Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

RIOD - Zoeken: concentratiekamp

22 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.14.08
R. Braad, W.R. van Daatselaar, R. de Jong
Nationaal Archief, Den Haag
1973
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.08
Auteur: R. Braad, W.R. van Daatselaar, R. de Jong
Nationaal Archief, Den Haag
1973

CC0

Periode:

1933-1966

Omvang:

55.30 meter; 1497 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, het Duits en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, serie dubbelen (1933-1966) is in wezen een collectie documentatie materiaal afkomstig van het R.I.O.D. De stukken hebben betrekking op de Duitse bezettingsautoriteiten, het Nederlandse ambtenarenapparaat, onderhorige instanties en organisaties, evenals de Nederlandse autoriteiten in Groot-Brittannië.
Daarnaast zijn er stukken aanwezig m.b.t. het verzet in Nederland, de N.S.B., en Duitse organisaties en eenheden actief in Nederland in de periode 1940-1945.
Tevens bevat het archief stukken afkomstig van de Neurenberg processen en de processen gevoerd te Tokyo, evenals bescheiden aangaande de procesgang van oorlogsmisdadigers bij de Bijzondere Gerechtshoven in Nederland.
Het archiefmateriaal is een selectie documenten uit het archief van het hedendaagse NIOD. Doch voor onderzoek naar de verscheidene onderwerpen die raken aan het wezen van de Tweede Wereld Oorlog in Nederland, is deze serie dubbelen zeer bruikbaar en interessant. Het archief bevat zeer persoonlijk materiaal van individuen; van dagboeken van onbekende Nederlanders, tot correspondentie van Rauter, Himmler, Mussert, A. Seys-Inquart, Churchill, de radioredes van Koningin Wilhelmina, tot getuigenisverklaringen van gevangen uit een concentratiekamp. Tevens bevat deze collectie een uitgebreide hoeveelheid stukken afkomstig van verscheidene instanties verantwoordelijk voor de uitvoer van de bezetting als het Hauptambt SS, Der Generalstatsanwalt, en de Generalkommissar zur besonderen Verwendung.
Het naoorlogse archief is bijzonder van waarde. Aangezien het processtukken bevat die inzicht bieden in de beleving van de oorlog van zowel dader en slachtoffer net na het voltrekken van de gebeurden feiten. De getuigenverklaringen, de lijsten met vermistenpersonen, en de reactie van veroordeelden worden verwoord middels de archiefstukken uit deze collectie.

Archiefvormers:

  • Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

hallo
na het overlijden van mijn zwager kwam ik een bekje tegen met een soort dagboekje met oorlogs herinneringen
uit mei 1945 uitgegeven door drukkerij Jonh Kappee . het is geschreven door Cor Uytenboogaard met als titel in de klauwen der SS
nu weet ik niet of het voor jullie intresant is vaan daar mijn schrijven.
het is een eenvoudige uitgaven in niet al te beste staat.
vriendelijke groet Jan Scharroo

Ik heb een wereld atlas uit 1939 waarin nog extra landkaarten zitten. Het zijn kaarten die volgens mij gebruikt zijn bij de invasie van Europa. Je zie als je de kaart tegen het licht houd alle gaatjes van punaises zitten maar ook data en met rood en blauwe streepjes zie je waar ze allemaal aan land zijn gegaan. Het is een kaart van de Fransche kanaalkust, kompas van Duitschland uitgave kompas Den Haag en er staat op grenzen van 1 september 1939 , Kompas van Frankrijk uitgave Den Haag invasie 6-6-44, 11-9-44 31-3-44 ect ook data bij Parijs en meerdere goed gedailtaileerde aantekeningen. In totaal 3 aparte landkaarten . Die gebruikt zijn.

Geachte mevrouw Mathlener,

De landkaarten die u in uw bezit heeft zijn wellicht een mooie aanvulling op een museale collectie van één van de Nederlandse oorlogsmusea. Wij raden u aan om zich tot hen te wenden en de mogelijkheden tot het in bruikleen geven of te schenken met hen te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Bij opruimen vond ik een 8 mm filmpje van Ca 8 minuten van naar ik vermoed een bevrijding viering met veel laag in formatie vliegende vliegtuigen. De opnames zijn gemaakt op het Plein 1813. Bent u - of een ander - geïnteresseerd of kan ik het weggooien.
m.vr.gr.

Geachte Joiai,

Het is aan te raden om dit filmpje onder te brengen bij Beeld & Geluid in Hilversum. Of contact te zoeken met het NIOD in Amsterdam. Helaas bezit het Nationaal Archief niet over de juiste afspeelapparatuur om in de studiezaal de film te tonen.

Bij Beeld & Geluid hebben ze deze mogelijkheid wel. Aldaar kan audiovisueel materiaal ook duurzaam worden beheerd en behouden. Organisaties als het NIOD en het Nationaal Archief kunnen of musea kunnen het filmpje dan gebruiken voor presentaties.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Op 1 Oktober 1944 Tilburg bevrijd. Marinier4501876 zag aankondiging voor uizendingals marinier naar Amerika 17jaar via Belgie ,Schotland ,Amerika enz.enz .Dit is een persoonlijk verslag van een Marinier,geschreven in 2009. Ik weet niet of er belanghstelling voor is ,Maar ik vind het vreemd dat wij nog niet bevrijd waren in Friesland ,en dan al weer bezig zijn met kinderen te werven voor oorlogsdaden.,Wij moeten alert blijven Er wordt een beroep gedaan naar oorlogs verleden deze marinier heeft het van zich af kunnen schrijven.alsd er belanstelling voor is hoor ik nog van U. Hoogachtend Tjipke Brouwer.

Geachte heer Brouwer,

Deze informatie kan erg interessant zijn voor een lokaal museum of historische kring in Tilburg.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in