Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Collectie BRIOP / archieven van OD en de BS - Zoeken: interneringskamp

50 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.13.208
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.208
Auteur: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1934-2003
merendeel 1940-1947

Omvang:

77.00 meter; 7174 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een deel in het Duits en Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk documenten die betrekking hebben op de organisatie en het handelen van de Binnenlandse Strijdkrachten, Ordedienst, het Militair Gezag, de Stoottroepen, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO), knokploegen en de Nederlandse Arbeidsdienst.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Deze collectie is ontstaan uit archiefmateriaal van de Ordedienst, Binnenlandse Strijdkrachten, Militaire Gezag, Nederlandse Arbeidsdienst en de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen. De collectie is tussen 1949 en 1958 gevormd door het Centraal Afwikkeling Bureau van de BS en is vanaf 1958 beheer en nog aangevuld door de BRIOP.

Op 21 januari 1945 gelastte het hoofd van de afdeling Binnenlandsche Strijdkrachten dat diegene die belast waren met de afwikkeling van opgeheven of op te heffen afdelingen, het archief van het op te heffen onderdeel dienden te bewerken. Het selectiecriterium was eenvoudig: bij twijfel dienden stukken te worden bewaard. De te vernietigen bescheiden moesten worden verbrand.

Op 20 augustus 1945 verstuurde de betaalmeester-hoofdinstructeur een circulaire inzake de opruiming der archieven rond. Voor alle zekerheid wees hij erop, dat in geen geval financiële stukken en stukken van de loonadministratie mochten worden vernietigd.

In december 1945 gaf het hoofd van het Centraal Afwikkeling Bureau van de BS de minister van Oorlog in overweging het zogenaamde stamboek, waarin was vastgelegd wie in welk tijdperk tot welk onderdeel van de BS had behoord, over te nemen. Het was weliswaar niet compleet - het was opgezet nadat er een staf was opgericht bij de BS en werd nog steeds aangevuld, maar na de opheffing zou het om verschillende redenen van belang kunnen zijn.

In 1946 werd geconstateerd dat de archieven van de BS (inclusief de archieven van de OD en LO/ Knokploegen die sinds 5 september 1944 onder de organisatie BS vielen) in grote wanorde verkeerden. De oorlogstoestand, het ondeskundig beheer en vele mutaties bij het personeel lagen ten grondslag aan deze wanorde. Om enigszins orde te krijgen in de ordening werd een richtlijn opgesteld hoe de toegankelijkheid van de archieven moest worden hersteld. Grofweg kwam het er op neer dat archieven, voor zover dat nog niet was gebeurd, niet mochten worden vermengd. Verder diende er twee archiefblokken te worden gevormd, te weten een financieel/personeel administratief blok waarin waren opgenomen rekeningen en loonlijsten en een correspondentieblok waarin gevechtsberichten, verslagen en correspondentie waren opgenomen.

De in 1958 opgerichte BRIOP heeft als taak persoonsgegevens van alle ontslagen c.q. niet meer te mobiliseren militairen en burgers te beheren, bewaren en op termijn te vernietigingen. Voor de uitvoering van deze taak beheerden en gebruikten zij de ontstane collectie van de OD, BS, MG, Nederlandse Arbeidsdienst en LO/Landelijke Knokploegen.De BRIOP vulde de collectie daarnaast ook nog aan met documentatie en voor hun taak relevante archiefbescheiden van andere archiefvormers.

De archiefcollectie is in 1978 verhuisd van Den Haag naar Hoensbroek. Dit in het kader van het verspreiden van rijksdiensten. In 1983 is het verhuisd naar het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP) van het ministerie van Defensie in Kerkrade. In 2008 is het archief overgebracht naar het Bureau Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie te Rijswijk.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

dank voor uw mail,

Graag informatie over bovengenoemd dossier over mij wijlen vader Hendrik Jan Stoel 2 mei 1918 in Kampen.

En ook nadere informatie over het kamp in Zeist en Muiderberg. Kan hierover geen nadere informatie vinden op internet. Willigt kunt u mij vertellen wat er in die kampen gebeurde etc.

Vr. Gr Wim Stoel

Mijn vader Jan Willem Bredewoud geb. 24.01.1907 Kampen overl. 18.07. 1955 Beilen werd in de 2e WO vergeefs gezocht door de Duitsers, getuige de herhaalde invallen op zijn huisadres. De vraag is waarom; zat hij in het verzet?
Gaarne informatie.
Met vr.gr. mevr. J.W. de Vries-Bredewoud

Geachte mevrouw de Vries-Bredewoud,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik ben op zoek naar meer informatie over het oorlogsverleden van mijn inmiddels overleden vader. Dienstplichtig in de meidagen '40 en gelegerd rondom vliegveld Ypenburg bij Den Haag. Hij zou in '44 - '45 lid zijn geweest van de ondergrondse in Tilburg e.o. na een periode in Duisburg te werk zijn gesteld in het kader van de 'arbeiteinsatz'. Na '45 zou hij kortstondig hebben gediend binnen de veiligheidstroepen aan de grens met Duitsland.

De gegevens van mijn vader zijn: Theodorus, Johannes, Antonius, Maria van Bladel, geboren op 18 juni 1918 en overleden in Tilburg op 14 oktober 1987. Mijn vader was zwijgzaam over zijn oorlogsverleden en wat hij vertelde, vertelde hij zeer selectief, zo is ons kinderen gebleken in de jaren na zijn overlijden. Volgens familieoverlevering zou mijn vaders schuilnaam in het verzet 'Joep' zijn geweest. Of dit werkelijk klopt weten we niet.

Kunt u mij verder op weg helpen.?

Geachte heer van Bladel,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijke neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste,

Ik ben op zoek naar (meer) informatie over mijn grootvader, te weten R. (Rient) Jager geboren 15-01-1919 te Makkinga, Ooststellingwerf, Friesland en overleden op 14-02-1986. Mijn opa zat van 1940-1943 in het verzet en werd uiteindelijk opgepakt (verraden) in december ’43 te Zwolle. Na verhoor in Zwolle en Arnhem is hij op transport gezet naar kamp Amersfoort (kampnr: 4087) en verbleef daar tot april ‘44. Eind april is hij op transport gezet naar Buchenwald, tijdens het transport wist zijn vader (J. W. Jager) hem van de trein te halen en werd hij tewerkgesteld als administrateur bij de rijksverkeersminister. In 1945 heeft hij zich aangesloten bij de NBS in Ooststellingwerf en is (wederom als administrateur) terechtgekomen in het interneringskamp Wierda te Wolvega.

Ik hoop dat jullie mij wat aanvullende informatie kunnen verschaffen over mijn grootvader .

Met vriendelijke groet,

I. Jager.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in