Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Emigratiefonds - Zoeken: emigranten

5 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.19.158
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.19.158
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1954-2001
merendeel 1958-2001

Omvang:

4.80 meter; 77 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat de neerslag van de Stichting Nederlands Emigratiefonds, die op aanvraag steun verleent aan Nederlandse emigranten in hun nieuwe vaderland. Deze steun betreft vooral instandhouding van de Nederlandse identiteit

Archiefvormers:

  • Nederlands Emigratiefonds

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Stichting Nederlands Emigratiefonds werd op 10 november 1958 opgericht ten overstaan van L.W.A. Duynstee, notaris in Den Haag. De akte werd bij volmacht ondertekend door de Regeringscommissaris van de Emigratie, die zitting in het bestuur had, waarin ook de voorzitters van de Raad voor de Emigratie, de Katholieke Centrale Emigratievereniging en de Christelijke Emigratie Centrale zitting hadden. Het Ministerie van Sociale Zaken had hierbij dus een enorme vinger in de pap; het legde namelijk de basis voor dit fonds door gelden over te dragen van een eigen stichting. Daarom had het ministerie het recht de voorzitter aan te wijzen en moest het Fonds jaarlijks zijn werkzaamheden en financiën door middel van een verslag bij het ministerie verantwoorden.

Het doel van de stichting was volgens de toen vastgestelde statuten "het ontwikkelen [...] en ondersteunen van landelijke, regionale of gewestelijke, plaatselijke dan wel andere activiteiten [...] van emigrantenverenigingen of -organisaties, personen en instellingen die hier te lande of in de immigratielanden culturele en/of andere belangen van emigranten behartigen." Hierbij ging het met name om particuliere financiële steun aan "speciale projecten" en "wetenschappelijke, publicistische en andere initiatieven". Ook werd de Olivier van Noort-medaille ingesteld, "een legpenning" voor wie "zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de emigratie." In een werkplan, dat het volgend jaar werd verspreid om fondsen te werven, werden de doelstellingen van de vereniging toegelicht: Het fonds beoogde namelijk "de Nederlandse emigranten bij hun ingroeiing in de maatschappelijke samenleving der ontvangende landen te helpen het waardevolle 'eigene' te behouden, teneinde de Nederlandse inbreng zo groot en goed mogelijk te doen zijn".

In dit werkplan is sprake van de uitgave van een geïllustreerd boekwerk over Nederland, voorzieningen voor instandhouding van een Sint Nicolaasviering in den vreemde en beurzen voor studie over emigratie. Ook later wordt meegedeeld dat "alleen zaken in aanmerking komen, die betrekking hebben op de Nederlandse identiteit en op karakteristieke elementen van de Nederlandse cultuur." De bijdragen werden meestal gegeven aan organisaties van Nederlanders in het buitenland. Vanaf 1995 kon het fonds ook "individuele bijdragen" toekennen "in bijzondere gevallen van behoeftigheid."

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in