Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat-Generaal Kaapstad - Zoeken: kaapstad

260 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.125
R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.125
Auteur: R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1938-1956

Omvang:

6.00 meter; 216 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Consulaat-Generaal in Kaapstad bevat de agenda’s van de ingekomen post, alsmede documenten van organisatorische en protocollaire aard. Daarnaast zijn er archivalia die voortvloeien uit handelsbetrekkingen, economische activiteiten, migratie en culturele aangelegenheden. Verder zijn er bescheiden aanwezig aangaande de oorlogsomstandigheden als gevolg van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Nederland en de installatie in 1942 van de Militaire Missie te Pretoria. Daaronder bevinden zich stukken betreffende (de)mobilisatie en de inzet van dienstplichtigen (incl. persoonsdossiers), de persoonsdossiers van voornamelijk vrouwelijke vrijwilligers voor de bevrijding en wederopbouw en enige stukken betreffende de politieke betrouwbaarheid van landgenoten. Voorts zijn er rapporten van de officieren belast met handelsbescherming, enkele bescheiden m.b.t. de evacuatie van de marinebasis Soerabaja naar Simonstown en stukken in relatie tot de waarneming van het Duitse consulaat tijdens de oorlog.

Archiefvormers:

 • Consulaat te Kaapstad (1938-1950)
 • Consulaat-Generaal te Kaapstad (1950-1956)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Verwante archieven

Publicaties

Geraadpleegde bronnen en literatuur
Archieven van het departement van Buitenlandse Zaken
Tabel met zoekresultaten in archieven
ArchiefHieruit:
Archief Code 1, 1955-1964 153.0 Overdracht en Vernietiging Pretoria/Kaapstad, 1956-1964
Archief Code 1, 1975-1984 153.0 Overdracht en Vernietiging Kaapstad, 1983
Archief DBD, 1945-1954 BD 10 Zuid-Afrika Kaapstad Postreports deel I, 1953-1954
BD 131 Zuid-Afrika Kaapstad Administratief Personeel Algemeen, 1946-1954
Archief Code 131 DBD Persoonsdossiers, 1945-1954 Dr. A.L. Wurfbain DBD 131 Algemeen, 1945-1946
Archief Code 131 DBD Persoonsdossiers, 1955-1964 Jhr. G.R.G. van Swinderen DBD 131 Algemeen, 1946-1956
Dr. N.A.C. Slotemaker de Bruïne DBD PD deel II & III 1952-1961
Archief Code 131 DBD Persoonsdossiers, 1965-1974 Dr. H.J. Levelt DBD 131 PD deel I & II, 1952-1961
Archief gezantschap/ambassade Pretoria Code 0 t/m 999, 1945-1954 101 Kaapstad
 • map 39 Consul-Generaal Dr. H.J.Levelt, 1948-1949
 • map 40 Consul-Generaal Dr. H.J. Levelt, 1950-1952
 • map 43 Positie Dr. H.J. Levelt, 1948-1952
 • map 46 Consul-Generaal Dr. N.A.C. Slotemaker de Bruïne, 1952-1953
 • map 48 Jhr. Mr. G.R.G. van Swinderen, 1938-1943
 • map 49 Consul-Generaal Dr. A.L. Wurfbain, 1943-1946
 • map 58 Positie consulaat te Kaapstad, 1944
 • map 62 Verheffing van het consulaat tot consulaat-generaal, 1948-1951
Archief gezantschap/ambassade Pretoria Code 0 t/m 999, 1945-1954 131.5 Kaapstad
 • map 180 Aanstelling van Jhr. G.R.G. van Swinderen, 1938-1942
 • map 181 Jhr. G.R.G. van Swinderen, gezantschapssecretaris, 1938-1945
Archief gezantschap/ambassade Pretoria Code 0 t/m 999, 1955-1964 153.0 Kaapstad
 • map 205 Vernietiging en overzending oud archief van het Consulaat-Generaal, 1956-1964
Literatuur
Faassen, S. van (red.), J. Greshoff en Leo Vroman. Brieven over en weer, (Amsterdam, 1977)Hoof, J.P.C.M. van, Inventaris van het archief van de Nederlandse Militaire Missie en het Militaire Bureau van het Nederlands gezantschap te Pretoria 1941-1950 (1951), Inleiding. (Ministerie van Defensie, 1983)Kersten, A., Buitenlandse Zaken in ballingschap. Groei en verandering van een ministerie 1940-1945, (Alphen aan den Rijn, 1981)

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Ik zou graag meer willen weten over mijn grootvader Jan Doorduin, +-1935 geemigreerd naar Grahamstown, Zuid Afrika. Gestorven in Grahamstown in september 1943 en aldaar begraven (volgens foto van zijn graf gevonden via
MyHeritage).
Ik zou ook graag willen weten hoe hij naar Zuid Afrika is gereisd destijds; met welke scheepvaartlijn en via welke havens? Duitsland of England)?

ik ben een dochter van de heer beukers en zou graag willen weten waar mijn ouders in port elizabeth

hebben gewoond vr gr ria beukers

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in