Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

With, de - Zoeken: genealogie

Door een storing is het niet mogelijk om archiefstukken te reserveren of gebruikersprofielen aan te maken. Wij hopen u snel weer van dienst te kunnen zijn.

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.84
J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier
Nationaal Archief, Den Haag
1950
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.84
Auteur: J.G.F.M.G. baron van Hövell tot Westerflier
Nationaal Archief, Den Haag
1950

CC0

Periode:

1581-1928
merendeel 1629-1657

Omvang:

0.33 meter; 43 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat slechts 1 doos, met overwegend commissies (aanstellingen) en instructies. Verder zijn er enkele losse stukken omtrent de genealogie van de familie en diverse exemplaren van een, later in 1926 uitgegeven levensbeschrijving.

Archiefvormers:

  • With, Witte Corneliszoon de (1599-1658)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief waarvan hier de inventaris volgt, is in hoofdzaak reeds eerder beschreven geweest en wel door de heer S.P. L'Honoré Naber in 1926. ( Zie: "T Leven en Bedrijff van Vice-Admirael de With Zaliger" in: "Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap" Deel XLVII (1926), blz. 50-57. )

Aanleiding daartoe was een artikel verschenen in "De Navorscher van 1880 ( blz. 483-485. ), waarin de schrijver Jhr. Mr. E.P. Schorer te Middelburg, terloops opmerkt dat tussen zijn archivalia, behalve vele andere stukken, ook nog een levensbeschrijving voorkomt van Witte Cornelisz. de With, getiteld: "T Leven en Bedrijff van Witte Cornelis de With, Ridder etc. :in sijn Leven Vice Admirael over Hollant ende Westvrieslant", auteur: Walterus Breman van der Hagen, 1662.

Deze aantekening in "De Navorscher" deed Naber in 1926 besluiten, het archief "Schorer" op te sporen. De verzameling berustte intussen (na 46 jr.) bij de zoon, Jhr. Mr. J.A. Schorer, die bereidwillig inzage verleende.

Het archief belandde via vererving bij nazaten in Zeeland: de familie Schorer. Jonkheer mr. Jacob Anton Schorer besloot begin jaren twintig tot verkoop van delen van de familiecollectie ten behoeve van het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee, de eerste homorechtenorganisatie in Nederland. ( Theo van der Meer, Jonkheer mr. Jacob Anton Schorer 1866-1957. Een biografie van homoseksualiteit (Amsterdam 2007), p. 33; 260 ) Naderhand werd dit archief in eigendom verworven door Mr. H. Bos Kzn., die het op zijn beurt (in 1947) aan het Algemeen Rijksarchief afstond.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in