Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat-Generaal Stockholm - Zoeken: concentratiekamp

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.221
G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.221
Auteur: G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1896-1946

Omvang:

0.70 meter; 54 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1911 werd G.M.E. Immink benoemd als consul generaal. In 1931 werd hij opgevolgd door A.Chr. Uggla, die werd in 1940 door A.M. de Jong opgevolgd. Tot september 1943 was De Jong belast met de uitgewekenen zorg. Later zijn deze werkzaamheden overgenomen door het Bureau Zorg Uitgewekenen van het gezantschap. Per 1 januari 1947 werd het consulaat-generaal opgeheven, de werkzaamheden werden overgenomen door het gezantschap.
Het archief bevat onder andere stukken betreffende consulaire ambtenaren werkzaam bij het gezantschap en Nederlandse consulaten in Scandinavië en stukken betreffende consulaire bijstand, stukken betreffende scheepvaart en stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal te Stockholm (Zweden), 1896-1946

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In 1911 werd G.M.E. Immink benoemd als consul generaal. In 1931 werd hij opgevolgd door A.Chr. Uggla. In 1940 werd A.M. de Jong benoemd als honorair consul generaal in Stockholm. Hij was directeur van A.M. de Jong A.B., een firma welke onder andere de firma Lips te Dordrecht in Zweden vertegenwoordigde. Vanaf zijn benoeming tot september 1943 was De Jong belast met de uitgewekenen zorg. Later zijn deze werkzaamheden overgenomen door het Bureau Zorg Uitgewekenen van het gezantschap.

Tevens werd De Jong belast met de instandhouding van de verbinding met Nederland vanuit Stockholm. Zijn contactpunt in Nederland voor het verkrijgen van inlichtingen was A.L. Oosterhuis in Delfzijl. De verbinding met dit adres werd onderhouden door enige scheepskapiteins. Op zeker ogenblik heeft kapitein Aben zich tot De Jong gewend en heeft zijn vertrouwen weten te winnen. De Jong wenste deze kapitein voor koeriersdiensten in te schakelen en stelde zijn relaties in Nederland daarvan in kennis. Zowel uit Nederland als uit Engeland ontving hij het advies deze verbinding niet te gebruiken omdat kapitein Aben er in Nederland enige dubieuze relaties op na bleek te houden. Later bleek deze kapitein Aben een Duitse agent te zijn.

In 1943 werd De Jong benoemd als hoofd van de inkoopcentrale in Zweden. Hij werd gemachtigd tot het sluiten van contracten voor de aankoop, opslag, onderhoud en verzekering, alsmede tot de betaling van goederen nodig voor het herstel van Nederland. De betreffende transacties mochten alleen worden afgesloten als het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart hiervoor toestemming gaf.

In 1946 werd A.M. de Jong voorgedragen om een onderscheiding te ontvangen wegens zijn verdiensten in de Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van deze voordracht werden klachten ontvangen over het optreden van De Jong tijdens de oorlog. Hierop kreeg de commissie Van Rappard de opdracht een onderzoek in te stellen naar de bemoeienissen van De Jong met de uitgewekenenzorg, bureau inlichtingen en de inkoopcentrale.

In september 1946 bracht de commissie haar rapport uit. De conclusie van de Commissie was als volgt;

"De hr. A.M. de Jong, wien het overigens aan ijver zeer zeker niet ontbroken heeft - praktisch alle in Stockholm gehoorde getuigen prezen zijn grote werkkracht - heeft zowel ter zake van de uitgewekenenzorg als in zijn functie van vertegenwoordiger van het B.I. ernstige beleidsfouten gemaakt. De commissie is daarom van oordeel, dat er geen aanleiding bestaat hem een onderscheiding toe te kennen. Hieraan doet niet af, dat hij als hoofd der inkoopcentrale een meer succesvol beleid heeft gevoerd."

Deze conclusie waarmee de minister zich kon verenigen was voor A.M. de Jong de reden om zijn ontslag aan te vragen. Dit ontslag werd hem per 1 januari 1947 verleend. Op de zelfde datum werd het consulaat-generaal opgeheven. De werkzaamheden van het consulaat generaal werden overgenomen door het gezantschap.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in