Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Strafinstellingen 's-Gravenhage - Zoeken: gevangenis

30 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.05.04
G.J. Lasee, R.A.M. Vernooij
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.05.04
Auteur: G.J. Lasee, R.A.M. Vernooij
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1814-1985
merendeel 1814-1975

Omvang:

952 inventarisnummers; 43,50 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat van een aantal strafinstellingen te Den Haag notulen, correspondentie, jaarverslagen en stukken betreffende de organisatie (reglementen, gebouwen en personeel). Met betrekking tot de gedetineerden zijn er verder inschrijvingsregisters met gegevens over gedetineerden, gedeeltelijk met indices. Tevens is er een uitvoerige documentatie-afdeling met reglementering, jaarverslagen, statistieken, verslagen en rapporten, vakliteratuur, tijdschriften en overige stukken.

Archiefvormers:

 •  
 • Commissie van Administratie, respectievelijk het College van Regenten over de Strafinstellingen te 's-Gravenhage, 1814-1942
 • Directeur van de Strafinstellingen aan de Prinsegracht, 1882-1902
 • Directeur van de Strafinstellingen aan de Pompstationsweg, 1887-1976
 • Geneesheer-directeur van het Rijksasiel "Kogelenbergh", (1953) 1955-1971
 • Hoofddirecteur van het Huis van Bewaring I aan de Casuariestraat, 1902-1967, het Huis van Bewaring II en Gevangenis II aan de Van Alkemadelaan, 1940-1969 (1985) en het Hulp-Huis van Bewaring aan de St. Jacobsstraat, 1942-1950
 • Directeur van het Huis van Bewaring aan de Van Alkemadelaan, 1970-1975 (1976)
 • Directeur van het Jeugdhuis van Bewaring "De Sprang" aan de Stevinstraat, 1975

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Verwante archieven

Publicaties

Literatuuropgave

P. Allewijn, "De Sprang" officieel geopend, in: Balans, maandblad voor het gevangeniswezen en psychopatenzorg, le jrg. november 1970, Den Haag 1970. J.J.J. Beek, J. Folkerts en H. de Raad (eindredactie), Inventaris van de archieven van de instelling van het gevangeniswezen in de provincie Groningen (1666)1670-1961 (1978). Groningen 1988. E.J. Besier, Het hvb voor volwassen mannen in Scheveningen, in: Balans, maandblad voor het gevangeniswezen en t.b.r.-stelling, 11e jrg. nr. 8, 1980, Den Haag 1980. J.W. Deknatel, Besonderes Strafgefängnis für Männer im Haag (Holland), in: Illustrationswerk "Heil- und Pflegeanstalten für Psychisch Kranken", Halle A.S. 1914. R.J.F. van Drie, Gevangen voorouders. Onderzoek in negentiende-eeuwse gevangenisarchieven, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, dl. 45 (1991), p. 207-248. N.P. van Egmond, Inventaris van de archieven van het College van Regenten over en de directies van de gevangenissen te Amsterdam, 1815-1978, Haarlem 1987. J.W. Eggink, De geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen, Assen 1958. Herman Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland, Utrecht 1990. S.A.L. de Graaff, Inventaris van de archieven van de toezichthoudende Colleges van de gevangenissen en het Rijksopvoedingsgesticht in Alkmaar, 1811-1961, Haarlem 1977. S. de Haan, Inventaris van de archieven van de instellingen van het gevangeniswezen in Leeuwarden, Heerenveen en Sneek, 1812-1953, Leeuwarden 1978.

A. Hallema, Geschiedenis van het gevangeniswezen, hoofdzakelijk in Nederland, 's-Gravenhage 1958.W.B. Heins, Inventarissen van de archieven van de toezichthoudende colleges op de strafinrichtingen te Utrecht, Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede, 1811-1944, Utrecht 1979.J.C. Herpel, De gevangenis bij het oude raadhuis aan de Groenmarkt te 's-Gravenhage, in: Jaarboek Die Haghe 1967, p. 19-48.L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, deel 8, Eerste helft, (Wetenschappelijke Uitgave), Den Haag 1978.J.J. de Jongh, Verzameling van wetten, decreten, besluiten, reglementen, instructiën en bepalingen betrekkelijk het gevangeniswezen in de Nederlanden, deel I: 1791-1844. Leeuwarden 1846; deel II: 1844-1859, Leeuwarden 1860.G.G. Kalkoen, De gevangenpoort of voorpoort van den Hove, in: Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen, 's-Gravenhage 1906.P.M.J. Koek, Het 's-Gravenhaagsche tuchthuis, in: Die Haghe. Bijdragen en Mededeelingen, 's-Gravenhage 1903. Kort overzicht van de Geschiedenis der Gebouwen bij het Departement van Justitie in gebruik, met vermelding vaan de nummers der dossiers waarin de stukken zijn opgenomen, (uitgave: Departement van Justitie), z. pl. ['s-Gravenhage] 1912.M.A. Petersen, Gedetineerden onder dak. Geschiedenis van het gevangeniswezen in Nederland, bezien van zijn behuizing, [Leiden] 1978.R.M. de Raat, Inventaris van de archieven van de strafinrichtingen in de provincie Overijssel, Zwolle 1983.H. Rijksen, C. Kelk, M. Moerings, Achter slot en grendel, Alphen aan den Rijn/Brussel 1980 3.H. Steensma, Straffen door de eeuwen heen. De Beul, het tuchthuis en de gevangenis, Harlingen 1981.A. Versteege, Inventaris van de archieven van de strafinstellingen te Rotterdam, (1814) 1839-1975 (1985), 's-Gravenhage 1991. Verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen, 1860-1940.R.H.J. de Vries, Schetsen uit de strafgevangenis, in: Balans, maandblad voor het gevangeniswezen en psychopatenzorg, 5e jrg. nr. 1, Den Haag 1974.E.P. Weber, Gedenkboek van het Oranjehotel, celmuren spreken, gevangenen getuigen, Rotterdam 1946.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in