Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Enquetecie. RSV - Zoeken: faillissement

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.02.26
T.A. Rolak
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.26
Auteur: T.A. Rolak
Nationaal Archief, Den Haag
1992
CC0

Periode:

1965-1989
merendeel 1983-1987

Omvang:

25,00 meter; 641 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1983 werd een Parlementaire Enquête ingesteld naar het faillissement van het scheepsbouwconcern Rijn-Schelde-Verolme. De enquêtecommissie onder leiding van Kees van Dijk onderzocht de gang van zaken bij het RSV-concern en het handelen van de overheid. De commissie concludeerde in haar eindrapport in 1984 onder andere dat minister Van Aardenne in 1980 de Tweede Kamer ernstig had misleid.
Het archief bevat de correspondentie van de commissie, stukken opgesteld door de commissie en haar medewerkers, verslagen van informele gesprekken en openbare verhoren, en bescheiden afkomstig van betrokkenen die door de commissie ontvangen werden op grond van de artikelen 14a en 21 van de Wet op de Parlementaire Enquête.

Archiefvormers:

  • Tweede Kamer der Staten Generaal, Parlementaire Enquetecommissie Rijn-Schelde-Verolme

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

De archiefbestanddelen waren vanwege verschillende verplaatsingen door elkaar geraakt. Aan de hand van de aanwezige toegangen werd eerst de oorspronkelijke ordening van de diverse archiefvormers hersteld. Vervolgens werd de structuur van het gehele archief in kaart gebracht. Uit het vervaardigde overzicht van alle archiefbescheiden werd een schema gemaakt, dat als grondslag diende voor de indeling van het archief in de inventaris.

Het schriftelijk materiaal werd tijdens de enquête op verschillende wijzen en door middel van diverse systemen toegankelijk gemaakt. Bij de inventarisering van het archief werd, waar mogelijk, de oorspronkelijke ordening gehandhaafd. Tijdens het enquêteonderzoek werden archiefstukken voor de commissieleden en voor de onderzoekers gedupliceerd. Dit bracht met zich mee dat in het archief veel dubbelen terechtkwamen die vanwege de handhaving van de oorspronkelijke ontsluitingsystemen niet altijd verwijderd konden worden.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in