Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Enquetecie. RSV - Zoeken: faillissement

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.02.26
T.A. Rolak
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.26
Auteur: T.A. Rolak
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1965-1989
merendeel 1983-1987

Omvang:

25.00 meter; 641 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1983 werd een Parlementaire Enquête ingesteld naar het faillissement van het scheepsbouwconcern Rijn-Schelde-Verolme. De enquêtecommissie onder leiding van Kees van Dijk onderzocht de gang van zaken bij het RSV-concern en het handelen van de overheid. De commissie concludeerde in haar eindrapport in 1984 onder andere dat minister Van Aardenne in 1980 de Tweede Kamer ernstig had misleid.
Het archief bevat de correspondentie van de commissie, stukken opgesteld door de commissie en haar medewerkers, verslagen van informele gesprekken en openbare verhoren, en bescheiden afkomstig van betrokkenen die door de commissie ontvangen werden op grond van de artikelen 14a en 21 van de Wet op de Parlementaire Enquête.

Archiefvormers:

  • Tweede Kamer der Staten Generaal, Parlementaire Enquetecommissie Rijn-Schelde-Verolme

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het schriftelijk materiaal werd, vanwege de onderverdeling in twee subcommissies, op verschillende plaatsen verzameld en geregistreerd. De onderzoekers van subcommissie I (RSV) ontvingen het materiaal op het kantoor van Dijker en Doornbos (DD) in Utrecht dat het onderzoek vanuit het RSV-optiek coördineerde. Van het archief werd een overzicht gemaakt. Dit overzicht is in deel 20 (Addendum) van het rapport, uitgebracht aan de Parlementaire Enquêtecommissie RSV door de externe deskundigen, opgenomen. ( Rapport inzake de ontwikkelingen in en resultaten van het RSV-concern in de jaren 1967 tot en met 1982, 20 delen, Utrecht 1984. Voor deel 20, Addendum, zie inventarisnummer 121. Het volledig rapport van de externe deskundigen is in deze inventaris opgenomen onder nrs. 95-97. )

Subcommissie II (Overheid) heeft het schriftelijk materiaal op het kantooradres aan het Plein in Den Haag ontvangen. De stukken die de commissie en haar medewerkers opstelden, werden van een registratienummer voorzien. Begin 1985 werd een overzicht van het secretariaatsarchief vervaardigd. ( Zie inventarisnummer 27. )

De departementen van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat hebben alle documentatie en archiefbescheiden die verband hielden met het te onderzoeken onderwerp, aan de commissie toegestuurd. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de grootste hoeveelheid schriftelijk materiaal aangeleverd. Een deel van het archief over de scheepsbouwproblematiek was reeds geïnventariseerd. ( Luxemburg, G.L.J.M. van, 'Inventaris van enige archiefdelen inzake de scheepsbouwproblematiek, 1965-1977', Ministerie van Economische Zaken, 's-Gravenhage 1978. )Het overig materiaal werd door de afdeling Post- en Archiefzaken van dat departement speciaal voor de Enquêtecommissie geselecteerd, geordend en geïnventariseerd. ( 'Inventaris van stukken betreffende Rijn-Schelde-Verolme Machinefabrieken en Scheepswerven N.V. afkomstig uit de archiefdelen Directoraat-Generaal voor Industrie 1972-1983, Regeringsadviseur 1979-1983, Directoraat-Generaal voor de Energievoorziening, 1960-1971 opgesteld naar aanleiding van de Enquête van de Tweede Kamer der Staten-Generaal naar het door opeenvolgende kabinetten gevoerde beleid ten aanzien van het Rijn-Schelde-Verolme concern', 's-Gravenhage 1984. )

Na beëindiging van het enquêteonderzoek werd het geheel van archiefbescheiden naar het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal overgebracht.

Het archiefdeel overgedragen door Dijker en Doornbos te Utrecht besloeg tien meter plankruimte, het archief gevormd door de commissie bevatte circa tien meter en de overgelegde stukken besloegen ± veertig meter.

Het archief van de commissie RSV bevond zich voor de inventarisatie in het depôt van het Centraal Archief van de Tweede Kamer.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in