Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen 's-Gravenhage - Zoeken: gevangenis

30 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.05.04
G.J. Lasee, R.A.M. Vernooij
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.04
Auteur: G.J. Lasee, R.A.M. Vernooij
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1814-1985
merendeel 1814-1975

Omvang:

43.50 meter; 952 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat van een aantal strafinstellingen te Den Haag notulen, correspondentie, jaarverslagen en stukken betreffende de organisatie (reglementen, gebouwen en personeel). Met betrekking tot de gedetineerden zijn er verder inschrijvingsregisters met gegevens over gedetineerden, gedeeltelijk met indices. Tevens is er een uitvoerige documentatie-afdeling met reglementering, jaarverslagen, statistieken, verslagen en rapporten, vakliteratuur, tijdschriften en overige stukken.

Archiefvormers:

  • Commissie van Administratie, respectievelijk het College van Regenten over de Strafinstellingen te 's-Gravenhage, 1814-1942 Directeur van de Strafinstellingen aan de Prinsegracht, 1882-1902 Directeur van de Strafinstellingen aan de Pompstationsweg, 1887-1976 Geneesheer-directeur van het Rijksasiel "Kogelenbergh", (1953) 1955-1971 Hoofddirecteur van het Huis van Bewaring I aan de Casuariestraat, 1902-1967, het Huis van Bewaring II en Gevangenis II aan de Van Alkemadelaan, 1940-1969 (1985) en het Hulp-Huis van Bewaring aan de St. Jacobsstraat, 1942-1950 Directeur van het Huis van Bewaring aan de Van Alkemadelaan, 1970-1975 (1976) Directeur van het Jeugdhuis van Bewaring "De Sprang" aan de Stevinstraat, 1975

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Tot dusver was er alleen een plaatsingslijst van de archieven van de gevangenisinstellingen aanwezig. Het grootste bezwaar van deze lijst was, dat er vaak stukken onder één kop waren samengevoegd, die feitelijk van verschillende archiefvormers afkomstig waren. Bij de inventarisatie diende vastgesteld te worden tot welke deelarchieven de archiefbescheiden behoorden.

In navolging van al bestaande inventarissen werd gekozen voor het onderscheid in het archief van het College van Regenten en dat van de directies van de verschillende strafinstellingen. Een en ander hield verband met het feit dat de gevangenisdirecties net als het College zelfstandig archieven vormden, terwijl elke gevangenis of elk Huis van Bewaring beschikte over een eigen administratie, die onder verantwoordelijkheid van een directeur stond. De gevangenisadministratie hield zich voornamelijk bezig met het vastleggen van een groot aantal gegevens inzake de gevangenen. Vóór 1886 traden de gevangenisdirecties nauwelijks zelfstandig naar buiten en contacten met anderen verliepen via het College van Regenten. Door de herziening van het gevangenisstelsel werd de rol van de directies ten koste van die van het College steeds meer uitgebreid. De archieven van de directies van de strafinstellingen aan de Pompstationsweg werden bij elkaar gevoegd, omdat het beheer van de gevangenissen vanaf 1928 onder één hoofddirecteur viel.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de Cellenbarakken en de Strafgevangenis door de Duitse bezetter gebruikt voor het onderbrengen van politieke gevangenen. Deze afdelingen stonden uiteraard geheel onder Duits toezicht en de desbetreffende bescheiden behoren dan ook niet tot de archieven in deze inventaris. Onderzoek bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) te Amsterdam, en het Informatie Centrum van het Rode Kruis te 's-Gravenhage leerde dat zich hier archiefbescheiden bevinden betreffende de Strafgevangenis en de Cellenbarakken, beter bekend als "Oranjehotel", over de periode 1940-1944. Omdat de onderzoeker echter geneigd zal zijn voor dit tijdvak in eerste instantie in deze inventaris te zoeken, zijn deze archiefbescheiden toch in de vorm van bijlagen opgenomen.( Zie bijlagen 1 en 2. )

De inventaris van deze archieven heeft in principe als einddatum 1975 gekregen. Het jaartal 1985, dat tussen haakjes is toegevoegd, heeft betrekking op de personeelsdossiers van het Huis van Bewaring, die uiteraard moeilijk op het jaartal 1975 gesplitst konden worden. De reden voor de cesuur van 1975 was, dat de administraties van de gevangenissen per 1 januari 1976 stopten met de volumineuze inschrijvingsregisters en voortaan inschrijvingskaarten gebruikten. Bovendien werd aan het eind van dat jaar de Beginselenwet van 1953 voor het eerst aangepast.( Circulaire Ministerie van Justitie, Directie Gevangeniswezen nr. 1337/375, d.d. 17 december 1975 (Inv.nr. 520). Wet van 21 oktober 1976 (Stb. nr.568). ) Toen G.J. Lasee in het stagejaar 1987-1988 dit archief inventariseerde, was nog niet voor deze cesuur gekozen. Dit gebeurde alsnog, toen de oud-stagiaire mevrouw C.C. van der Woude, zich in 1988 bezig hield met het invoegen van archiefstukken, die na de voltooiing van de inventaris waren ontdekt. Het duurde vervolgens tot 1992 alvorens de oud-stagiaire R.A.M. Vernooij de inventarisatie hervatte. De eindredactie kostte H.J.Ph.G. Kaajan nog relatief veel tijd, omdat bij controle met de stukken de nodige aanpassingen van de oorspronkelijke tekst noodzakelijk bleken en enkele ook moesten worden verplaatst.

Verder moest de indeling van de inventaris zoveel mogelijk worden aangepast aan de in 1991 verschenen inventaris van de strafinstellingen te Rotterdam van mevrouw A. Versteege. Tenslotte verbeterde hij het notenapparaat van de inleiding aanmerkelijk en breidde dit waar nodig uit. Aan dit onderdeel werd ook nog een hoofdstuk "Aanwijzingen voor de gebruiker" toegevoegd. Met de afronding van deze inventaris werd ook de plaatsingslijst van de archiefstukken van de Strafgevangenis, het Huis van Bewaring en het Jeugdhuis van Bewaring "De Sprang" uit de periode van 1976 tot en met 1987 afgerond. Deze bestond voor een groot deel - zoals al eerder werd opgemerkt - uit de archivalia van na 1976 uit de inventaris van G.J. Lasee.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in