Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bedrijfsvereniging Metaalindustrie - Zoeken: faillissement

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.25.49
J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.49
Auteur: J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1931-1997
merendeel 1950-1997

Omvang:

11.36 meter; 370 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie bevat voornamelijk vergaderstukken van het Bestuur, van de Algemene Vergadering, Algemene Ledenvergadering, agenda's met bijlagen van vergaderingen van het Bestuur, van de Ledenraad en van Algemene Ledenvergaderingen, en stukken met betrekking tot de uitvoering van Sociale Zekerheidswetten zoals de Werkeloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ).

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie 1950-1997

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie, ook genoemd BV 10, is in 1950 opgericht in een vergadering van de Vakraad voor de Metaalnijverheid, aanvankelijk als de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie. Tot 1952 werd tegelijkertijd de naam Bedrijfsvereniging voor de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering gebruikt.

Het ontstaan van bedrijfsverenigingen als de BV 10 vond plaats in het kader van de in 1952 tot stand gekomen Organisatiewet Sociale Verzekering. Deze wet droeg met ingang van 1953 de uitvoering van de wettelijke sociale verzekeringen tegen ongevallen, invaliditeit, ziekte en werkloosheid, alsmede de uitvoering van de Kinderbijslagwet op aan destijds 26 bedrijfsverenigingen, ingedeeld naar sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven. In de praktijk kwam de uitvoering van de verzekeringen tegen ongevallen en invaliditeit pas in 1967 bij de bedrijfsverenigingen te berusten, terwijl de Kinderbijslagwet vanaf 1963 door de Raden van Arbeid werd uitgevoerd.

Vrijwel alle bedrijfsverenigingen kwamen voort uit reeds bestaande organisaties met een beperkter takenpakket, meestal de uitvoering van één verzekering

Voorlopers en/of gelijksoortige organisaties:

  1. Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de Industrie der Blikbewerking in den ruimsten zin.
  2. Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering voor de Metaalindustrie.
  3. Metaal Bedrijfsvereeniging voor Ziekengeldverzekering (MBV).

De nieuw gevormde bedrijfsverenigingen kenden een verplicht lidmaatschap van werkgevers. In het bestuur waren organisaties van werkgevers en werknemers gelijkelijk (paritair) vertegenwoordigd.

Volgens de indeling van het bedrijfs- en beroepsleven ressorteerden onder de BV 10 onder andere bedrijven uit de metallurgische, plaatverwerkende en kabelindustrie, de scheeps-, vliegtuig- en machinebouw en de scheepssloperijen. Ondernemingen met in de regel minder dan 25 werknemers werden ingedeeld bij de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid. Scheepsonderhoudsbedrijven werden ingedeeld bij de Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij. Voor de elektrotechnische industrie werd in 1952 de Risicogroep Electrotechnische Industrie ingesteld met een eigen bestuur, dat in 1963 werd opgeheven.

Het bestuur van de BV 10 benoemde een gedelegeerde aan wie een deel van de bevoegdheden werd overgedragen. Het bestuur behield de verantwoordelijkheid en kon de door de gedelegeerde genomen besluiten intrekken of herzien. Uit het midden van het bestuur werd de Commissie voor Dagelijkse Zaken benoemd, maar in 1960 bleek er geen behoefte meer te zijn om deze commissie weer tot leven te roepen. In een door het bestuur van een bedrijfsvereniging ingestelde Kleine Commissie werden besluiten genomen ten aanzien van individuele gevallen met betrekking tot de uitvoering van de sociale verzekeringswetten.

Nadere behandeling van speciale gevallen gebeurde in de Commissie Uitvoering Ziektewet, die met ingang van 1956 werd opgeheven. In 1997 werden de bedrijfsverenigingen opgeheven. Hun taken zijn overgenomen door het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (LISV).

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in