Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat Johannesburg - Zoeken: johannesburg

106 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.124
R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.124
Auteur: R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1938-1954

Omvang:

1.60 meter; 83 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat gegevens over nederlandse onderdanen: burgerlijke stand, nalatenschappen, naturalisatie en nederlanderschap. Voorts stukken betreffende juridische zaken, paspoort en visa kwesties etc. Tenslotte bevat het archief gegevens over de activiteiten van de Militaire Missie, waaronder persoonsdossiers.

Archiefvormers:

  • Consulaat te Johannesburg (Zuid-Afrika)
  • Consulaat-Generaal te Johannesburg (Zuid-Afrika)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het in deze inventaris beschreven archief van het consulaat Johannesburg (1938-1954) werd overgebracht in twee delen. In 1961 rapporteerde Inspecteur van de Buitenlandse Dienst dat het z.g. oud archief van het consulaat acht strekkende meters besloeg, bestaande uit dossiers en agenda's uit de jaren 1932-1945( Buitenlandse Zaken, Pretoria, Gezantschap 1955-1964, 204 Vernietiging en Overdracht Consulaat-Generaal Johannesburg ). De meeste dossiers werden (op de post) vernietigd. Onder de bewaard gebleven bescheiden bevonden zich drie bundels met stukken uit de jaren 1921-1934 betreffende respectievelijk de diamantenindustrie te Johannesburg (1930-1932), de Nederlandse Kamer van Koophandel en Monsterkamers in Zuid-Afrika (1921-1934). Deze stukken werden samen met de persoonsdossiers van gewezen militairen (lengte + 2,5 meter) en de agenda's in november 1961 naar Nederland gestuurd.

De persoonsdossiers van de militairen werden (ten onrechte) naar het Ministerie van Defensie gezonden. Deze dossiers vormen de neerslag van de werkzaamheden van het conuslaat te Johannesburg voor de Militaire Missie te Pretoria en behoren dus tot het consulaatarchief. In 1977 stuurde het Ministerie van Defensie de dossiers terug naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

In oktober van dat jaar berichtte de ambassade te Pretoria het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat het archief van het Consulaat-Generaal te Johannesburg tot en met 1964 een lengte had van ongeveer 20 meter( Buitenlandse Zaken, Code 1,4e blok 153.0 Pretoria, Overdracht en Vernietiging 1977-1983, Brief no 6880/1735 3-10-1977 ). Het "niet meer benodigde archief" werd vergezeld van een inhoudsopgave naar Nederland verzonden, waar het in 1978 arriveerde.

Het archief bleek te bestaan uit stukken uit de jaren 1939-1969( Buitenlandse Zaken, Code 1, 4e blok 153.0 Pretoria, Overdracht en Vernietiging 1977-1983 ). De lengte van het archief was teruggebracht tot + 60 cm.(!). Mogelijk zijn stukken op de post vernietigd en/of achtergehouden.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in