holland-Ermelo Comité87
Holland Kleding en Noodlenigingsfonds88
Holland Relief Clothing Fund88
Holland Week30, 88
Hollander, A. den41
Hollander, D.C.41
Hollands Weekblad84, 122, 181
Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmij54
Hollandsche Katholieke Vereeniging "St. Dominicus"inl., 81, 82, 83, 91
Hollandsche Kringinl., 24, 38, 42, 43, 81, 82, 83, 91, 100, 119
Hollandse Aanneming Mij.24, 41, 69, 70, 83
Holleman-van Geytenbeek, A.46
Holleman, F.D.41, 46, 63, 80, 83, 95
Hollenbach83
Hollenbach, E.S.83
Holloway, J.E.82
Holman, W.68
Holsboer, B.H.101
Holstein, J.41
Holtrop, H.G.49, 152
Holtrop, W.L.152
Holtrust, H.172
Holz, E.J.200
Homefront (newspaper)140
Hommerson, R.A.101
Hooft, J.A. 't49, 180
Hoogenhout, P.J.18, 34
Hoogenhuys, A.P. van 't83, 152, 184
Hoogerhuys, A.Ph. van 't49, 83
Hoogerhuys-Stevens, S.C.A.A.W. van 't46
Hoogerhuys, W.F.J. van 't49, 83, 87, 94, 15-2, 184
Hoogerhuys, W.H. van 't46, 100, 101, 102
Hoogkerk (s.s.)60, 87, 140, 180
Hoogstraten, E.G. van82
Hoogstraten, J.E. van137
Hoope, H.J. ten75, 152
Hoppenbrouwers, J.59
Hornstra, J.F.151, 184
Horsman, W.41
Horst, A.v.d.81, 100
Horst, C.J.v.d.112
Horst, G.v.d.81
Horst, J.v.d.81
Hos, A.41
Hout, J.A.v.d.152
Houten, H.J. van31
Houwelingen, A. van52
Houwen, A.v.d.152, 184
Houwniet, A.C.152
Howard, S.C.75
Howe, C.40, 42, 83, 91
Hudig, D.R.152
Hudson, R.88
Hueting, W.61
Hugo, F.H.S.22
Hugo, J.82
Hugo, P.F.75
Hugo, P.J.22, 75
Huiskens, C.F.152
Huisman, J.C.152
huisvesting leden gezantschap Pretoria21
Huitson, A.41
Hulscher, M.J.49, 152, 184
Hulshof, J.P.87
Hult, Hr.152
Human, C.J.75
Hupkes, W.H.41
Husserl, H.38
Huyser, C.L.191
Huysinga, J.W.81
Huysman, N.K.22
Huyzer, W.41
Hymans, H.J.152
Ibach, O.204
Ibnet, H.202
Icke, J.C.41
Idenburg, P.J.92, 108, 113, 126
Ihlenfeldt, R.200
Imhoff, G.W. van153
Imhoff, H. van25
Imhoff, M.J.E. van153, 187, 190
Indisch tijdschrift van het recht120
Indische maatschappij voor werkloosheidsbestrijding68
Indische pensioeneninl., 80
Indrapoera (m.s.)60
Ingen, P. van41
Ingwensen, C.49
inkomstenbelasting63
instructies zeescheepvaartverkeer59
invoerrechten66
Jaapies, P.30
Jaarsma, J.D.41
Jacobs, C.153
Jacobs, D.40
Jacobs, H.W.153, 172
Jacobs, J.C.M.153, 184
Jacobs, K.49, 87
Jager, F. de70
Jager, J. de153
Jagersfontein (m.s.)60
Jäggle, D.202
Jagtman, W.139
James, G.M.61
Jan van Galenfonds83
Jansen, A.70, 153
Jansen, C.J.153
Jansen, E.186
Jansen, E.G.82
Jansen, H.49, 153
Jansen van Rensburg, H.G.70
Jansen, J.41, 153, 186
Jansen, J.W.153
Jansen-Angirard, M.J.83
Jansen, S.153
Jansen, W.41
Jansna, B.60
Janssen, J.D.A.41, 60
Janssonius, P.41
Japanese underground activities in the Netherland East Indies (brochure)120
Japara (s.s.)60
Jarsen, J.W.143
Java (schip)140
Jawetz, J.49
Jerphanion, J.108
Jeruzaleminl
Jeths, W.153
Jewish Affairs (maandblad)135
Job, P.H.40
Jobse, W.H.A.79
Johan van Oldenbarneveldt (m.s.)83, 140
Johnson, R.E.118, 191
Johnston, L.P.25
Joles, A.40, 49, 153
Jones, C.T.22
Jong, A. de40, 100, 153
Jong, A.M.C.J. de153
Jong, D. de41
Jong, F. de41
Jong, J. de53
Jong, K. de41
Jong, M. de153
Jong, W. de184
Jonge van der Halen, A.W. de153
Jonge, J. de41
Jongejan, J.41
Jongens, B.E.83
Jongens, J.C.40, 42
Jongh, A.P. de153
Jongh, G. de153
Jongh, G.C. de153
Jongh, G.J. de184
Jongh, J.H. de153
Jongh, L.J. de70
Jongh, M. de82
Jongh, T. de75, 82
Jongman, A.G.60, 180
Jonk, J.J.41
Jonker, A.118
Jonker, A.H.95
Jonker, C.N.79
Jonkers, J.A.49, 153, 190
Joode, J.D. de153
Joodse vluchtelingen74
Jooste, J.G.200
Joosting, W.C.Q.172
Jordaan, J.S.75
Jordaan, P.W.117
Jorissen, H.C.81, 83
Jorissen, J.18, 34, 41
Joubert, kapitein82
Joubert, C.75
Joubert, F.A.43
journalisten125
Judels, C.J.108
Julius, M.W.153
Jungnickel, P.32
K XVIII (schip)123
Kaales, K.F.101
Kadé, H.G.173
Kadt, J. de125
Kadt, S. de40
Kahlke, P.200
Kakebeeke, J.P.82
Kalberlah, P.E.202
Kalis, J.inl., 23, 40, 100-103, 154, 184
Kalis, N.49, 171, 173, 181, 184
Kalishoek, J.F.41, 60
Kalker, Hr. Van40
Kalker, W. van129
Kalkman, J.41
Kampman, A.A.27
Kann, F.41
Kann, J.41
kanonniers der koopvaardij59
Kanter, P.J. de93
kantoor voor den handel van het Departement van Economische Zaken68
Kaptein, A.130
Kapteijn, G.A.79
Kapteyn, L.A.154
Kar, E.v.d.49
Kar, H.v.d.49, 83, 88
Karch, K.171, 173
Karel Doorman (vliegkampschip)139
Karels, M.83
Karnebeek, Jhr. Mr. J.D. van18
Karsdorp, A.41
Karssdes, H.41
kasboek Duitse belangen207
kasboek-journaal Duitse belangen206
Kaspers, W.41
Kat, A.J.100
Kate, M. ten49
Katzen, H.136
Kedoe (m.s.)60
Keen, A.F.106
Keena, L.J.25
Keesmaat, S.154
Keesom, H.W.137
Keet, B.B.95
Keilman, H.J.154
Kelder, F.C.154
Kelder, J.C.24, 154
Kempen, A.E. van81, 154
Kempen, W. van41
Kennedy, E.42
Kerr, J.43
Kersbergen, P.A.141
kerstpakketten87
Kesner, J.82
Kessler, M.202
Keuker, J.K.F.41
Keulen, S. van41
Keune, H.P.G.154
Keuning, J.82, 100, 101, 130
Key, Mw.81
Key, A.C.184
Key, G.154
Key, J.154
Key, J.M.173
Kidd, Hr.88
Kien, W.154
Killian, S.200
Kimberley (vice-consulaat)inl., 32, 34, 44
Kincaid, C.T.100
Kincaid, P.F.71
King, Hr.38
King, R.L.75
King, R.L.S.82
Kingma Boltjes, H. jr.70
Kingsmill, W.T.22
Kirkman, J.S.41
Kirzner, E.W.136
Kist, P.154, 173
Klaassen, W.154
Klant, A.J.111
klapper op de contingentenlijsten176
Klaver, T.J.181
Klaveren, J. van41
Kleefstra, T.49, 154
Klees, L.59
Kleffens, Mr. E.N. van25, 134
Klein, J.B. de41
Kleinhoonte, A.112
klein-kasboek Duitse belangen208
Klerk, A.J.B.101
Klerk, D.P. de99
Kleyn van Willigen41
Kleyweg, W.63, 154
Klink, Ir.40
Klinkhamer, H.191
Klipfontein (m.s.)60
KLM18, 30, 34, 100, 101, 129, 181
Kloeke, G.G.113
klokkengieterij Heiligerlee101
Kloof Street Junior Theatrical Club, 81
Kloot, W.G.v.d.115
Kloots, M.154
Klootwijk, H.W.154, 184
Klop, U.H.154
Klosser, H.F.A.22
Knaap, A.v.d.49
Knaap, A.W.v.d.154
Knight, E.H.88
Knoop, S.70, 154
Knott Craig, J.F.82, 87
Koch, C.F.inl., 140, 143, 178, 181, 183
Koch, R.D.81, 83
Kochheim, J.N.A.60
Kock, Jhr. G.H. de49
Kock, W. de82
Koe, M. de41
Koedood, H.154
Koedood, W.49, 63
Koestner, T.70
Koetsveld, A.W.N. van41
Köhler, C.M.J.W.41, 82, 83, 173
Kohler, J.C.41
Kolbe, P.200
Kok, A.41
Kok, G.W.41
Kok, H. de154
Kokke, A.41
Kokke, J.143, 154
Kokke, M.H.173
Kokosky, F.63, 154
Kolders, B.154
Kolk, E.v.d.83, 173
Koning, A.B.B. de79
Koning, H.41
Koning, W.F. de50
koningin Juliana43, 44
koningin Wilhelmina26, 43, 44, 88, 131, 191
koninginnedag43
Koningsberger, V.J.112
Koningsbruggen, H.J.A.M. van100, 106
Konijn, L.40
Koog, H.J.41
Koole-Jansen van der Ploeg, H.29
Kooi, K.T.v.d.41
Koolhaas, H.49
Koomen, K.41
Kooper, J.J.41
Koopvaardijinl., 25, 59, 87, 122, 140, 141, 198, 199
Kooy, A.41, 60
Kooy, C.49, 154
Kooy, F.H.95
Kooy, J.H.71, 83
Kooy, H.J.41
Kooy, P.W.52
Kop, J.H.60
Köper, J.44, 81, 154, 186
Köper, L.82
Koppelaar, D.143
Koppelaar, H.154
Koppelaar, W.41
Koppier, A.41
Kopuit, B.82, 154
Kopuit, L.154
Kopuit, M.49, 154
Kopuit, S.82
Kort, K.81
Kortenhoeven, T.154
Korthuys, P.130, 131
Koster, L.A.87
Koster, J.W.41
Koster, Th.C.59
kostwinnersvergoedinginl., 59, 144-167, 184
Kota Inten (m.s.)60, 83
Kota Pinang (m.s.)60
Kowno Hebrew Friendly Society136
Kox, A.41
Kraan, Mw.87
Kraan, J.v.d.40
Krabman, D.83
Krahmann, J.133
Kramer, H.131
Kramer, J.P.41
Kramer, K.81, 82
Krans, H.J.60
Kraus, L.82
Kreek, D.M. de191
Kregten, J.G. van139
Kretschmar van Veen, Jhr.C.L.C. vaninl., 41, 69, 71, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 118, 139
Kretschmar van Veen, M. van87
Kreuger, H.J.186
Kreuger, L.B.186
Kriel, W.J.75
Krige, Hr.81
Krige, E.W.82
Krimpen, A. van154
Kroese, H.H.154, 184
Kroeze, N.100
Kromberg, J.81, 88
Kroon, A.154
Kroon, C.154
Kroon, J.K.106
Kroon, W.83
Kropman, G.J.154
Kruger, J.75
Kruiswijk, G.J.49
Kruiswijk, G.L.154
Krul, A.171
Krul, J.86, 154, 181
Krul, P.A.184
Krul, W.171, 173
Kruyne, N.82
krijgsgevangenen86, 178
Krijgsman, D.41
krijgsraadinl
Kryn, S.82, 83
Krijne, M.42
Kuiper, H.J.81, 83
Kuiper, J.41
Kuiper, R.J.63, 81, 83
Kuipers, C.F.154
Kuipers, E.H.154
Kuipers, J.P.41
Kuipers, L.41
Kuizenga, N.K.41
Kumbruch, H.71
Kurrels, familie71
Kuschke, G.A.C.204
Kuyck, A.C.H.181
Kuyk, J. van63, 154
Kuyk, K.A. van154
Kuylaars, J.H.154
Kuypers, A.G.154
Kuypers, M.59
Kuypers, W.41
Laag, G.v.d.41
Laan, kapitein v.d.83
Laboyrie, C.49, 155
Labryere, T.M.87
Ladiges, J.155
Laer, A.H. van155
Lagaay, Hr.122
Lagaay, P.41
Lagerlof, C.41
Lagrange, L.W.H.41
Lam, H.J.112
Lambert, J.155
Lamberts, E.184
Lamberts, H.C.155
Lambrechts, A.82
Lambrechts, A.J.75
Lamprecht, D.L.82
Landbouwbedrijven86
landelijke bond van plattelandsvrouwen100
Landsmeer, W.81
Lange, S.A.195
Lanjouw, J.112
Lansdorp, J.87
Lanser, A.155
Lantingh, J.J.173
Laros, C.G.155
Lassche, J.J.41
Latsky, S.J.39
Laurens Bookshop44
Lauwerse, J.41
Lavies, W.Ch.155
Lawrence, H.G.71
Lawrence, minister132
Ledeboer, M.S.J.112
Lee, F.C.25
Leef, S. de30, 42, 87
Leeflang, H.41
Leefsma, B.D.101
Leek, Van Der40
Leek, A.v.d82
Leek, C.v.d.155
Leek-Jorna, E.v.d.29
Leek, H.M.v.d.49, 155
Leenaars, G.G.A.155
Leenders, G.41
Leerdam (s.s.)60
Leersum, A. van81
Leeuw, G.v.d.100
Leeuwen, F.J. van49, 155
Leeuwen, W. van60
Leeuwenburg-Mulder, H.H.79
Leeuwenburg, P.L.49, 155
Leeuwerke, H.41
Lefering, A.J.E.41
Legassick, P.131
Lehmann, F.204
Lehnert, A.200
Leipoldt, C.L.95
Leisk, J.R.82
leningen178
Lennep, C. van87, 88
Lennep, F.A.D. van155
Lennep, J. van72
Lennep, W.F. van23, 25, 82, 113, 143
Lenselink, W.H.155, 178, 184
Lensen, J.63, 155
Leopold. Sturup, H.26
Lerchen, H.O.A.22
Lettenga, L.G.49, 155, 184, 186
Levelt, H.J.inl., 34, 40, 44, 100, 101, 102, 107
Levi, N.82
Lewis, Hr.106
Ley, A.v.d.156
Leyds, G.A.81, 82, 83, 88, 91, 99, 205
Leyser, I.202
Liberty Cavalcade88
Liefboer, E.171
Lieuwma, K.49, 156
Ligt, A. de41
Linden, D.W.v.d.156
Linden, J.F.K.v.d.156
Linden, N.v.d.63, 173
Linden, W.J.41
Lindenbergh, M.156, 184
Lindner, H.D.139
Lindt van Erk, M.W. van70
Linschoten, C.J.139, 156
literatuurvoorziening Nederlandse trijdkrachten in Ned.Indië120
Little, E.H.75
Loeb, W.110
Lodder, Z.M.49, 156, 173
Lodge De Goede Hoop44
Lohff, O.200
Löhnis, M.P.112
Lok, A.41
Lolkema, W.41
Loncq de Jong, J.J.49, 156
Long, A.M.42
Long, A.S.187, 190
Long, F.E.87
Long, J.E.82
Loock, L.75
Loon, H.W. van125
Loon, J.J. van156, 184
Looper, L.A. de156
Loopuyt, C.M.41, 49, 63, 100, 171
Loopuyt, E.M.C.41, 42, 81, 83, 101, 102, 103
Loopuyt, J.22, 75
Loopuyt, J.M.41
Loopuyt, S.A.49, 81, 83, 171, 173
Looringh van Beeck, E.81
Looringh van Beeck, F.143, 156
Lorsch, G.202
Lotter, B.41
Loudon, H.A.156
Lourens, K82
Louser, A.83
Louw, P.J.S.75
Loysen, H.173
Lozeman, G.52, 156
Lubbe, A.N.P.81
Lucas, J.60
Luchtenberg, P.41
Ludhe, M.71
Ludomere, B.82
Luik, J.J.M. van156
Luin, A. van60
Lulofs, W.43, 49, 85, 156
Lutsenburg Maas, A.A. van59
Luttervelt, R. van100, 101
Luyt, J.99
Luyters, J.J.B.156, 184
Lynden, R.B. van18, 100, 105, 115
lijst van oud-militairen188
lijsten van dienstplichtigen/dienstweigeraars170, 174, 175, 179, 181
lijsten van gesneuvelde militairen177
Maakenschijn, G.87
maandrapporten vice-consulaat Oost-Londen64
maandrapporten consulaat Port Elizabeth65
Maas, F.60
Maas, W.F.41
Mach, Mw.v.d.87
Macuba (tanker)83
Madlener, H.M.J.49
Madoera (m.s.)60, 140, 198
Mager, L.H.41
Maggs, D.88
Mahood, J.41
Maier, A.H.202
Majewski, J.39, 141
Malan, A.81
Malan, D.F.94
Malan, J.H.82
Malen, D.v.d.41
Malga, K.42, 173
Malga, T.171, 173
Malherbe, E.G.137
Malherbe, F.E.J.61, 95, 98
Malherbe, J.A.137
Maliepaard, W.87, 157
Malkinson, S.136
Mamahit, W.41
Mamusa75
Mandalika (s.s.)87
Mandele, K.E.v.d.23, 47, 88, 191
Manen, H. van41
Mangkalihat (s.s.)60, 140
Manoeran (m.s.)60
Mantel, J.C.157
Mapia (m.s.)60
Marais, W.F.88
Maré, J.82
Maree, J.S.75
Margadant, B.Th.80, 87, 173, 180
Maria de la Quellerie101, 130, 131
Marine Etablissement Soerabajainl., 142, 191-193, 196
marine hotel87
Mariso (s.s.)140, 180
Mark, B.M.J.v.d.44
Mark, H.A.v.d.100, 10???
Mark, H.A.M.v.d.40
Mark, J.J.v.d.49, 157
Mark, M.A.v.d.41, 44, 100-105
Marham's (koffiehuis)inl
Marle, H.R. van40, 41, 100-103
Marrides, Hr.82
Marsman, H.inl., 71
Martin, A.E.75
Marwick, B.A.75
Marwits, E.R.49, 157
Marx, H.74
Masman, Hr.157
Masseurs, A.G.H.4???
Matatieleinl
Mathers, G.181
Maw, J.81
Mayer, G.202
McGregor, A.M.87
McIlwraith, G.A.81
McLean, J.42
McNeillie, Mw.87
Meek, C.N.87
Meekel, H.N.A.157
Meel, J.M. van41
Meer, E.v.d.83
Meer, J.A.v.d.157
Meerburg, Mw.42
Meerburg, A.157, 184
Meerburg, H.W.C.118
Meerman, Mw.75
Meerman, D.M.49, 157, 184
Meerman, J.157
Mees, W.C.100, 101
Meester, G.A. de73
Meet, J.J.v.d.52
Meeuse, A.D.J.112
Meiklejohn, Mw.87
Meilink, A.M.30
Meininger, A.A.70
Melief, M.J.41
Meliskerk (s.s.)60, 140, 200, 203
Mendanau (s.s.)60
Merens, A.inl
Merjenberg, J.157
Merkelbach, J.F.W.157
Merkus, C.R.88, 191, 193
Merten, J.J.V.41
Merwe, A.J.v.d.39, 113, 114, 130
Merwe, D.G.L.v.d.171, 173
Merwe, H.C.v.d.173
Merwe, P.v.d.81
Merwe, P.J.v.d.117
Merijnis, M.41
Mes, Mw.87
Meulen, J.M.v.d.171, 173
Meursing, J.93
Mey, D.41
Mey, F.A.v.d.41
Mey, J.A.81
Mey, J.C.v.d.82
Meyboom, A.W.41
Meyer, C.61, 181
Meyer, C.J.30
Meyer, E.F.85
Meyer, G.60
Meyer, H.J.H.41
Meyer, J.187
Meyer, J.J.W.157, 184
Meyer, V.44
Meyer, W.41
Meyer Ranneft, J.E.36
Meyerink, C.J.190
Michiels van Verduynen, E.F.J.M.87, 181
Michielsen, M.J.C.46
Michielsen, S.H.39, 136
Middelberg, A.W.F.157
Middelberg, L.100
Middelkoop, B.157
Middelkoop, B.A.49
Middendorp, F.H.157
Middlemiss, E.115
militaire weduwenpensioenen187
minister van scheepvaart en visscherij59
ministry of war transport of the UK59
Mink, W.157
Miranda, H.157
mobilisatie oorlogskruis190
Modjokerto (m.s.)60
Moena (s.s.)60
Moens, M.J.157
Moer, A.v.d.181, 191
Möhlnann, H.100, 101
Mohr, J.D.70
Mok, D.75
Mok, S.24, 82
Mokeetsi, P.K.87
Molen, A.v.d.157
Molenaar, A.49
Molenaar, B.A.41, 60
Molenaar, G.B.43, 49, 63, 79, 81, 82, 83, 157, 184
Molenaar, H.L.49
Molenaar, P.180
Molenbroek, D. van60
Moltke, J. van101
Mönnig, H.O.200
Monk, K.87
Monnik, B.S.157
Monnik, J.A.M.171, 173
Montauban van Swijndrecht, H.F49, 157
Montferland (s.s.)60, 141
monument40
Mook, H.J. van120
Mookhoek, A.D.41
Mooldijk, M.141
Moolenburgh, T.70
Moolenschot, A.J.M.81, 91
Moolenschot, J.40, 42, 44, 100
Moorrees, A.24
Morand, L.43
Morgan, F.41
Morsink, B.J.F.157
Mory, F.82, 83
Mos, D.J.E.41
Most, M.H.v.d.41
motor trade64
Motta, M.C.41
Moult, J.G.F.32, 34
Mount Currieinl
Mouw, J.83, 157
Mul, J. de41
Mulder, G.36
Mulder, H.A.125
Müller, A.M.203
Muller, A.S.187
Muller, E.139
Müller, H.203, 204
Muller, H.J.157
Muller, J.P.41
Mulock Houwer, Mw.30
Mulock Houwer, F.J.157
Mulock Houwer, T.J.87
municipality of Riversdale38
Munnik, J.60
Munting, A.49, 157
Munting, K.157
Murray, L.G.131
Murris, J.40, 157
Muylwijk, M. van191
Mijburgh, G.22
Mijburgh, R.22
Mijnarends, P.68
Mijnlieff, J.M.18
Mijnster, A.49, 157
Myrvang, L.180
Nachenius, C.B.41, 60, 141
Nachenius, R.J.158
Nachenius, W.C.81
Naerebout, J.41
nalatenschappen52
Nanninga, G.C.143, 158
Napjes, J.41
Nasionale Pers Beperk54, 205
Natal (vice-consulaat)22
National Day of Mourning135
Nationale herdenkingsdag39
nationaliteitsonderzoek48
Natten, M.200
natuurbescherming115
Naudin ten Cate, W.A.25, 158
nautisch adviseurnl
Nazi's133, 135, 136, 137, 180, 181, 198
Neame, L.E.43, 88
Nederland (m.s.)60
Nederland (tijdschrift)43, 84
Nederlanders in het ressort Kaapstad55
Nederlanders in het ressort Oost-Londen118
Nederlanders in het ressort Port Elizabeth118
ederlanderschap (behoud van)49
Nederlands-Belgies Noodfonds82
Nederlands Immigratiecomité100
Nederlands Van Riebeeck Comitéinl., 100-105
Nederlandsch Archeologisch Philologisch instituut voor het Nabije Oosten27
Nederlandsch Comité tot hulpverlening81, 87
Nederlandsch Dames Werkcomité87
Nederlandsch-Indiëinl., 36, 68, 120, 126, 138, 139, 142, 171, 196
Nederlandsch-Indische Radio omroep Mij.68
Nederlandsch Noodfonds82
Nederlandsch Oorlogs Steuncomité 194081, 87
Nederlandsch Persagentschap118
Nederlandsch Steunfonds86
Nederlandsch Vrijheidscomité87
Nederlandsch Zuid-Afrikaanse Vereeniging71, 100, 101, 114
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika31, 38, 82, 101, 130
Nederlandsche Bond van Plattelandsvrouwen100, 101
Nederlandsche Clubinl., 39, 40, 42, 87, 100, 119
Nederlandsche gijzelaars137
Nederlandsche Handel-Maatschappij73
Nederlandsche Kantongerechten in Grt. Britt.45
Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie59, 194
Nederlandsche Steuncomité 193982
Nederlandsche Vereeniging87
Nederlandse gemeenschapinl
Nederlandse Post (maandblad)39, 101, 130
Nederlandse rechtswezen in oorlogstijd45
Nederlandse Vereniging Port Elizabeth130
Nedert, J.H.41
Nedorost, C.V.71
Neef, W.G. de41
Neethling, A.100, 101
Neethling, A.B.96
Neethling, P.82, 117
Negelen, A.F.191
Neiteler, R.158
Nel, R.I.95
Nelson, R.83
Nelson, V.87
Netherlands Commercial Counselor45
Netherlands Emergency Committee76, 87
Netherlands in Distress Fund81
Neville, G.C.82
Newman, J.136
Newmark, Van der Velde & Co.87
Niassa (s.s.)200
Nicol, W.41
Nicolay, J.22
Nieboer, H.A.158, 173
Niegeman, H.T.O.158
Niekerk, F.129
Niekerk, J.J.F.41
Niekus, T.J.A.63, 81
Nielson, P.F.41
Niessen, G.J.A.158
Nieuw Amsterdam (s.s.)83, 140, 180
Nieuw Holland (s.s.)60, 180
Nieuw Zeeland (s.s.)43, 60, 140
Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap196
Nieuwe Rotterdamsche Courant101
Nieuwenhuis, J.A.180
Nieuwenhuis, R.B.J.180
Nieuwenhuizen, F.158
Nieuwkerk, P. van141
Nieuwmeijer, J.E.83
Nieuwmeijer, J.P.49, 83, 158
Nieuwstraten, H.N.70
Nigerstroom (schip)60
Nils, V.41
Nobel, C.A.191
Nobel, O.59
Nobels, E.41
Noesaniwi (schip)180
Noffki, W.J.49, 100, 158, 184
Nolle, F.H.49, 158
Nollkämper, J.J.49
Nome, E.41
Noorden, M.A. van44, 100
Noordenbos, K.U.41, 60
Noordendorp, J.M.J.inl., 41, 143, 178, 181, 183, 184
Noordveld, J.173
Noordzij, K.41
Noort, T. van204
Norden, M. van81
Norel, Y.E.H.49
Norman Cutter, H.86
Norton, Hr.43
notulen Van Riebeeck Comité102
Nough, K.G.N.81
N.S.B.51, 143, 180
Nusmeier, H.87
NV Boek- & Kunstdrukkerij voorheen Mouton & Co54
NV Droogdok Maatschappij Soerabaja191
NV Kon. Nederl. Kunstvuurwerk- en munitiefabriek100
NV Swets en Zeitlinger Boekhandel en uitgeversmij54
Nyasaland19
Nijboer, H.R.158
Nijhoff, G.P.41
Nijkamp, M.J.42
Nijman, E.136
O 16 (m.s.)139
Obrecht, J.R.59
Ockeloen, Hr.87
O'Connor, E.42
O'Donell, C.70
Oepkes, J.J.A.41, 60
Oepkes, M.60
Oesman41
Oever, H.A.v.d.158
Oeveren, S.A.N. van158
Offenberg, J.M.171, 173
Offerman, W.A.63, 87
Ogier, J.F.158
Ogier, P.J.158
Okkenburg, I.180
Okkerman, D.Th.158
Olfers, L.G.J.41
Olffen, J.A. van81
Olivia, (m.s.)140
Olivier, P.J.129
Olm, A. van158
Olmen, K.D.41
Olyslager, J.59
Ommeren, Ph. van59
onderscheidingen41, 42, 189, 190
onderstandinl., 78, 79, 144-167, 186, 204
Onvlee, A.R.184
Onvlee, M.E.S.186
Oordt, G.J. van112
Oordt, J. van82
oorlogsindustrie (Z.A.)inl
oorlogsmisdadiger51
oorlogsschepen139, 140
oorlogsslachtoffers39, 40, 177
Oostdam, F.A.M.158
Oostdam, N.A.M.180
Oosten, H. van158
Oosterbroek, H.81, 83
Oosterhof, F.M.P.125
Oosterhoff, Hr.63
Oosthout, N.100
Oosthuizen, J. du P.82
Oost-Londen (vice-consulaat)inl., 22, 31, 34, 44, 64, 89, 118, 134, 200, 204
Ooijen, G.M.H. van101
Oppell, A. van87
Oppell, O. von204
Oppenheimer40
Oranje, F.171
Oranje (m.s.)140
Oranje Vrijstaatinl
Orantes (s.s.)196
Orban, W.87
Orman, Z.191
Os, C.L. van41
Os, D. van112
Oss, J.Th. van59
Ostrooumoff, N.41
Otteren, N. van48
Otto, C.P.204
Otzen, M.204
Oudeman, R.41
Oudschans Dentz, F.40, 131
Oudschans Dentz, K.H.F.C.46
Oudschans Dentz-Thompson, R.M.46
oud-speaker88
Oudtshoorn, Th. van75
Ouwehand, J.41
Over, C.C.49, 83
Overbeek, P. van140
overname Duits consulaat205
Paans, H.W.49, 159
Palembang (s.s.)60, 140
Palmer, H.G.41
Pals, J.41
Pama, J.41
Panne, G.v.d.171, 173
Papendieck, C.H.200, 204
Papendorp, B. van82
Parel, J.159
parlementaire zittinginl., 21
Parool, Het39
Parsons, K.E.191
paspoorten dienstweigeraars181
Passenier, G.41
Passet, J.40, 100, 159
Paternotte, J.V.159
Patijn, Mw.25
Paus, L. de49, 159
Pauw, J.C.100, 101, 102
Pauw, P.M.A.v.d.101
Peacock, P.76
Pearce, F.J.75
Peereboom, N.A.100
Pekelaar, Mw.42
Pel, H.G.C.87
Pel, J. van139
Pelenkahu, W.A.F.41
Pelle, P.159
Pelt, A.125
pensioeneninl., 78, 79, 80, 118, 144-167, 187
Penterman, A.44, 83
Penterman, E.63, 81, 83
Pepler, M.88
Perdijk, A.A.159
Perks, W.A.G.100, 101
Perold, I.A.75
persafdeling gezantschap Pretoria127
Paans, H.W.49, 159
Palembang (s.s.)60, 140
Palmer, H.G.41
Pals, J.41
Pama, J.41
Panne, G.v.d.171, 173
Papendieck, C.H.200, 204
Papendorp, B. van82
Parel, J.159
parlementaire zittinginl., 21
Parool, Het39
Parsons, K.E.191
paspoorten dienstweigeraars181
Passenier, G.41
Passet, J.40, 100, 159
Paternotte, J.V.159
Patijn, Mw.25
Paus, L. de49, 159
Pauw, J.C.100, 101, 102
Pauw, P.M.A.v.d.101
Peacock, P.76
Pearce, F.J.75
Peereboom, N.A.100
Pekelaar, Mw.42
Pel, H.G.C.87
Pel, J. van139
Pelenkahu, W.A.F.41
Pelle, P.159
Pelt, A.125
pensioeneninl., 78, 79, 80, 118, 144-167, 187
Penterman, A.44, 83
Penterman, E.63, 81, 83
Pepler, M.88
Perdijk,, A.A.159
Perks,, W.A.G.100, 101
Perold,, I.A.75
persafdeling gezantschap Pretoria127
Person, B.125
personeelsvereniging ME Soerabaja191
Persson,W.60
Peters, W.A.41
Petersen, J.F.B.75
Petersen, J.J.41
Petersen, W.W.L.191
Peursen, C.A. van100
Pfundstein, E.202
Pfundt, J.L.A.49
Phielix, H.40
Philip, B.H.159
Philip, H.159
Philip, R.52
Philipps, Ch.204
Phrontis (m.s.)60
Picard, H.W.G.101
Picard, H.W.J.101
Pickerill, W.J.82, 88
Pickfords, Ltd.200, 205
Pickstone & Brother Ltd.68
Pienaar, E.A.83
Pienaar, E.C.99, 113
Pienaar, M.M.82, 118
Pieper, C.41
Pieper, H.48
Pieterse, A.159
Pieterse, J.81
Pietersma, S.N.159
Pilon, J.41
Pine, E.75
Pinkster, H.41
Plantema, H.K.23, 49, 81, 83, 91, 159, 184
Plantema, O.22, 87
Plas, Ch.O.v.d.120
Plas, L.v.d.41, 60
Plessis, B. du200
Plessis, I.D. du95, 100, 114
Plessis, H.C. du191
Ploeger, L.41
Plokhooij, C.23, 40, 87, 89, 122
Plomp, A.141
Plooi, R.A. la180
Plouvier, E.A.41
Plugge, W.41
Pluim, G.M.41, 159
Poel, H.J.J. te70
Poel, J.v.d.41
Poetiray, H.B.41
Polak, I.159
Polak, J.L.54
Poldervaart, A.159, 171, 173, 196
politieke onbetrouwbaarheid143, 180, 181
Poll, A.M.v.d.71
Pols, E.A.J.41
Pols, kapitein63
Pols, P.J.41
Pon, R.71
Pont, D.95, 100, 113
Poortenaar, D.M.159, 187
Poot, A.141
Poppert, W.75
Port, E.D. du61
Port Elizabeth (consulaat)inl., 22, 30, 34, 65, 101, 118, 130, 134, 200, 204
Porte, A. de la63
Porte, L.N.A. de la22
Posener, A.49, 159
Posener, I.L.49
Posener, J.49, 82, 83
Post, C.v.d.159
Post, F.113
Post, W.41, 60, 141
Posthumus, A.63
Postma, F.181
Postma, H.63
Postma, J.W.49, 83, 85, 86, 159
Postma, R.41
Postma,, T.159
postverkeer61, 200
postzegels100, 101
Potgieter, C.J.75
Potgieter, M.171, 173
Powell, J.A.88
Praag, Z. van71, 81
Praetorius, H.R.184
Praetorius, S.J.U.159
Pranger, A.159, 184
Prass, C.N.41
Prass, F.41
Pratt, J.82
Preez, G.J. du54
Prentice, R.J.C.69
Prieelle den Otter, N.173
Prins-Verlaat, A.81
Prins, C.F.159
Prins, E.191
Prins, J.139
Prins, P.59
Prins Bernhard36, 130, 131, 160
Prins Bernhard Fonds83
Prinsen, P.A.J.60
Prinsen, P.J.41
Prinsen, R.A.J.41
Prinses Irene Brigade177, 178
Prinses Margriet Fonds84
Pronk, C.41
Pronk, C.M.42
Pronk, R.59
Proosdy, S. van41
property market64
Ptriliggi, P.O.200
Ptt100, 101
Puffelen,, J. van159
Punt, M.75
Punt, W.159
Punt, W.L.49
Putten, W. van141
Pijnappel, J.G.70
Pijper, A.111
Raad voor de Koopvaardij59
Raap, A.M.P.41
Raath, M.75
radio-artikelen66
Radio Oranje134, 137
radio-voordrachten25, 124, 134, 137
Rahusen, D.43, 59
Rais41
Randewijk, J.D.J.61, 160
Randfontein (s.s.)60, 87, 140, 141
Ransome, C.140, 180
Raphaely, L.82
rapport inzake Nederlandse propaganda in het buitenland118
Ras, L.41
Raubenheimer, B.G.87
Ravensberg, P.A.J.160
Ravesteyn, J.J. van82
Recht, S.136
recrutering arbeidskrachten voor Ned. Indië171
Reede, J.P.J. de160
Reenalda, M.41
Reenen, J. van75
Rees Vellinga, R. van60
Rees Vellinga, T. van60
Regers, Z.J.41
register van afgekeurde dienstplichtigen169
register van goedgekeurde dienstplichtigen168
register van onbezoldigde consulaire ambtenaren22
Regoort, H.41
Rehn, E.F.160
Reid, C.82
Reid, G.87
Reiger, De (vliegtuig)128
Reimers, J.H.W.Th.41, 82, 83, 95
Reinarz, J.E.49, 160, 184, 186
Reinders, W.L.160
Reinders, Z.H.M.75
Reissmann, H.202
Reitsma, P.60
Reitz, F.W.203
Reitz, H.L.95
Rekers, J.A.160
Rekker, H.M.160
Relief Fund for the Netherlands82
Rembrandt (m.s.)60
Rens, L.82
Rensburg, Mw. van88
Rentz, K.20???
Rentzkie, L.H.75
repatriëring73
Resink, P.I.A.160
Rethaan Macaré, Jhr.A.J.C.25
Rethaan Macaré, C.25
Retief, F.J.38, 39, 43, 81, 88, 107
Reuhl, W.M.inl., 143, 178, 181, 183, 184
Reyrink, H.W.49, 160
Reyrink, T.C.49, 160
Rheede, C.M. van186
Rheede, R.V.160, 184
Rhijn, Van54
Rhijn, P.J. van52
Ribbers,, J.V.60
Riebeeck, Jan vaninl., 99, 100-105, 130, 131
Riesle, W.B.18, 41
Riethoff, W.P.H.40
Rikke, P.M.160
Ringelberg41
Ritter, C.W.25
Robertson, H.M.75
Rode, O.101
Rode Kruis42, 61, 79, 86, 87, 171
Röder, L.W.Ch.160
Rodrigues, J.49
Rodrigues-Lopez, Mw.82
Roeder, K.200, 203, 204
Roeder, M.200
Roelants, J.M.A.160
Roelants, S.W.36
Roelants, T.W.81
Roeleveld, A.141
Roeleveld, J.160
Roelveld, A.41
Roepe, Mw.87
Roepe, W.K.J.112
Roest v.d. Zande, familie87
Roeterink, J.B.60
Rog, M.41
Roggeveen (s.s.)196
Roggeveen, J.41
Rollo, Hr. en Mw.83
Rollo, W.81, 82, 95, 124
Römelingh, Th.41, 60
Romeyn, A.A.41
Rommers, C.160
Romijn, A.41, 60
Romijn, B.82, 83
Ronde Bresser, N. de71
Roos, J.60
Roojen, J. van95
Rooyen, A.M. van171, 173
Rooyen, H.H. van123
Ros, A.59
Rose, C.J.63
Rose-Innes, J.82
Roselaar40
Rosenthal, E.181
Ross, Lt. Colonel43
Rosseau, P.99
Rossewij, A.160
Rostron, J.41
Roswell, E.E.41
Roukema, E.41
Rouw, J.H.G.P. de83
Rouwendaal, J.173
Roux, G.101
Roux, J.H. le205
Roux, H.J. le101
Roux, Th. le27
Rover, A. de63
Rover, W. de160
Rowbottom, H.W.41
Roworth, E.97
Royen, H.J. van132
Royen, J.E. van25
Rozemeijer, H.F.49
Rueb, D.J.187
Rueb, W.A.160
Ruig, P.41
Ruiter, C. de30
Ruiter, W.J. de173
Ruitering, G.41
Rund, Dr.200
Runham Brown181
Runia, J.41
Runtau Pandjang (s.s.)60
Ruser, H.41
Russell, H.E.191
Rutgers, J.171, 173
Rutgers, D.49
Rutgers, E.160
Ruys, A.59
Ruys, L.P.59
Ruytenschildt, H.E.41, 60
Ruyter, G. de59
Ruyter, P.B. de60
Ryan, F.41
Rijkens, P.38, 43
Rijkers, R.42
rijksarchivarisinl
rijksherbarium Leiden112
rijksmuseum Amsterdam100, 101
rijksspaardienst59
Ryn, C.J. van81, 121, 125
Ryneke, P.J.60
Ryss, Mw.42
Ryss, W.G.44, 82
Rijswijk, Mw. van184
Rijswijk, H. van160
Rijswijk, J. van160
Rijswijk, J.G. van160
sabotage140
Sakka Manta41
Salande (s.s.)60
Salawati (m.s.)60
Salemink, G.161
Salisbury (consulaat-generaal)19
Salomon, G.I.200
Salomons, B.41
Salomons, H.59
Salvation Army136
Samson, A.J.63, 82, 83
Sandberg, C.G.S.51
Sanders, Mw.82
Sanders, F.49, 161
Sandijck, M.161
Santhagens, R. van81, 82
Saparoea (m.s.)60, 140, 180
Sargeant, F.N.81
Sarink, C.161, 184
Sawahloento (s.s.)60
Schaafsma, A.41, ???
Schaafsma, T.S.161, 184
schaakclub "Max Euwe"81
schaaktournooi116
Schaap, A.41
Schaap, H.Th.59
Schaap, J.C.181
Schaap, P.161
Schaapsma, L.41
Schagen, J.161
Schaik, M. van79
schakelcomité99
Schalkwijk, O.G.82
Schanstra, J.79, 1???
Schanstra, M.W.187
scheepsbewegingen140
scheepsreparaties140
scheepsverklaringen60
Scheltema, C.H.83
Scheltens, Mw.42
Scheltens, A.M.J.38, 44, 81, 83, 85, 91, 125
Scheltus, G.A.52
Schenkel, W.161
Schiekeling, W.81
Schierhout, L.H.48
Schiering, A.M.F.161
Schiering, C.W.85
Schilder, H.A.C.161
Schimmel, G.J.45, 137
Schimmel, J.M.G.161
Schiphorst, H. ter63, 161
Schiphuis, J.41
Schipper, H.A.184
Schipper, H.H.30
Schloemann, M.E.L.200
Schloms, J.79
Schlösser, L.203
Schmitt, G.M.200
Schneider, J.J.B.161, 184
Schneider, J.J.G.49
Schneider, M.J.41
Schneider, N.G.82
Schneider, W.J.41
Schoch, H.C.130, 131
Schoehuizen, J.60
Schoeler, A.39, 100
Schoeler, J.L.75
Schoen, C.41
Schofield, J.F.181
Schokker, H.G.25
Schol, P.41
Scholten, Mw.26
Scholten, W.F.K.23, 49, 161, 184
Scholten, W.J.K.83
Scholtens, A.L.71
Scholtes, M.J.A.49, 81, 91, 161
Scholtz, B.87
Schotsmans, N.T.41
Schouten, A.A.40, 42, 81, 82, 100
Schouten, G.J.161
Schouten, M.T.161
Schouten, Th.49, 161
Schrale, F.R.161, 184
Schreven, M.J. van25
Schrier, C.P.161
Schröder, G.202
Schroeder, E.131
Schuddeboom, F.J.161
Schuitenvoerder, I.161
Schuitenvoerder, J.75, 82
Schuitmaker, D.H.52
Schulte, F.C.M.59
Schultz, F.46
Schuster, M.203
Schuurman, J.41
Schuurmans Stekhoven, J.Z.82, 94
Schuylenborgh, R.A.83
Schuylenborgh, T.83
Schwellnus, P.E.200
Schwers, R.204
Scott, G.75
Scully, E.R.70
secretaris Prins Bernhard J.M.A. Roelants160
Seegers, A.W.162
Seegers, E.J.88
Segal, M.162
sekundêre skool keetmanshoop81
Selig Geffen, J.40
Sembilan (s.s.)60
Semmelink, A.162
Senden, J.L.C. van162
Serier, P.A.81
Seriwaneck, L.M.J.41
Serton, Mw.42
Serton, P.24, 43, 63, 81, 95, 121, 180
Seters, H.A.83, 87
sheepkins64
Shell81, 88
Shore, B.136
short account of military and naval operations in the Netherlands137
Siantar (m.s.)60
Sibajak (m.s.)83, 203
Sibbett,, C.J.88
Siegers, P.41
Siegers, R.H.H.162, 184
Siemelink, G.44, 100, 101, 102, 103
Sikkel, H.49, 143, 162, 184
Sikkel, M.W.G.186
Silberbauer, C.C.38
Silberbauer, S.F.139
Silvis, J.49
Simaloer (s.s.)60
Simmelinck, G.83
Simon, I.202
Simon, M.S.202
Simons, J.41
Simonstadinl., 22, 191
Singels, A.49, 143, 162, 182, 184
Singels, C.162, 184
Sirks, M.J.112
Sissingh, W.J.41
sisters of the catholic apostolate202
Sitoepoe, R.68
Sitoebondo (s.s.)60, 83
Sitteren, K. van70
Skaife, S.88
Skead, J.87
Slabbert, J.75
Slagmolen, M.A.162
Slinger, M.A.162
Slobben, W.41
Slok-Soede, J.H.41
Sloman, R.M.203
Slot, C.v.d.41
Slotboom, S.J.162
Slotegraaf, P.G.87
Slotemaker de Bruine, N.A.C.inl., 35, 40, 102, 106, 130, 131
Sloten, F. van41
Sloterdijk (schip)140
Sluimers, A.A.162
Slijkhuis, B.41
Smart, V.81
Smit, A.W.200
Smit, G.J.59
Smit, J.A.88
Smit, J.C.41
Smit, J.G.137
Smit, N.A.99
Smit, P.J.42
Smit, W.41
Smit, W.A.P.100
Smith, C.R.81
Smith, D.H.87
Smith, E.87
Smith, G.R.139
Smith, J.81
Smith, J.C.22
Smith, J.J.95
Smith, J.P.63
Smith, M.81
Smits, Hr.162
Smitt, A.P.181
Smuts, Generaal J.C.inl., 25, 67, 88, 118, 132, 181
Smuts, J.K.82
Sneath, A.W.41
Sneevliet, M.59
Snelleman, C.M.41
Snellenburg, C.J.162, 184
Snethlage, W.J.162, 184
Snoek, H.41
Snouck Hurgronje, A.M.43
Soeboer41
Soehoet41
Soekaboemi (s.s.)60, 140
Soelan41
Soelen, Hr.87
Soesbergen, B.J.M. van81
Soesbergen, M.79
Sol, H.B.82, 83, 87, 88
Solms, M.E.87
Sonius, L.180
Sonnenberg, M.49
Sonneveld, H.162
sons of Israel dividing benefit society136
Soreman, A101
Sorgdrager, A.J.162
Sorgdrager, P.A.162
South African Friends of the Soviet Union25, 27
South African Jewish Board of Deputies135
South African Museum100, 101
South African National Gallery97
South African Railway & Harbours118
South African Red Cross Society200
South African Women's Auxiliary Services88, 139, 196
Sodowski, F.204
Spaanderman, M.J.60
Spaans, A.162
Spaans, J.41
Spaans, M.162
Spaltman, G.W.162
Spanjer, A.41
Speelman, R.162
Spelbos, W.41
Speyers, J.A.173
Spilhaus, L.87
Spilhaus, M.W.87
Spitfire-fondsen83
Spoel, A.C.162
Spoor, H.23, 39, 40, 44, 100-103, 162
Spoor, W.49
Springfontein (s.s.)60, 140, 180
Spuybroek, P.C.41
Spijkerman,, L.J.162
Srdjan-Gozze Gucetic, Hr.43
Staas, M.75
staatskoerant van die Unie van Suid-Afrika178
staatsnoodrecht45
Stad Vlaardingen (schip)140
stadsklerk Oost-Londen44
Stägmeyer, E.202
Stahl, J.S.200
staking artsen in Nederland136
Stam, C.41
Stam, G.41
Stamperius, J.41
Standerton, N.N.83
Star Busmann, Mw.72
Stark, C.E.46
Stark, E.38, 63, 181
Stark, W.H.46
Starmans, G.A.N.162
Starre, J.J.v.d.4???
St. Denis23
St. Dominicus (kath: vereniging)38
Steeg, J.W.v.d.191
Steegstra, A.A.23
Steegstra, A.R.23
Steen, N.M.v.d.162
Steenberghe, M.P.L.59
Steendam, J.M.171, 173
Steenderen, J. van23, 162, 184
Steenhuis, P.41
Steens, Hr.40, 42
Steens, L.A.49, 69, 83, 85, 100-102, 162
Steens, M.P.G.63
Steffelaar, M.J.J.162
Stegmann, M.82
Steinberg, W. von204
Steindl, M.204
Steinmeyer, A.83, 87
Steinmeyer, R.D.83
Stek, R. van171, 173
Stellenbosch Young Israel Society74
Stephen, A.F.82
Stephens, E.112
Ster, A.v.d.41
Sternweiler, L.200
Steters, H.A.83
Steunenberg, S.63
steunfonds voor Nederland82
Steyger, Mw.82
Steyger, S.L.162
Steyn, A. van41
Steyn, D.P.75
Steyn, H.P.M.82
Sthamer, E.F.A.200
Stichelen, P.v.d.43
stichting Landverhuizing Nederland71
stichting "Nederland ter Zee"87
Stiernhielm, H. von48
Stiphout, A.162
Stiphout, A.A.J. van180
Stobbe, H.60, 83
Stockwood, T.W.141
Stodel, J.H.43, 82, 88, 139
Stoep, J.v.d.41
Stofberg, J.A.81
Stoffberg, H.E.P.101
Stofkoper, W.41
Stok, H.W.83
Stoker, J.70
Stokes, C.S.118
Stokker, H.J.186
Stokvis, H.162
Stolk, M.F.81
Stork & Co.100
Stott, zuster86
Stottelaar, F.J.162
Stottelaar, J.J.143
Straat Malakka (m.s.)60
Straat Soenda (m.s.)25, 60, 140
Straaten, A.v.d.18
Straaten, E.C.v.d.162
Straboli, Lord137
Strangemann, M.202
Straten, G.162
Streefkerk (s.s.)60
Striemen, P.G. van41, 60
Strik, W. van68
Strubbe, W.B.H.41
Struyk, Hr.114
Strijdom, C.J.S.43, 95
Studie-Genootschap voor Nederlandse Belangeninl., 118
studieleningen178
Stuhlinger, W.20
Stuifbergen, J.63, 162
Stuut, Th.41
Stuy, H.41
Stuyt, C.70
suchbogen200
Suid-Afrikaanse kunsvereniging100
Suid-Afrikaanse Petten en Helmen Industrie76
Sulman, E.186
Sumatra (kruiser)139, 140
summary of the battle in Holland137
Sundquest, J.A.41
supreme court New York45
Surinameinl., 181
Suriname (s.s.)60, 140
Swaab, R.J.70
Swaager, T.49, 143, 162
Swakopmund (vice-consulaat)inl., 18
Swart, D.41
Swart, E.32
Swart, J.41
Swart, K.82
Swart, M.J.75
Swart, N.75
Swartenhondt (s.s.)196
Swaziland20
Swen, H.M.83, 162, 191
Sweyd, N.82
Swierenga, J.B.60
Swinderen-Heemstra, A.C. van24, 79
Swinderen, C.G. van41
Swinderen, G.R.G. vaninl., 24, 25, 36, 54, 72, 73, 76, 81, 82, 99, 138, 195, 200
Swinderen, J.E. van25
Swinderen, L.F.A.24
tabak66
Tabian (m.s.)60
Tait, C.B.43
Takens, A.83, 163
Taljaard, P.A.108
Tanasale, L.E.196
Tanimbar (m.s.)60
Tanis, K.41
Tanner, J.H.195
Tapperwijn, J.G.41
Tarakan (m.s.)60
Tatuta Mam (schip)196
Taute, B.95
Teeken, A.186
Teeken, J.163
Teerling, G.41
Teffer, G.M.59
Tegelberg (m.s.)60
Tendijck, K.S.J.41, 60
tentoonstelling Nederlandse boeken121
tentoonstelling "Vrij Nederland"118
Terborgh (schip)60
Terkoelei (s.s.)60, 83
Termijtelen, J.W.195
Terstroet, Hr.10???
testamenten46, 47
theater der vereenigde poppenspelers100
Themisto (s.s.)60, 140
Theron, F.P.81
Thierack, A.P.202
Thierack, F.E.202
Thierry, M.C.63
Thole, J.W.49
Thomas, J.H.A.52
Thomlinson, Mw.87
Thompson, F.59
Thorbecke, W.H.163
Thorne, W.J.39, 8???
Thumann, J.D.41
Thunemann, H.J.81
Thurkow, C.T.F.101, 115, 190
Tibia (s.s.)60
tien mei kinderfonds89
Tienhoven, C. van196
Tienhoven, G. van25
Till, R.J.42
Tillemans, L.163
Timmerman, W.41
Timmermans, O.E.B.49
Tjibadak (schip)140
Tjisalak (s.s.)60
Tobi, C.100
Toit, J. du82
Toit, J.F. du75
Toit, J.R. du38
Toit, L. du105
Toit, T. du98
Tokai-verbeteringshuis76
Tol, J.C.v.d.41, 60
Tolkin, A.E.M.52
Tongeren, A. van180
Tongue, Ph.101
Tonkes, J.163
Toorn, C.v.d.49, 163
Toorn, G.v.d.83, 100, 163
Toorn, P.v.d.59
Toussaint van Hove, E.44, 100, 101, 102
Touw, P.41
Tray, M.J.41
Trek (magazine)137
Trek Nederlandsche Hulpfonds75
Treurnich, Hr.100
Trip, J.41
Tromp, A.C.63, 87, 171, 173
Trook, B.49, 163
Trook, C.186
Truter, Th.200
Tuinhof de Moed, P.163
Tuk, J.A.191
Tunley, R.G.41
Turkstra, A.131
Twilt, R.191
Tijmons, L.J.60
Uckro, W. von202
Udema, U.60
uitkeringen178, 185
uitwisseling geleerden113
Uitzinger, M.J.173
Uljee, A.C.44, 46, 100-105
Uljee, J.H.C.163
Uljee van Heuven, J.W.A.63, 80, 81
Umzimkuluinl
Unie-eenheid Waarheid-Diens83
Unie-Volkspers Beperk88
universiteit van Amsterdam109
universiteit van Kaapstad110
universiteit van Pretoria111
universiteit van Stellenbosch114
Ussukuma (s.s.)200
Uyleman, J.J.139
Uyttenbogaart, Dr.112
vaarplicht (-besluit 1942)inl., 59, 140
Vees, J.83
Vaes, J.F.83
Valk, M.v.d.163
Van Gorkum & Comp., N.V.101
Van de Velde (s.s.)60
Vat, A.83, 87
Vee, P.v.d.163
Veelen, A.H.F. van49
Veen, A.v.d.125
Veen, C.v.d.41
Veen, E.H.v.d.41
Veen, J.C.163
Veen, R.L. van81, 163
Veer, Mw.v.d.75
Veer, J.v.d.49, 163
Velde, B.v.d.63
Velde, D.v.d.87
Velde, H.C.v.d.42, 44, 82, 83
Veldhuyzen, J.60
Veldkamp, Mw.163
Vellekoop40
Vellekoop, J.J.81, 83
Vellekoop, W.J.75
Velthoven, H.J.B. van163
Velthuis, H.60
Velzen, J.D. van163
Ven, A.L.v.d.163
Venter, C.J.139
Venter, J.C.200
Verbeek, A.M.83
Verburg, W.163
Verdouw, H.163
Verdouw-Bognar, I.75
vereeniging ter behartiging van belangen van Nederlandse dienstplichtigen182
vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift117
vergadering dienstplichtigen143
Verhage, J.A.163
Verhagen, A.163
Verhagen, H.S.131
Verhagen, J.60
Verhave, J.100
Verhave, L.184
Verhave, T.H.163
verheffing van het consulaat Kaapstadinl
Verheul, P.71, 83
Verheyen, A.G.49, 164, 184
Verheyen, H.184
Verhoef, A.41, 60
Verhoef, G.G.C.40
Verhoef, K.J.M.184
Verhulst, E.30
Verhulst, J.39
Verkouteren, F.191
Ver Loren van Themaat, A.C.87
Ver Loren van Themaat, H.63, 81, 180, 181
Vermaas, H.87
Vermaas, H.J.164
Vermast, J.41, 60
Vermeer, P.41
Vermeulen-Heseman, A.A.79
Vermeulen, A.R.60
Vermeulen, J.G.41
Vermoet, W.A.41
verpleegsters171, 172, 173
Verschoor-Wulfse, J.A.38, 164
Verschuur, H.164
Verschuur, H.P.19???
Versfeld, T.38, 76
Versnel, W.Ch.164
Versteegh, Mw.82
Versteegh, F.164, 184
Verstelle, P.M.60
Verster, G.B.164
Verstraeten, M.76
Vervat, Mw.42
Vervat, F.49
Vervat, F.F.80, 81, 83
Vervat, P.49, 164
Verwaal, A.L.41
Verwaard, H.16???
Verwey, D.J.196
Verwoerd, A.87, 100
Verwoerd, A.C.A.42
Verwoerd, C.41
Verwoerd, L.95
verzending vertrouwelijke stukken36
Verzetster Oost-Azië189
Vet, T.41
Veijs, W.H.63
Viera, S.63, 164, 184
Viljoen, B.82
Viljoen, H.G.113
Viljoen, J.M.H.95, 137
Viljoen, M.122
Villiers, A. de98
Villiers, A.M. de120
Villiers, C.B. de43
Villiers, Kolonel De132
Vink, W.M.83, 164
Vinken, J.C.41
Visée, G.75
Visser, Hr.40
Visser, B.C.41, 60
Visser, D.H.82
Visser, D.L.46
Visser, F.P.81
Visser, G.42, 44, 49, 63, 100, 101, 102, 103, 105, 130, 143, 164, 184
Visser, H.41
Visser, I.S.173
Visser, K.41
Visser, Ph. C.23, 41, 46, 95
Visser, R.J.164
Visser, T.60
Visser, W.41
Visser, W.H.60
visuminstructie voor Ned. Indië58
Vivier, M.P.75
Vlaanderen, H. van164
Vlaming, B. de49, 164
Vlielander, A.J.41
Vlierden, C.164
Vliet, A. van42
Vliet, J.H.M.v.d.41, 60
Vliet, W. van38
Vlottman, Hr.180
vluchtelingen74
Vlugt, C.v.d.83
Vlugt, R.v.d.22, 31
Vogels, R.129
Vogelzang, J.63, 164
Vogler, O.203
Voigt, H.W.41
volkswelsijnbeamptes186
Vollers, J.41
Volmer, W.165
Vonk, M.196
Vonke, C.C.49, 165
Vonke, G.165, 184
Vonke, J.C.49
Vonke, J.F.165
Voorde, E.v.d.186
Voorde, G.v.d.165
Voorduyn, A.60
Voorhoeve, J.A.C.87
Voorst, J.J. van165
Vorst, C.H.A.M.165
Vorst, J.v.d.41
Vos, G. de165
Vos, H.P.165, 184
Vos, J.I. de41, 60
Vos, M. de82
Vos, M.H.P.165
Vos Malan, W. de40
Voslamber, W.J.165
Vosse, Hr.40
Vosse, J.83
Vosse, J.H.100, 165
Vredenburg, F.J.186
vreemde krijgsdienst49
Vreenegoor, B.49, 165
Vreenegoor-Smit, J.B.46
Vreken, A.139
Vreulink, A.H.165
Vries, B.J. de165
Vries, C. de41, 60
Vries, K.W. de60
Vries, J. de41
Vroede, W. de143, 165
Vrolijk, A.25, 83, 171, 173
Vroman, L.inl., 125
Vromans, J.P.165
Vroom, I.D. de79
Vroon, A.71
vrouwenkorps bij het KNIL171, 172, 173
vrijheidsdag Unilever43
Vuerhardt, H.J.165, 184
Vulpen, H.C. van41
Vuyk, B.125
Vuyk, J.J.60
vijandelijke onderdanen45
Vijver, J.F.v.d.182
Waal, A. de166
Waal, B.H. de22
Waal, G.P.v.d.120
Waal, P. de120, 180
Waal, S. de40
Waalewijn, J.E.57
Waard, P. de49, 166
Wageningen, C.L. van166
Wageningen, G. van166
Wageningen, H. van166
Wagensveld, C.E. van187
Wagensveld, M. van166
Wagner, Pastor200
Wahr Walsen, C.A.59
Wal, F.H.W.v.d.139
Wal, S.S. de49, 166, 184, 186
Walenkamp, A.J.M.59
Walenkamp, H.A.M.166, 186
Wall, J.v.d.43
Wals, A.166
Walthaus, A.J.49, 166
Walvisbaai18
War Bonds (affiche)137
Warfemius42
Warffemius, J.W.24, 85, 86
War Resisters International181
Wartime Navy Workers87
Watermeyer, C.P.75
Waterson, S.F.87
Water Naudé, F.K. te81, 82
Watussi (s.s.)200, 203, 204
Weber, Ph.114
Weber, R.E.J.100
Webster, H.41, 88
Webster, W.H.A.180
Weddepohl, D.F.M.166
Weehuizen, J.E.87
Weehuizen, P.B.87
Weelderen, A. van173
Weeme Scheeffer, R.H. ter180
weeskinderen75, 76
Wegelin, A.100
Wegerif, Mw.75
Wegerif, Chr.81, 99
Wegman, G.38, 166
Weigert, H.200
Weiland, E.200
Weilers, B.F.166
Weilers, F.82, 83
Weinlig, H.41
Welfare committee for the Netherlands Fighting Forces87
Welleman, J.C.41
Weller, E.82
Welter, E.63, 171, 173, 190
Weltevrede, B.C.41
Wendt, F.204
Wepster, J.140
Wepster, J.P.41, 83
Wering, C.R. van166
werkelozen (bemiddeling t.b.v.)77
Wernink, L.J.41
Wessel, P.143
Wessing, J.Ph.C.71, 83
Westeinde, C.G.J. van 't49
Westenberg, H.J.W.166, 184
Westerdijk, J.112
Westernland (s.s.)112
Westhuizen, H.W.J.v.d.82
Westhuizen, W.S.v.d.75
West Indië181
Wet, J. de82
Wet, J.H. de71
wetboek van militair strafrecht181
Wetering, I.J.C.v.d.75, 166
Wever, H.166
Weyde, F.v.d.41
Wynand, J.166
Wezenbeek, F.81, 83, 85, 100-103, 105, 140
wholesale and retail trade64
Wichers Hoeth, W.A.49, 63, 81, 166
Widd, G.41
Wiebes, R.41
Wiedema, A.M.82
Wiedeman. Hooft, F.H.87
Wieffering, C.J.49, 166, 184
Wiegman41
Wielen, W.v.d.166
Wierda, J.41
Wigboldus, Hr.40
Wiggelinkhuizen, J.E.100, 101
Wiggers, J.H.70
Wigman, E.41
Wilcocks, R.W.81, 120
Wild, A.P. de41, 60
Wild Life protection society of South Africa115
Wilde, C.v.d.190
Wilden, P.166
Wildner, F.204
Wildschut, A.173
Wildschutt, A.H.63
Wilgen, J. van166
Wilgen, W. van166, 184
Wilhelm, R.22
Wilhelminafonds82
Wilkinson, E.88
Will, W.M.200
Willekes, W.F.70
Willem van Oranje96
Willem Ruys jr.122
Willem van der Zaan (m.s.)139, 180
Willemen, J.C.41
Willemse, M.T.82
Willemse, P.82
Willemstijn, E.B.inl., 140, 166, 195-199
Williams, M.B.106, 130
Williams, T.R.41
Willigen, A. de41, 60
Willinge, J.J.L.87, 139
Wilson, G.H.43
Wilson, R.M.82
Wiltenburg, J. van41
Windel, E.B.26
Wines & Spirits Cy.68
Windhoekinl., 18, 34, 35
Windhorst, H.T.W.41
Winkel, E.H. te166
Winkel, J.171
Winkelman, A.M.L.23
Winter, P.J. van114
Wissingh, J.F.C.166, 184
Wissink, G.166
Wit, E.K. de41
Witkamp, T.87
Witt, J.C. de82
Witte, J.41
Witte, Th. de71
Witte, T.S. de71
Witten, W.61
Witthal, Mw.42
Witvliet, Fam.87
wol64, 65
Wolde, W. ter167
Wolf, S.J.167, 184
Wolfaard, H.41
Wolfraad, H.41
Wolfswinkel, H.49
Wolk, N.v.d.49, 167
Wolters, Hr.43
Wolthuis, C.59
Wong Yit41
Wood, L.D.81
Woodoock, R.N.43
Worm, P.100
Woude, K.v.d.41
Woudenberg, A.41
Wurfbain, A.L.inl., 26, 27, 36, 81
Wurfbain, H.41
Wyers, D.87
Wijk, D.J. van49
Wyk, M. van82
Wijker, C.J.H.41
Wyngaarden, K.L. van167
Wynne, M.42
Wypkema, A.95, 113
IJlstra, R.41
Young, Th.W.49, 167, 184
young people from occupied countries (brochure)75
Ypenburg, Luitenant ter Zee41
Ypenburg, P.J.199
IJsing, L.A.88
Yzendoorn, G.M.30
Zaandam (m.s.)140
Zaanland (s.s.)60
Zaayer, C.J.41
Zandhuizen, D.A.60
Zee, E.J.v.d.81
Zee, W.v.d.41
Zeederberg, A.M.B.82
Zeelieden (werkomstandigheden)141
Zeeman, E.71
Zeeman, J.H.71
Zeeman, L.C.83
zeescheepvaartverkeer59
zeeschepenbesluit 194259, 140
zeestrijdkrachteninl
Zeeven, E.H.J.41
Zeggeren, W.G. van41
Zegwaard, L.N.167
Zeilinga, H.41, 100-102, 130
Zentler, O.46, 71, 83
Zestermann, L.200, 202, 203
Zeyl, C. van184
Zeyl, C.E.167
Zeyl, F.E.167
Zeyl, H.Th. van167
Ziedses des Plantes, G.W.171, 173
Zinderen Bakker, E.M. van28, 29, 130, 131
Zomer, J.J.R.H.41
Zomer, P.H.41
Zouteriks, Th.W.183
Zuid-Afrikaansche Verdedigingsmacht49
Zuidema, H.J.167
Zuidema, J.I.41
Zuid-West Afrika18, 34, 35
Zuithoff, B.167
Zurnamer, M.82
Zuyderhoudt, J.W.41
Zuyl, C.J.167
Zuyl, I.186
Zuyl, P.M.49
Zuylen, J.H. van81, 87, 98
Zyl, W.G. van52
Zwaan, Mw. De42
Zwaan, E. de167
Zwaan, P. de46, 87
Zwart, Mw.42
Zwart, A.41
Zwart, C.41
Zwart, M.81
Zwart, M.E. deZie M.E. Dykstra
Zweers, P.H.41
Zweerts, F.28, 34, 40, 41
Zweistra, J.P.40, 75
Zwieten, T. van41
Zwijsen & Co.200
Zijl, A.M. van75
Zijl, F.D. du T. van139
Zyl, H.S. van82
Zijlstra, R.41

Bij de ordening van het archief zijn de meeste stukken opnieuw ingedeeld (zie Inhoud en structuur van het archief).

De oude op de stukken voorkomende nummers, waarnaar in de agenda's tot halverwege 1953 wordt verwezen, zijn in de inventaris tussen haakjes geplaatst onder de beschrijving en datering van de stukken.

In de concordans staan in de eerste kolom de oude nummers en in de tweede kolom de nieuwe inventarisnummers.

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nummerNieuw inv.nr.
2140, 141, 180
350
824, 48
960
1078, 79
1497, 108, 109, 121
1648, 60
3296
3358, 73
3478, 79, 80
41200, 202-208
4430
4518, 28, 31, 32
5420, 23-27, 33, 59, 72, 95, 98, 111, 135, 194, 195, 201
6370
6557
6771
8552
8843, 44
10068
10629, 36, 132, 140, 180, 181
10799, 100, 101
11045, 46, 47
11769
12134
12453
12852
131180
13892, 94, 112-114
14693
14959
15362, 64, 65
15777, 81
16366
165125
17319, 21, 23, 37, 52, 59, 72, 86, 119, 124, 126, 127, 134, 138, 142
17667
18345
184117
190133
19441, 42
19691
197110
198128
199128
203123
204139
20738, 45, 49, 56, 59, 75, 76, 86, 136, 140, 141, 180, 181, 197, 198, 199
20875, 82, 83, 87
211139
21254
21354
215196
218139
21963
22087, 122
22240, 49, 143-167, 170, 177-179, 181-190
229139
230120, 172, 173, 191-193, 196
231118
233171, 172, 173
23452
23588
23688
23839, 61, 75, 87
259139

Concordans

De getallen achter de namen/trefwoorden verwijzen naar de inventarisnummers en/of inleiding (afgekort als inl.)

De volgende inventarisnummers zijn niet in de index opgenomen: 1-17, 55, 90, 142, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 179, 188.

Tabel met zoekresultaten in archieven
Naam, plaats of zaakInv.nr(s).
Aagtekerk (m.s.)60
Aalbers, D.144
Aalst, A.K. van41
Aalsum (s.s.)60
Aandewiel, A.30
Aanstoot, E.H.144
aardappelen68
Aarnoutse, Y.30
Abosso (s.s.)140, 177
Aboulfethouh, S.72
accountantsonderzoek ME Soerabaja193
Adendorff, W.D.204
administrasie vir die ontvangs van oorsese kinders75
Admiral Graf von Spee (s.s.)200
Adrian, F.W.200
Afdeeling Beheer Nederlandse Eigendommen54
African Consolidated Films Ltd.81
African Consolidated Theatres Ltd.82
African Shippind Ltd.87
African Tool Company77
afscheidspakketten87
agricultural machinery64
Ahlberg, A.F.41
Ah Lee41
Aikema, A.184
Aikema, G.L.144
Aikema, J.40
Ajax (kruiser)200
akte van overlijden60
Albarda, J.W.41
Alberts, G.59
Alcyone (s.s.)60, 141
Alexander, D.25, 27
Algemeen Nederlands Steuncomité81
Algemeen Nederlandsch Verbondinl., 38, 43, 81, 82, 83, 91, 93, 99, 100, 113, 123, 130
Algenib (m.s.)60
Algera, J.129
Algorab (s.s.)60
alimentatieplicht53
Alkema, J.P.T.144
Allan, E.W.42
Allan, G.75
Alma, J.F.M.40, 144
Almkerk (m.s.)60, 196
Alphacca (s.s.)60
Alphen, G. van111
Alphen, J. van100
Alphen, L.J. van49, 144
Alpherat (s.s.)140
Alten, R.200
Alting Mees, L.A.80
Amak41
Ambagtsheer, J.H.171, 172
ambtenaren (opleiding van)23
Ammers, P.C. van40
Amorison, J.B.A.172
Amsterdam Diamond Cutting Works118
Andel, T. van52
Anderson, A.75
Anderson, C.42
Anderson, J.22
Anderson, J.B.42
Anker, J.C.41
Anschutz, W.81
Antonia (m.s.)87
Appell, A.M.204
application for advertising facilities118
Archer, J.D.41
archief van de handelsbescherming197, 199
archief van het consulaat te Bloemfontein28
archief van het vice-consulaat te Port Elizabeth30
archief van het consulaat te St. Denis23
Arnaud Gerkens, P.R.d'139
Arndt, E.203
Arnold, C.A.144
Arnold, J.P.H.49, 77, 81
Arnold, L.J.G.49
As, H. van144, 184
As, J. van125
As, R. van171
Asbeck, C.J. Baron van184, 194
Asch, M. van144
Aschman, G.81
Asper, H.J.144
Asperen-Becker, T.A. van18
Assen, K. van63
Assen, R. van171, 172
Assen, W. van49, 144
Asten, W.A. van141
Atkins, J.S.82
Atsma, H.42
Augsburgse geloofsbelijdenis107
Aurik, H.W.J.144, 184
Australië171-173
auteursrecht54
Aveling, G.49, 52, 143, 144
Aveling, J.83
Aveling, L.J.W.144
Avis, M.C.81
Baardman, H.85
Baartman, A.145, 184
Baaren, A.H.K. van59
Baarn (s.s.)60, 140, 141
Baas, F.101
Baas, M.171, 172
Bac, J.40
Back to Civilian Life (brochure)178
Baggerman, F.A.M.L.145
Baggus, N.41
Baird,, J.T.100
Bairnsfather, N.131
Bakker, B.B.41
Bakker, Chr.145
Bakker, E.145
Bakker, F.J.145
Bakker, G.49, 63, 145
Bakker, J.41, 60
Bakker,, J.K.41
Bakker, J.W.145
Bakker, K.49, 145
Bakker, N.171, 172
Bakker, P.41
Bakker, S.41
Bal, A.41
Bal, H.41
Bal, L.41
Baldwin, E.42
Balen, J.C. van40
Balingkar (s.s.)140
Ballintijn, G.129
Banks, D.75
Bantam (s.s.)60
Barendse, G.J.41
Barnouw, A.J.125
Bartholomeus Dias Kruis30
Basford, B.G.41
Bass, E.82
Basson, J.H.204
Basutolandinl., 20
Bataviainl
Bataviaasch Nieuwsblad180
Batenburg, J.145
Battaerd, P.81, 83, 95
Bavel, A. van41
Bavel, G. van49, 145, 184
Bavel, M.R. van145
Bax, D.79, 100, 101, 110, 114
Bax, T.82, 83
Bayliss, R.H.41
Bean, L.41, 42, 88
Bechuanaland20
Becker, A.B.202
Becker, M.41
Beckerinck, J.J.41
Beckhuis, J.83
Beckhuis, W.83
Beeck, L. van145
Beek, H.M. van41, 60
Beek, J. van41
Beekhuis, F.M.172
Beekhuis, J.14???
Beekhuis, W.63
Beekman, G.J.H.145
Beekman, J.G.100, 184
Beekman, W.C.80, 83
Beelaerts van Blokland, F.128, 132, 137
Beele, A.J.145, 184, 186
Beelem, P. van41
Beens, H.W.80, 81
Beer, J.P.B. de75
Beer, W.J. de71
Beest, W.A. van70
Beira (consulaat)19
Bekman, A.J.139
Belinfante, W.G.54
Belkum, Ch.H. van145
Belkum, Y.A.100
Belonje, B.30, 42
Benakat (s.s.)60, 180
Bengkalis (s.s.)60
Benjamin, H.G.75
Bensink, G.J.59
Benson, Hr.76
Bent, D. van der59
Berends, R.C.41
Berflo, G.J.C.145, 184
Berg, E.R. van den145
Berg, H.N. van der130
Berg, J.v.d.100, 105
Berg, J.R.v.d.145
Berg, L.v.d.41
Berg, W.H.v.d.41
Bergen, D.A. van82, 145
Berger, L.196
Bergh, R.82
Bergmeester, W.J.145, 184
berichtenverkeer Z. A.-Ned. Indië126
Berkel, J. van41, 60
Berkhof-Veen, E.v.d.29
Berkhout, A.141
Berkhout, G.145
Berkhout, J.41
Berlage, A.C.145
Bernards, J.P.A.L.145
Bernardy, P.200
beschermingspassen202
Besselaar, G.109
Besseling, J.B.L.40, 44
Bestebreurtje, J.49, 145
Bestelink, M.J.145
betaalstaten kostwinnerschap184
Bettink, P.J.181
Beusichem, C. van87
Bever, M.A. de63, 81, 145, 184
bevrijding Nederland39, 137
Beyma, Jhr. W.F.G.L. van49, 63, 145, 172
Beymerwerdt, E.J. van41
Bezemer, H.87
bezettingsstaten (instructies)33
bezoldiging militairen33
Biegel, H.M.49, 145
Bierman, J.40, 82
Biesheuvel, A.145
Biesheuvel, H.145
Bikkers, J.145
Binnendijk, A.171, 172
biologen112
Birnie-Visscher, F.C.E.172
Bischoff, A.H.81, 83
Blaauw, E. de41
Blacquière, J.F.146, 184
Blacquière, N.82
Bladergroen, H.A.81, 146, 84
Blaers, J.R.41
Blahovská, F.131
Blahofsky, A.43
Blanken, E.41
Blankenstein, D.40, 146
Blankestein, M. van125
Blankers, J.101
Blankert, J.59
Blankstein, D.L.E.60
Blaricum, E. van70
Blekton, A.W.146
Bles, A.P.143
Bles, G.A.146
Blink, C.v.d.41
Blitz, J.146, 184
Blitz, L.82
Block, A.A.M. de49, 63, 81, 83, 146
Bloem, H.71
Bloemfontein (consulaat)inl., 28, 29, 34, 130, 131
Bloemfontein (m.s.)60, 200
Bloemink, Hr.71
Blok, Mw.42
Blok, A.C.81
Blok, H.A.N.146
Blok, H.D.R.82, 146
Blok, J.41, 140
Blok, J.L.41
Blok, K.83
Blokpoel, C.C.81
Blokpoel, J.F.C.40, 41, 81, 83, 195
Blom, J.v.d.41
Blommendaal, D.M.146
Blommert, J.S.171, 172
Blue Peter, The130, 131
Bodegraven (s.s.)60
Bodenstein, Dr.41, 132
Boeke, N.49, 146
boekhouding Duits consulaat205-208
Boelen, F.J.56
Boelrijk, J.F.P.146
Boendermaker, C.24, 172
Boendermaker, E.171
Boendermaker, M.49, 143, 146
Boer, A. de146
Boer-Vertin, A. de87
Boer, C. de49
Boer, J.F.L. de60
Boer, M.H.186
Boer, P.49
Boer, P.M. de83, 87, 88, 143, 178, 181, 183
Boer, R.N. de41
Boer, S.C. de146
Boerlage, Hr.100
Boersma, J.83
Boersma, S.83
Boeseken, A.81, 114
Boesman, J.100
Boestert, H. den146, 186
Boezel, J.41
Bohlken, L.59
Boissevain (m.s.)45, 60, 129
Bok, J.H.171, 172
Bokhorst, M.93, 100, 101, 102, 114, 126, 130
Bolkestein, C.122
Boll, C.J.49, 146, 184
Bommel, M.A. van172
Bonarius, korporaal146
Bondt, P. de49, 146
Bongers, C.146
Bongers, G.F.83
Bongers, J.41, 75, 146
Boog, D.J.41
Boogaard, M.K.41
Boogaerdt, A.J.146
Boogertman, H.87
Booleman, R.O.B.49, 146, 184
Boomstra, M.E.171, 172
Boon, C.W.41
Boon, J.J.197, 199
Boon, J.M.146, 184
Boonstra-Normann, E.J.172
Boosman, A.inl., 36, 83, 139, 140, 143, 181, 194, 197, 198, 199
Boot, J.H.70
Bootsma, T.146
Booy, A. de139
Booy, G.41
Booy, J.M. de43
Booy, W. de71
Booy-Scheltus, W.G.A.79
Borgers, J.41
Borgman, B.196
Born, A.59, 146
Borret, W.H.J.M.44
Borst, J.M.196
Borst, K.146
Bos, C.v.d.30, 146
Bos, F.v.d.49, 79
Bos, F.C.v.d.146
Bos, J.H.41
Bos, J.M.A.A.59
Bos, K.146
Bosch, A.v.d.87
Bosch van Drakestein, A.L.72
Bosch, M.C.v.d.30
Boschfontein (m.s.)60
Boskoop (s.s.)196
Bosma, J.inl., 143
Bosma, O.146
Bosman, A.J.82
Bosman, D.B.81, 98, 113, 114
Bosman, E.82
Bosman, E.A.41
Bosman, F.C.L.93, 98, 109
Bosman, G.53
Bosman, H.H.41
Botbijl, G.100
Botbijl, S.A.49
Both, C.C.146
Both, J.146
Both, J.H.C.143, 146
Both, S.146
Botha, H.75
Botha, H.J.75
Botha, M.C.95, 111, 114
Botha, P.R.140, 200
Bouhuis, A.40, 147
Bouman, A.83, 87
Bouman, A.C.49, 81, 88, 95, 120, 125, 172, 180
Bouman, H.C.171, 172
Bouman, Q.C.147
Bouman, S.12???
Boutkan, A.41
Bouwman, R.171, 172
Boxmeer, H.J.J.147, 184
Boyce, H.C.41
Boyd, H.41
Boyen, A.200
Braal, Mw. De42
Braal, C.A. de31, 42, 134, 147
Braam, B.G.49, 147
Braam, P. van95, 113
Braamse, F.85
Braamse, J.139
Bradenhorst, J.W.8???
Brady, G.75
Bragaar, Mw.87
Brand, C.N.v.d.147
Brand, J.W.147
Brand, M.147
Brandt, A.43, 100
Brandt-Corstius, A.147
Brandt, S.203
Brandwijk, G. van41
Brandwijk, P.147
Braspot, H.D.60
Brassem, Hr. Van40
Brassem, K.M.86
Brassera, P.W.147
Braun, G.F.60
Braunlich, M.P.203
Brauw, M.L. de147
Bredasdorp96
Bree, N. van171, 172
Bree, W.J.147, 184
Breedijk, J.J.J.147
Breedijk, M.41, 60
Breeveld, P.147
Breitenstein, C.A.23, 49, 83, 147
Breman, A.147
Breman, P.147, 172
Bremen, J.M. van41
Bremer, C.41
Brendgen, J.80, 81
Breuack, A.81
Breugel Douglas, Baron en Baronesse Van43, 72
Breugel Douglas, Vera van72
Breunissen, J.F.25
Breunissen, J.J.79, 147
Breunissen, N.25
Brévoort, J.A.87
Brink, J.75, 100
Brink, M.75
Brink, T.81
Brinkcate, H.147
Brinkman-Siemerink, J.30
Brinkman-Siemerink, T.42
Brinkman, W.100
Brinton, W.43, 82, 139
Brits, K.75
Broek, A.40, 147
Broeke, C.M.v.d.147
Broekhuysen, G.J.189
Broekhuysen, M.147
Broekman, J.H.100
Broere, H.A.41, 83
Broese van Groenou, A.41
Bromtol, De (weekblad)137
Bron, P.M.83, 86
Brongersma, L.112
Bronkhorst, J.87
Brooklyn, H.A.41
Brouwer, B.60, 147
Brouwer, C.H.inl., 140, 194, 195, 197
Brouwer, H.41
Brouwer, K.147
Brouwer, P.147
Brouwer, S.82
Brown, Mw.42
Brown, E.W.88
Brown-King, G.A.41
Brown, T.W.75
Browne, H.H.63, 83
Bruckmann, I.200
Bruens, J.B.147
Brugge, C.W. te147, 184
Brugge, J.K.v.d.147
Brugge, S.S. ter147
Bruggen, K. van147
Bruin, P.41
Bruins-Lich, Mw.87
Brul, G.P.v.d.77
Brümmer, F.75
Bruning, Ph.143
Bruyn, A.M.H. de59
Bruyn, B. de147
Bruyn, C. du181
Bruyn, C.G.J. de147
Bruyne, E.J.H. de171
Brij, A.A.41
Budelman, H.43, 81, 171, 191
Budgen, D.A.41, 69, 140
Bueren, J.H.P.W. van41
building plans64
Buining, P.147
Buining, P.K.49, 172
Buisman, Mw.42
Buisman, H.G.22, 30, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 63, 81, 82, 85, 87, 88, 204
Buitenhof, H.147, 184
Bulawayo (consulaat)19
Bulcraig, T.180
bulletin van het Van Riebeeck Comité103
Bultman, H.F.49, 87
Buma, C.W.A.71
Burg, A.J.v.d.147, 171
Burg, W.v.d.184
burgemeester van Culemborg100, 106
Bürger, A.200
Burger, D.70, 147
Burger, E.J.70
Burger, R.S.82
Burger, W.F.H.41
Burns, J.J.H.147
Bus, J.Z.147
Bussy, N.V.J.H. de54
Butler, J.A.147
Butter, L.41
Buy, H.G. du73
Buy Weniger, W.F.M. de87
Buyse, A.41
Buyskes, H.82
Buytendijk, G.J.J.49, 147
Buyze, A.41
bijbels117
Bijker, Hr.inl
Bijker, K.63
Bijl, P.40, 49, 125, 147
Bijl, P.v.d.88, 131, 147
Bijl, P.A.v.d.112
Bijl, P.V.G.v.d.82
Bylandt, W. van195
Bijlsma, C.49
Bijlsma, C.M.171
Bijlsma, H.83, 147
Bijlsma, J.49, 143, 147
Bijlsma, S.F.147
Caddie, C.S.82
Calkoen, A.18, 30, 34
Calleson, boekhandelaar18
Campbell, C.J.88
Canadainl
Cape Steel Constructioninl., 63, 82, 100, 101
Carey Slater, F.82
Carl Fritzen (s.s.)200
Casembroot, A.F.C.129
Castle, M.44
Cate Hoedemaker, F.H. ten42, 87
Catlender, J.F.41
Cement Sales Ltd.68
Cevaal, W.41
Cheong Chuen41
chiffreuses171
Church, B.88
circulaires Van Riebeeck Comité103
Civil service club38
Clark, H.136
Clarke, G.A.W.82
Clayton, E.M.181
Cleghorn & Harris Ltd.82
Cloesmeyer, A.41
Cloete, R.P.172
Close, P.L.81
Clutton, A.N.41
Cluver, Dr.200
Cluver, A.H.73
Cobb, H.100, 101
Cohen, A.81
Cohen, J. à83
Cohen, J.A.42
Cohen, J.A.A.81, 82, 83
Coini, A.40
Coini, J.148
Colombia (m.s.)140
Colombo171, 195, 197
Comité gevallen strijders (1940-1945)40
Comité Nederland-Zuid-Afrika94, 113
Comité "Neerlands Vrijheidsdag"38, 43
Comité Van Riebeeck herdenking 1952100, 101
Comité Watersnood 195390
Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd45, 54, 68
Commissie van bijstand v.h. Van Riebeeck Comité104
Commissioner for Immigration and Asiatic Affairs71
Comozin (s.s.)200
Conowski, S.136
Conrad, K.38
Conradie, Mw.25
Conradie, J.98
Conradie, J.H.82
consul van Denemarken39
contingentenlijsten174, 175
Cooper, H.W.39
Cooper, J.41
Cooreman, J.L.148, 184
Coosens, H.41
Cooter, A.M.P.43
Coppens, J.A.59
Corder, C.S.82
Cordia, P.C.41
Cornelis, M.B.M.197
Cornell, Hr.25
Cornish, W.R.18
Corten, M.J.H.G.41, 60
Coster, C.H.P.41
Couvret, Hr.191
Couwenberg, C.Th.172
Couwenberg, S.25
Cowan, J.88
Cras, J.M.139
Crawford, A.70
Cremers, L.M.181
Creveld, A.S. van71
Croin, V.41
Croonenberg, S.82
Crowe, S.E.76
Cruse, H.P.82, 95
Culemborg100, 101, 106
Cullingworth, S.O.81
culturele betrekkingen92, 95
cultuurgeschiedenis109, 110, 111
Curaçaoinl., 181
Dahl, G.82
Dalen, J. van49, 148, 184
Dam, A. van63, 148, 184
Dam, H.A.J. ten190
Dam, K.A.P.148
Damoisseaux, M.148
Danielse, P.H.41
Danschutter, J.B.41
Danziger, M.202
Das, Hr.71
Das, M.83
Daubenton, F.23, 25, 82, 143
David Philp, Mw.87
Davies, M.W.38
Davis, J.H.118
Davis, S.81
Dawes, Mw.98
Day, T.R.82
Deall, J.H.41
Dedert, D.60
Dekema, A.41
Dekker, C.41
Dekker, C.P.41
Dekker, F.49, 89
Dekker, J.41, 63
Dekker, J.H.148
Dekker, J.P.60
Delport, D.191
demobilisatie144-167, 178, 179
Denby, J.O.25
Dencher, J.L.196
Denekamp, F.D.148
Departement van spoorwegen en havens69
Deputy grand master for South Africa38
Derksen, J.H.148
Deth, G. van100
Deun, N. van41
Deutscher Hilfsverein204, 205
Dibbets, J.148
Dick, R.E.81
Diem, H.H. van49
Diender, C.41
dienstplicht (-igen)inl., 45, 85, 87, 118, 143-170, 174-179, 182-136
dienstreizen34, 35
dienstweigering, -weigeraarsinl., 143-170, 180, 181, 186, 190
Diepering, N.172
Diepeveen, J.R.M.87
Diepeveen, J.W.M.87
Diepeveen, W.J.M.23, 87
Diesveld, H.63
Diesveld, H.L.49, 148
Dingemans, H.H.27
Dik, K.E.41
Disselkoen, A.P.41
Djambi (m.s.)60
Djojoh41
Dobbenga, V.H.41
Dockrall, I.A.82
Doelder, J.J. den59
Doelgani41
Doerr, W.203
Doesburg, B. van148
Doesburgh, H. van52
Doesschate, J. ten43
Dolk, J.A.148
Dolmans, A.Th.L.41, 60
Domburg, A.83
Domerghi, R.87
Donders, Mw.171
Donkers, W.H.M.148
Donkersgoed, E.S. van203
Doorduin, J.30
Doorn, A. van100
Doorn, E.K. van148
Doorn, H. van148
Doorn, H.J.W. van30
Doorn, J. van100, 148, 184
Doornbos, A.148
Doornebos, P.F.46
Doornum, J.G.E. van139, 148, 171, 172
Dornfest, I.82
Dorp, J. van60
Dörr, H.203
Dorr, M.148
Dörr, S.101, 130
Dorsten, J. van148
Doss, M.T.88
Douglas, Mw.75
Douglas, MacKelvie, Galbraith & Co193
Douwes, J.83
Dovianus, H.143, 148, 184
Dovianus, W.J.85
Doyer, L.B.49, 148
Drees, W.129
Dreissen, R.203
Drerup-Masseurs, M.48
Drewes, A.49
Dreyfus & Co87
Driest, J.M. van41
Drill, W.H.I.200
Dronkelaar, R.G. van77, 81, 148
Drooglever Fortuyn, R.44
Drop, D.J. van41
Drost, S.148
Drost, W.41
Droste, J.140
Druiff, L.J.25
Drunen, A. van148
Drijfhout, F.59
Dryver, C.41
Dubbeldam, C.100
Dubbleman, A.139
Dubois, A.41
Duinker, C.41
Duinker, J.J.41
Duitsche Steuncomité204
Duitse belangen (behartiging van)inl., 200-208
Duitse inval in Nederland38, 137
Duitsers (afgifte paspoorten aan)202
Duitsers (geïnterneerde)200, 204
Duitsers (repatriëring van)203
Duitsers (verlening onderstand aan)204
Duivenbode, C. van148
Duivenstein, E.41
Dulken, J. van41
Dullaart, F.30
Dullaart-Roeleveld, P.30
Dupont, P.J.148
Durban22, 199
Duuren, J.J. van87
Duveen, H.83
Duyn, A. van41
Duyn, P. van148
Dwolatzky, J.39, 136
Dijk, A. van186
Dijk, B. van41
Dijk, B.C. van148
Dijk, C.A.W.60
Dijk, E. van139
Dijk, J. van41, 81
Dijk, L. van41
Dijk, L.M. van41
Dijk, S. van83, 171, 172
Dijk, W. van148, 184, 190
Dijker, R.P.A.30
Dijkstra, M.E.29
Dijkstra, P.59
Dijkstra, W.60
Dijl, J. van148
Eck, M. van30
Eckstein, G.A.82
Economie Insurance Comp. Ltd.87
economische berichtgeving62
Edam (s.s.)60, 140
Edens, F.41
Edwards, M.42
Eenenaam, C.141
Eerde, E.G. van41
Eersel, J.G. van41
Egberink, J.F.81
Egeter, Hr.19
Eggink-van Stolk, G.180
Eggink, W.25
Ehrwert, K.41
Ekkelenkamp, J.D.129
Elferink, Hr.125
Elferink, L.J.49, 70
Elias, E.125
Elias, E.G.87
Elias, J.A.41
Elizabeth Conradie Huldigingsfonds98
Ellerbroek, H.41
Elsacker, I. van59
Elshout, A.J.T.v.d.143, 149, 184
Elswijk, Hr. Van101
Elzinga, D.149
Embden, J. van149
Embden, S. van118, 149
emigranten70, 71
Ende, R.F.J.v.d.149
Enenga, J.J.41
Engel, G.200, 202
Engel, H.112
Engelbrecht, S.P.25, 95, 111, 113
Engelenberg, Mw.87
Engelman, J.W.81, 83, 99
Engelmann, T.J.93
Engers, M.81, 83
Enggana (s.s.)60
Ennenga, J.J.40
Ennenga, P.H.149
Ensink, J.149
Enthoven, Hr.149, 200
Ernst, H.200
Ernsting, Hr.180
Es-Ozinga, C.K. van29
Es, J.M. van149
Esch, Th.J. van191
Eshuys, W.A.149
Esmeyer-Polano, A.172
Esselen, L. van25, 69, 132
Essen, A. van149
Essen, G. van130
Essen, R. van49, 149, 184, 190
Est, M.A.v.d.41, 60
Estarippa, H.inl., 38, 43, 91, 201
Estié, K.49
Euwe, M.116
evacuatie weeskinderen75, 76
Evertsen (m.s.)139
Eweg, J.149
Ewijck van de Bilt, S.J. van100, 101, 102, 103
Ex Oriente Lux27
Eyken, B.B.J.41
Eijken, W.H.v.d.23
Ezhof-Nikolaev, K.43
Falconer, A.W.81
Falk, K.200
Farmsum (s.s.)60
Faure, C.82
Feenstra, R.49
Feenstra, T.59
Fehr, W.106
Feige, H.204
Feld, R.J. ten57
Felger, Ch.196
Felix Roussel (schip)178
Felkers, Mw.87
Fenenga, J.41
Fernhout, H.J.149
Fernhout, J.A.81
Feijst, B.v.d.149
Feijst, F.v.d.79, 149
Feijst, F.J.v.d.187, 190
Feyter, A.J.J. de41
Fiege, P.41
Filarski, E.G.A.41
Fillekes, L.41
film reis schip K XVIII123
Finch, M.81
Firth, W.41
Fischer, A.A.L.71
Fish, J.B.22
Fletcher & Cartwright Ltd.82
Fletterman, C.149, 184
Flier, L.149
Flight, C.H.139
Floor, T.196
Florijn, P.E.71
Fobian, F.82
Fonds tot steun aan Nederlandse dienstplichtigen in Z.A.85
Fopma, W.B.71
Fooy, J.41, 60
Förch, K.C.149
Foreest, H.A. van196
Fort, E.G.S.43
Fortuin, Hr.125
Foster, C.99
Foster, W.E.41
Fowler, C.S. de K.99
Fowler, H.C.82
Franke, J.H.63
Franken, H.202
Franken, J.J.M.60
Franken, J.L.M.95
Fransbergen, Hr.149
Frerichs, L.G.60, 83, 86
Fresco, A.A.41, 140, 181, 198
Freulich, H.140
Freytag, M.202, 203
Fridael, L.H.41
Friedhoff, W.76
Friedlander, C.K.101
Friedländer, J.200
Fröger, C.J.A.149, 184
Fröger, W.J.80
Fry, E.A.75
Fryde, I.D.136
Fuller, D.38
Furstner, J.Th.194
Gaarlandt, R.J.149
Gaasterkerk (s.s.)60, 149
Gal, H.R.180
Gallagher, R.J.180
Gans, D. de41
Gans, H.63, 82
Gans, J.181
Ganymedes (s.s.)60
Gaskell, J.P.140
Gaunt, J.39
Geefhuysen, J.38
Geer, oud-premier De137
Geerling, W.J.23, 41
Geest, J.J.v.d.70
geheim archiefinl
Geiger, E.G.149
Geiger, F.J.149
Geissler, R.200
Gelder, F. van149
Gelder, T.C. van41
Gelderen, P. van43
geldverkeer61
gelijkstelling diploma's108
gemeentelijke dienst voor maatschappelijk hulpbetoon Rotterdam70
Gemser, B.95
Genderingen, K. van49, 81
geneeskundige verzorging144-167, 178
Genootschap Nederland-Zuid-Afrika95
Gentis-de Kruyff, Mw.61
George VI, Koning van Engeland26
Gerbrandy, P.S.137
Gerdes, J.F.49, 149
Gerritsen, J.59
Gersteling, J.R.82
Gersteling, R.W.149
geschenkfonds105
Gessing, S.81
Gestapo202
Geus, H.P. de180
Geus au, Mw. Von88
Geutjes, W.A.149
Geuzenbroek, D.J.G.41
Gevaerts, Jhr.E.18
Geyer, G.J.81
Geyger, F.J.49
Geyser, Mw.88
Geysman, H.N.49, 149
gids voor den Nederlander in Z.A.119
Gie, G.G.82
Gieseler, F.200
Giesselen, G.149
Gischler, C.C.59
Gnodde, D.P.22, 30, 34, 41, 81, 83, 87, 88, 196, 204
goatskins64
Godbold, J.D.82
Godfroid, G.41
Goede, R.G.A. de41
goederenverkeer67, 68
Goedewaagen, Hr.180
Goedhart, A.A.41
Goerbert, Hr.180, 202
Goerink, T.38
Goethart, A.A.41
Goldman, J.G.83
Goldmann, H.82
Goldschmitt, K.202
Goldstein, B.82
Goldstein, J.100
Gonik, W.200
Goodman, M.N.136
Goos, kapitein83
Goossens, J.B.83
Gooyer, A. de83, 149, 184
Gordon, D.136
Gordon, H.D.82, 88
Gorter, G.J.M.A.49, 149
Gottman, A.200, 202, 203
Goudsmit, D.G.40-44, 81, 83, 85, 100, 101, 102, 181, 184
Goudswaard, A.22, 31, 87, 137, 204
Goudswaard, G.42
Gouverneur-Generaal Fonds185
Govrilovitch, S.43
Goyen, Jan van (schilderij van)97
Graaf, B.H. de30
Graaf, S.A. de30
Graaf, W.R. de150
Graaff, Deinl
Graaff, A. de150
Graaff, B.A. de41, 42
Graaff, F.A. de131
Graaff, H.J. de81, 83, 112
Gradner, L.136
Graham Botha, C.43
Grand order of Israel136
Grange, J.C. la81
Grave, K. de172
Gravemaker, A.60
Gravestein, C.70
Greeff, M.J.75
Greene, R.41
Greshoff-Brunt, A.C.46, 125
Greshoff, C.J.25, 40, 108, 150
Greshoff, J.inl., 25, 38, 40, 41, 46, 71, 83, 100, 101, 102, 103, 108, 122, 125, 126
Greshoff, J.H.49, 150
Grevengoed, D.D.41
Grieve, C.S.82, 87
Grimmond, R.63
Gritters Doublet, A.F.81
Groen-van Dulm, E. te87
Groenenberg40
Groenendijk, C.46
Groenendijk, E.N.79
Groeneveld, B.118
Groeneveld, B.S.100
Groeneveld, K.87
Groeneveldt, L.W.49, 81, 150
Groenewald, G.191
Groeneweg, D.22, 31, 34
Groenewoud, J.81
Groeningen, R.F.v.150
Groenink, R.87
Groenman, F.E.H.25
Grondman, A.150
Grondman, W.C.49, 150, 184
Groot, C. de141
Groot, C.A. de63, 83, 172
Groot, C.S. de150
Groot, J.79
Groot, L.D. de38, 40, 82, 83
Groot, P.G. de180
Groot, R.A. de150
Groot, W.A.A. de150
Groot Wassink, J.150, 186
Grootekerk (s.s.)140
Grootes, C.J.60
Grootes, D.H.40
Groustra, A.60
Groustra, S.J.150
Gunning, J.R.56
Gunnink, B.H.49, 83, 150
Gunnink, C.J.A.150
Gunnink, G.40, 61, 187, 190
Guttig, G.J.41
Gwyer, M.75
Gijlswijk, J. van91
Gijn, A. van172
Gijn, A.W.M. van81
Gijn, E. van171, 172
Haagsche ballonclub100
Haak, B.87
Haak, H.49
Haak, H.J.143, 151, 186
Haakman, H.81, 85, 151
Haaksma, G.151
Haan, C. de49
Haan, F. de41
Haan, H. de49
Haan, J. de41, 71
Haan, N. de151
Haan, P. de60
Haan, R. de49, 83, 151
Haan, S. de49, 151
Haan, W. de49, 83, 151
Haar, G.J. ter151
Haas, G.A. de81
Haas, W.G. de70, 83, 143
Haersholte, Baron C.W.A. van46
Hagemeier, H.H.151
Hakkers, A.151
Halbisch, J.M.24, 151
Halbisch-Paulen, J.M.M.79, 171, 172
Halewijn, Hr. van40
Halewijn, A. van151
Halewijn, P. van70
Ham, N.A.G.151
Haman, A.A.J.41
H.A.M. 301(zandzuiger)60
Hamer, C.L.A. den41
Hamersma, J.60
Hamilton, C.H.81
Hamilton, R.22
Hammerstein, J.J.59
Hammond, B.A.41
handel in Zuid-Afrika64
handelsbescherminginl., 140, 194-199
handelscommissaris voor Ned. Indië68
Hanenkamp, G.100
Hanke, Prof.200
Kanrahan, W.75
Hans70
Hansen, D.191
Hansen, H.C.W.41
Happee, W.L.41
Hardeman, J.41
Hardeveld, C.W. van41
Haremaker, C.70
Harencarspel, F.J. van81
Harencarspel, J. van43, 93
Harloff, C.E.A.196
Harmelen, A. van151
Harris, Hr.86
Harrison, E.L.131
Harst, B.G.H.v.d.151
Hagemeier, H.H.151
Hakkers, A.151
Halbisch, J.M.24, 151
Halbisch-Paulen, J.M.M.79, 171, 172
Halewijn, Hr. van40
Halewijn, A. van151
Halewijn, P. van70
Ham, N.A.G.151
Haman, A.A.J.41
H.A.M. 301(zandzuiger)60
Hamer, C.L.A. den41
Hamersma, J.60
Hamilton, C.H.81
Hamilton, R.22
Hammerstein, J.J.59
Hammond, B.A.41
handel in Zuid-Afrika64
handelsbescherminginl., 140, 194-199
handelscommissaris voor Ned. Indië68
Hanenkamp, G.100
Hanke, Prof.200
Hanrahan, W.75
Hans70
Hansen, D.191
Hansen, H.C.W.41
Happee, W.L.41
Hardeman, J.41
Hardeveld, C.W. van41
Haremaker, C.70
Harencarspel, F.J. van81
Harencarspel, J. van43, 93
Harloff, C.E.A.196
Harmelen, A. van151
Harris, Hr.86
Harrison, E.L.131
Harst, B.G.H.v.d.151
Harst, P.v.d.71
Harst, P.G.v.d.80
Harst, P.G.H.v.d.180
Hart, A.L. 't41
Hart, B. 't41
Hart, D.W.82
Hart, E. 't151
Hart, J.E.39
Hart, L.42
Hart-Davies, T.139
Harting, F.59
Hartmaan, F.G.204
Hartog, N. den41
Hasker, H.187
Haspers, A.H.63
Hasselt, B.Th.W. van59
Hattink, W.A.40
Hattum, J.F. van30, 181
Haulerwijk (s.s.)60, 140
Hauptfleisch, J.L.R.75
Haye, J.C.W.88
Hazelhoff, G.41
Hazewindus, W.U.100
Heckman, F.25, 68, 72, 87, 197, 204
Hedland, J.F.60
Heel, J. H. van41
Heemskerk (s.s.)60, 180
Heemstra, Baronesse A.C. van24, 79
Heemstra, L.E.H. van79
Heemstra, Baron S.N.A. van25
Heer, R.40
Heerden, J.F. van79
Heerden, P. van82
Heerden, P.J. van75
Heering, B.26, 42
Heering, L.F.151
Heering, L.P.49, 81
Heeringa, G.M.S.151
Heeswijk, N.H. van151
Heever, C.M.v.d.95
Hei, G. la41
Heida, H.41
Heidstra, C.151
Helder (s.s.)60
Helderop, L.J.49, 151
Helders, J.151, 184
Heldring-Star Numan, C.D.73, 82
Heldring, J.J.L.73
Heldring, O.G.73
Heldring, O.W.73
Helfrich, C.E.L.36, 120, 194
Heil, P.J. van200
Heller, E.202
Hellings, J.E.41, 49, 143, 151, 184
Help Holland Fund81
Helsdingen, A.H.41
Helvoort, H.M.C.A.M. van71
Hemert, L. van81, 83
Hendriks, G.M.72
Hendriks, J.41
Hendriks, J.H.151
Henkemans, H.100, 101
Henstra, Mw.42
Henstra, S.H.41, 42, 81, 83, 85, 112, 130, 140, 151, 180, 196, 203
Herder, F.J.180
Heringa, C.W.192
Hermann, H.81, 88
Hermans, A.J.71
Hermanus, P.K.82
Hermsen, A.88
Herting, J.C.151
Hertzog, generaal132
Herweyer, J.J.70
Hesterman, J.151
Hesse, I.200
Hessels, W.zie H.A. Mulder
Heukelum, H. van83
Heukelum-Visser, Hr. en Mw.83
Heul, P.v.d.151
Heule, M.J.117
Heuvel, C.J.v.d.41
Heuvel, N.A.v.d.151
Hey, J.151
Hey, J.J.T.151
Heyden, C.v.d.41
Heijden, P.A.v.d.71, 151
Heye, R.G.A. de41
Heijen, H.H.49, 151
Heymel, F.J.41
Heymel, T.J.B. van41
Heynen, H.J.W.59
Hewitt, J.41
Hiemstra, J.87
Hilarides, W.82, 151
Hill, B.75
Hille, J.C.49, 151
Hilten, A. van41
Hissink, G.41
Hoek, F.v.d.143
Hoek, F.H.v.d.49, 151
Hoeke, J.L.K.140
Hoencamp, A.171, 172, 180
Hoenson, A.82
Hof, M.J. van 't151, 184
Hofman, A.C.M.41
Hofman, C.G.151
Hofman, T.M.151
Hofmeyer, Hr.132
Hofstee, G.63
Hogen-Esch, P.41
Holkers, L.41
Holland, R. van101
Holland Afrika Lijn31, 34, 50, 59, 82, 87, 112, 140, 141, 180, 181, 196, 203, 205
Holland-Ermelo Comité87
Holland Kleding en Noodlenigingsfonds88
Holland Relief Clothing Fund88
Holland Week30, 88
Hollander, A. den41
Hollander, D.C.41
Hollands Weekblad84, 122, 181
Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmij54
Hollandsche Katholieke Vereeniging "St. Dominicus"inl., 81, 82, 83, 91
Hollandsche Kringinl., 24, 38, 42, 43, 81, 82, 83, 91, 100, 119
Hollandse Aanneming Mij.24, 41, 69, 70, 83
Holleman-van Geytenbeek, A.46
Holleman, F.D.41, 46, 63, 80, 83, 95
Hollenbach83
Hollenbach, E.S.83
Holloway, J.E.82
Holman, W.68
Holsboer, B.H.101
Holstein, J.41
Holtrop, H.G.49, 152
Holtrop, W.L.152
Holtrust, H.172
Holz, E.J.200
Homefront (newspaper)140
Hommerson, R.A.101
Hooft, J.A. 't49, 180
Hoogenhout, P.J.18, 34
Hoogenhuys, A.P. van 't83, 152, 184
Hoogerhuys, A.Ph. van 't49, 83
Hoogerhuys-Stevens, S.C.A.A.W. van 't46
Hoogerhuys, W.F.J. van 't49, 83, 87, 94, 15-2, 184
Hoogerhuys, W.H. van 't46, 100, 101, 102
Hoogkerk (s.s.)60, 87, 140, 180
Hoogstraten, E.G. van82
Hoogstraten, J.E. van137
Hoope, H.J. ten75, 152
Hoppenbrouwers, J.59
Hornstra, J.F.151, 184
Horsman, W.41
Horst, A.v.d.81, 100
Horst, C.J.v.d.112
Horst, G.v.d.81
Horst, J.v.d.81
Hos, A.41
Hout, J.A.v.d.152
Houten, H.J. van31
Houwelingen, A. van52
Houwen, A.v.d.152, 184
Houwniet, A.C.152
Howard, S.C.75
Howe, C.40, 42, 83, 91
Hudig, D.R.152
Hudson, R.88
Hueting, W.61
Hugo, F.H.S.22
Hugo, J.82
Hugo, P.F.75
Hugo, P.J.22, 75
Huiskens, C.F.152
Huisman, J.C.152
huisvesting leden gezantschap Pretoria21
Huitson, A.41
Hulscher, M.J.49, 152, 184
Hulshof, J.P.87
Hult, Hr.152
Human, C.J.75
Hupkes, W.H.41
Husserl, H.38
Huyser, C.L.191
Huysinga, J.W.81
Huysman, N.K.22
Huyzer, W.41
Hymans, H.J.152
Ibach, O.204
Ibnet, H.202
Icke, J.C.41
Idenburg, P.J.92, 108, 113, 126
Ihlenfeldt, R.200
Imhoff, G.W. van153
Imhoff, H. van25
Imhoff, M.J.E. van153, 187, 190
Indisch tijdschrift van het recht120
Indische maatschappij voor werkloosheidsbestrijding68
Indische pensioeneninl., 80
Indrapoera (m.s.)60
Ingen, P. van41
Ingwensen, C.49
inkomstenbelasting63
instructies zeescheepvaartverkeer59
invoerrechten66
Jaapies, P.30
Jaarsma, J.D.41
Jacobs, C.153
Jacobs, D.40
Jacobs, H.W.153, 172
Jacobs, J.C.M.153, 184
Jacobs, K.49, 87
Jager, F. de70
Jager, J. de153
Jagersfontein (m.s.)60
Jäggle, D.202
Jagtman, W.139
James, G.M.61
Jan van Galenfonds83
Jansen, A.70, 153
Jansen, C.J.153
Jansen, E.186
Jansen, E.G.82
Jansen, H.49, 153
Jansen van Rensburg, H.G.70
Jansen, J.41, 153, 186
Jansen, J.W.153
Jansen-Angirard, M.J.83
Jansen, S.153
Jansen, W.41
Jansna, B.60
Janssen, J.D.A.41, 60
Janssonius, P.41
Japanese underground activities in the Netherland East Indies (brochure)120
Japara (s.s.)60
Jarsen, J.W.143
Java (schip)140
Jawetz, J.49
Jerphanion, J.108
Jeruzaleminl
Jeths, W.153
Jewish Affairs (maandblad)135
Job, P.H.40
Jobse, W.H.A.79
Johan van Oldenbarneveldt (m.s.)83, 140
Johnson, R.E.118, 191
Johnston, L.P.25
Joles, A.40, 49, 153
Jones, C.T.22
Jong, A. de40, 100, 153
Jong, A.M.C.J. de153
Jong, D. de41
Jong, F. de41
Jong, J. de53
Jong, K. de41
Jong, M. de153
Jong, W. de184
Jonge van der Halen, A.W. de153
Jonge, J. de41
Jongejan, J.41
Jongens, B.E.83
Jongens, J.C.40, 42
Jongh, A.P. de153
Jongh, G. de153
Jongh, G.C. de153
Jongh, G.J. de184
Jongh, J.H. de153
Jongh, L.J. de70
Jongh, M. de82
Jongh, T. de75, 82
Jongman, A.G.60, 180
Jonk, J.J.41
Jonker, A.118
Jonker, A.H.95
Jonker, C.N.79
Jonkers, J.A.49, 153, 190
Joode, J.D. de153
Joodse vluchtelingen74
Jooste, J.G.200
Joosting, W.C.Q.172
Jordaan, J.S.75
Jordaan, P.W.117
Jorissen, H.C.81, 83
Jorissen, J.18, 34, 41
Joubert, kapitein82
Joubert, C.75
Joubert, F.A.43
journalisten125
Judels, C.J.108
Julius, M.W.153
Jungnickel, P.32
K XVIII (schip)123
Kaales, K.F.101
Kadé, H.G.173
Kadt, J. de125
Kadt, S. de40
Kahlke, P.200
Kakebeeke, J.P.82
Kalberlah, P.E.202
Kalis, J.inl., 23, 40, 100-103, 154, 184
Kalis, N.49, 171, 173, 181, 184
Kalishoek, J.F.41, 60
Kalker, Hr. Van40
Kalker, W. van129
Kalkman, J.41
Kampman, A.A.27
Kann, F.41
Kann, J.41
kanonniers der koopvaardij59
Kanter, P.J. de93
kantoor voor den handel van het Departement van Economische Zaken68
Kaptein, A.130
Kapteijn, G.A.79
Kapteyn, L.A.154
Kar, E.v.d.49
Kar, H.v.d.49, 83, 88
Karch, K.171, 173
Karel Doorman (vliegkampschip)139
Karels, M.83
Karnebeek, Jhr. Mr. J.D. van18
Karsdorp, A.41
Karssdes, H.41
kasboek Duitse belangen207
kasboek-journaal Duitse belangen206
Kaspers, W.41
Kat, A.J.100
Kate, M. ten49
Katzen, H.136
Kedoe (m.s.)60
Keen, A.F.106
Keena, L.J.25
Keesmaat, S.154
Keesom, H.W.137
Keet, B.B.95
Keilman, H.J.154
Kelder, F.C.154
Kelder, J.C.24, 154
Kempen, A.E. van81, 154
Kempen, W. van41
Kennedy, E.42
Kerr, J.43
Kersbergen, P.A.141
kerstpakketten87
Kesner, J.82
Kessler, M.202
Keuker, J.K.F.41
Keulen, S. van41
Keune, H.P.G.154
Keuning, J.82, 100, 101, 130
Key, Mw.81
Key, A.C.184
Key, G.154
Key, J.154
Key, J.M.173
Kidd, Hr.88
Kien, W.154
Killian, S.200
Kimberley (vice-consulaat)inl., 32, 34, 44
Kincaid, C.T.100
Kincaid, P.F.71
King, Hr.38
King, R.L.75
King, R.L.S.82
Kingma Boltjes, H. jr.70
Kingsmill, W.T.22
Kirkman, J.S.41
Kirzner, E.W.136
Kist, P.154, 173
Klaassen, W.154
Klant, A.J.111
klapper op de contingentenlijsten176
Klaver, T.J.181
Klaveren, J. van41
Kleefstra, T.49, 154
Klees, L.59
Kleffens, Mr. E.N. van25, 134
Klein, J.B. de41
Kleinhoonte, A.112
klein-kasboek Duitse belangen208
Klerk, A.J.B.101
Klerk, D.P. de99
Kleyn van Willigen41
Kleyweg, W.63, 154
Klink, Ir.40
Klinkhamer, H.191
Klipfontein (m.s.)60
KLM18, 30, 34, 100, 101, 129, 181
Kloeke, G.G.113
klokkengieterij Heiligerlee101
Kloof Street Junior Theatrical Club, 81
Kloot, W.G.v.d.115
Kloots, M.154
Klootwijk, H.W.154, 184
Klop, U.H.154
Klosser, H.F.A.22
Knaap, A.v.d.49
Knaap, A.W.v.d.154
Knight, E.H.88
Knoop, S.70, 154
Knott Craig, J.F.82, 87
Koch, C.F.inl., 140, 143, 178, 181, 183
Koch, R.D.81, 83
Kochheim, J.N.A.60
Kock, Jhr. G.H. de49
Kock, W. de82
Koe, M. de41
Koedood, H.154
Koedood, W.49, 63
Koestner, T.70
Koetsveld, A.W.N. van41
Köhler, C.M.J.W.41, 82, 83, 173
Kohler, J.C.41
Kolbe, P.200
Kok, A.41
Kok, G.W.41
Kok, H. de154
Kokke, A.41
Kokke, J.143, 154
Kokke, M.H.173
Kokosky, F.63, 154
Kolders, B.154
Kolk, E.v.d.83, 173
Koning, A.B.B. de79
Koning, H.41
Koning, W.F. de50
koningin Juliana43, 44
koningin Wilhelmina26, 43, 44, 88, 131, 191
koninginnedag43
Koningsberger, V.J.112
Koningsbruggen, H.J.A.M. van100, 106
Konijn, L.40
Koog, H.J.41
Koole-Jansen van der Ploeg, H.29
Kooi, K.T.v.d.41
Koolhaas, H.49
Koomen, K.41
Kooper, J.J.41
Koopvaardijinl., 25, 59, 87, 122, 140, 141, 198, 199
Kooy, A.41, 60
Kooy, C.49, 154
Kooy, F.H.95
Kooy, J.H.71, 83
Kooy, H.J.41
Kooy, P.W.52
Kop, J.H.60
Köper, J.44, 81, 154, 186
Köper, L.82
Koppelaar, D.143
Koppelaar, H.154
Koppelaar, W.41
Koppier, A.41
Kopuit, B.82, 154
Kopuit, L.154
Kopuit, M.49, 154
Kopuit, S.82
Kort, K.81
Kortenhoeven, T.154
Korthuys, P.130, 131
Koster, L.A.87
Koster, J.W.41
Koster, Th.C.59
kostwinnersvergoedinginl., 59, 144-167, 184
Kota Inten (m.s.)60, 83
Kota Pinang (m.s.)60
Kowno Hebrew Friendly Society136
Kox, A.41
Kraan, Mw.87
Kraan, J.v.d.40
Krabman, D.83
Krahmann, J.133
Kramer, H.131
Kramer, J.P.41
Kramer, K.81, 82
Krans, H.J.60
Kraus, L.82
Kreek, D.M. de191
Kregten, J.G. van139
Kretschmar van Veen, Jhr.C.L.C. vaninl., 41, 69, 71, 77, 81, 82, 83, 85, 87, 118, 139
Kretschmar van Veen, M. van87
Kreuger, H.J.186
Kreuger, L.B.186
Kriel, W.J.75
Krige, Hr.81
Krige, E.W.82
Krimpen, A. van154
Kroese, H.H.154, 184
Kroeze, N.100
Kromberg, J.81, 88
Kroon, A.154
Kroon, C.154
Kroon, J.K.106
Kroon, W.83
Kropman, G.J.154
Kruger, J.75
Kruiswijk, G.J.49
Kruiswijk, G.L.154
Krul, A.171
Krul, J.86, 154, 181
Krul, P.A.184
Krul, W.171, 173
Kruyne, N.82
krijgsgevangenen86, 178
Krijgsman, D.41
krijgsraadinl
Kryn, S.82, 83
Krijne, M.42
Kuiper, H.J.81, 83
Kuiper, J.41
Kuiper, R.J.63, 81, 83
Kuipers, C.F.154
Kuipers, E.H.154
Kuipers, J.P.41
Kuipers, L.41
Kuizenga, N.K.41
Kumbruch, H.71
Kurrels, familie71
Kuschke, G.A.C.204
Kuyck, A.C.H.181
Kuyk, J. van63, 154
Kuyk, K.A. van154
Kuylaars, J.H.154
Kuypers, A.G.154
Kuypers, M.59
Kuypers, W.41
Laag, G.v.d.41
Laan, kapitein v.d.83
Laboyrie, C.49, 155
Labryere, T.M.87
Ladiges, J.155
Laer, A.H. van155
Lagaay, Hr.122
Lagaay, P.41
Lagerlof, C.41
Lagrange, L.W.H.41
Lam, H.J.112
Lambert, J.155
Lamberts, E.184
Lamberts, H.C.155
Lambrechts, A.82
Lambrechts, A.J.75
Lamprecht, D.L.82
Landbouwbedrijven86
landelijke bond van plattelandsvrouwen100
Landsmeer, W.81
Lange, S.A.195
Lanjouw, J.112
Lansdorp, J.87
Lanser, A.155
Lantingh, J.J.173
Laros, C.G.155
Lassche, J.J.41
Latsky, S.J.39
Laurens Bookshop44
Lauwerse, J.41
Lavies, W.Ch.155
Lawrence, H.G.71
Lawrence, minister132
Ledeboer, M.S.J.112
Lee, F.C.25
Leef, S. de30, 42, 87
Leeflang, H.41
Leefsma, B.D.101
Leek, Van Der40
Leek, A.v.d82
Leek, C.v.d.155
Leek-Jorna, E.v.d.29
Leek, H.M.v.d.49, 155
Leenaars, G.G.A.155
Leenders, G.41
Leerdam (s.s.)60
Leersum, A. van81
Leeuw, G.v.d.100
Leeuwen, F.J. van49, 155
Leeuwen, W. van60
Leeuwenburg-Mulder, H.H.79
Leeuwenburg, P.L.49, 155
Leeuwerke, H.41
Lefering, A.J.E.41
Legassick, P.131
Lehmann, F.204
Lehnert, A.200
Leipoldt, C.L.95
Leisk, J.R.82
leningen178
Lennep, C. van87, 88
Lennep, F.A.D. van155
Lennep, J. van72
Lennep, W.F. van23, 25, 82, 113, 143
Lenselink, W.H.155, 178, 184
Lensen, J.63, 155
Leopold. Sturup, H.26
Lerchen, H.O.A.22
Lettenga, L.G.49, 155, 184, 186
Levelt, H.J.inl., 34, 40, 44, 100, 101, 102, 107
Levi, N.82
Lewis, Hr.106
Ley, A.v.d.156
Leyds, G.A.81, 82, 83, 88, 91, 99, 205
Leyser, I.202
Liberty Cavalcade88
Liefboer, E.171
Lieuwma, K.49, 156
Ligt, A. de41
Linden, D.W.v.d.156
Linden, J.F.K.v.d.156
Linden, N.v.d.63, 173
Linden, W.J.41
Lindenbergh, M.156, 184
Lindner, H.D.139
Lindt van Erk, M.W. van70
Linschoten, C.J.139, 156
literatuurvoorziening Nederlandse trijdkrachten in Ned.Indië120
Little, E.H.75
Loeb, W.110
Lodder, Z.M.49, 156, 173
Lodge De Goede Hoop44
Lohff, O.200
Löhnis, M.P.112
Lok, A.41
Lolkema, W.41
Loncq de Jong, J.J.49, 156
Long, A.M.42
Long, A.S.187, 190
Long, F.E.87
Long, J.E.82
Loock, L.75
Loon, H.W. van125
Loon, J.J. van156, 184
Looper, L.A. de156
Loopuyt, C.M.41, 49, 63, 100, 171
Loopuyt, E.M.C.41, 42, 81, 83, 101, 102, 103
Loopuyt, J.22, 75
Loopuyt, J.M.41
Loopuyt, S.A.49, 81, 83, 171, 173
Looringh van Beeck, E.81
Looringh van Beeck, F.143, 156
Lorsch, G.202
Lotter, B.41
Loudon, H.A.156
Lourens, K82
Louser, A.83
Louw, P.J.S.75
Loysen, H.173
Lozeman, G.52, 156
Lubbe, A.N.P.81
Lucas, J.60
Luchtenberg, P.41
Ludhe, M.71
Ludomere, B.82
Luik, J.J.M. van156
Luin, A. van60
Lulofs, W.43, 49, 85, 156
Lutsenburg Maas, A.A. van59
Luttervelt, R. van100, 101
Luyt, J.99
Luyters, J.J.B.156, 184
Lynden, R.B. van18, 100, 105, 115
lijst van oud-militairen188
lijsten van dienstplichtigen/dienstweigeraars170, 174, 175, 179, 181
lijsten van gesneuvelde militairen177
Maakenschijn, G.87
maandrapporten vice-consulaat Oost-Londen64
maandrapporten consulaat Port Elizabeth65
Maas, F.60
Maas, W.F.41
Mach, Mw.v.d.87
Macuba (tanker)83
Madlener, H.M.J.49
Madoera (m.s.)60, 140, 198
Mager, L.H.41
Maggs, D.88
Mahood, J.41
Maier, A.H.202
Majewski, J.39, 141
Malan, A.81
Malan, D.F.94
Malan, J.H.82
Malen, D.v.d.41
Malga, K.42, 173
Malga, T.171, 173
Malherbe, E.G.137
Malherbe, F.E.J.61, 95, 98
Malherbe, J.A.137
Maliepaard, W.87, 157
Malkinson, S.136
Mamahit, W.41
Mamusa75
Mandalika (s.s.)87
Mandele, K.E.v.d.23, 47, 88, 191
Manen, H. van41
Mangkalihat (s.s.)60, 140
Manoeran (m.s.)60
Mantel, J.C.157
Mapia (m.s.)60
Marais, W.F.88
Maré, J.82
Maree, J.S.75
Margadant, B.Th.80, 87, 173, 180
Maria de la Quellerie101, 130, 131
Marine Etablissement Soerabajainl., 142, 191-193, 196
marine hotel87
Mariso (s.s.)140, 180
Mark, B.M.J.v.d.44
Mark, H.A.v.d.100, 10???
Mark, H.A.M.v.d.40
Mark, J.J.v.d.49, 157
Mark, M.A.v.d.41, 44, 100-105
Marham's (koffiehuis)inl
Marle, H.R. van40, 41, 100-103
Marrides, Hr.82
Marsman, H.inl., 71
Martin, A.E.75
Marwick, B.A.75
Marwits, E.R.49, 157
Marx, H.74
Masman, Hr.157
Masseurs, A.G.H.4???
Matatieleinl
Mathers, G.181
Maw, J.81
Mayer, G.202
McGregor, A.M.87
McIlwraith, G.A.81
McLean, J.42
McNeillie, Mw.87
Meek, C.N.87
Meekel, H.N.A.157
Meel, J.M. van41
Meer, E.v.d.83
Meer, J.A.v.d.157
Meerburg, Mw.42
Meerburg, A.157, 184
Meerburg, H.W.C.118
Meerman, Mw.75
Meerman, D.M.49, 157, 184
Meerman, J.157
Mees, W.C.100, 101
Meester, G.A. de73
Meet, J.J.v.d.52
Meeuse, A.D.J.112
Meiklejohn, Mw.87
Meilink, A.M.30
Meininger, A.A.70
Melief, M.J.41
Meliskerk (s.s.)60, 140, 200, 203
Mendanau (s.s.)60
Merens, A.inl
Merjenberg, J.157
Merkelbach, J.F.W.157
Merkus, C.R.88, 191, 193
Merten, J.J.V.41
Merwe, A.J.v.d.39, 113, 114, 130
Merwe, D.G.L.v.d.171, 173
Merwe, H.C.v.d.173
Merwe, P.v.d.81
Merwe, P.J.v.d.117
Merijnis, M.41
Mes, Mw.87
Meulen, J.M.v.d.171, 173
Meursing, J.93
Mey, D.41
Mey, F.A.v.d.41
Mey, J.A.81
Mey, J.C.v.d.82
Meyboom, A.W.41
Meyer, C.61, 181
Meyer, C.J.30
Meyer, E.F.85
Meyer, G.60
Meyer, H.J.H.41
Meyer, J.187
Meyer, J.J.W.157, 184
Meyer, V.44
Meyer, W.41
Meyer Ranneft, J.E.36
Meyerink, C.J.190
Michiels van Verduynen, E.F.J.M.87, 181
Michielsen, M.J.C.46
Michielsen, S.H.39, 136
Middelberg, A.W.F.157
Middelberg, L.100
Middelkoop, B.157
Middelkoop, B.A.49
Middendorp, F.H.157
Middlemiss, E.115
militaire weduwenpensioenen187
minister van scheepvaart en visscherij59
ministry of war transport of the UK59
Mink, W.157
Miranda, H.157
mobilisatie oorlogskruis190
Modjokerto (m.s.)60
Moena (s.s.)60
Moens, M.J.157
Moer, A.v.d.181, 191
Möhlnann, H.100, 101
Mohr, J.D.70
Mok, D.75
Mok, S.24, 82
Mokeetsi, P.K.87
Molen, A.v.d.157
Molenaar, A.49
Molenaar, B.A.41, 60
Molenaar, G.B.43, 49, 63, 79, 81, 82, 83, 157, 184
Molenaar, H.L.49
Molenaar, P.180
Molenbroek, D. van60
Moltke, J. van101
Mönnig, H.O.200
Monk, K.87
Monnik, B.S.157
Monnik, J.A.M.171, 173
Montauban van Swijndrecht, H.F49, 157
Montferland (s.s.)60, 141
monument40
Mook, H.J. van120
Mookhoek, A.D.41
Mooldijk, M.141
Moolenburgh, T.70
Moolenschot, A.J.M.81, 91
Moolenschot, J.40, 42, 44, 100
Moorrees, A.24
Morand, L.43
Morgan, F.41
Morsink, B.J.F.157
Mory, F.82, 83
Mos, D.J.E.41
Most, M.H.v.d.41
motor trade64
Motta, M.C.41
Moult, J.G.F.32, 34
Mount Currieinl
Mouw, J.83, 157
Mul, J. de41
Mulder, G.36
Mulder, H.A.125
Müller, A.M.203
Muller, A.S.187
Muller, E.139
Müller, H.203, 204
Muller, H.J.157
Muller, J.P.41
Mulock Houwer, Mw.30
Mulock Houwer, F.J.157
Mulock Houwer, T.J.87
municipality of Riversdale38
Munnik, J.60
Munting, A.49, 157
Munting, K.157
Murray, L.G.131
Murris, J.40, 157
Muylwijk, M. van191
Mijburgh, G.22
Mijburgh, R.22
Mijnarends, P.68
Mijnlieff, J.M.18
Mijnster, A.49, 157
Myrvang, L.180
Nachenius, C.B.41, 60, 141
Nachenius, R.J.158
Nachenius, W.C.81
Naerebout, J.41
nalatenschappen52
Nanninga, G.C.143, 158
Napjes, J.41
Nasionale Pers Beperk54, 205
Natal (vice-consulaat)22
National Day of Mourning135
Nationale herdenkingsdag39
nationaliteitsonderzoek48
Natten, M.200
natuurbescherming115
Naudin ten Cate, W.A.25, 158
nautisch adviseurnl
Nazi's133, 135, 136, 137, 180, 181, 198
Neame, L.E.43, 88
Nederland (m.s.)60
Nederland (tijdschrift)43, 84
Nederlanders in het ressort Kaapstad55
Nederlanders in het ressort Oost-Londen118
Nederlanders in het ressort Port Elizabeth118
ederlanderschap (behoud van)49
Nederlands-Belgies Noodfonds82
Nederlands Immigratiecomité100
Nederlands Van Riebeeck Comitéinl., 100-105
Nederlandsch Archeologisch Philologisch instituut voor het Nabije Oosten27
Nederlandsch Comité tot hulpverlening81, 87
Nederlandsch Dames Werkcomité87
Nederlandsch-Indiëinl., 36, 68, 120, 126, 138, 139, 142, 171, 196
Nederlandsch-Indische Radio omroep Mij.68
Nederlandsch Noodfonds82
Nederlandsch Oorlogs Steuncomité 194081, 87
Nederlandsch Persagentschap118
Nederlandsch Steunfonds86
Nederlandsch Vrijheidscomité87
Nederlandsch Zuid-Afrikaanse Vereeniging71, 100, 101, 114
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika31, 38, 82, 101, 130
Nederlandsche Bond van Plattelandsvrouwen100, 101
Nederlandsche Clubinl., 39, 40, 42, 87, 100, 119
Nederlandsche gijzelaars137
Nederlandsche Handel-Maatschappij73
Nederlandsche Kantongerechten in Grt. Britt.45
Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie59, 194
Nederlandsche Steuncomité 193982
Nederlandsche Vereeniging87
Nederlandse gemeenschapinl
Nederlandse Post (maandblad)39, 101, 130
Nederlandse rechtswezen in oorlogstijd45
Nederlandse Vereniging Port Elizabeth130
Nedert, J.H.41
Nedorost, C.V.71
Neef, W.G. de41
Neethling, A.100, 101
Neethling, A.B.96
Neethling, P.82, 117
Negelen, A.F.191
Neiteler, R.158
Nel, R.I.95
Nelson, R.83
Nelson, V.87
Netherlands Commercial Counselor45
Netherlands Emergency Committee76, 87
Netherlands in Distress Fund81
Neville, G.C.82
Newman, J.136
Newmark, Van der Velde & Co.87
Niassa (s.s.)200
Nicol, W.41
Nicolay, J.22
Nieboer, H.A.158, 173
Niegeman, H.T.O.158
Niekerk, F.129
Niekerk, J.J.F.41
Niekus, T.J.A.63, 81
Nielson, P.F.41
Niessen, G.J.A.158
Nieuw Amsterdam (s.s.)83, 140, 180
Nieuw Holland (s.s.)60, 180
Nieuw Zeeland (s.s.)43, 60, 140
Nieuwe Afrikaansche Handels Vennootschap196
Nieuwe Rotterdamsche Courant101
Nieuwenhuis, J.A.180
Nieuwenhuis, R.B.J.180
Nieuwenhuizen, F.158
Nieuwkerk, P. van141
Nieuwmeijer, J.E.83
Nieuwmeijer, J.P.49, 83, 158
Nieuwstraten, H.N.70
Nigerstroom (schip)60
Nils, V.41
Nobel, C.A.191
Nobel, O.59
Nobels, E.41
Noesaniwi (schip)180
Noffki, W.J.49, 100, 158, 184
Nolle, F.H.49, 158
Nollkämper, J.J.49
Nome, E.41
Noorden, M.A. van44, 100
Noordenbos, K.U.41, 60
Noordendorp, J.M.J.inl., 41, 143, 178, 181, 183, 184
Noordveld, J.173
Noordzij, K.41
Noort, T. van204
Norden, M. van81
Norel, Y.E.H.49
Norman Cutter, H.86
Norton, Hr.43
notulen Van Riebeeck Comité102
Nough, K.G.N.81
N.S.B.51, 143, 180
Nusmeier, H.87
NV Boek- & Kunstdrukkerij voorheen Mouton & Co54
NV Droogdok Maatschappij Soerabaja191
NV Kon. Nederl. Kunstvuurwerk- en munitiefabriek100
NV Swets en Zeitlinger Boekhandel en uitgeversmij54
Nyasaland19
Nijboer, H.R.158
Nijhoff, G.P.41
Nijkamp, M.J.42
Nijman, E.136
O 16 (m.s.)139
Obrecht, J.R.59
Ockeloen, Hr.87
O'Connor, E.42
O'Donell, C.70
Oepkes, J.J.A.41, 60
Oepkes, M.60
Oesman41
Oever, H.A.v.d.158
Oeveren, S.A.N. van158
Offenberg, J.M.171, 173
Offerman, W.A.63, 87
Ogier, J.F.158
Ogier, P.J.158
Okkenburg, I.180
Okkerman, D.Th.158
Olfers, L.G.J.41
Olffen, J.A. van81
Olivia, (m.s.)140
Olivier, P.J.129
Olm, A. van158
Olmen, K.D.41
Olyslager, J.59
Ommeren, Ph. van59
onderscheidingen41, 42, 189, 190
onderstandinl., 78, 79, 144-167, 186, 204
Onvlee, A.R.184
Onvlee, M.E.S.186
Oordt, G.J. van112
Oordt, J. van82
oorlogsindustrie (Z.A.)inl
oorlogsmisdadiger51
oorlogsschepen139, 140
oorlogsslachtoffers39, 40, 177
Oostdam, F.A.M.158
Oostdam, N.A.M.180
Oosten, H. van158
Oosterbroek, H.81, 83
Oosterhof, F.M.P.125
Oosterhoff, Hr.63
Oosthout, N.100
Oosthuizen, J. du P.82
Oost-Londen (vice-consulaat)inl., 22, 31, 34, 44, 64, 89, 118, 134, 200, 204
Ooijen, G.M.H. van101
Oppell, A. van87
Oppell, O. von204
Oppenheimer40
Oranje, F.171
Oranje (m.s.)140
Oranje Vrijstaatinl
Orantes (s.s.)196
Orban, W.87
Orman, Z.191
Os, C.L. van41
Os, D. van112
Oss, J.Th. van59
Ostrooumoff, N.41
Otteren, N. van48
Otto, C.P.204
Otzen, M.204
Oudeman, R.41
Oudschans Dentz, F.40, 131
Oudschans Dentz, K.H.F.C.46
Oudschans Dentz-Thompson, R.M.46
oud-speaker88
Oudtshoorn, Th. van75
Ouwehand, J.41
Over, C.C.49, 83
Overbeek, P. van140
overname Duits consulaat205
Paans, H.W.49, 159
Palembang (s.s.)60, 140
Palmer, H.G.41
Pals, J.41
Pama, J.41
Panne, G.v.d.171, 173
Papendieck, C.H.200, 204
Papendorp, B. van82
Parel, J.159
parlementaire zittinginl., 21
Parool, Het39
Parsons, K.E.191
paspoorten dienstweigeraars181
Passenier, G.41
Passet, J.40, 100, 159
Paternotte, J.V.159
Patijn, Mw.25
Paus, L. de49, 159
Pauw, J.C.100, 101, 102
Pauw, P.M.A.v.d.101
Peacock, P.76
Pearce, F.J.75
Peereboom, N.A.100
Pekelaar, Mw.42
Pel, H.G.C.87
Pel, J. van139
Pelenkahu, W.A.F.41
Pelle, P.159
Pelt, A.125
pensioeneninl., 78, 79, 80, 118, 144-167, 187
Penterman, A.44, 83
Penterman, E.63, 81, 83
Pepler, M.88
Perdijk, A.A.159
Perks, W.A.G.100, 101
Perold, I.A.75
persafdeling gezantschap Pretoria127
Paans, H.W.49, 159
Palembang (s.s.)60, 140
Palmer, H.G.41
Pals, J.41
Pama, J.41
Panne, G.v.d.171, 173
Papendieck, C.H.200, 204
Papendorp, B. van82
Parel, J.159
parlementaire zittinginl., 21
Parool, Het39
Parsons, K.E.191
paspoorten dienstweigeraars181
Passenier, G.41
Passet, J.40, 100, 159
Paternotte, J.V.159
Patijn, Mw.25
Paus, L. de49, 159
Pauw, J.C.100, 101, 102
Pauw, P.M.A.v.d.101
Peacock, P.76
Pearce, F.J.75
Peereboom, N.A.100
Pekelaar, Mw.42
Pel, H.G.C.87
Pel, J. van139
Pelenkahu, W.A.F.41
Pelle, P.159
Pelt, A.125
pensioeneninl., 78, 79, 80, 118, 144-167, 187
Penterman, A.44, 83
Penterman, E.63, 81, 83
Pepler, M.88
Perdijk,, A.A.159
Perks,, W.A.G.100, 101
Perold,, I.A.75
persafdeling gezantschap Pretoria127
Person, B.125
personeelsvereniging ME Soerabaja191
Persson,W.60
Peters, W.A.41
Petersen, J.F.B.75
Petersen, J.J.41
Petersen, W.W.L.191
Peursen, C.A. van100
Pfundstein, E.202
Pfundt, J.L.A.49
Phielix, H.40
Philip, B.H.159
Philip, H.159
Philip, R.52
Philipps, Ch.204
Phrontis (m.s.)60
Picard, H.W.G.101
Picard, H.W.J.101
Pickerill, W.J.82, 88
Pickfords, Ltd.200, 205
Pickstone & Brother Ltd.68
Pienaar, E.A.83
Pienaar, E.C.99, 113
Pienaar, M.M.82, 118
Pieper, C.41
Pieper, H.48
Pieterse, A.159
Pieterse, J.81
Pietersma, S.N.159
Pilon, J.41
Pine, E.75
Pinkster, H.41
Plantema, H.K.23, 49, 81, 83, 91, 159, 184
Plantema, O.22, 87
Plas, Ch.O.v.d.120
Plas, L.v.d.41, 60
Plessis, B. du200
Plessis, I.D. du95, 100, 114
Plessis, H.C. du191
Ploeger, L.41
Plokhooij, C.23, 40, 87, 89, 122
Plomp, A.141
Plooi, R.A. la180
Plouvier, E.A.41
Plugge, W.41
Pluim, G.M.41, 159
Poel, H.J.J. te70
Poel, J.v.d.41
Poetiray, H.B.41
Polak, I.159
Polak, J.L.54
Poldervaart, A.159, 171, 173, 196
politieke onbetrouwbaarheid143, 180, 181
Poll, A.M.v.d.71
Pols, E.A.J.41
Pols, kapitein63
Pols, P.J.41
Pon, R.71
Pont, D.95, 100, 113
Poortenaar, D.M.159, 187
Poot, A.141
Poppert, W.75
Port, E.D. du61
Port Elizabeth (consulaat)inl., 22, 30, 34, 65, 101, 118, 130, 134, 200, 204
Porte, A. de la63
Porte, L.N.A. de la22
Posener, A.49, 159
Posener, I.L.49
Posener, J.49, 82, 83
Post, C.v.d.159
Post, F.113
Post, W.41, 60, 141
Posthumus, A.63
Postma, F.181
Postma, H.63
Postma, J.W.49, 83, 85, 86, 159
Postma, R.41
Postma,, T.159
postverkeer61, 200
postzegels100, 101
Potgieter, C.J.75
Potgieter, M.171, 173
Powell, J.A.88
Praag, Z. van71, 81
Praetorius, H.R.184
Praetorius, S.J.U.159
Pranger, A.159, 184
Prass, C.N.41
Prass, F.41
Pratt, J.82
Preez, G.J. du54
Prentice, R.J.C.69
Prieelle den Otter, N.173
Prins-Verlaat, A.81
Prins, C.F.159
Prins, E.191
Prins, J.139
Prins, P.59
Prins Bernhard36, 130, 131, 160
Prins Bernhard Fonds83
Prinsen, P.A.J.60
Prinsen, P.J.41
Prinsen, R.A.J.41
Prinses Irene Brigade177, 178
Prinses Margriet Fonds84
Pronk, C.41
Pronk, C.M.42
Pronk, R.59
Proosdy, S. van41
property market64
Ptriliggi, P.O.200
Ptt100, 101
Puffelen,, J. van159
Punt, M.75
Punt, W.159
Punt, W.L.49
Putten, W. van141
Pijnappel, J.G.70
Pijper, A.111
Raad voor de Koopvaardij59
Raap, A.M.P.41
Raath, M.75
radio-artikelen66
Radio Oranje134, 137
radio-voordrachten25, 124, 134, 137
Rahusen, D.43, 59
Rais41
Randewijk, J.D.J.61, 160
Randfontein (s.s.)60, 87, 140, 141
Ransome, C.140, 180
Raphaely, L.82
rapport inzake Nederlandse propaganda in het buitenland118
Ras, L.41
Raubenheimer, B.G.87
Ravensberg, P.A.J.160
Ravesteyn, J.J. van82
Recht, S.136
recrutering arbeidskrachten voor Ned. Indië171
Reede, J.P.J. de160
Reenalda, M.41
Reenen, J. van75
Rees Vellinga, R. van60
Rees Vellinga, T. van60
Regers, Z.J.41
register van afgekeurde dienstplichtigen169
register van goedgekeurde dienstplichtigen168
register van onbezoldigde consulaire ambtenaren22
Regoort, H.41
Rehn, E.F.160
Reid, C.82
Reid, G.87
Reiger, De (vliegtuig)128
Reimers, J.H.W.Th.41, 82, 83, 95
Reinarz, J.E.49, 160, 184, 186
Reinders, W.L.160
Reinders, Z.H.M.75
Reissmann, H.202
Reitsma, P.60
Reitz, F.W.203
Reitz, H.L.95
Rekers, J.A.160
Rekker, H.M.160
Relief Fund for the Netherlands82
Rembrandt (m.s.)60
Rens, L.82
Rensburg, Mw. van88
Rentz, K.20???
Rentzkie, L.H.75
repatriëring73
Resink, P.I.A.160
Rethaan Macaré, Jhr.A.J.C.25
Rethaan Macaré, C.25
Retief, F.J.38, 39, 43, 81, 88, 107
Reuhl, W.M.inl., 143, 178, 181, 183, 184
Reyrink, H.W.49, 160
Reyrink, T.C.49, 160
Rheede, C.M. van186
Rheede, R.V.160, 184
Rhijn, Van54
Rhijn, P.J. van52
Ribbers,, J.V.60
Riebeeck, Jan vaninl., 99, 100-105, 130, 131
Riesle, W.B.18, 41
Riethoff, W.P.H.40
Rikke, P.M.160
Ringelberg41
Ritter, C.W.25
Robertson, H.M.75
Rode, O.101
Rode Kruis42, 61, 79, 86, 87, 171
Röder, L.W.Ch.160
Rodrigues, J.49
Rodrigues-Lopez, Mw.82
Roeder, K.200, 203, 204
Roeder, M.200
Roelants, J.M.A.160
Roelants, S.W.36
Roelants, T.W.81
Roeleveld, A.141
Roeleveld, J.160
Roelveld, A.41
Roepe, Mw.87
Roepe, W.K.J.112
Roest v.d. Zande, familie87
Roeterink, J.B.60
Rog, M.41
Roggeveen (s.s.)196
Roggeveen, J.41
Rollo, Hr. en Mw.83
Rollo, W.81, 82, 95, 124
Römelingh, Th.41, 60
Romeyn, A.A.41
Rommers, C.160
Romijn, A.41, 60
Romijn, B.82, 83
Ronde Bresser, N. de71
Roos, J.60
Roojen, J. van95
Rooyen, A.M. van171, 173
Rooyen, H.H. van123
Ros, A.59
Rose, C.J.63
Rose-Innes, J.82
Roselaar40
Rosenthal, E.181
Ross, Lt. Colonel43
Rosseau, P.99
Rossewij, A.160
Rostron, J.41
Roswell, E.E.41
Roukema, E.41
Rouw, J.H.G.P. de83
Rouwendaal, J.173
Roux, G.101
Roux, J.H. le205
Roux, H.J. le101
Roux, Th. le27
Rover, A. de63
Rover, W. de160
Rowbottom, H.W.41
Roworth, E.97
Royen, H.J. van132
Royen, J.E. van25
Rozemeijer, H.F.49
Rueb, D.J.187
Rueb, W.A.160
Ruig, P.41
Ruiter, C. de30
Ruiter, W.J. de173
Ruitering, G.41
Rund, Dr.200
Runham Brown181
Runia, J.41
Runtau Pandjang (s.s.)60
Ruser, H.41
Russell, H.E.191
Rutgers, J.171, 173
Rutgers, D.49
Rutgers, E.160
Ruys, A.59
Ruys, L.P.59
Ruytenschildt, H.E.41, 60
Ruyter, G. de59
Ruyter, P.B. de60
Ryan, F.41
Rijkens, P.38, 43
Rijkers, R.42
rijksarchivarisinl
rijksherbarium Leiden112
rijksmuseum Amsterdam100, 101
rijksspaardienst59
Ryn, C.J. van81, 121, 125
Ryneke, P.J.60
Ryss, Mw.42
Ryss, W.G.44, 82
Rijswijk, Mw. van184
Rijswijk, H. van160
Rijswijk, J. van160
Rijswijk, J.G. van160
sabotage140
Sakka Manta41
Salande (s.s.)60
Salawati (m.s.)60
Salemink, G.161
Salisbury (consulaat-generaal)19
Salomon, G.I.200
Salomons, B.41
Salomons, H.59
Salvation Army136
Samson, A.J.63, 82, 83
Sandberg, C.G.S.51
Sanders, Mw.82
Sanders, F.49, 161
Sandijck, M.161
Santhagens, R. van81, 82
Saparoea (m.s.)60, 140, 180
Sargeant, F.N.81
Sarink, C.161, 184
Sawahloento (s.s.)60
Schaafsma, A.41, ???
Schaafsma, T.S.161, 184
schaakclub "Max Euwe"81
schaaktournooi116
Schaap, A.41
Schaap, H.Th.59
Schaap, J.C.181
Schaap, P.161
Schaapsma, L.41
Schagen, J.161
Schaik, M. van79
schakelcomité99
Schalkwijk, O.G.82
Schanstra, J.79, 1???
Schanstra, M.W.187
scheepsbewegingen140
scheepsreparaties140
scheepsverklaringen60
Scheltema, C.H.83
Scheltens, Mw.42
Scheltens, A.M.J.38, 44, 81, 83, 85, 91, 125
Scheltus, G.A.52
Schenkel, W.161
Schiekeling, W.81
Schierhout, L.H.48
Schiering, A.M.F.161
Schiering, C.W.85
Schilder, H.A.C.161
Schimmel, G.J.45, 137
Schimmel, J.M.G.161
Schiphorst, H. ter63, 161
Schiphuis, J.41
Schipper, H.A.184
Schipper, H.H.30
Schloemann, M.E.L.200
Schloms, J.79
Schlösser, L.203
Schmitt, G.M.200
Schneider, J.J.B.161, 184
Schneider, J.J.G.49
Schneider, M.J.41
Schneider, N.G.82
Schneider, W.J.41
Schoch, H.C.130, 131
Schoehuizen, J.60
Schoeler, A.39, 100
Schoeler, J.L.75
Schoen, C.41
Schofield, J.F.181
Schokker, H.G.25
Schol, P.41
Scholten, Mw.26
Scholten, W.F.K.23, 49, 161, 184
Scholten, W.J.K.83
Scholtens, A.L.71
Scholtes, M.J.A.49, 81, 91, 161
Scholtz, B.87
Schotsmans, N.T.41
Schouten, A.A.40, 42, 81, 82, 100
Schouten, G.J.161
Schouten, M.T.161
Schouten, Th.49, 161
Schrale, F.R.161, 184
Schreven, M.J. van25
Schrier, C.P.161
Schröder, G.202
Schroeder, E.131
Schuddeboom, F.J.161
Schuitenvoerder, I.161
Schuitenvoerder, J.75, 82
Schuitmaker, D.H.52
Schulte, F.C.M.59
Schultz, F.46
Schuster, M.203
Schuurman, J.41
Schuurmans Stekhoven, J.Z.82, 94
Schuylenborgh, R.A.83
Schuylenborgh, T.83
Schwellnus, P.E.200
Schwers, R.204
Scott, G.75
Scully, E.R.70
secretaris Prins Bernhard J.M.A. Roelants160
Seegers, A.W.162
Seegers, E.J.88
Segal, M.162
sekundêre skool keetmanshoop81
Selig Geffen, J.40
Sembilan (s.s.)60
Semmelink, A.162
Senden, J.L.C. van162
Serier, P.A.81
Seriwaneck, L.M.J.41
Serton, Mw.42
Serton, P.24, 43, 63, 81, 95, 121, 180
Seters, H.A.83, 87
sheepkins64
Shell81, 88
Shore, B.136
short account of military and naval operations in the Netherlands137
Siantar (m.s.)60
Sibajak (m.s.)83, 203
Sibbett,, C.J.88
Siegers, P.41
Siegers, R.H.H.162, 184
Siemelink, G.44, 100, 101, 102, 103
Sikkel, H.49, 143, 162, 184
Sikkel, M.W.G.186
Silberbauer, C.C.38
Silberbauer, S.F.139
Silvis, J.49
Simaloer (s.s.)60
Simmelinck, G.83
Simon, I.202
Simon, M.S.202
Simons, J.41
Simonstadinl., 22, 191
Singels, A.49, 143, 162, 182, 184
Singels, C.162, 184
Sirks, M.J.112
Sissingh, W.J.41
sisters of the catholic apostolate202
Sitoepoe, R.68
Sitoebondo (s.s.)60, 83
Sitteren, K. van70
Skaife, S.88
Skead, J.87
Slabbert, J.75
Slagmolen, M.A.162
Slinger, M.A.162
Slobben, W.41
Slok-Soede, J.H.41
Sloman, R.M.203
Slot, C.v.d.41
Slotboom, S.J.162
Slotegraaf, P.G.87
Slotemaker de Bruine, N.A.C.inl., 35, 40, 102, 106, 130, 131
Sloten, F. van41
Sloterdijk (schip)140
Sluimers, A.A.162
Slijkhuis, B.41
Smart, V.81
Smit, A.W.200
Smit, G.J.59
Smit, J.A.88
Smit, J.C.41
Smit, J.G.137
Smit, N.A.99
Smit, P.J.42
Smit, W.41
Smit, W.A.P.100
Smith, C.R.81
Smith, D.H.87
Smith, E.87
Smith, G.R.139
Smith, J.81
Smith, J.C.22
Smith, J.J.95
Smith, J.P.63
Smith, M.81
Smits, Hr.162
Smitt, A.P.181
Smuts, Generaal J.C.inl., 25, 67, 88, 118, 132, 181
Smuts, J.K.82
Sneath, A.W.41
Sneevliet, M.59
Snelleman, C.M.41
Snellenburg, C.J.162, 184
Snethlage, W.J.162, 184
Snoek, H.41
Snouck Hurgronje, A.M.43
Soeboer41
Soehoet41
Soekaboemi (s.s.)60, 140
Soelan41
Soelen, Hr.87
Soesbergen, B.J.M. van81
Soesbergen, M.79
Sol, H.B.82, 83, 87, 88
Solms, M.E.87
Sonius, L.180
Sonnenberg, M.49
Sonneveld, H.162
sons of Israel dividing benefit society136
Soreman, A101
Sorgdrager, A.J.162
Sorgdrager, P.A.162
South African Friends of the Soviet Union25, 27
South African Jewish Board of Deputies135
South African Museum100, 101
South African National Gallery97
South African Railway & Harbours118
South African Red Cross Society200
South African Women's Auxiliary Services88, 139, 196
Sodowski, F.204
Spaanderman, M.J.60
Spaans, A.162
Spaans, J.41
Spaans, M.162
Spaltman, G.W.162
Spanjer, A.41
Speelman, R.162
Spelbos, W.41
Speyers, J.A.173
Spilhaus, L.87
Spilhaus, M.W.87
Spitfire-fondsen83
Spoel, A.C.162
Spoor, H.23, 39, 40, 44, 100-103, 162
Spoor, W.49
Springfontein (s.s.)60, 140, 180
Spuybroek, P.C.41
Spijkerman,, L.J.162
Srdjan-Gozze Gucetic, Hr.43
Staas, M.75
staatskoerant van die Unie van Suid-Afrika178
staatsnoodrecht45
Stad Vlaardingen (schip)140
stadsklerk Oost-Londen44
Stägmeyer, E.202
Stahl, J.S.200
staking artsen in Nederland136
Stam, C.41
Stam, G.41
Stamperius, J.41
Standerton, N.N.83
Star Busmann, Mw.72
Stark, C.E.46
Stark, E.38, 63, 181
Stark, W.H.46
Starmans, G.A.N.162
Starre, J.J.v.d.4???
St. Denis23
St. Dominicus (kath: vereniging)38
Steeg, J.W.v.d.191
Steegstra, A.A.23
Steegstra, A.R.23
Steen, N.M.v.d.162
Steenberghe, M.P.L.59
Steendam, J.M.171, 173
Steenderen, J. van23, 162, 184
Steenhuis, P.41
Steens, Hr.40, 42
Steens, L.A.49, 69, 83, 85, 100-102, 162
Steens, M.P.G.63
Steffelaar, M.J.J.162
Stegmann, M.82
Steinberg, W. von204
Steindl, M.204
Steinmeyer, A.83, 87
Steinmeyer, R.D.83
Stek, R. van171, 173
Stellenbosch Young Israel Society74
Stephen, A.F.82
Stephens, E.112
Ster, A.v.d.41
Sternweiler, L.200
Steters, H.A.83
Steunenberg, S.63
steunfonds voor Nederland82
Steyger, Mw.82
Steyger, S.L.162
Steyn, A. van41
Steyn, D.P.75
Steyn, H.P.M.82
Sthamer, E.F.A.200
Stichelen, P.v.d.43
stichting Landverhuizing Nederland71
stichting "Nederland ter Zee"87
Stiernhielm, H. von48
Stiphout, A.162
Stiphout, A.A.J. van180
Stobbe, H.60, 83
Stockwood, T.W.141
Stodel, J.H.43, 82, 88, 139
Stoep, J.v.d.41
Stofberg, J.A.81
Stoffberg, H.E.P.101
Stofkoper, W.41
Stok, H.W.83
Stoker, J.70
Stokes, C.S.118
Stokker, H.J.186
Stokvis, H.162
Stolk, M.F.81
Stork & Co.100
Stott, zuster86
Stottelaar, F.J.162
Stottelaar, J.J.143
Straat Malakka (m.s.)60
Straat Soenda (m.s.)25, 60, 140
Straaten, A.v.d.18
Straaten, E.C.v.d.162
Straboli, Lord137
Strangemann, M.202
Straten, G.162
Streefkerk (s.s.)60
Striemen, P.G. van41, 60
Strik, W. van68
Strubbe, W.B.H.41
Struyk, Hr.114
Strijdom, C.J.S.43, 95
Studie-Genootschap voor Nederlandse Belangeninl., 118
studieleningen178
Stuhlinger, W.20
Stuifbergen, J.63, 162
Stuut, Th.41
Stuy, H.41
Stuyt, C.70
suchbogen200
Suid-Afrikaanse kunsvereniging100
Suid-Afrikaanse Petten en Helmen Industrie76
Sulman, E.186
Sumatra (kruiser)139, 140
summary of the battle in Holland137
Sundquest, J.A.41
supreme court New York45
Surinameinl., 181
Suriname (s.s.)60, 140
Swaab, R.J.70
Swaager, T.49, 143, 162
Swakopmund (vice-consulaat)inl., 18
Swart, D.41
Swart, E.32
Swart, J.41
Swart, K.82
Swart, M.J.75
Swart, N.75
Swartenhondt (s.s.)196
Swaziland20
Swen, H.M.83, 162, 191
Sweyd, N.82
Swierenga, J.B.60
Swinderen-Heemstra, A.C. van24, 79
Swinderen, C.G. van41
Swinderen, G.R.G. vaninl., 24, 25, 36, 54, 72, 73, 76, 81, 82, 99, 138, 195, 200
Swinderen, J.E. van25
Swinderen, L.F.A.24
tabak66
Tabian (m.s.)60
Tait, C.B.43
Takens, A.83, 163
Taljaard, P.A.108
Tanasale, L.E.196
Tanimbar (m.s.)60
Tanis, K.41
Tanner, J.H.195
Tapperwijn, J.G.41
Tarakan (m.s.)60
Tatuta Mam (schip)196
Taute, B.95
Teeken, A.186
Teeken, J.163
Teerling, G.41
Teffer, G.M.59
Tegelberg (m.s.)60
Tendijck, K.S.J.41, 60
tentoonstelling Nederlandse boeken121
tentoonstelling "Vrij Nederland"118
Terborgh (schip)60
Terkoelei (s.s.)60, 83
Termijtelen, J.W.195
Terstroet, Hr.10???
testamenten46, 47
theater der vereenigde poppenspelers100
Themisto (s.s.)60, 140
Theron, F.P.81
Thierack, A.P.202
Thierack, F.E.202
Thierry, M.C.63
Thole, J.W.49
Thomas, J.H.A.52
Thomlinson, Mw.87
Thompson, F.59
Thorbecke, W.H.163
Thorne, W.J.39, 8???
Thumann, J.D.41
Thunemann, H.J.81
Thurkow, C.T.F.101, 115, 190
Tibia (s.s.)60
tien mei kinderfonds89
Tienhoven, C. van196
Tienhoven, G. van25
Till, R.J.42
Tillemans, L.163
Timmerman, W.41
Timmermans, O.E.B.49
Tjibadak (schip)140
Tjisalak (s.s.)60
Tobi, C.100
Toit, J. du82
Toit, J.F. du75
Toit, J.R. du38
Toit, L. du105
Toit, T. du98
Tokai-verbeteringshuis76
Tol, J.C.v.d.41, 60
Tolkin, A.E.M.52
Tongeren, A. van180
Tongue, Ph.101
Tonkes, J.163
Toorn, C.v.d.49, 163
Toorn, G.v.d.83, 100, 163
Toorn, P.v.d.59
Toussaint van Hove, E.44, 100, 101, 102
Touw, P.41
Tray, M.J.41
Trek (magazine)137
Trek Nederlandsche Hulpfonds75
Treurnich, Hr.100
Trip, J.41
Tromp, A.C.63, 87, 171, 173
Trook, B.49, 163
Trook, C.186
Truter, Th.200
Tuinhof de Moed, P.163
Tuk, J.A.191
Tunley, R.G.41
Turkstra, A.131
Twilt, R.191
Tijmons, L.J.60
Uckro, W. von202
Udema, U.60
uitkeringen178, 185
uitwisseling geleerden113
Uitzinger, M.J.173
Uljee, A.C.44, 46, 100-105
Uljee, J.H.C.163
Uljee van Heuven, J.W.A.63, 80, 81
Umzimkuluinl
Unie-eenheid Waarheid-Diens83
Unie-Volkspers Beperk88
universiteit van Amsterdam109
universiteit van Kaapstad110
universiteit van Pretoria111
universiteit van Stellenbosch114
Ussukuma (s.s.)200
Uyleman, J.J.139
Uyttenbogaart, Dr.112
vaarplicht (-besluit 1942)inl., 59, 140
Vees, J.83
Vaes, J.F.83
Valk, M.v.d.163
Van Gorkum & Comp., N.V.101
Van de Velde (s.s.)60
Vat, A.83, 87
Vee, P.v.d.163
Veelen, A.H.F. van49
Veen, A.v.d.125
Veen, C.v.d.41
Veen, E.H.v.d.41
Veen, J.C.163
Veen, R.L. van81, 163
Veer, Mw.v.d.75
Veer, J.v.d.49, 163
Velde, B.v.d.63
Velde, D.v.d.87
Velde, H.C.v.d.42, 44, 82, 83
Veldhuyzen, J.60
Veldkamp, Mw.163
Vellekoop40
Vellekoop, J.J.81, 83
Vellekoop, W.J.75
Velthoven, H.J.B. van163
Velthuis, H.60
Velzen, J.D. van163
Ven, A.L.v.d.163
Venter, C.J.139
Venter, J.C.200
Verbeek, A.M.83
Verburg, W.163
Verdouw, H.163
Verdouw-Bognar, I.75
vereeniging ter behartiging van belangen van Nederlandse dienstplichtigen182
vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift117
vergadering dienstplichtigen143
Verhage, J.A.163
Verhagen, A.163
Verhagen, H.S.131
Verhagen, J.60
Verhave, J.100
Verhave, L.184
Verhave, T.H.163
verheffing van het consulaat Kaapstadinl
Verheul, P.71, 83
Verheyen, A.G.49, 164, 184
Verheyen, H.184
Verhoef, A.41, 60
Verhoef, G.G.C.40
Verhoef, K.J.M.184
Verhulst, E.30
Verhulst, J.39
Verkouteren, F.191
Ver Loren van Themaat, A.C.87
Ver Loren van Themaat, H.63, 81, 180, 181
Vermaas, H.87
Vermaas, H.J.164
Vermast, J.41, 60
Vermeer, P.41
Vermeulen-Heseman, A.A.79
Vermeulen, A.R.60
Vermeulen, J.G.41
Vermoet, W.A.41
verpleegsters171, 172, 173
Verschoor-Wulfse, J.A.38, 164
Verschuur, H.164
Verschuur, H.P.19???
Versfeld, T.38, 76
Versnel, W.Ch.164
Versteegh, Mw.82
Versteegh, F.164, 184
Verstelle, P.M.60
Verster, G.B.164
Verstraeten, M.76
Vervat, Mw.42
Vervat, F.49
Vervat, F.F.80, 81, 83
Vervat, P.49, 164
Verwaal, A.L.41
Verwaard, H.16???
Verwey, D.J.196
Verwoerd, A.87, 100
Verwoerd, A.C.A.42
Verwoerd, C.41
Verwoerd, L.95
verzending vertrouwelijke stukken36
Verzetster Oost-Azië189
Vet, T.41
Veijs, W.H.63
Viera, S.63, 164, 184
Viljoen, B.82
Viljoen, H.G.113
Viljoen, J.M.H.95, 137
Viljoen, M.122
Villiers, A. de98
Villiers, A.M. de120
Villiers, C.B. de43
Villiers, Kolonel De132
Vink, W.M.83, 164
Vinken, J.C.41
Visée, G.75
Visser, Hr.40
Visser, B.C.41, 60
Visser, D.H.82
Visser, D.L.46
Visser, F.P.81
Visser, G.42, 44, 49, 63, 100, 101, 102, 103, 105, 130, 143, 164, 184
Visser, H.41
Visser, I.S.173
Visser, K.41
Visser, Ph. C.23, 41, 46, 95
Visser, R.J.164
Visser, T.60
Visser, W.41
Visser, W.H.60
visuminstructie voor Ned. Indië58
Vivier, M.P.75
Vlaanderen, H. van164
Vlaming, B. de49, 164
Vlielander, A.J.41
Vlierden, C.164
Vliet, A. van42
Vliet, J.H.M.v.d.41, 60
Vliet, W. van38
Vlottman, Hr.180
vluchtelingen74
Vlugt, C.v.d.83
Vlugt, R.v.d.22, 31
Vogels, R.129
Vogelzang, J.63, 164
Vogler, O.203
Voigt, H.W.41
volkswelsijnbeamptes186
Vollers, J.41
Volmer, W.165
Vonk, M.196
Vonke, C.C.49, 165
Vonke, G.165, 184
Vonke, J.C.49
Vonke, J.F.165
Voorde, E.v.d.186
Voorde, G.v.d.165
Voorduyn, A.60
Voorhoeve, J.A.C.87
Voorst, J.J. van165
Vorst, C.H.A.M.165
Vorst, J.v.d.41
Vos, G. de165
Vos, H.P.165, 184
Vos, J.I. de41, 60
Vos, M. de82
Vos, M.H.P.165
Vos Malan, W. de40
Voslamber, W.J.165
Vosse, Hr.40
Vosse, J.83
Vosse, J.H.100, 165
Vredenburg, F.J.186
vreemde krijgsdienst49
Vreenegoor, B.49, 165
Vreenegoor-Smit, J.B.46
Vreken, A.139
Vreulink, A.H.165
Vries, B.J. de165
Vries, C. de41, 60
Vries, K.W. de60
Vries, J. de41
Vroede, W. de143, 165
Vrolijk, A.25, 83, 171, 173
Vroman, L.inl., 125
Vromans, J.P.165
Vroom, I.D. de79
Vroon, A.71
vrouwenkorps bij het KNIL171, 172, 173
vrijheidsdag Unilever43
Vuerhardt, H.J.165, 184
Vulpen, H.C. van41
Vuyk, B.125
Vuyk, J.J.60
vijandelijke onderdanen45
Vijver, J.F.v.d.182
Waal, A. de166
Waal, B.H. de22
Waal, G.P.v.d.120
Waal, P. de120, 180
Waal, S. de40
Waalewijn, J.E.57
Waard, P. de49, 166
Wageningen, C.L. van166
Wageningen, G. van166
Wageningen, H. van166
Wagensveld, C.E. van187
Wagensveld, M. van166
Wagner, Pastor200
Wahr Walsen, C.A.59
Wal, F.H.W.v.d.139
Wal, S.S. de49, 166, 184, 186
Walenkamp, A.J.M.59
Walenkamp, H.A.M.166, 186
Wall, J.v.d.43
Wals, A.166
Walthaus, A.J.49, 166
Walvisbaai18
War Bonds (affiche)137
Warfemius42
Warffemius, J.W.24, 85, 86
War Resisters International181
Wartime Navy Workers87
Watermeyer, C.P.75
Waterson, S.F.87
Water Naudé, F.K. te81, 82
Watussi (s.s.)200, 203, 204
Weber, Ph.114
Weber, R.E.J.100
Webster, H.41, 88
Webster, W.H.A.180
Weddepohl, D.F.M.166
Weehuizen, J.E.87
Weehuizen, P.B.87
Weelderen, A. van173
Weeme Scheeffer, R.H. ter180
weeskinderen75, 76
Wegelin, A.100
Wegerif, Mw.75
Wegerif, Chr.81, 99
Wegman, G.38, 166
Weigert, H.200
Weiland, E.200
Weilers, B.F.166
Weilers, F.82, 83
Weinlig, H.41
Welfare committee for the Netherlands Fighting Forces87
Welleman, J.C.41
Weller, E.82
Welter, E.63, 171, 173, 190
Weltevrede, B.C.41
Wendt, F.204
Wepster, J.140
Wepster, J.P.41, 83
Wering, C.R. van166
werkelozen (bemiddeling t.b.v.)77
Wernink, L.J.41
Wessel, P.143
Wessing, J.Ph.C.71, 83
Westeinde, C.G.J. van 't49
Westenberg, H.J.W.166, 184
Westerdijk, J.112
Westernland (s.s.)112
Westhuizen, H.W.J.v.d.82
Westhuizen, W.S.v.d.75
West Indië181
Wet, J. de82
Wet, J.H. de71
wetboek van militair strafrecht181
Wetering, I.J.C.v.d.75, 166
Wever, H.166
Weyde, F.v.d.41
Wynand, J.166
Wezenbeek, F.81, 83, 85, 100-103, 105, 140
wholesale and retail trade64
Wichers Hoeth, W.A.49, 63, 81, 166
Widd, G.41
Wiebes, R.41
Wiedema, A.M.82
Wiedeman. Hooft, F.H.87
Wieffering, C.J.49, 166, 184
Wiegman41
Wielen, W.v.d.166
Wierda, J.41
Wigboldus, Hr.40
Wiggelinkhuizen, J.E.100, 101
Wiggers, J.H.70
Wigman, E.41
Wilcocks, R.W.81, 120
Wild, A.P. de41, 60
Wild Life protection society of South Africa115
Wilde, C.v.d.190
Wilden, P.166
Wildner, F.204
Wildschut, A.173
Wildschutt, A.H.63
Wilgen, J. van166
Wilgen, W. van166, 184
Wilhelm, R.22
Wilhelminafonds82
Wilkinson, E.88
Will, W.M.200
Willekes, W.F.70
Willem van Oranje96
Willem Ruys jr.122
Willem van der Zaan (m.s.)139, 180
Willemen, J.C.41
Willemse, M.T.82
Willemse, P.82
Willemstijn, E.B.inl., 140, 166, 195-199
Williams, M.B.106, 130
Williams, T.R.41
Willigen, A. de41, 60
Willinge, J.J.L.87, 139
Wilson, G.H.43
Wilson, R.M.82
Wiltenburg, J. van41
Windel, E.B.26
Wines & Spirits Cy.68
Windhoekinl., 18, 34, 35
Windhorst, H.T.W.41
Winkel, E.H. te166
Winkel, J.171
Winkelman, A.M.L.23
Winter, P.J. van114
Wissingh, J.F.C.166, 184
Wissink, G.166
Wit, E.K. de41
Witkamp, T.87
Witt, J.C. de82
Witte, J.41
Witte, Th. de71
Witte, T.S. de71
Witten, W.61
Witthal, Mw.42
Witvliet, Fam.87
wol64, 65
Wolde, W. ter167
Wolf, S.J.167, 184
Wolfaard, H.41
Wolfraad, H.41
Wolfswinkel, H.49
Wolk, N.v.d.49, 167
Wolters, Hr.43
Wolthuis, C.59
Wong Yit41
Wood, L.D.81
Woodoock, R.N.43
Worm, P.100
Woude, K.v.d.41
Woudenberg, A.41
Wurfbain, A.L.inl., 26, 27, 36, 81
Wurfbain, H.41
Wyers, D.87
Wijk, D.J. van49
Wyk, M. van82
Wijker, C.J.H.41
Wyngaarden, K.L. van167
Wynne, M.42
Wypkema, A.95, 113
IJlstra, R.41
Young, Th.W.49, 167, 184
young people from occupied countries (brochure)75
Ypenburg, Luitenant ter Zee41
Ypenburg, P.J.199
IJsing, L.A.88
Yzendoorn, G.M.30
Zaandam (m.s.)140
Zaanland (s.s.)60
Zaayer, C.J.41
Zandhuizen, D.A.60
Zee, E.J.v.d.81
Zee, W.v.d.41
Zeederberg, A.M.B.82
Zeelieden (werkomstandigheden)141
Zeeman, E.71
Zeeman, J.H.71
Zeeman, L.C.83
zeescheepvaartverkeer59
zeeschepenbesluit 194259, 140
zeestrijdkrachteninl
Zeeven, E.H.J.41
Zeggeren, W.G. van41
Zegwaard, L.N.167
Zeilinga, H.41, 100-102, 130
Zentler, O.46, 71, 83
Zestermann, L.200, 202, 203
Zeyl, C. van184
Zeyl, C.E.167
Zeyl, F.E.167
Zeyl, H.Th. van167
Ziedses des Plantes, G.W.171, 173
Zinderen Bakker, E.M. van28, 29, 130, 131
Zomer, J.J.R.H.41
Zomer, P.H.41
Zouteriks, Th.W.183
Zuid-Afrikaansche Verdedigingsmacht49
Zuidema, H.J.167
Zuidema, J.I.41
Zuid-West Afrika18, 34, 35
Zuithoff, B.167
Zurnamer, M.82
Zuyderhoudt, J.W.41
Zuyl, C.J.167
Zuyl, I.186
Zuyl, P.M.49
Zuylen, J.H. van81, 87, 98
Zyl, W.G. van52
Zwaan, Mw. De42
Zwaan, E. de167
Zwaan, P. de46, 87
Zwart, Mw.42
Zwart, A.41
Zwart, C.41
Zwart, M.81
Zwart, M.E. deZie M.E. Dykstra
Zweers, P.H.41
Zweerts, F.28, 34, 40, 41
Zweistra, J.P.40, 75
Zwieten, T. van41
Zwijsen & Co.200
Zijl, A.M. van75
Zijl, F.D. du T. van139
Zyl, H.S. van82
Zijlstra, R.41

Bij de ordening van het archief zijn de meeste stukken opnieuw ingedeeld (zie Inhoud en structuur van het archief).

De oude op de stukken voorkomende nummers, waarnaar in de agenda's tot halverwege 1953 wordt verwezen, zijn in de inventaris tussen haakjes geplaatst onder de beschrijving en datering van de stukken.

In de concordans staan in de eerste kolom de oude nummers en in de tweede kolom de nieuwe inventarisnummers.

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud nummerNieuw inv.nr.
2140, 141, 180
350
824, 48
960
1078, 79
1497, 108, 109, 121
1648, 60
3296
3358, 73
3478, 79, 80
41200, 202-208
4430
4518, 28, 31, 32
5420, 23-27, 33, 59, 72, 95, 98, 111, 135, 194, 195, 201
6370
6557
6771
8552
8843, 44
10068
10629, 36, 132, 140, 180, 181
10799, 100, 101
11045, 46, 47
11769
12134
12453
12852
131180
13892, 94, 112-114
14693
14959
15362, 64, 65
15777, 81
16366
165125
17319, 21, 23, 37, 52, 59, 72, 86, 119, 124, 126, 127, 134, 138, 142
17667
18345
184117
190133
19441, 42
19691
197110
198128
199128
203123
204139
20738, 45, 49, 56, 59, 75, 76, 86, 136, 140, 141, 180, 181, 197, 198, 199
20875, 82, 83, 87
211139
21254
21354
215196
218139
21963
22087, 122
22240, 49, 143-167, 170, 177-179, 181-190
229139
230120, 172, 173, 191-193, 196
231118
233171, 172, 173
23452
23588
23688
23839, 61, 75, 87
259139

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik zou graag meer willen weten over mijn grootvader Jan Doorduin, +-1935 geemigreerd naar Grahamstown, Zuid Afrika. Gestorven in Grahamstown in september 1943 en aldaar begraven (volgens foto van zijn graf gevonden via
MyHeritage).
Ik zou ook graag willen weten hoe hij naar Zuid Afrika is gereisd destijds; met welke scheepvaartlijn en via welke havens? Duitsland of England)?

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in