Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Collectie BRIOP gevormd uit archieven van o.a. OD en de BS - Zoeken: interneringskamp

50 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.13.208
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.208
Auteur: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2009
CC0

Periode:

1934-2003
merendeel 1940-1947

Omvang:

77,00 meter; 7174 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, een deel in het Duits en Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk documenten die betrekking hebben op de organisatie en het handelen van de Binnenlandse Strijdkrachten, Ordedienst, het Militair Gezag, de Stoottroepen, de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO), knokploegen en de Nederlandse Arbeidsdienst.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Defensie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Bijlagen

Lijst van gebruikte afkortingen

AHK-OD
Algemene Hoofdkwartier Ordedienst
BBO
Bureau Bijzondere Opdrachten
BT
Bewakingstroepen
(N)BS
(Nederlandse) Binnenlandse Strijdkrachten
BNS-BB
Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten - Binnenlandse Strijdkrachten
BVL
Bijzondere Vrijwillige Landstorm
CAB
Centraal Afwikkelingsbureau
CAT
Commando Afwerp Terreinen
CGK
Centraal Gevangenen Kamp
CID
Centrale Inlichtingen Dienst
CVB
Centraal Voorzieningsbureau
DC
Districtscommandant
GC-SG
Gezagscompagnie Strijdend Gedeelte
GIC/GID
Gewestelijke Inlichtingencentrale/-dienst
GIOW
Gemeenschap van Oud-Illegale Werkers
GSA
Gewestelijke Sabotage Afdeling
KC
Kwartiercommandant
LK
Koninklijke Landmacht
KM
Koninklijke Marine
LIB
Licht Infanterie Bataljon
LKP
Landelijke Knokploegen
LO
Landelijke Organisatie (voor hulp aan onderduikers)
MG
Militair Gezag
NAD
Nederlandse Arbeidsdienst
NC
Nationaal Comité
NSG
Niet-Strijdens Gedeelte (van de BS)
NSF
Nationaal Steunfonds
OD
Ordedienst
OVW
Oorlogsvrijwilliger
POD
Politieke Opsporingsdienst
Provost Coy
Provost Company, militaire eenheid naar Engels/Canadees model, met Militaire Politie-taken
RI
Regiment Infanterie
RVV
Raad van Verzet
SG
Strijdend Gedeelte (van de BS)
SD
Sicherheitsdienst
ZKH
Zijne Koninklijke Hoogheid (Prins Bernhard)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

dank voor uw mail,

Graag informatie over bovengenoemd dossier over mij wijlen vader Hendrik Jan Stoel 2 mei 1918 in Kampen.

En ook nadere informatie over het kamp in Zeist en Muiderberg. Kan hierover geen nadere informatie vinden op internet. Willigt kunt u mij vertellen wat er in die kampen gebeurde etc.

Vr. Gr Wim Stoel

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in