Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SZW / Emigratie Dienst - Zoeken: emigranten

105 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.15.72
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.72
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1916-1993
merendeel 1952-1993

Omvang:

11.70 meter; 422 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over de oprichting van de organisatie en de financiën. Verder zijn er stukken m.b.t. de voorlichting (het maandblad Elders); beleid (toepassing en wijziging van de Emigratie Bijslagregeling); onderzoek en documentatie (bv. wet- en regelgeving, knipselkranten), publiciteit en voorlichting (oa. voorlichtingsbijeenkomsten); scholing; financiën (bemiddeling in schulden, bijdrage in kosten); aanmelding en bemiddeling; speciale programma's; organisatie en kosten van vervoer; vertreklijsten en vertrekstaten; opvang; repatriëring. Verder zijn er op al deze terreinen tevens stukken per land.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Emigratie Dienst

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief van de Nederlandse Emigratie Dienst maakt deel uit van de door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkte archieven van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ten behoeve van de bewerking werd een archiefbewerkingsplan samengesteld, welke de basis vormt voor de bewerking.

In het plan, welke werd meeondertekend door het Nationaal Archief op 9 juli 2007, zijn de afspraken met betrekking tot de selectie, ontsluiting, materiële verzorging en de overbrenging geregeld. Voor specifieke informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke hoofdstukken in het archiefbewerkingsplan.

Tijdens de bewerking is uitgegaan van de oorspronkelijke ordening op basis van archiefcode zoals deze bij het vormen van het archief is meegegeven. Na de bewerking is er een nieuwe ordening in de stukken aangebracht op basis van onderwerp.

In de keuze voor deze nieuwe ordening, speelde ook mee dat dit archief een relatief groot aantal stukken bevat die bewaard zijn op basis van de historisch-maatschappelijke betekenis van het archief. Dit was soms in tegenspraak met de waardering die de handelingen in de vastgestelde selectielijsten aangaven. Daarom is van sommige stukken het secretariaat niet aan de directie toe te wijzen. Hierdoor zou een ordening op basis van het proces van uitvoerende taken binnen de directie niet alomvattend zijn. Hierover meer onder het kopje ordening.

Het aanvankelijke plan de beschrijving op de map over te overnemen, is niet consistent en consequent doorgevoerd. De beschrijvingen zijn daar waar nodig aangepast om de toegankelijkheid voor de gebruiker van het archief te vergroten. Daartoe zijn bij een aantal beschrijvingen het tweede beschrijvingsveld gebruikt om de beschrijvingen op de tabbladen in het dossier over te nemen.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in