Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DGBR / Personeelsdossiers - Zoeken: interneringskamp

6081 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.70
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.70
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1945-1986
merendeel 1945-1952

Omvang:

180,00 meter; 50387 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.Het archief herbergt een grote hoeveelheid pasfoto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat ruim 50.000 personeelsdossiers van het personeel dat bij het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR) in dienst is geweest. Het merendeel hiervan was in de bewaringskampen werkzaam. De bijzondere rechtspleging was in het leven geroepen om Nederlanders die oorlogsmisdaden hadden gepleegd, die hadden gecollaboreerd of die zich op andere wijze onvaderlandslievend hadden gedragen, te bestraffen.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie / Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief van het Directoraat-generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR), Personeel is door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) bewerkt in het kader van het raamconvenant afgesloten op 6 december 1999 tussen de Rijksarchiefdienst, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de CAS. De bewerking vond plaats bij de CAS in Winschoten in de jaren 2004 - 2005.

De in deze inventaris beschreven archieven maken deel uit van het complex van archieven behorende tot het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging met taakopvolger(s) en uitvoerende instanties. In deel I is het ministeriearchief, d.w.z. de archieven van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging en zijn taakopvolger(s) opgenomen. De uitvoerende instanties, ook bekend onder de naam Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), zijn opgenomen in deel II. In deel III zijn de personeelsdossiers van het personeel van DGBR opgenomen.

Het te bewerken archief van het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) afkomstig van het Ministerie van Justitie bestond uit 50669 personeelsdossiers van DGBR-personeel, zoals administrerend personeel en kamppersoneel, met een omvang van 136,5 meter. De hoofdmoot van dit archief werd gevormd door een serie alfabetisch gevormde persoonsdossiers (1-22260, omvang 98,5 meter) opgemaakt door de Dienst Personeelszaken van DGBR. Het resterende blok bestond uit een serie personeelsdossiers op naam die willekeurig achterelkaar waren geplaatst, zonder een duidelijk ordeningscriterium. In deze serie zaten eveneens dossiers van de Dienst Personeelszaken maar daarnaast ook dossiers die opgemaakt waren bij de verschillende bewaringskampen en Politieke Opsporings Diensten (POD) in het land. Soms was het echter ook volstrekt onduidelijk wie de archiefvormer van de stukken was. Het vermoeden bestaat dat deze dossiers in een later stadium centraal in Den Haag achter de hoofdserie van de Dienst Personeelszaken zijn geplaatst want de nummering liep vanaf 22261 gewoon door. Naast de personeelsdossiers werd ook een kaartsysteem met een alfabetische toegang op het DGBR-personeelsbestand aangetroffen. Dit kaartsysteem is na overleg met het Nationaal Archief voorin de inventaris geplaatst.

De dossiers hebben allemaal een eigen numeriek oplopend nummer gekregen (1-50669). Omdat lang niet altijd duidelijk was wie de archiefvormer van de dossiers is geweest werd met het Ministerie van Justitie en het Nationaal Archief afgesproken van het archief in navolging van het archief van het Bureau Juridische Zaken /Zuivering van de Afdeling Politie en taakvoorgangers 1944 - 1965, één doorlopende serie alfabetische dossiers te maken. Het unieke nummer dat aan de dossiers was toegekend werd tevens het definitieve nummer. Dit betekende ook dat er geen concordantie naar oud-dossiernummer hoefde te worden gemaakt. Door de verschillende archiefvormers is het wel mogelijk dat de naam van een persoon meer dan eens voorkomt. Dit bleef bij de bewerking echter zo gehandhaafd, want elk dossier had immers bij de dossiervorming een uniek eigen nummer gekregen. Deze dossiers blijven dus gescheiden en werden tijdens de bewerking niet samengevoegd.

Per beschrijving staat nu in de inventaris vermeld: de naam en voorletter(s) van de persoon (bijvoorbeeld Janssen, A.B.), (geen verworven titels, wel aangeboren titels!), van gehuwde vrouwen volledige naam, dus Jansen-Bakker, E (gehuwd met-geboren), de geboortedatum (bijvoorbeeld 1937-11-06) en de plaats van tewerkstelling, bijvoorbeeld POD Amsterdam of Bewaringskamp Harskamp. Daar waar geen voorletters, geboortedatum of plek van tewerkstelling te achterhalen viel, werd dit in de beschrijving open gelaten. Verder werd bij de uiterlijke vorm de omslag als standaard genomen en werden alleen daarvan afwijkende vormen (stuk of pak) vermeld. De totaal datering (1945 - 1986) gold voor de looptijd van het gehele archief en werd derhalve niet nog eens per beschrijving vermeld.

Het archief herbergt een grote hoeveelheid pasfoto's, veelal geniet of geplakt op registratiekaarten en identiteitspapieren (minimaal 30000). Deze foto's zijn niet van de stukken verwijderd, maar geniet of geplakt gebrleven. Alleen wanneer nietjes extreem roestig waren zijn deze verwijderd en vervangen door een nieuw nietje. Losse foto's werden eveneens op de stukken vastgeniet.

Het door Justitie aangeboden archief zat in speciale archiefdozen. Deze zijn bij de bewerking vervangen door zuurvrije Amsterdamse dozen. Uiteindelijk is na bewerking 176 meter archief overgebleven. Dit bestand is door de CAS overgedragen aan het Nationaal Archief.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Hoe weet ik of de persoon waar ik informatie over zoek ook dezelfde persoon is waar in dit archief informatie over te vinden is. Misschien is het wel een persoon met dezelfde namen?

Meestal weet je waar je naar zoekt. Bovendien heb je een geboortedatum en de plaats waar iemand gezeten heeft.
Ook komt het niet zo vaak voor dat iemand dezelfde voorletter(s) en geboortedatum heeft.

Waarom staat de heer H.J.G. Huijbers niet vermeld als kampcommandant van interneringskamp Avegoor?
Hij was dit in ieder geval in 1946.

Het zou kunnen zijn dat zijn personeelsdossier niet bewaard is gebleven. U zou in de alfabetische toegang na kunnen kijken of hij daar wel in voorkomt. Het gaat dan om inv.nrs. 50700 of 50701. Daarvoor moet u wel naar het Nationaal Archief komen

Reactie berichten vanaf 22 juni 2014:
Op 28 oktober 2014 heb ik het NA bezocht en het dossier van mijn schoonvader de heer J.H.G. Natrop (in 1946: Hoofd. Inwendige Dienst (1/1946) en Commandant Buitenbewaking (6/1946) van B&I-kamp "Avegoor" te Ellecom. De heer H.J.G. Huijbers was in 1946 inderdaad Kampcommandant (1/1946 - 11/1946). Hij was de opvolger van de heer G.H. Sprenger (5/1945 - 1/1946). De heer A.P.C. Gulickx was Kampcommandant van 11/1946 - 12/1948), tot sluiting kamp "Avegoor". De naam van de heer Huijbers komt voor in een door hem getekende memo d.d. 10 augustus 1946 aan het Psychotechnisch Laboratorium te Arnhem (afnemen testen). Natrop noemt ook de naam Huijbers in zijn verzoek aan Gulickx van 13 januari 1947 om een toegezegde bevordering door Huijbers in september 1946 alsnog ten uitvoer te brengen. Overste Raat wilde de bevordering van Natrop persoonlijk afhandelen, maar door allerlei personele kwesties was dit er nog niet van gekomen.

Bedankt voor dit antwoord

In het kwartaalblad Ambt & Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal wordt in 2015 (mogelijk ook 1e kwartaal 2016) ruim aandacht besteed aan de naoorlogse periode van B&I kamp "Avegoor" te Ellecom van 1 mei 1945 - 1 december 1948. Het betreft de opbouwfase, de sfeer, de werkzaamheden, het (militaire) bewakingsregiem, de kampleiding, het opvangen van de Rijksduitsers e.d., tot de sluiting van het kamp op 1 december 1948. In de verhaallijn ondersteund met foto's laten wij een totaalbeeld zien van het leven in- en om het kamp. Het eerste artikel wordt in maart 2015 geplaatst.

Dag Jolanda Clifton-Huijbers,
Als je beschikt over documenten van kampcommandant de heer H.J.G. Huijbers en/of over Kamp Avegoor e.d. zou dat een welkome bijdrage zijn om het jaar 1946 zo goed mogelijk te beschrijven. Een positieve reactie stel ik op prijs.

Volgens de beschrijving is dit archief beperkt openbaar B (100 jaar na geb datum, zonder verdere beperkingen). Toch kan ik niet reserveren en krijg dan een tekst die aangeeft dat de dossiers pas per 1-1-2036 openbaar zijn). Hoe vraag ik nu zo'n dossier aan? Het gaat om iemand geb in 1887.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in