Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen Schiedam - Zoeken: gevangenis

2 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.05.12
W. Vos, M. Kersten
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.12
Auteur: W. Vos, M. Kersten
Nationaal Archief, Den Haag
1974

CC0

Periode:

1890-1901

Omvang:

0.20 meter; 6 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Huis van Bewaring te Schiedam bevat alleen registers van inschrijvingen van gedetineerden en een register van inschrijvingen van gegijzelden om schulden.

Archiefvormers:

  • Huis van Bewaring te Schiedam 1865-1901

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis

Het Huis van Bewaring te Schiedam was oorspronkelijk gevestigd in vier houten vertrekken op een zolder van het raadhuis, "genoegzaam zonder lucht of licht", waar het 's zomers te heet was en 's winters zo koud kon zijn, dat de cipier 's nachts de gevangenen in dekens rolde om bevriezing te voorkomen. ( A. Hallema, "Iets over de inrichting en bouwkundige samenstelling onzer oude gevangenissen", overdruk uit Vragen van den dag, Amsterdam [1926], Bibliotheek Gemeentearchief Gouda. ) Omstreeks 1865 werd het samen met het kantongerecht in een nieuw gebouw gehuisvest. De cipier was tevens concierge en schoonmaker van het kantongerecht. In 1886 beoordeelde de Minister de noodzaak van de huizen van bewaring buiten de arrondissementshoofdplaatsen. De Procureur-Genraal van het Gerechtshof te 's-Gravenhage achtte een Huis van Bewaring in Schiedam niet nodig, maar zou het jammer vinden het geheel nieuwe gesticht, dat naar de eisen des tijds was ingericht, te sluiten. Het idee werd geopperd om Schiedam open te houden en te gebruiken als een soort van hulphuis van Bewaring bij het Huis van Bewaring te Rotterdam, dat kampte met capaciteitsproblemen. ( Algemeen Rijksarchief, Tweede Afdeling (ARA Tweede Afd.), Verbalen van het Ministerie van Justitie, 1876-1914, inv.nr. 4593, verbaal d.d. 25 juli 1886, no. 94. )

In 1888 achtte de Minister de inrichting van de huizen van bewaring buiten de arrondissementshoofdplaatsen, waaronder Schiedam, geschikt voor hechtenisstraf of detentie van ten hoogste tien dagen. ( ARA Tweede Afd., Het archief van het Kabinet des Konings, 1841-1897, inv.nr. 2865, Koninklijk Besluit van 3 november 1888, nr. 20. )

Het beleid van de Minister bleef erop gericht om het aantal gestichten te beperken. De bezetting van de kleine huizen van bewaring werd in de daaropvolgende jaren steeds minder, terwijl de capaciteit van de huizen van bewaring in de arrondissementshoofdplaatsen voldoende was. Ook verbeterden de vervoermiddelen zodat de afstand geen rol van belang meer speelde in de overwegingen bepaalde huizen te handhaven. Deze factoren golden ook voor Schiedam en met ingang van 1 juli 1901 werd het Huis van Bewaring aldaar opgeheven. ( Koninklijk Besluit van 5 december 1900 nr. 40; zie verder Petersen, Gedetineerden onder dak, 751-753. )

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in