Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Enquetecie. RSV - Zoeken: faillissement

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.02.26
T.A. Rolak
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.26
Auteur: T.A. Rolak
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1965-1989
merendeel 1983-1987

Omvang:

25.00 meter; 641 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1983 werd een Parlementaire Enquête ingesteld naar het faillissement van het scheepsbouwconcern Rijn-Schelde-Verolme. De enquêtecommissie onder leiding van Kees van Dijk onderzocht de gang van zaken bij het RSV-concern en het handelen van de overheid. De commissie concludeerde in haar eindrapport in 1984 onder andere dat minister Van Aardenne in 1980 de Tweede Kamer ernstig had misleid.
Het archief bevat de correspondentie van de commissie, stukken opgesteld door de commissie en haar medewerkers, verslagen van informele gesprekken en openbare verhoren, en bescheiden afkomstig van betrokkenen die door de commissie ontvangen werden op grond van de artikelen 14a en 21 van de Wet op de Parlementaire Enquête.

Archiefvormers:

  • Tweede Kamer der Staten Generaal, Parlementaire Enquetecommissie Rijn-Schelde-Verolme

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

De Parlementaire Enquêtecommissie RSV heeft na voltooiing van haar werkzaamheden de wens uitgesproken, dat "alle aan haar door departementen overgelegde stukken, gezien hun relevantie voor het onderzoek in het archief van de commissie dienen te worden opgenomen". ( TK Bijlagen, 17817 nr. 49 )Bij haar ontbinding heeft de commissie de procedure ten aanzien van de toegankelijkheid van alle overgelegde bescheiden, zowel afkomstig van departementen als van het RSV-concern, andere instellingen en particulieren, bepaald. ( TK Bijlagen, 17817 nr. 69. ) Dit betekende dat de commissie van het standpunt is uitgegaan dat alle overgelegde archiefbescheiden in het archief van de Enquêtecommissie RSV opgenomen moesten worden. In overeenstemming met de wens van de commissie is in de onderhavige inventaris het geheel van de door de Enquêtecommissie gevormde en ontvangen archiefbescheiden opgenomen.

Uit het archief, dat in totaal circa zestig meter besloeg, is ± dertig meter dubbelen, losse kranteknipsels en gedrukt documentatiemateriaal verwijderd. Tevens zijn 147 geluidsbanden en l,5 m verslagen van de Parlementaire Enquêtecommissie volgens incidentele machtiging vernietigd (zie bijlage 8).

Lijst van vernietigde archiefbescheiden
Op grond van de machtiging voor de incidentele vernietiging ex art. 3, 4e lid, van het Archiefbesluit 1968 verleend bij brief van 26 januari 1993 PAZ 93 88, zijn verwijderd uit het archief van de Parlementaire Enquêtecommissie RSV (1983 1987) de navolgende categorieën archiefbescheiden:
1Geluidsbanden van informele gesprekken gevoerd door de commissieleden met de potentiële getuigen.
Tijdvak29 aug. - 15 okt. 1984
Hoeveelheid99 cassettes
2Geluidsbanden van de openbare verhoren afgenomen door de Enquêtecommissie.
Tijdvak12 jan. - 17 okt. 1984
Hoeveelheid48 cassettes
3Verslagen van de openbare verhoren afgenomen door de Enquêtecommissie, voorzien van tekstcorrecties.
Tijdvak12 jan. - 17 okt 1984
Hoeveelheid1,5 meter

De bovengenoemde bescheiden werden door KNP BT Paper Recycling te Apeldoorn afgevoerd om aldaar op de gebruikelijke wijze te worden vernietigd.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in