gahetNA in the National Archives

Defensie / Collectie generaal-majoor Koot - Zoeken: illegaliteit

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.13.129
E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.129
Auteur: E.A. van Heugten, H.E.M. Mettes, R. van Velden
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1942-1955
merendeel 1942-1955(1958)

Omvang:

0,90 meter; 39 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat algemene stukken over de Tweede Wereldoorlog, stukken betreffende zijn periode als lid van de Commissie van onderzoek inzake de Waalbrug, stukken betreffende militaire onderscheidingen, stukken van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, stukken betreffende de capitulatiebesprekingen voor het einde van de Duitse bezetting en stukken betreffende operaties op Java en Sumatra in 1946.

Archiefvormers:

  • H. Koot (1883-1959)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

De volgende afgedwaalde archiefbestanddelen zijn van de collectie afgescheiden en worden teruggebracht naar de archieven waarvan ze waren afgedwaald:

  1. Kanselier der Nederlandse Orden 1945-1958, 3 dozen. De voornoemde dozen zijn op 8 september 2000 overgedragen aan de Kanselarij;
  2. Commissie Militaire Onderscheidingen, 1942, 1944 en 1946, 1 omslag. Deze omslag is gevoegd in het archief van de Commissie Militaire Onderscheidingen;
  3. Commissie beoordeling officieren in bezet gebied (Commissie Koot) 1946, 1 omslag. Deze omslag is gevoegd in het archief van de Commissie beoordelingen officieren bezet gebied (Commissie Koot), dat op 10 december 2001 aan het Algemeen Rijksarchief is overgedragen;

In het archief BS zijn archiefbescheiden aangetroffen die in het inventarisatieproject Ordedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten/Binnenlandse Strijdkrachten worden meegenomen. Het betreft hier stukken gevormd in zijn functie als Commandant BS.

Het archief gevormd door H. Koot als commandant BS (1944-1945) is afgescheiden van de collectie en zal worden gevoegd in het archief van de staf BNS.

De archiefbescheiden, gevormd door majoor E.H.M. Hoogenweegen, hoofd bureau X van het Centraal Afwikkelingsbureau BS (1945-1946) zijn ook afgescheiden van de collectie zullen worden gevoegd in het archief van het CAB-BS.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in