Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SZW / Emigratie - Zoeken: emigranten

309 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.15.68
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.68
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1933-1994
merendeel 1945-1994

Omvang:

65.30 meter; 2706 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over het beleid van de diverse organisaties op migratiegebied; de buitenlandse dienst; financiën, personeel; diverse beleidsaangelegenheden; wet- en regelgeving (oa. Emigratie Bijlslagregeling); onderzoek en documentatie (oa. statistiek, maandoverzichten); rapporten van commissies; dienstreizen.
Er zijn tevens stukken m.b.t. particuliere organen voor emigratie (oa. rapporten, vergaderstukken, financiële verslagen) en internationale organisaties (speciaal ICEM, ICM, IOM): jaarverslagen, rapporten, conferenties, organisatie, personeel, projecten, financiën, zittingen van de Raad, werkgroepen, speciale groepen (oa. bejaarden), projecten en programma's (bv. scholing), kredietverlening, vervoer, nazorg, repatriëring, remigratie, minderhedenbeleid en terugkeerprojecten.
Verder zijn er veel stukken m.b.t. elk van de landen afzonderlijk, met onder meer Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Veel van de emigratie had betrekking op de landbouw.

Archiefvormers:

  • Commissariaat voor de Emigratie
  • Directie voor de Emigratie
  • Directie Migratie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het archief was voorafgaand aan de bewerking slecht toegankelijk door de manier waarop het door de jaren heen gevormd was. De oorspronkelijke ordening op basis van archiefvormer en archiefcode vormde een slecht toegankelijke inventaris. Voor de handelingen van de directie op de specifieke uitvoerende gebieden, namelijk emigratie, remigratie en migratie-aangelegenheden met betrekking tot diverse landen, is er gekozen voor een verdere ordening gebaseerd op functie en taak van de Directie voor de Emigratie.

In dit geval wordt met functie het functioneren en de rol van de directie binnen het overheidsapparaat bedoeld en met taak wordt uitvoeren van het bepaalde beleid ten bate van emigranten bedoeld.

Zoals eerder genoemd zijn er tijdens de bewerking een groot aantal stukken bewaard in tegenspraak met de waardering vanuit de selectielijsten. Daarom zijn de bewaarde stukken niet strikt aan het secretariaat van de directie toe te wijzen. Hierdoor zou een ordening op basis van het proces van uitvoerende taken binnen de directie niet alomvattend zijn.

Mede daarom is ervoor gekozen om de verdere onderverdeling in de rubriek 'Uitvoerend', het proces van emigratie te volgen en daarmee een ordening op onderwerp binnen het emigratietraject te volgen. Door te rubriceren op onderwerp, staat de functie van de stukken voor de directie (correspondentie, rapport, documentatie) los van de rubricering, zoals dat wél gebruikelijk is binnen de ordening op archiefcode. Ook is er een ordening ontstaan die in mindere mate op het soort neerslag gebaseerd is. Door het ordenen op onderwerp wordt ook het probleem opgelost van het materiaal wat anders met 'ter kennisname' of 'lidmaatschapsarchief' kon worden aangeduid..

Door de ordening op onderwerp ontstond het probleem van meerdere onderwerpen in één beschrijving. Wanneer het ene onderwerp het andere specificeerde is de eenheid of reeks waar mogelijk gerubriceerd onder het specificerende onderwerp. Bijvoorbeeld: de beschrijving "Subsidiëring van het vervoer van emigranten" is gerubriceerd onder de rubriek "Organisatie van het vervoer van personen en bagage". Daar waar er twee afzonderlijke onderwerpen in de beschrijving genoemd worden, is het onderwerp van het eerst genoemde onderwerp voor de rubricering gebruikt. Wanneer er meer dan twee onderwerpen in de beschrijving voorkomen, is het onderwerp met de meeste beschrijvingen of verwijzingen voor rubricering gebruikt. In de gevallen dat de beschrijvingen niets tot weinig met elkaar gemeen hadden, is het eerste onderwerp gebruikt voor rubricering.

Een groot aantal mappen met betrekking tot migratie naar en uit specifieke landen, bevat stukken met betrekking tot meerdere landen. Dit was vaak ook duidelijk in de beschrijving opgenomen. Gezien de eerder genoemde vuistregel die gehanteerd is bij het rubriceren, leverde deze diversiteit geen problemen. Voor het raadplegen van het archief betekent het echter dat stukken met betrekking tot een specifiek land ook onder een buurland of een ander land in dezelfde regio gerubriceerd kunnen zijn.

In een aantal rubrieken zijn stukken betreffende andere grote (overheids-)spelers op het gebied van emigratie opgenomen. Deze zijn geordend op organisatie. Waar nodig is binnen deze rubrieken een subrubricering aangebracht.

In sommige reeksen is er overlap in de dateringen van de stukken. Deze stukken zijn echter niet verder onder te verdelen vanwege de diversiteit van de stukken in één eenheid.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn biologische vader is in de jaren 50/60 geimmigreed naar Austrakie (Sydney-Wollongong NSW)
Ik weet niet de exacte tijd.Zijn naam is Gerrit van der Veen, geb te Oudshoorn 8 dec. 1905 en overleden sept. 1988.
Zijn toenmalige echtgenote was er reeds, zij had ook twee broers daar.
Haar naam was G. van Dijck en nadien Van der Veen - van Dijck.
Hopelijk kunt u mij helpen.
vr. groeten J. van de Ven - van Wees

Geachte mevrouw van de Ven- van Wees,

Uw vraag om hulp is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en de collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zou graag uw medewerking willen inroepen. Ik kom er zelf niet uit.
Ik ben op zoek naar de namen van de passagierslijst van emigranten van de Sibajak.
Het gaat om het jaar 1955.De namen zijn: Jan Scholte, zijn vrouw Maria Rensina Scholte Verhoog,
De 5 kinderen: Jan Scholte. Bob Scholte, Maja Anjo Scholte, Fritske Scholte en Elisabeth Scholte.
We vertrokken uit Rotterdam naar Fremantle Australie.

Hartelijk dank! We zijn vanmorgen al langs geweest en daarna ben ik erin gedoken maar kan niet vinden wat jullie opgegeven hebben.
Zo ook niet het archief van Australie.
Sorry. Wij zijn hoog bejaard en hebben erg veel moeite met het opzoeken van de dingen.

Hartelijke groet,
Maja Neijssel Scholte

Geachte mevrouw Neijssel Scholte,

Uw vraag is doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn oom Henrikus van Rijen en zijn vrouw Jeanette Smeekens zijn in de jaren 1950/1955 naar Australië geïmmigreerd.
Ik kan er niet achter komen wanneer en met welk schip zij daar naar toe zijn gegaan.
Wie kan mij daarmee helpen.
Alvast bedankt. Groetjes, C v Rijen

Geachte C. van Rijen,

In onze index Emigranten naar Australië kunnen wij alleen de volgende vermelding naar een H. E. van Rijen vinden:
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00335/7a88a646-e8eb-102c-b6de-00...

Deze persoon is niet met een boot maar per vliegtuig vertrokken naar Australië.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn tante Aty Lijesen is in de vijftiger jaren 2 maal naar Nieuw Zeeland vertrokken. In die tijd is ook haar zoon Lex geboren. Hij is op zoek naar zijn vader die waarschijnlijk de naam Reynst draagt.
Wat is er bekend over Adriana Johanna Petronella Lijesen (Aty) Afkomstig uit Denhaag. Geboren op 27 juni 1927.

Wilt u voor mij opzoeken wanneer Leo.. Huisman, geboren 30-12-192. in de jaren '50-'57 per schip naar Brisbane is geëmigreerd? Hij was pàs getrouwd te Rotterdam en met zijn vrouw vertrokken. Hartelijk bedankt voor uw inzet.

Beste meneer/mevr. -
Het betreft een Kind ,dat uit Indonesie [in Djakarta gedoopt] dat adopteert werd,door Faml.Hek,van de biologische vader (een Chinees) en Moeder (indonesich),het kind werd via nederland Naar Suriname gebracht door ene Van Bochove . rond 1944-1945 ...Per schip (Oranje Nassau of Johan van Barneveldt of anders] ..Hoe zou ik de namen
van de biologische ouders van dit kind {en Meisjes naam],kunnen achter halen,via welk Archief ,en inventaris,Het kind is nu 82 ,moeder van mijn oude buurmaisje ,names haar deze onderzoek...... alvast bedankt...........

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
gahetna.nl is een samenwerking van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in