Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Pestel, von - Zoeken: genealogie

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.129
J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1960
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.129
Auteur: J. Steur
Nationaal Archief, Den Haag
1960

CC0

Periode:

1751-1802

Omvang:

0.50 meter; 138 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en enkele stukken in het Frans..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het familiearchief bevat archivalia van de familie Von Pestel. De stamvader van de familie Von Pestel - F.W. Pestel - was hoogleraar staats- en natuurrecht in Leiden. Verder hebben de leden van het geslacht carrière gemaakt als militair, pensionaris, notaris of advocaat. Het betreft privéstukken van de familie als dagboeken, gedichten en portretten en stukken betreffende de genealogie, maar ook een neerslag van de functies die bekleed zijn door de diverse leden van de familie.

Archiefvormers:

 • Pestel, Friedrich Wilhelm (von)
 • Pestel, Mr. Friedrich Franz Ludwig von (1764-1805)
 • Pestel, Jonkheer Wilhelm Friedrich von (1802-1880)
 • Pestel, Jonkheer Franz Ludwig Ferdinand Carl von ((1831-1859)
 • Pestel, Jonkheer Willem Frederik Gustaaf Adolf von (1834-1930
 • Pestel, Jonkheer Willem Frederik Anne von (1864-1935)
 • Pestel, Jonkheer Rudolf Willem Frederik von (1915- )
 • Pestel, Jonkheer J.W.F.G. van
 • Pestel, Mr. Conrad Ferdinand Friedrich von (1766-1834)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Zoon van Friedrich Ulrich Pestel (1691-1764) en Helena Elisabeth Lenderking, geb. Rinteln, 1724 januari 7, overl. Leiden 1805 oktober 16, tr. 1752 mei 16 Sophie Wilhelmine von Redeker, geb. Vlotho in Westfalen, 1731 mei 17, overl. Leiden 1783 december 10, dr. v. Franz Conrad von Redeker, domeinraad. Studie in Rintelen en Göttingen, 1747 doctor in beide rechten, docent zedekunde aan de Academie te Rinteln, 1748 hoogleraar rechtswetenschap te Rinteln, 1763 hoogleraar natuur- en staatsrecht te Leiden, zijn Commentarii de Republica Batava (Lugd.Bat, 1782) is de eerste uitvoerige historische beschrijving der staatsinstellingen van de Republiek met zijn ambtsgenoot A. Kluit werd hij in 1795 als hoogleraar afgezet, met behoud van zijn jaarwedde van ƒ 2000.-; vertrokken naar Duitsland; in 1802 onder aandrang van curatoren en senaat teruggeroepen; hervatte 1803 zijn colleges. In 1792 verhief de Keizer deze hoogst bekwame jurist en historicus in de adelstand met de naam Von Pestel. Zie Mr. J. van Kuyk in: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, III, kol.968-969.

 • Zoon van Friedrich Wilhelm von Pestel (1724-1805) en Sophie Wilhelmine von Redeker, geb. Leiden 1764 oktober 15, overl.Wiesbaden 1837 mei 6, 1779-1786 student in de rechten te Leiden, tr. Ohsen 1801 april 9 Charlotte Theodore Justine Freiin von Gerstein-Hohenstein, dr. v. Freiherr Carl Franz von Gerstein-Hohenstein en Rosine Elisabeth von Reiche, geb. Vernewahlshausen 1770 maart 7, overl. Wiesbaden 1833 januari 26, 1787 advocaat te 's-Gravenhage, 1788 pensionaris van Vlissingen, 24 juni 1800 door Prins Willem V benoemd tot raad van Justitie te Dillenburg, 1811 raadsheer in het hof van appèl te Dusseldorp, 1814 lid van het hof van appèl te Diez a.d. Lahn.

 • Zoon van Mr. Friedrich Franz Ludwig von Pestel (1764-1837) en Justine Freiin von Gerstein-Hohenstein (1770-1833), geb. Dillenburg, 1802 februari 9 overl. Utrecht 1880 januari 30, tr. Antwerpen 1826 januari 26 Philippina Christina Scherer, dr. v. Georg Friedrich Scherer en Margarethe Luise Muth, geb. Weinheim (Baden) 1804 juli 12, overl. Utrecht 1899 februari 7, luitenant-generaal der artillerie, adjudant des Konings.

 • Zoon van Jonkheer Wilhelm Friedrich von Pestel (1802-1880) en Philippine Christine Scherer (1804-1899), geb. Amersfoort 1831 december 14, overl. bij Banjermasin 1859 december 27, 1846 page van Koning Willem II, 1846 adelborst, 1853 luitenant ter zee, ridder militaire Willems Orde.

 • Zoon van Jonkheer Wilhelm Friedrich von Pestel (1802-1880) en Philippine Christine Scherer (1804-1899), geb. Amersfoort 1834 augustus 4, overl. 's-Gravenhage 1930 maart 9, tr. Vught 1863 oktober 10, Jonkvrouwe Anna Paulina van Beresteyn dr. van Jonkheer Gijsbert van Beresteyn heer van Maurick en Catharina Christine Jacoba de Jong van Rodenburgh, geb. Vught 1840 november 27, overl. 's-Gravenhage 1930 augustus 12, generaal-majoor der artillerie.

 • Zoon van Jonkheer Willem Frederik Gustaaf Adolf von Pestel (1834-1930) en Jonkvrouwe Anna Paulina van Beresteyn (1840-1930), geb. Amersfoort 1864 juli 14, overl. 's-Gravenhage 1935 maart 3, tr.'s-Gravenhage 1896 augustus 27, Cornelia Paulina van der Kaa Willemszen, dr. van Paulus Arnold van der Kaa Willemszen en Elisabeth Maria Johanna Paulus, geb. 's-Gravenhage 1870 december 7, overl. 's-Gravenhage, 1929 augustus 14, notaris te 's-Gravenhage.

 • Zoon van Jonkheer Mr. Rudolf August Alexander Eduard von Pestel (1838-1923) en Jonkvrouwe Charlotte Françoise Coenen van 's-Gravesloot (1884-1948), geb. Bussum 1 juli 1915, tr. Calcutta 23 maart 1946 Greta Thelma Hazel Dukes geb. Worthing (Sussex) 4 juli 1917, dr. v. George Clement Dukes en Lucy Mabel Kirkpatrick, weduwe van Cyril Ely Howard.

 • Onbekend.

 • Zoon van Friedrich Wilhelm von Pestel (1724-1805) en Sophie Wilhelmine von Redeker (1731-1783), geb. Leiden 1766 september 7, overl. Osnabrugge 1834 december 17, tr. slot Gesmold 1815 november 1, Meloesine Wilhelmine Sophie Baronesse von Hammerstein Gesmold, geb. 1788 oktober 22, overl. 1856 juni 3, dr. v. Friedrich Werner Ludwig Baron von Hammerstein Gesmold en Frederique Christine Sophie von Lovitzow, Advocaat bij het Hooggerechtshof te 's-Gravenhage, 1791 pensionaris te Schiedam, week 1795 uit met zijn vader naar Celle, als raadsheer in dienst van de koning van Engeland, tevens keurvorst van Hannover, bestuurde hij het graafschap Bentheim, dat aan Hannover was verpand, gevangen genomen bij de inval der Fransen onder Bernadotte, later in vrijheid en in rang hersteld, door zijn goederen Bruche en Krietenstein was hij Osnabrugs lid der Ridderschap in de Eerste Kamer van Hannover. Zie deze inventaris no. 99.

 • Onbekend.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in