Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / DGBR / Personeelsdossiers - Zoeken: interneringskamp

6081 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.70
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.70
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1945-1986

Omvang:

180.00 meter; 50387 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.Het archief herbergt een grote hoeveelheid pasfoto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat ruim 50.000 personeelsdossiers van het personeel dat bij het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR) in dienst is geweest. Het merendeel hiervan was in de bewaringskampen werkzaam. De bijzondere rechtspleging was in het leven geroepen om Nederlanders die oorlogsmisdaden hadden gepleegd, die hadden gecollaboreerd of die zich op andere wijze onvaderlandslievend hadden gedragen, te bestraffen.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie / Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Deze inventaris is deel 3 van de inventarissen van de archieven van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging. Deel 1 en 2 hadden betrekking op de archieven van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (1945 - 1952) met taakopvolgers en uitvoerende instanties (1945 - 1983). In deel 1 (nummer toegang 2.09.08) zijn de inleiding en het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging en taakopvolger(s) terug te vinden. In deel 2 (nummer 2.09.09) zijn de uitvoerende instanties (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) terug te vinden. In deel 3 zijn de ruim 50.000 dossiers beschreven van personeel dat bij het DGBR was aangesteld. Van de dit aantal heeft ongeveer 68,5% betrekking op personeel dat werkzaam is geweest in de bewarings- en interneringskampen. De overige dossiers betreffen personen die werkzaam waren bij de opsporingsorganen, (de Politieke Recherche Afdelingen (27%)), bij de rechtbanken, (de tribunalen, parketten, bijzondere gerechtshoven en bijzondere raad van cassatie (3%)) en bij het DGBR zelf (1,5%). Een klein aantal dossiers betreft personeel dat nooit in dienst van het DGBR of van een van zijn onderdelen is geweest. Deze dossiers zijn foutief geplaatst in dit archiefbestand.

Voor een totaaloverzicht met betrekking tot de geschiedenis van de bijzondere rechtspleging kan de inleiding bij deel 1 worden gebruikt. Hierin wordt ook verwezen naar relevante wetgeving, geraadpleegde bronnen, archieven en literatuur en gebruikte afkortingen.

De archieven met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog staan van oudsher sterk in de belangstelling. Door verschillende omstandigheden is die belangstelling de laatste jaren alleen nog maar toegenomen. Tegelijkertijd komen in de rijksarchieven steeds meer archieven uit de oorlogsjaren beschikbaar. Veel van deze oorlogsarchieven hebben direct of indirect een verband met de bijzondere rechtspleging. De bijzondere rechtspleging kenmerkte zich door complexe procedures die bovendien een uitzonderlijk karakter hadden. Ten behoeve van de bijzondere rechtspleging werd gebruik gemaakt van een tijdelijk overheidsapparaat dat zijn werk deed in een door de oorlog ontregelde samenleving. Vanwege de complexe, bijzondere procedures en de veelheid aan actoren is het voor diegenen die zich in die bijzondere rechtspleging willen verdiepen niet altijd even eenvoudig om een weg te vinden in de archieven.

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Hoe weet ik of de persoon waar ik informatie over zoek ook dezelfde persoon is waar in dit archief informatie over te vinden is. Misschien is het wel een persoon met dezelfde namen?

Meestal weet je waar je naar zoekt. Bovendien heb je een geboortedatum en de plaats waar iemand gezeten heeft.
Ook komt het niet zo vaak voor dat iemand dezelfde voorletter(s) en geboortedatum heeft.

Waarom staat de heer H.J.G. Huijbers niet vermeld als kampcommandant van interneringskamp Avegoor?
Hij was dit in ieder geval in 1946.

Het zou kunnen zijn dat zijn personeelsdossier niet bewaard is gebleven. U zou in de alfabetische toegang na kunnen kijken of hij daar wel in voorkomt. Het gaat dan om inv.nrs. 50700 of 50701. Daarvoor moet u wel naar het Nationaal Archief komen

Reactie berichten vanaf 22 juni 2014:
Op 28 oktober 2014 heb ik het NA bezocht en het dossier van mijn schoonvader de heer J.H.G. Natrop (in 1946: Hoofd. Inwendige Dienst (1/1946) en Commandant Buitenbewaking (6/1946) van B&I-kamp "Avegoor" te Ellecom. De heer H.J.G. Huijbers was in 1946 inderdaad Kampcommandant (1/1946 - 11/1946). Hij was de opvolger van de heer G.H. Sprenger (5/1945 - 1/1946). De heer A.P.C. Gulickx was Kampcommandant van 11/1946 - 12/1948), tot sluiting kamp "Avegoor". De naam van de heer Huijbers komt voor in een door hem getekende memo d.d. 10 augustus 1946 aan het Psychotechnisch Laboratorium te Arnhem (afnemen testen). Natrop noemt ook de naam Huijbers in zijn verzoek aan Gulickx van 13 januari 1947 om een toegezegde bevordering door Huijbers in september 1946 alsnog ten uitvoer te brengen. Overste Raat wilde de bevordering van Natrop persoonlijk afhandelen, maar door allerlei personele kwesties was dit er nog niet van gekomen.

Bedankt voor dit antwoord

In het kwartaalblad Ambt & Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal wordt in 2015 (mogelijk ook 1e kwartaal 2016) ruim aandacht besteed aan de naoorlogse periode van B&I kamp "Avegoor" te Ellecom van 1 mei 1945 - 1 december 1948. Het betreft de opbouwfase, de sfeer, de werkzaamheden, het (militaire) bewakingsregiem, de kampleiding, het opvangen van de Rijksduitsers e.d., tot de sluiting van het kamp op 1 december 1948. In de verhaallijn ondersteund met foto's laten wij een totaalbeeld zien van het leven in- en om het kamp. Het eerste artikel wordt in maart 2015 geplaatst.

Dag Jolanda Clifton-Huijbers,
Als je beschikt over documenten van kampcommandant de heer H.J.G. Huijbers en/of over Kamp Avegoor e.d. zou dat een welkome bijdrage zijn om het jaar 1946 zo goed mogelijk te beschrijven. Een positieve reactie stel ik op prijs.

Volgens de beschrijving is dit archief beperkt openbaar B (100 jaar na geb datum, zonder verdere beperkingen). Toch kan ik niet reserveren en krijg dan een tekst die aangeeft dat de dossiers pas per 1-1-2036 openbaar zijn). Hoe vraag ik nu zo'n dossier aan? Het gaat om iemand geb in 1887.

Goedemiddag,
Ik ben op zoek naar een Adrianus Huijssoon die mogelijk in dit interneringskamp heeft gezeten. Ik kan wel een A. Huijssoon vinden alleen ik weet geen geboortedatum. Hoe kom ik hierachter?

Geachte Ingrid,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

hoe kom ik aan marinegegevens over mijn opa,hij was bootsman in Indie,ging voor de oorlog al met pensioen
gl vrijhof

Geachte heer Vrijhof,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer /mevr.
Zijn de mensen in B allen veroordeeld tot te werkstelling via het bijzondere rechtspraak hetzij Kanton rechter of tribunaal.
Zo ja staan zij hier vermeld omdat zij tewerkgesteld werden bij justitie de duizenden anderen, veenstekers rietvlechters, noem maar op, staan nergens vermeld online?
Zo ja kregen zij hier loon voor zodat hun gezinnen eventueel leef geld kregen? och nog zoveel vragen. en ik heb niemand die het meegemaakt heeft en stel wel zou die daarover willen spreken.
Tewerkgesteld of een aanstelling krijgen is een groot verschil pensioen studie enz. vakantie. hoe zag hun leven eruit . slechts enkele interviews van kortgestrafte en het was kommer en kwel maar nu de werkelijkheid hoe was het wat heeft de staat laten liggen heeft het wat laten liggen, vast maar hoe verging het deze groep B als de vraag met ja beantwoord wordt graag wil ik hier antwoord op krijgen.
Vr gr henny Bruinsma

Geachte Henny Bruinsma,

Uw vragen zijn voor behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedendag,

Ik ben op zoek naar interneringskamp Wierda te Wolvega. Mijn opa, Dhr F.Molleman was daar tussen 1945-1948 kampbeheerder van NSB-ers. Ik weet eerlijk gezegd niet war ik zoeken moet. Tevens een andere vraag waarbij u mij misschien helpen kunt met een verwijzing voor informatie. Het betreft dezelfde persoon, mijn opa Dhr F. Molleman. Tijdens de oorlog zat hij in het verzet en is uiteindelijk gevangen genomen en uitgezet naar een kamp in Rusland, aldaar is hij samen met een ( ik meen een Amerikaan) ontsnapt. Graag zou ik meer informatie willen omtrent welk kamp in Rusland en misschien meer over dit verhaal.

Mijn dank alvast en vriendeljke groeten.

Geachte mevrouw Molleman,

Uw vragen zijn ter behandeling doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Meer informatie over Nederlanders die door de Duitsers dan wel de Russen in Rusland in een kamp zijn geïnterneerd vindt u in de tussentijd op:

http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2007-2008/Spoed...

http://www.archievenwo2.nl/thema-overzicht/nederland/krijgsgevangenen/ge...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zou graag willen weten hoelang mijn ouders te weten jan-aris dekker en jeanne henriette van rosmalen met hun drie kinderen Jan,Suze Helene en Els in het kamp hebben gezeten. Is er ergens iets te vinden over hoe het leven daar was?
Met vriendelijke groet, Hans Dekker

Geachte heer Dekker,

Uw vragen zijn voor behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste,
Mijn opa (C.J. A Wensink) was gestationeerd op de grebbeberg bij de inval hij is ook nog krijgsgevangenen geweest. Graag wil ik meer weten over zijn tijd tijdens de oorlog. Mvg W Wensink

Geachte W. Wensink,

Uw vragen zijn voor behandeling doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

L.S.

Mijn tante,Woutrina Hendrika van Delft-Kleiman, was tewerkgesteld in Bewarings-en Verblijfkamp Vught.
Nummer archiefinventaris 2.09.70
Ik ben bezig met genealogie en wil erachter komen, van wanneer tot wanneer zij daar was, en wat haar taak was.

Vriendelijke groet, Willy M. Kleiman

Geachte Willy Kleiman,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedendag,

Ik zou graag meer willen weten van Hendrik Theodorus Posno, politieagent.
Hij heeft ook gewoond bij het 'kruithuis' te halfweg.
B., Personeelsdossiers bijzondere rechtspleging
P., Namen beginnend met de letter P
26291, Posno, H.
1915-08-20
Plaats van tewerkstelling: Naarden, Bewaringskamp 'Proromo'

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036
Mvg Nico Kamp

Dag NA,

Door KP leden (verkleed in Duitse uniformen) uit Oudewater en wellicht ook Benschop is ene Marcel Maes bevrijd uit het Wolvenplein in Utrecht en meegenomen met een vrachtwagen (mijn vader was de chauffeur zover ik weet). Of dit zijn echte naam is/was weet ik niet, de naam Maes kom je tegen in Zeeland en West Vlaanderen. In het boek ‘Het Grote Gebod’ kom ik zijn naam ook niet tegen.

Waarom was Marcel Maes zo belangrijk om hem met deze levensgevaarlijk stunt te bevrijden, wat wist hij en waarom zat hij gevangen. Hij heeft een tijdje ondergedoken gezeten in Oudewater.

Kort na de bevrijding heeft Maes en mijn vader Arie de Jong in Oudewater nog een Nederlandse SS officier gearresteerd die in burger tussen de feestende bevolking stond te kijken maar werd herkent.
De SS’er sloeg op de vlucht met zijn fiets en sloeg over de kop toen er op hem geschoten werd.
7 Mei 1945 werd hij overgedragen aan de Canadezen.

Groet en ik hoop dat jullie iets kunnen doen.

Hans de Jong

Ik zoek naar archiefstukken omtrent de uitspraak van het tribunaal betreffende mijn opa G.J Otter,geboren 04-11-1908,hoe te vinden ??

Geachte heer of mevrouw,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte heer of mevrouw,

Ik zou graag willen welke G.J.Peperkamp in 1916 (Plaats van tewerkstelling: stuk 30677 Peperkamp, G.J.
1919-10-16 Plaats van tewerkstelling: Vught, Bewarings- en Verblijfskamp 'Vught' ) dit is en hoe lang hij in het kamp verbleef en waarom. Ik ben met de stamboom van de familie Peperkamp in Nederland en buitenland bezig.

De volgende personen komen in aanmerking:

Gerardus Jacobus Peperkamp, geboren op 24-11-1901 in Valburg.
Gerardus Johannes Peperkamp, geboren op 17-02-1854 in Utrecht.
Gerardus Johannes Peperkamp, geboren op 17-12-1874 in Jutphaas.

Met vriendelijk groeten,

Peter Peperkamp, Keulen.

Geachte heer of mevrouw,

Ik ben opzoek naar informatie over mijn opa Hendrik Venema. Geboren op 03-03-1911 in Den helder en overleden op 02-03-1945 in concentratiekamp Wöbbelin./Reiherhorst. Hoe kan ik deze informatie vinden?

Met vriendelijke groet,

Anita Brouwer- Venema

Ik ben Ivo Formanoy en de kleinzoon van Johannes (roepnaam: Jan) Formanoij (hij schreef hem zelf ook wel eens als Formanoy!).
Mijn opa (schilder en geboren: 04 dec 1915 Enschede) is in 1979 (64jr oud) op een natuurlijke manier overleden.
Mijn vader (72jr inmiddels) en ik hebben nooit veel meer te horen gekregen van mijn opa en oma dan dat hij in kamp Amersfoort is geweest tijdens de Duitse bezettingstijd, en ook naar andere werkkampen is gestuurd ...
Wij zouden heel graag wat meer te weten willen krijgen over hem tijdens deze periode:
1) GEGEVENS OVER DE PERIODE VOOR VERBLIJF KAMP AMERSFOORT, zoals datum en reden arrestatie, datum transport naar kamp Amersfoort, nog elders hiervoor vastgezeten?, etc.
2) GEGEVENS OVER DE PERIODE TIJDENS VERBLIJF KAMP AMERSFOORT, zoals kamp en baraknummer, beperkingen, namen van vrienden, periode in het kamp, functie in het kamp (!), etc.
3) gegevens over de periode erna, zoals vanuit kamp Amersfoort naar elders (ander kamp?) getransporteerd?, etc

Je kunt ook op : www.historischklarendal.nl
en anders gewoon vragen wat ze zei op de Brouwerijweg.

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in