Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Enquetecie. RSV - Zoeken: faillissement

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.02.26
T.A. Rolak
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.26
Auteur: T.A. Rolak
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1965-1989
merendeel 1983-1987

Omvang:

25.00 meter; 641 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1983 werd een Parlementaire Enquête ingesteld naar het faillissement van het scheepsbouwconcern Rijn-Schelde-Verolme. De enquêtecommissie onder leiding van Kees van Dijk onderzocht de gang van zaken bij het RSV-concern en het handelen van de overheid. De commissie concludeerde in haar eindrapport in 1984 onder andere dat minister Van Aardenne in 1980 de Tweede Kamer ernstig had misleid.
Het archief bevat de correspondentie van de commissie, stukken opgesteld door de commissie en haar medewerkers, verslagen van informele gesprekken en openbare verhoren, en bescheiden afkomstig van betrokkenen die door de commissie ontvangen werden op grond van de artikelen 14a en 21 van de Wet op de Parlementaire Enquête.

Archiefvormers:

  • Tweede Kamer der Staten Generaal, Parlementaire Enquetecommissie Rijn-Schelde-Verolme

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Ordening

De inventaris van het archief van de Parlementaire Enquêtecommissie RSV werd in twee groepen verdeeld: deel I. Archief van de Parlementaire Enquêtecommissie en deel II. Archivalia overgelegd aan de Parlementaire Enquêtecommissie. In het eerste deel zijn zowel de correspondentie aan en van de commissie als de stukken opgesteld door de commissie en haar medewerkers opgenomen. Hieronder valt tevens de documentatie samengesteld door de medewerkers van de commissie. In deel II zijn de overgelegde stukken afkomstig van departementen, het RSV-concern, andere instellingen en particulieren opgenomen. Het overgelegd archief is soms van slechte kwaliteit.

Het archief van de Parlementaire Enquêtecommissie (deel I) kreeg een nieuwe indeling: de aangetroffen bestanddelen werden gehandhaafd, maar ze werden systematisch in drie rubrieken geordend en volgens algemeen geldende archivistische regels beschreven. De indeling van de rubrieken is als volgt:

  • A Stukken van algemene aard
  • B Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen
  • C Documentatie.

De overgelegde archiefbescheiden (deel II) zijn per archiefvormer op alfabetische volgorde ingedeeld. Het schriftelijk materiaal, dat verwerkt werd door de externe onderzoekers in opdracht van de RSV-commissie, is aangeduid als 'Bedrijfsmateriaal RSV-concern'. In dit archief bevinden zich behalve de stukken afkomstig van de RSV-bedrijven ook bescheiden afkomstig van de overheidsinstellingen die relevant waren voor het onderzoek naar het RSV-concern. De oorspronkelijke indeling en de gebruikte coderingen zijn gehandhaafd. Dit geldt eveneens voor het overgelegd archief van het Ministerie van Economische Zaken waaraan twee inventarissen waren toegevoegd. De dossiernummers van het Ministerie van Economische Zaken zijn in de beschrijvingen van de onderhavige inventaris vermeld en de oorspronkelijke indeling is gehandhaafd. Het spreekt voor zich dat het behouden van de bestaande indeling consequenties had voor de rangschikking van archiefbestanddelen: de volgorde van de beschrijvingen lag vast. De overige overgelegde stukken werden per archiefvormer chronologisch beschreven met handhaving van de oorspronkelijke bestanddelen.

Aanwijzingen voor de gebruiker.

Het eindverslag is in het archief van de commissie onder inventarisnummers 103-105 opgenomen. In dit eindverslag zijn enkele delen opgenomen van het rapport dat door de externe deskundigen aan de commissie uitgebracht werd. Het volledige rapport van de externe deskundigen bevindt zich onder inventarisnummers 100-102. Het verdient aanbeveling het bovengenoemde verslag en het rapport te raadplegen. Tevens zijn in de literatuurlijst titels opgenomen die voor het onderzoek naar de Parlementaire Enquêtecommissie RSV zeer bruikbaar kunnen zijn.

De inventaris bestaat uit twee delen: I. Archief van de Parlementaire Enquêtecommissie RSV en II. Archief overgelegd aan de Parlementaire Enquêtecommissie RSV. Voorafgaand aan de inzage van de stukken uit het eerste deel verdient het aanbeveling de hulpmiddelen zoals registers en bijlagen te raadplegen. Ze worden altijd bij de beschrijvingen vermeld onder de toevoeging N.B. In het tweede deel van de inventaris is als eerste overgelegde archief het 'Bedrijfsmateriaal RSV-concern' opgenomen. Bij raadpleging van dit archief is het noodzakelijk het oorspronkelijke overzicht, beschreven onder inventarisnummer 125, als ingang op het archief te gebruiken. De overgelegde inventarissen van het archief afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken zijn opgenomen onder inventarisnummers 307 en 374. Ze vormen een nadere ingang op het archief van het Ministerie van Economische Zaken.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in