Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Defensie / Collectie Koot - Zoeken: illegaliteit

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.13.129
E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.129
Auteur: E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1942-1958
merendeel 1942-1955

Omvang:

0.90 meter; 39 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat algemene stukken over de Tweede Wereldoorlog, stukken betreffende zijn periode als lid van de Commissie van onderzoek inzake de Waalbrug, stukken betreffende militaire onderscheidingen, stukken van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, stukken betreffende de capitulatiebesprekingen voor het einde van de Duitse bezetting en stukken betreffende operaties op Java en Sumatra in 1946.

Archiefvormers:

  • H. Koot (1883-1959)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De collectie bestaat uit nagelaten bescheiden uit het persoonlijk archief van generaal-majoor H. Koot over de jaren 1942-1958. Na diens overlijden werd de verzameling in 1959 door mevrouw M.C. Koot-Fritz aan de Krijgsgeschiedkundige Afdeling van de Generale Staf geschonken. Na bewerking werd de verzameling onder de benaming "Collectie H. Koot (1942-1958)" bewaard in het Archief der Koninklijke Landmacht( Op 8 december 1976 werden de dozen AA1 t/m AA3 van de Collectie door het CAD in bruikleen gegeven aan het BRIOP. Wanneer deze dozen weer overgedragen zijn aan het CAD is niet bekend, maar vermoedelijk op 28 september 1989, daar op deze datum de overige in bruikleen afgestane archieven, te weten de Documentatie OD en BS werden overgedragen aan het CAD. Bron: CAD, bureau beheer, onderdeelsmap 475. ).

De voornoemde bewerking resulteerde in een inventaris, getiteld Lijsten van behouden bundels, dossiers en stukken van de "COLLECTIE KOOT" (nagelaten bescheiden van de Kanselier der Nederlandse Orden, wijlen de Generaal-majoor H. Koot) 1942-1958, welke in juni 1959 het licht zag (zie inv.nr. 37) en een plaatsingslijst archief BS.

De inventaris kende een aantal nadere toegangen, zoals op het archief van de Commissie van Onderzoek inzake de Waalbrug te Nijmegen in 1944, behorende tot het archief van generaal-majoor H. Koot. Deze nadere toegang bestaat uit een lijst waarin van bijna ieder stuk een korte inhoudsomschrijving is gegeven.

In de inleiding op deze inventaris van de Collectie Koot uit 1959 wordt opgemerkt dat "de verzameling stukken (...) geen archief (kan) worden genoemd. Men krijgt sterk de indruk dat ze door de Generaal uit belangstelling zijn verzameld." Deze conclusie valt te betwisten. Een gedeelte van collectie is wel degelijk als archief aan te merken. Te weten de bescheiden die generaal Koot uit hoofde van zijn functie als Kanselier der Nederlandse Orden en welke hij als lid van de Commissie Onderzoek Waalbrug heeft ontvangen of opgemaakt.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in