Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Invordering - Zoeken: jodenvervolging

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.04.77
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.77
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000
CC0

Periode:

1942-1976
merendeel 1945-1960

Omvang:

48,50 meter; 1980 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat dossiers betreffende vluchtelingen uit Nederland,die Zwitserland hadden bereikt, en aan wie door de Nederlandse consulaten voorschotten zijn verstrekt ter voorziening van hun levensonderhoud. Na de bezetting heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze voorschotten weer teruggevorderd.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bureau Invordering (1942)1945-1960 (1976)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Hoewel dit op grond van een bestaande vernietigingslijst mogelijk was geweest, is er op verzoek van het ministerie, in overleg met het Algemeen Rijksarchief, vanwege de gevoeligheid van de dossiers, overeengekomen dat er geen bescheiden voor vernietiging zouden worden aangewezen.

Om de toegankelijkheid te bevorderen is de oorspronkelijk numeriek geordende serie (inventarisnummers 269-1374) evenals de twee andere series ook alfabetisch geordend. Twee van de series bestaan uit enkelvoudige persoonsdossiers. De derde serie bestaat uit verzameldossiers. Bij deze dossiers zijn per materiële eenheid (inventarisnummer) de eerste en laatste naam genoemd.

De kaartenbakken hebben hun eigenlijke functie als toegang op de persoonsdossiers verloren, aangezien alle dossiers nu rechtstreeks toegankelijk zijn. De huidige waarde bestaat vooral uit de persoonskaarten, die nog gegevens over de betreffende personen bevatten.

De mogelijkheid bestaat dat er van één persoon meerdere dossiers voorkomen. In sommige gevallen zijn deze dossiers tot één dossier samengevoegd. Dit verklaart waarom een aantal inventarisnummers op het laatst is vervallen. Los daarvan is het aan te raden om in elk van de drie series te zoeken. Familieleden staan in de meeste gevallen geregistreerd onder de naam van het familiehoofd.

Er kon geen duidelijke relatie worden gelegd tussen de verschillende kaartenbakken en de series persoonsdossiers. Wel zijn de verschillende kenmerken van de aanwezige series vermeld (B-dossiers, aantekening B). Voor de datering is uitgegaan van de periode 1945-1960. Hoewel er pas in 1951 een apart Bureau kwam dat zich met de terugvorderingen bezig hield, is als beginjaar 1945 aangehouden. Dit houdt verband met de toen begonnen voorbereidingen voor het terugvorderen van de voorschotten. Dit gebeurde aan de hand van tijdens de oorlog op de consulaten aangelegde dossiers, die dus op zijn vroegst al vanaf 1942 dateren. Het eindjaar is te verklaren uit het feit dat het Bureau Invordering in 1960 werd opgeheven. Omdat burgers ook daarna bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken inlichtingen inwonnen over de terugvorderingen, zijn een aantal dossiers pas veel later afgesloten, waarbij dat van 1976 het meest extreme geval is.

Omdat er binnen de inventaris geen numeriek oplopende ordening is, is achter in de inventaris een concordans opgenomen met verwijzing van inventarisnummer naar paginanummer. Tevens zijn er op het laatst door samenvoeging van dossiers een aantal inventarisnummers komen te vervallen, welke ook in de concordans staan vermeld.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in