Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Zuivering Ambtenaren - Zoeken: illegaliteit

2 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.04.67
CAS 325
Nationaal Archief, Den Haag
1998
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.67
Auteur: CAS 325
Nationaal Archief, Den Haag
1998

CC0

Periode:

1940-1984
merendeel 1945-1959

Omvang:

109.00 meter; 34444 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief omvat, behalve stukken over de organisatie van de zuivering en het beleid, duizenden dossiers betreffende individuele ambtenaren, waarin documentatie, besluiten, beroepsprocedures en revisies zijn te vinden. Ambtenaren die tijdens de bezetting te zeer met de Duitse bezetter hadden meegewerkt, werden in het algemeen ontslagen. Behalve de centrale organen is er ook materiaal van diverse decentrale commissies te vinden.

Archiefvormers:

 • Adviescommissie voor de Zuivering van het Personeel van de Voormalige Nederlandse Arbeidsdienst (NAD)
 • Centraal Bureau inzake Antecedentenonderzoek van de Centrale Personeelsdienst
 • Centraal Orgaan op de Zuivering van Overheidspersoneel (COZO)
 • Commissie van Advies Zuiveringsbesluit1945
 • Commissie voor Zuivering van de Leden van Raad van Arbeid te Venlo
 • Documentatie-Commissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel
 • Documentatie-Commissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel; District Arnhem
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Bestuurszaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur: Bureau Zuivering en Rechtsherstel
 • Zuiveringscommissie Gewestelijk Arbeidsbureau in Friesland
 • Zuiveringscommissie Rijkspersoneel Provincie Groningen
 • Zuiveringscommissie te Dordrecht
 • Zuiveringscommissie van het Gemeentepersoneel der Gemeente Utrecht
 • Zuiveringscommissie voor het personeel van het Departement van Binnenlandse Zaken
 • Adviescommissie voor de Zuivering van het Personeel van de Voormalige Nederlandse Arbeidsdienst (NAD)
 • Centraal Bureau inzake Antecedentenonderzoek van de Centrale Personeelsdienst
 • Centraal Orgaan op de Zuivering van Overheidspersoneel (COZO)
 • Commissie van Advies Zuiveringsbesluit1945
 • Commissie voor Zuivering van de Leden van Raad van Arbeid te Venlo
 • Documentatie-Commissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel
 • Documentatie-Commissie voor de Zuivering van Overheidspersoneel; District Arnhem
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Bestuurszaken
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur: Bureau Zuivering en Rechtsherstel
 • Zuiveringscommissie Gewestelijk Arbeidsbureau in Friesland
 • Zuiveringscommissie Rijkspersoneel Provincie Groningen
 • Zuiveringscommissie te Dordrecht
 • Zuiveringscommissie van het Gemeentepersoneel der Gemeente Utrecht
 • Zuiveringscommissie voor het personeel van het Departement van Binnenlandse Zaken

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De archieven zijn door de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) bewerkt in het kader van het meerjarenconvenant afgesloten op 15 september 1995 tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de CAS. De bewerking werd uitgevoerd met inachtneming van het bepaalde in de brochure Om de kwaliteit van het behoud, normen 'goede en geordende staat', 's-Gravenhage, 1993.

De indeling van de inventaris en de fysieke plaatsing van de archiefbestanddelen werd primair bepaald door de archiefvormer. Er is een hoofdindeling gemaakt in zuivering van ambtenaren en zuivering van de Nederlandse Orden.

De archieven waren in een aantal gevallen toegankelijk middels eigentijdse toegangen. Ook waren soms nieuw gemaakte inventarissen of plaatsingslijsten aanwezig. Soms was een archiefgedeelte in het geheel niet toegankelijk.

Op regionaal niveau waren vele commissies werkzaam. De in deze inventaris beschreven regionale commissies zijn om de een of andere redenen terecht gekomen in het archievendepot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Slechts om deze reden staan ze beschreven in deze inventaris.

In 1998 werden door het Ministerie van Justitie een aantal archiefbestanden behorend tot de Nederlandse Arbeidsdienst bij de CAS ter bewerking aangeboden.Bij één van de bestanden bleek het te gaan om de Adviescommissie voor de Zuivering van het voormalige personeel van de Nederlandse Arbeidsdienst. Vanwege de samenhang tussen de stukken is besloten om deze dossiers niet te splitsen en in zijn totaal te voegen bij het archief van de Adviescommissie.

In deze inventaris zijn wel de aangetroffen stukken opgenomen over de zuivering van ambtenaren in de provincie. (o.a. archiefbescheiden van de Documentatie-Commissie voor de zuivering van Overheidspersoneel in het District Arnhem, inv.nrs. 482-578).

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in