Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DGBR / Personeelsdossiers - Zoeken: interneringskamp

6081 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.70
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.70
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2008
CC0

Periode:

1945-1986
merendeel 1945-1952

Omvang:

180,00 meter; 50387 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.Het archief herbergt een grote hoeveelheid pasfoto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat ruim 50.000 personeelsdossiers van het personeel dat bij het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR) in dienst is geweest. Het merendeel hiervan was in de bewaringskampen werkzaam. De bijzondere rechtspleging was in het leven geroepen om Nederlanders die oorlogsmisdaden hadden gepleegd, die hadden gecollaboreerd of die zich op andere wijze onvaderlandslievend hadden gedragen, te bestraffen.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie / Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Tijdens de bewerking zijn er dossiers aangetroffen en waarin geen stukken zaten. De nummers van deze 'lege' dossiers zijn als handreiking naar de onderzoeker in onderstaande lijst opgenomen, want aangezien in dossiers geen stukken voorkomen, heeft het ook geen zin deze aan te vragen.

5160244370403425540933977
100711801398140514441665175717731791
188019231956196321262152236824642581
268427252732276028332930301430323139
342134253663384139714156429444044454
451646304788520752525428559356105713
578758365914591559695971610162186297
646164916561659471147245734574347454
756376417829784579017955799081068209
849587278786905891459236923794199432
955397109759103501056110689107051082811429
115421160211668116781178812041120561209712164
122001226112513126021289512935129381308913140
131561349513603136221368413768139021394714147
142381427414301143021441014450144611453814571
145871471314787148501508115110153981573815775
158771594316067161911622616475165751671116770
169261696517084171211750817615176311764117750
178171782918026180931810118387185571863718677
187821879019018191711918219184192691932719329
195931962219664196662001120271202862041620467
207052079420835208362089820989210062120921248
212842150321955220272214222159222642228722288
223112232122328223592237022375223842243822480
227412284522850228602286623178231792345623459
234702364623733243792464524775248242485624910
2519625406257702614626268263922748827535
282762847728549289312930829368293902967729809
302583083630952310413123131249312733130131390
315993172831861321973231432633327113294232970
331343319333194332373330433371336063391634039
340553435934425352703535735684359283594036330
366923705137223376873806538620386263872639148
395163987839901403754042340494406064062140667
407674082240924414174181142008420704216242185
422614238142386424444305644001440154406344078
441144550846431464944653246575466714769248392
484304850548506485074850848509485424873049370
49433494424945249581499295012050325503745038250451
505485060550657

Tijdens de werking zijn ook dossiers aangetroffen die alleen een uitleenbriefje bevatten en waarvan de archiefbescheiden dus ontbraken. Ook voor deze dossiers geldt dat de onderzoeker deze niet hoeft aan te vragen. Bij de beschrijving van dergelijke dossiers staat vermeld: Uitleenbriefje aanwezig: stukken ontbreken.

Navraag bij het Ministerie van Justitie heeft geleerd dat zowel voor de 'lege' dossiers als de dossiers met een uitleenbriefje de kans dat deze dossiers alsnog op het departement worden teruggevonden vrijwel nihil is. Naar alle waarschijnlijkheid zijn ze gelicht bij een latere behandeling en als retroacta bij de toen nieuw gevormde dossiers gevoegd. Met name zal dit het geval zijn bij personeel dat nog in dienst van een andere dienst van Justitie is geweest. De hier ontbrekende stukken zullen dan in het normale personeelsdossier zijn opgenomen en, na reguliere selectie, zijn vernietigd.

Een veertigtal dossiers blijkt te zijn opgenomen in het hoofdarchief van het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (toegang 2.09.08), en wel onder de inventarisnummers 2401-2440.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Hoe weet ik of de persoon waar ik informatie over zoek ook dezelfde persoon is waar in dit archief informatie over te vinden is. Misschien is het wel een persoon met dezelfde namen?

Meestal weet je waar je naar zoekt. Bovendien heb je een geboortedatum en de plaats waar iemand gezeten heeft.
Ook komt het niet zo vaak voor dat iemand dezelfde voorletter(s) en geboortedatum heeft.

Waarom staat de heer H.J.G. Huijbers niet vermeld als kampcommandant van interneringskamp Avegoor?
Hij was dit in ieder geval in 1946.

Het zou kunnen zijn dat zijn personeelsdossier niet bewaard is gebleven. U zou in de alfabetische toegang na kunnen kijken of hij daar wel in voorkomt. Het gaat dan om inv.nrs. 50700 of 50701. Daarvoor moet u wel naar het Nationaal Archief komen

Reactie berichten vanaf 22 juni 2014:
Op 28 oktober 2014 heb ik het NA bezocht en het dossier van mijn schoonvader de heer J.H.G. Natrop (in 1946: Hoofd. Inwendige Dienst (1/1946) en Commandant Buitenbewaking (6/1946) van B&I-kamp "Avegoor" te Ellecom. De heer H.J.G. Huijbers was in 1946 inderdaad Kampcommandant (1/1946 - 11/1946). Hij was de opvolger van de heer G.H. Sprenger (5/1945 - 1/1946). De heer A.P.C. Gulickx was Kampcommandant van 11/1946 - 12/1948), tot sluiting kamp "Avegoor". De naam van de heer Huijbers komt voor in een door hem getekende memo d.d. 10 augustus 1946 aan het Psychotechnisch Laboratorium te Arnhem (afnemen testen). Natrop noemt ook de naam Huijbers in zijn verzoek aan Gulickx van 13 januari 1947 om een toegezegde bevordering door Huijbers in september 1946 alsnog ten uitvoer te brengen. Overste Raat wilde de bevordering van Natrop persoonlijk afhandelen, maar door allerlei personele kwesties was dit er nog niet van gekomen.

Bedankt voor dit antwoord

In het kwartaalblad Ambt & Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden - Rozendaal wordt in 2015 (mogelijk ook 1e kwartaal 2016) ruim aandacht besteed aan de naoorlogse periode van B&I kamp "Avegoor" te Ellecom van 1 mei 1945 - 1 december 1948. Het betreft de opbouwfase, de sfeer, de werkzaamheden, het (militaire) bewakingsregiem, de kampleiding, het opvangen van de Rijksduitsers e.d., tot de sluiting van het kamp op 1 december 1948. In de verhaallijn ondersteund met foto's laten wij een totaalbeeld zien van het leven in- en om het kamp. Het eerste artikel wordt in maart 2015 geplaatst.

Dag Jolanda Clifton-Huijbers,
Als je beschikt over documenten van kampcommandant de heer H.J.G. Huijbers en/of over Kamp Avegoor e.d. zou dat een welkome bijdrage zijn om het jaar 1946 zo goed mogelijk te beschrijven. Een positieve reactie stel ik op prijs.

Volgens de beschrijving is dit archief beperkt openbaar B (100 jaar na geb datum, zonder verdere beperkingen). Toch kan ik niet reserveren en krijg dan een tekst die aangeeft dat de dossiers pas per 1-1-2036 openbaar zijn). Hoe vraag ik nu zo'n dossier aan? Het gaat om iemand geb in 1887.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in