Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat Johannesburg - Zoeken: johannesburg

106 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.124
R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.124
Auteur: R. Spork
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1938-1954

Omvang:

1.60 meter; 83 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat gegevens over nederlandse onderdanen: burgerlijke stand, nalatenschappen, naturalisatie en nederlanderschap. Voorts stukken betreffende juridische zaken, paspoort en visa kwesties etc. Tenslotte bevat het archief gegevens over de activiteiten van de Militaire Missie, waaronder persoonsdossiers.

Archiefvormers:

 • Consulaat te Johannesburg (Zuid-Afrika)
 • Consulaat-Generaal te Johannesburg (Zuid-Afrika)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

De te bewaren bescheiden heb ik onderverdeeld in stukken betreffende de behartiging van de belangen van de Nederlandse regering enerzijds en stukken betreffende de behartiging van de belangen van de Duitse regering anderzijds (deze laatste stukken vormen slechts 1 dossier). De stukken betreffende de behartiging van de Nederlandse regering konden worden onderverdeeld in I) stukken betreffende consulaire werkzaamheden en II) stukken betreffende de werkzaamheden voor de Militaire Missie.

De stukken betreffende de consulaire werkzaamheden waren geordend volgens de bij Buitenlandse Zaken gebruikte archiefcode. Deze ordening is door mij gehandhaafd. De codenummers staan tussen haakjes vermeld achter de inventarisnummers. Wanneer ik een stuk opnieuw heb ingedeeld staan het ouden en nieuw codenummer vermeld. De bij Buitenlandse Zaken gebruikte archiefcode werd kort na de Tweede Wereldoorlog ontworpen. De hoofdgroepen van deze code zijn:

 1. Organisme
 2. Protocol
 3. Juridische aangelegenheden
 4. Aangelegenheden van openbare Orde, Openbare Zedelijkheid, Openbare Gezondheidszorg, Openbare veiligheid, Volkshuisvesting, Leefmilieu
 5. Waterstaat, Verkeer en Vervoer, Verbindingen en Elektronica
 6. Economie, Migratie, Arbeid
 7. Sociale aangelegenheden
 8. Culturele aangelegenheden, Voorlichting
 9. Staatkunde, Landverdediging, Internationale Organisaties

In dit archief ontbreken de stukken betreffende de onder 8 en 9 genoemde onderwerpen.

De stukken betreffende de werkzaamheden voor de Militaire Missie waren opgeborgen in persoonsdossiers (voor iedere militair afzonderlijk). De veelal dunne dossiers zijn door mij samengevoegd, voorzien van scheidingsstroken. De alfabetische volgorde van de dossiers heb ik gehandhaafd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in