Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezantschap Roemenië - Zoeken: jodenvervolging

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.28
Ev.A. Obbes
Nationaal Archief, Den Haag
1975
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.28
Auteur: Ev.A. Obbes
Nationaal Archief, Den Haag
1975

CC0

Periode:

1889-1923

Omvang:

2.57 meter; 308 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Op het congres van 1878 in Berlijn verwierf Roemenië de internationale erkenning van de al eerder uitgeroepen onafhankelijkheid. De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië dateren van 1880. Bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1899 nummer 51 werd de gezant in Roemenië tevens geaccrediteerd bij het Hof van Servië in Belgrado, een situatie welke officieel tot 1920 en in de praktijk tot 1917 bleef bestaan. Naast het gezantschap te Boekarest waren in 1900 Nederlandse consulaten en vice-consulaten gevestigd te Boekarest, Galatz, Bralla, Giurgevo (tot 1922), Constantza en Sulina, en later ook te Roman (1914-1919), Ploesti (vanaf 1919), Campina (vanaf 1919) en Kichinew (vanaf 1921). Na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog werd Roemenië vergroot met Zevenburgen, De Boekowina, Bessarabië (door Rusland betwist gebied!) en een deel van de Banaat. Het archief bevat o.a. stukken betreffende de belangrijkste thema's van de Nederlands-Roemeense betrekkingen, zoals de moeilijkheden voorafgaand aan het handelsverdrag van 1899; de Balkan-oorlog van 1913; en het belangenconflict inzake Nederlandse belangen in de Roemeense petroleum-industrie in 1914 .

Archiefvormers:

 • Gezantschap Roemenië, 1889-1923

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van de (diplomatieke) betrekkingen tussen Nederland en Roemenië

Op het Congres van Berlijn in 1878 tot regeling van de situatie ontstaan na de Turks-Russische oorlog van 1877 verwierf Roemenië (tot dan toe officieel deel van het Turkse Rijk) de internationale erkenning van de al eerder uitgeroepen onafhankelijkheid( Zie W.L. Langer: An encyclopedia of world history. Fifth Editon. Houghton Mifflin Company, Boston 1972. )). Het land werd een zelfstandig koninkrijk. De diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië dateren van 1880( Zie Rijke Geschiedkundige Publicatiën. Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Dr. J. Woltring 1871-1898. Mr. dr. C. Smit 1899-1919. ): in Nederland werd M. Mitilineo geaccrediteerd als minister-resident van Roemenië en in Roemenië J.A. Keun, aanvankelijk als zaakgelastigde, vanaf 1882 als minister-resident van Nederland( Zie bijlagen 1 en 2: lijsten Nederlandse en Roemeense gezanten. ). Vóór 1878 werden de belangen over en weer behartigd door de Turkse gezant in Nederland en de Nederlandse gezant te Constantinopel. Bij Koninklijk Besluit van 26 juni 1899 nummer 51 werd de gezant in Roemenië tevens geaccrediteerd bij het Hof van Servië in Belgrado, een situatie welke officieel tot 1920 en in de praktijk tot 1917 bleef bestaan( Zie inventaris van het archief van het consulaat-generaal en het gezantschap te Belgrado, 1891-1940. ).

Naast het gezantschap te Boekarest waren in 1900 Nederlandse consulaten en vice-consulaten gevestigd te Boekarest, Galatz, Bralla, Giurgevo (tot 1922), Constantza en Sulina, en later ook te Roman (1914-1919), Ploesti (vanaf 1919), Campina (vanaf 1919) en Kichinew (vanaf 1921).

Verschillende belangrijke kwesties beïnvloedden in de periode 1890-1920 de Nederlands-Roemeense betrekkingen( Zie Rijke Geschiedkundige Publicatiën. Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Dr. J. Woltring 1871-1898. Mr. dr. C. Smit 1899-1919. ).

Begin 1891 liepen de moeilijkheden rond het handelsverdrag van 17 juni 1881 zo hoog op, dat dit verdrag op 10 november 1891 in zijn geheel door Roemenië werd opgezegd. In 1893 werden de onderhandelingen heropend, waarbij ook de minister-resident te Boekarest werd betrokken. Deze sprongen af op bepaalde punten en de kwestie bleef rusten totdat Stourdza (minister-president, tevens minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië) begin januari 1899 aan de Nederlandse minister-resident te Boekarest berichtte, dat er bij zijn regering geen bedenkingen meer bestonden tegen het sluiten van een handelsverdrag met Nederland op de voet van meestbegunstiging. Op 15 maart 1899 wordt dan een verdrag gesloten (zie Nederlands Staatsblad 1900 nummer 8).

In 1913 werd Nederland zijdelings betrokken bij de Balkan-oorlog, door het besluit van de ambassadeurs van de zes grote mogendheden te St. Petersburg koningin Wilhelmina te verzoeken op te treden als super-arbiter in het conflict (code-telegram van de gezant te Boekarest aan de minister van Buitenlandse Zaken van 23 maart 1913).

In april 1914 kwamen de Nederlandse belangen in de Roemeense petroleum-industrie in het gedrang door prijsmaatregelen van de zijde van de Roemeense regering voor de binnenlandse markt. De Nederlandse gezant kreeg opdracht voor deze belangen op te komen, maar berichtte bij brief van 31 maart/13 april 1914 ( Volgens Juliaanse kalender / volgens Gregoriaanse kalender. ) aan de minister van Buitenlandse Zaken, dat het bij de Roemeense regering geen goede indruk zou maken indien een der buitenlandse gezanten diplomatieke stappen zou ondernemen.

In 1916 werd Roemenië, tot dan toe neutraal, betrokken in de Eerste Wereldoorlog, en wel aan de zijde van de Geallieerden. De Nederlandse gezant te Boekarest nam toen de behartiging van de belangen van de Oostenrijk-Hongaarse onderdanen op zich( Zie inventarisnummers 28 en 282. ), tot de verovering van de stad aan het einde van dat jaar door de Oostenrijk-Hongaarse troepen( Zie inventarisnummers 16 en 292. ).

In de periode 1916-1918 werden tevens voor kortere of langere tijd de belangen van de Belgische, Bulgaarse, Franse, Griekse, Russische en Spaanse onderdanen door het Nederlandse gezantschap behartigd( Zie inventarisnummers 282 en 283. ).

Na de beëindiging van de oorlog werd Roemenië vergroot met Zevenburgen, De Boekowina, Bessarabië (door Rusland betwist gebied!) en een deel van de Banaat. Door de gezant werd toen een bezoek gebracht aan verschillende van deze gebieden ( Zie inventarisnummer 89. ). Daarna werd in Kichinew (Bessarabië) een Nederlands consulaat gevestigd( Zie inventarisnummer 249. ).

Bronvermelding
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
  • gezantschapsarchief van Roemenië
  • B-dossiers met betrekking tot benoeming en ontslag van de gezanten en consuls
  • stamboeken van de gezanten
  • kabinetsarchief doos 39 D.51 van 1920
 • Algemeen Rijksarchief
  • Buitenlandse Zaken, rapportages van de Nederlandse gezant te Boekarest
  • Kabinet des Konings 1880, 1889, 1895 en 1896.
 • Hofalmanakken 1880-1913, 1919-1922
 • Staatsalmanakken 1878-1923
 • W.L. Langer, An encyclopedia of world history. Fifth edition. Houghton Mifflin Company, Boston, 1972
 • Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Bescheiden betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1848-1919. Tweede periode 1871-1898 door dr. J. Woltring vierde deel 1886-1690, 's-Gravenhage 1968, vijfde deel 1891-1894, 's-Gravenhage 1970, zesde deel 1895-1898, 's-Gravenhage 1972. Derde periode 1899-1919 door mr. dr. C. Smit. Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1957-1964.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in