Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Burger - Zoeken: illegaliteit

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.254
J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.254
Auteur: J.H. Kompagnie
Nationaal Archief, Den Haag
1987
CC0

Periode:

1940-1992
merendeel 1940-1986

Omvang:

4,20 meter; 262 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

J.A.W. Burger (1904-1986) werd in 1929 lid van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Na zijn studie vestigde hij zich als advocaat in Dordrecht. Hij was in de eerste oorlogsjaren niet rechtstreeks betrokken bij de illegaliteit, maar ontwikkelde ideeën over de naoorlogse ordening en het herstel van de democratische verhoudingen. In 1943 zeilde hij naar Engeland en werd aangesteld bij het ministerie van Sociale Zaken als verbindingsman bij het Militair Gezag (MG). Door toedoen van Koningin Wilhelmina werd hij benoemd tot minister zonder Portefeuille en als zodanig lid van de Commissie Terugkeer. In 1944 werd hij benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. Hij uitte scherpe kritiek op het functioneren van het MG. In januari 1945 viel het kabinet Gerbrandy. In november werd hij beëdigd als kamerlid in de voorlopige Staten-Generaal en later kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Hij was tevens gedelegeerde bij de VN in New York, voorzitter van de VARA en voorzitter van het tribunaal voor de Bijzondere Rechtspleging in Dordrecht. Van 1952 tot 1962 was hij fractievoorzitter van de PvdA en als zodanig betrokken bij de kabinetsformaties. Hij was lid van de Eerste Kamer van 1963-1970 en 1970-1979 lid van de Raad van State. Hij was nauw betrokken bij de formatie van het Kabinet Den Uyl in 1973.
Het archief bevat gegevens over zijn openbare leven: correspondentie, teksten van artikelen, radiopraatjes, redevoeringen, interviews, memoires, commentaren op conceptteksten van de delen 9 en 10 van de historicus L. de Jong; stukken betreffende zijn activiteiten als verbindingsman met het Militair Gezag bij het ministerie van Sociale Zaken, als minister zonder portefeuille en minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer van de Staten-Generaal (o.a. de kwestie Nieuw-Guinea). Daarnaast omvat het stukken betreffende zijn persoonlijk leven, o.a. dagboeken (1940-1943).

Archiefvormers:

  • Burger, J.A.W.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Bij de definitieve inventarisatie is veel documentatiemateriaal over algemeen politieke onderwerpen waarvan de inhoud niet specifiek over Burger handelde, niet opgenomen, daar deze bewaard blijft bij andere instellingen (b.v. in de krantenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek). Er zijn algemene rubrieken gemaakt van de vele teksten van artikelen en toespraken en van de correspondentie. Correspondentie en teksten van artikelen en toespraken die deel uitmaken van een door Burger gevormd dossier, zijn daarin gelaten. Met nadruk zij er op gewezen dat voor het verkrijgen van een volledig overzicht van alle stukken betreffende een zaak ook in de rubrieken 1.1.1 en 1.1.2 gekeken moet worden. Stukken die Burger heeft ontvangen buiten een bepaalde ambtsperiode maar die wel betrekking hebben op het door hem beklede ambt, zijn opgenomen in de rubriek waarin de stukken uit die ambtsperiode zijn beschreven.

Deze inventaris is de eerste van de Tweede Afdeling die rechtstreeks via de computer vervaardigd is met behulp van het Micro Archief Inventarisatie Systeem (MAIS).

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in