Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Velsen - Zoeken: illegaliteit

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.296
M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.296
Auteur: M. Baertl
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1759-1993

Omvang:

4.40 meter; 190 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van Abraham van Velsen (1895-1961) bevat naast ingekomen brieven bij hem en zijn echtgenote, stukken betreffende hun persoonlijke leven waaronder zich fotoalbums, losse foto's, identiteits- en lidmaatschapsbewijzen en kasboeken bevinden. Met betrekking tot zijn openbare leven zijn er in het archief aanwezig: aantekeningen over zijn reizen en over cultuur en politiek in brede zin, publicaties van zijn hand (over o.a. Nederlands-Indië), alsmede stukken over zijn verzetsactiviteiten gedurende de Tweede Wereldoorlog en over zijn betrokkenheid bij de naoorlogse zuivering van collaborateurs. Verder bevat het archief bescheiden over zijn vooroorlogse werkzaamheden als makelaar in Indië en als directeur van zijn administratie- en effectenkantoor. Onder de naoorlogse archivalia bevinden zich eveneens documenten betreffende zijn lidmaatschap van de gemeenteraad in 's-Gravenhage en zijn bestuursfuncties bij diverse (culturele) organisaties. Daarnaast bevat het archief onder meer (ontvangen) brieven, foto's, stukken over geboorte, schoolprestaties, huwelijk en overlijden afkomstig van zijn kinderen en de aangetrouwde familie Metzelaar.

Archiefvormers:

 • Velsen, van
 • Metzelaar
 • Velsen, Abraham van, 1895-1961 en Wilhelmina van Velsen-Metzelaar, 1902-1990
 • Velsen, Jaap van, 1921-1990
 • Wagner-van Velsen, Wilhemina Louisa, geb. 1923
 • Schweinichen-van Velsen, Leonarda Carla von, geb. 1926
 • Velsen, Robert Reinout van, geb. 1932
 • Lettink-van Velsen, Sophia Henrica, overl. 1939
 • Velsen-Hemsing, Johanna Leonarda Alida van, 1864-1957
 • Metzelaar, Ary
 • Metzelaar, Cornelis, 1873-1953
 • Metzelaar-Filarski, Wilhelmina Louisa, 1877-1965

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Abraham van Velsen werd geboren te Amsterdam op 18 juli 1895 als zoon van Jacob van Velsen en Johanna Leonarda Alida Hemsing. Na het behalen van zijn einddiploma aan het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam ging hij theologie studeren in Utrecht, [welke studie hij niet voltooide ?].

In 1921 trouwde hij met Wilhelmina Louisa Metzelaar, de op 23 mei 1902 te Watergraafsmeer geboren dochter van Cornelis Metzelaar en Wilhelmina Louisa Filarski. Met zijn echtgenote vertrok hij daarop naar Nederlands-Indië, waar hij, met enkele onderbrekingen voor verlof in Europa, achttien jaar in Soerabaja en Semarang werkzaam was als makelaar in cultuurprodukten, effecten en assurantiën.

In Nederlands-Indië werden ook zijn kinderen geboren: Jaap in 1921, Willy in 1923, Nan in 1926 en Robert in 1932.

Kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog keerde hij definitief naar Nederland terug, waar hij zich in Den Haag vestigde als direkteur van de N.V. Administratie- en Effectenkantoor voor Nederland en Koloniën "Adefneko". Tijdens de bezetting speelde hij een vooraanstaande rol in het verzet o.a. als voorzitter van de Plaatselijke Adviesraad van de Illegaliteit (P.A.R.I.) te Den Haag, lid van het Nationaal Comité en lid van de Grote Advies Commissie der Illegaliteit. Hij bediende zich in deze jaren van de schuilnaam "Bartels", maar wordt in de stukken ook aangeduid als "Q". Na de bevrijding was hij betrokken bij de zuivering van collaborateurs.

Zijn jarenlange verblijf in Nederlands-Indië en zijn belangstelling voor de cultuur van dat gebied droegen in november 1945 bij tot zijn benoeming als Regeringscommissaris voor de Voorlichting op het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen en zijn latere aanstelling als hoofd van de Afdeling Cultureel Contact op datzelfde departement. In .....? ging hij als zodanig met pensioen.

In de na-oorlogse jaren was hij eveneens namens de Partij van de Arbeid lid van de gemeenteraad van Den Haag, waar hij zich hoofdzakelijk met cultuur-politiek bezig hield. Door zijn vriendschap met W.A. van Goudoever, hoofdredacteur van het te Semarang verschijnende dagblad De Locomotief, kreeg hij tevens de kans zijn journalistieke gaven te ontplooien.

Evenals in Nederlands-Indië, waar hij lid was van de Soerabajasche Kunstkring en leider van de jongerenafdeling van deze organisatie "Jeugdkunst", nam hij aan het culturele leven in de hofstad en de rest van het land aktief deel. A. van Velsen overleed op 17 december 1961 te Den Haag.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in