Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen 's-Gravenhage - Zoeken: gevangenis

30 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.05.04
G.J. Lasee, R.A.M. Vernooij
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.04
Auteur: G.J. Lasee, R.A.M. Vernooij
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1814-1985
merendeel 1814-1975

Omvang:

43.50 meter; 952 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat van een aantal strafinstellingen te Den Haag notulen, correspondentie, jaarverslagen en stukken betreffende de organisatie (reglementen, gebouwen en personeel). Met betrekking tot de gedetineerden zijn er verder inschrijvingsregisters met gegevens over gedetineerden, gedeeltelijk met indices. Tevens is er een uitvoerige documentatie-afdeling met reglementering, jaarverslagen, statistieken, verslagen en rapporten, vakliteratuur, tijdschriften en overige stukken.

Archiefvormers:

  • Commissie van Administratie, respectievelijk het College van Regenten over de Strafinstellingen te 's-Gravenhage, 1814-1942 Directeur van de Strafinstellingen aan de Prinsegracht, 1882-1902 Directeur van de Strafinstellingen aan de Pompstationsweg, 1887-1976 Geneesheer-directeur van het Rijksasiel "Kogelenbergh", (1953) 1955-1971 Hoofddirecteur van het Huis van Bewaring I aan de Casuariestraat, 1902-1967, het Huis van Bewaring II en Gevangenis II aan de Van Alkemadelaan, 1940-1969 (1985) en het Hulp-Huis van Bewaring aan de St. Jacobsstraat, 1942-1950 Directeur van het Huis van Bewaring aan de Van Alkemadelaan, 1970-1975 (1976) Directeur van het Jeugdhuis van Bewaring "De Sprang" aan de Stevinstraat, 1975

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archieven van het College van Regenten over en de directies van de strafinstellingen te 's-Gravenhage werden in de jaren 1959-1988 in gedeelten naar het Rijksarchief in Zuid-Holland overgebracht. In 1959 werden de registers van inschrijving van de strafinstellingen aan de Prinsegracht en het Huis van Bewaring aan de Casuariestraat tot en met 1910 overgenomen. In 1970 werd het archief van hetzelfde Huis van Bewaring tot en met 1967, inclusief het archief van het College van Regenten tot en met 1939 overgedragen. Drie jaar later kreeg het Rijksarchief de archiefbescheiden van de Strafgevangenis, de Cellenbarakken, de Bijzondere Strafgevangenis en de Hulp-Gevangenis voor militairen aan de Pompstationsweg te Scheveningen, tot en met 1951. In 1982 droeg het Ministerie van Justitie indices van namen over de jaren 1969-1977 van het Huis van Bewaring over. Tenslotte volgde in 1988 nog een grote hoeveelheid archieven van de directies van de Strafgevangenis en het Huis van Bewaring aan de Van Alkemadelaan tot en met 1987.( Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven 1959, Tweede serie XXXIII, aanwinst VI, p. 43. Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst over 1970, aanwinst I, p. 62. Zie voor de niet in het Jaarverslag vermelde overdracht van 1973: RAZH, Archief van het archief, dossier over de gevangenissen te 's-Gravenhage. Jaarverslag van de Rijksarchiefdienst over 1979, aanwinst 1, p. 84. Aanwinsten en overdrachten Rijksarchiefdienst 1982, aanwinst j. Aanwinsten en overdrachten Rijksarchiefdienst 1988, aanwinst 15, p. 62. )

Het archief van het College van Regenten is niet compleet. Zo ontbreken bijvoorbeeld de notulen van na 1934, de correspondentie van 1886-1902, en in het algemeen de archiefbescheiden vanaf 1942 tot aan de opheffing van de toezichthoudende instelling in 1953. Dit laatste geldt tevens voor de archieven van de gevangenisdirecties. Hierin ontbreekt een groot deel van de correspondentie, terwijl er ook grote hiaten in de series registers van inschrijving zijn. Daar deze de ruggegraat van de directie-archieven vormen, is het des te meer te betreuren dat deze pas vanaf 1882 zijn bewaard gebleven.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

zou mijn reservering voor 19 juni ook al op woensdg 18 aanwezig kunnen zijn. Ik ben donderdag verhinderd. Eventueel 20 juni kan ook.

graag reservering van nummers 371 en 372 Strafinstellingen 's Gravenhage;: Registers van Inschrijving; Directeur Strafgevangenis aan de Pompstationsweg te ;sGravenhage;
voor woensdag 6 mei 2015.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in