Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

SZW / Emigratie - Zoeken: emigranten

309 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.15.68
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.15.68
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2009

CC0

Periode:

1933-1994
merendeel 1945-1994

Omvang:

65.30 meter; 2706 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over het beleid van de diverse organisaties op migratiegebied; de buitenlandse dienst; financiën, personeel; diverse beleidsaangelegenheden; wet- en regelgeving (oa. Emigratie Bijlslagregeling); onderzoek en documentatie (oa. statistiek, maandoverzichten); rapporten van commissies; dienstreizen.
Er zijn tevens stukken m.b.t. particuliere organen voor emigratie (oa. rapporten, vergaderstukken, financiële verslagen) en internationale organisaties (speciaal ICEM, ICM, IOM): jaarverslagen, rapporten, conferenties, organisatie, personeel, projecten, financiën, zittingen van de Raad, werkgroepen, speciale groepen (oa. bejaarden), projecten en programma's (bv. scholing), kredietverlening, vervoer, nazorg, repatriëring, remigratie, minderhedenbeleid en terugkeerprojecten.
Verder zijn er veel stukken m.b.t. elk van de landen afzonderlijk, met onder meer Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Veel van de emigratie had betrekking op de landbouw.

Archiefvormers:

 • Commissariaat voor de Emigratie
 • Directie voor de Emigratie
 • Directie Migratie

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Het selecteren voor vernietiging heeft plaatsgevonden op basis van de volgende selectielijsten:

 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Arbeidsvoorzieningenbeleid over de periode vanaf 1945, 11 november 2004/Nr.C/S/04/2452 (gepubliceerd in Staatscourant 13 januari 2005, nr. 9);
 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Coördinatie Integratiebeleid Minderheden over de periode 1978-1999, 20 oktober 2003/kenmerk: C/S/03/2360 (gepubliceerd in Staatscourant 8 april 2004, nr. 69).

Naast archiefbescheiden voortvloeiend uit de uitvoering van de kerntaak beschikken de archiefvormende organen over archiefbescheiden die voortvloeien uit ondersteunende processen. Hiervoor is de volgende selectielijst gebruikt:

 • Selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als vakminister en als vakminister in Londen, binnen het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940-1993), (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 98.31.RWS/JW d.d. 8 januari 1998 (gepubliceerd in de Staatscourant 1998, 142 d.d. 30 juli 1998)) / Geactualiseerd bij beschikking van 25 januari 2005/Nr. C/S/05/142 (Stcrt. 31 maart 2005, nr. 62).

Voor de lijsten betreffende overheidspersoneel werd rekening gehouden met het Basisselectiedocument op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. het personeelsdossier. Deze lijst is gepubliceerd in de Staatscourant 20 november 2007, nr. 225 / pag. 15 en gerectificeerd in de Staatscourant 18 december 2007, nr. 245. Voor dit archief zijn de onderstaande lijsten met betrekking tot overheidspersoneel gebruikt:

 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsverhoudingen bij de overheid over de periode 1945-1995 (1997), 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873 (Stcrt. 16 oktober 2001, nr. 200);
 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsvoorwaarden rijkspersoneel over de periode 1945- 1996, 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873 (Stcrt. 16 oktober 2001, nr. 200);
 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein formatiebeleid, arbeidsmarktbeleid en personeelsontwikkeling en mobiliteit over de periode 1945-1996, 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873 (Stcrt. 17 oktober 2001, nr. 201);
 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein arbeidsomstandighedenbij de overheid over de periode 1945-1996, 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873 (Stcrt. 17 oktober 2001, nr. 201);
 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als vakminister en de onder hem als vakminister ressorterende actoren op het deelbeleidsterrein personeelsinformatievoorziening en -administratie over de periode 1945-1996, 3 september 2001/R&B/OSA/2001/873 (Stcrt. 17 oktober 2001, nr. 201);
 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Overheidsinformatievoorziening over de periode 1945-1999, 30 juni 2004/ Nr. C/S/03/1697 (Stcrt. 20 oktober 2003, nr. 202 / pag. 12);
 • Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Organisatie van de Rijksoverheid over de periode 1945-1999, 5 juli 2005/Nr. C/S&A/05/1358 (Stcrt. 16 december 2005, nr. 245). Rekening houdend met de actualisatie in de Staatscourant 31 maart 2005, nr. 62 / pag. 34.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Mijn biologische vader is in de jaren 50/60 geimmigreed naar Austrakie (Sydney-Wollongong NSW)
Ik weet niet de exacte tijd.Zijn naam is Gerrit van der Veen, geb te Oudshoorn 8 dec. 1905 en overleden sept. 1988.
Zijn toenmalige echtgenote was er reeds, zij had ook twee broers daar.
Haar naam was G. van Dijck en nadien Van der Veen - van Dijck.
Hopelijk kunt u mij helpen.
vr. groeten J. van de Ven - van Wees

Geachte mevrouw van de Ven- van Wees,

Uw vraag om hulp is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening en de collega's van het Centraal Bureau voor Genealogie. Zo spoedig mogelijk neemt iemand per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik zou graag uw medewerking willen inroepen. Ik kom er zelf niet uit.
Ik ben op zoek naar de namen van de passagierslijst van emigranten van de Sibajak.
Het gaat om het jaar 1955.De namen zijn: Jan Scholte, zijn vrouw Maria Rensina Scholte Verhoog,
De 5 kinderen: Jan Scholte. Bob Scholte, Maja Anjo Scholte, Fritske Scholte en Elisabeth Scholte.
We vertrokken uit Rotterdam naar Fremantle Australie.

Hartelijk dank! We zijn vanmorgen al langs geweest en daarna ben ik erin gedoken maar kan niet vinden wat jullie opgegeven hebben.
Zo ook niet het archief van Australie.
Sorry. Wij zijn hoog bejaard en hebben erg veel moeite met het opzoeken van de dingen.

Hartelijke groet,
Maja Neijssel Scholte

Geachte mevrouw Neijssel Scholte,

Uw vraag is doorgezet naar onze collega's van de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Mijn oom Henrikus van Rijen en zijn vrouw Jeanette Smeekens zijn in de jaren 1950/1955 naar Australië geïmmigreerd.
Ik kan er niet achter komen wanneer en met welk schip zij daar naar toe zijn gegaan.
Wie kan mij daarmee helpen.
Alvast bedankt. Groetjes, C v Rijen

Geachte C. van Rijen,

In onze index Emigranten naar Australië kunnen wij alleen de volgende vermelding naar een H. E. van Rijen vinden:
http://www.gahetna.nl/collectie/index/nt00335/7a88a646-e8eb-102c-b6de-00...

Deze persoon is niet met een boot maar per vliegtuig vertrokken naar Australië.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in