Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bedrijfsvereniging Metaalindustrie - Zoeken: faillissement

Door een storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. De afhandeling van vragen en e-mails loopt vertraging op. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.25.49
J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.25.49
Auteur: J. Kaak
Nationaal Archief, Den Haag
2004
CC0

Periode:

1931-1997
merendeel 1950-1997

Omvang:

11,36 meter; 369 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie bevat voornamelijk vergaderstukken van het Bestuur, van de Algemene Vergadering, Algemene Ledenvergadering, agenda's met bijlagen van vergaderingen van het Bestuur, van de Ledenraad en van Algemene Ledenvergaderingen, en stukken met betrekking tot de uitvoering van Sociale Zekerheidswetten zoals de Werkeloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ).

Archiefvormers:

  • Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie 1950-1997

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Het archief is geïnventariseerd volgens het schema Algemeen-Bijzonder.

De series notulen van vergaderingen en de serie besluitenlijsten, die aanvankelijk deel uitmaakten van de serie agenda's met bijlagen van vergaderingen, zijn daarvan afgescheiden en apart beschreven. Zij kunnen als nadere toegangen dienen op deze nogal omvangrijke serie. De verslagen van de vergaderingen van de Kleine Commissie zijn evenwel onder Bijzonder geplaatst. Deze verslagen vormen immers de neerslag van de taakuitvoering van de BV 10.

Bij de ordening zijn een aantal dubbele exemplaren van jaarverslagen overgebracht naar de bibliotheek van het IISG.

De stukken betreffende vergaderingen van Bestuur, Dagelijks Bestuur, Ledenvergaderingen en Kleine Commissie (agenda's, notulen en bijlagen) vanaf 1994 zijn als 1 serie geïnventariseerd. De verslagen van de vergaderingen van de Kleine Commissie zijn hierbij als agendapunt 4 bij de bestuursvergaderingen te vinden.

In 2003 zijn de door IISG en door UWV geïnventariseerde BV10-archiefdelen door UWV samengevoegd tot een geheel.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in