Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SZW / Emigratie - Zoeken: emigranten

309 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.15.68
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.68
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1933-1994
merendeel 1945-1994

Omvang:

65.30 meter; 2706 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over het beleid van de diverse organisaties op migratiegebied; de buitenlandse dienst; financiën, personeel; diverse beleidsaangelegenheden; wet- en regelgeving (oa. Emigratie Bijlslagregeling); onderzoek en documentatie (oa. statistiek, maandoverzichten); rapporten van commissies; dienstreizen.
Er zijn tevens stukken m.b.t. particuliere organen voor emigratie (oa. rapporten, vergaderstukken, financiële verslagen) en internationale organisaties (speciaal ICEM, ICM, IOM): jaarverslagen, rapporten, conferenties, organisatie, personeel, projecten, financiën, zittingen van de Raad, werkgroepen, speciale groepen (oa. bejaarden), projecten en programma's (bv. scholing), kredietverlening, vervoer, nazorg, repatriëring, remigratie, minderhedenbeleid en terugkeerprojecten.
Verder zijn er veel stukken m.b.t. elk van de landen afzonderlijk, met onder meer Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Veel van de emigratie had betrekking op de landbouw.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor de Emigratie
  • Directie voor de Emigratie
  • Directie Migratie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief van de Directie voor de Emigratie maakt deel uit van de door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkte archieven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ten behoeve van de bewerking werd een archiefbewerkingsplan samengesteld, welke de basis vormt voor de bewerking.

In het plan, welke werd meeondertekend door het Nationaal Archief op 9 juli 2007, zijn de afspraken met betrekking tot de selectie, ontsluiting, materiële verzorging en de overbrenging geregeld. Voor specifieke informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke hoofdstukken in het archiefbewerkingsplan.

Tijdens de bewerking is uitgegaan van de oorspronkelijke ordening op basis van de archiefcode zoals deze door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de archiefbescheiden is meegegeven. Na de bewerking is er een nieuwe ordening in de stukken aangebracht op basis van onderwerp.

In de keuze voor deze nieuwe ordening speelde ook mee dat dit archief een relatief groot aantal stukken bevat die bewaard zijn op basis van de historisch-maatschappelijke betekenis van het archief. Dit was soms in tegenspraak met de waardering die de handelingen in de vastgestelde selectielijsten aangaven. Daarom is van sommige stukken het secretariaat niet aan de directie toe te wijzen. Hierdoor zou een ordening op basis van het proces van uitvoerende taken binnen de directie niet alomvattend zijn. Hierover meer onder het kopje ordening.

Het aanvankelijke plan de beschrijving op de map over te overnemen, is niet consistent en consequent doorgevoerd. De beschrijvingen zijn daar waar nodig aangepast om de toegankelijkheid voor de gebruiker van het archief te vergroten. Daartoe zijn bij een aantal beschrijvingen het tweede beschrijvingsveld gebruikt om de beschrijvingen op de tabbladen in het dossier over te nemen.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn biologische vader is in de jaren 50/60 geimmigreed naar Austrakie (Sydney-Wollongong NSW)
Ik weet niet de exacte tijd.Zijn naam is Gerrit van der Veen, geb te Oudshoorn 8 dec. 1905 en overleden sept. 1988.
Zijn toenmalige echtgenote was er reeds, zij had ook twee broers daar.
Haar naam was G. van Dijck en nadien Van der Veen - van Dijck.
Hopelijk kunt u mij helpen.
vr. groeten J. van de Ven - van Wees

Geachte mevrouw van de Ven- van Wees,

Uw vraag om hulp is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en de collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zou graag uw medewerking willen inroepen. Ik kom er zelf niet uit.
Ik ben op zoek naar de namen van de passagierslijst van emigranten van de Sibajak.
Het gaat om het jaar 1955.De namen zijn: Jan Scholte, zijn vrouw Maria Rensina Scholte Verhoog,
De 5 kinderen: Jan Scholte. Bob Scholte, Maja Anjo Scholte, Fritske Scholte en Elisabeth Scholte.
We vertrokken uit Rotterdam naar Fremantle Australie.

Hartelijk dank! We zijn vanmorgen al langs geweest en daarna ben ik erin gedoken maar kan niet vinden wat jullie opgegeven hebben.
Zo ook niet het archief van Australie.
Sorry. Wij zijn hoog bejaard en hebben erg veel moeite met het opzoeken van de dingen.

Hartelijke groet,
Maja Neijssel Scholte

Geachte mevrouw Neijssel Scholte,

Uw vraag is doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn oom Henrikus van Rijen en zijn vrouw Jeanette Smeekens zijn in de jaren 1950/1955 naar Australië geïmmigreerd.
Ik kan er niet achter komen wanneer en met welk schip zij daar naar toe zijn gegaan.
Wie kan mij daarmee helpen.
Alvast bedankt. Groetjes, C v Rijen

Geachte C. van Rijen,

In onze index Emigranten naar Australië kunnen wij alleen de volgende vermelding naar een H. E. van Rijen vinden:
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00335/7a88a646-e8eb-102c-b6de-00...

Deze persoon is niet met een boot maar per vliegtuig vertrokken naar Australië.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn tante Aty Lijesen is in de vijftiger jaren 2 maal naar Nieuw Zeeland vertrokken. In die tijd is ook haar zoon Lex geboren. Hij is op zoek naar zijn vader die waarschijnlijk de naam Reynst draagt.
Wat is er bekend over Adriana Johanna Petronella Lijesen (Aty) Afkomstig uit Denhaag. Geboren op 27 juni 1927.

Wilt u voor mij opzoeken wanneer Leo.. Huisman, geboren 30-12-192. in de jaren '50-'57 per schip naar Brisbane is geëmigreerd? Hij was pàs getrouwd te Rotterdam en met zijn vrouw vertrokken. Hartelijk bedankt voor uw inzet.

Beste meneer/mevr. -
Het betreft een Kind ,dat uit Indonesie [in Djakarta gedoopt] dat adopteert werd,door Faml.Hek,van de biologische vader (een Chinees) en Moeder (indonesich),het kind werd via nederland Naar Suriname gebracht door ene Van Bochove . rond 1944-1945 ...Per schip (Oranje Nassau of Johan van Barneveldt of anders] ..Hoe zou ik de namen
van de biologische ouders van dit kind {en Meisjes naam],kunnen achter halen,via welk Archief ,en inventaris,Het kind is nu 82 ,moeder van mijn oude buurmaisje ,names haar deze onderzoek...... alvast bedankt...........

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in