Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / DG Bijzondere Rechtspleging - Zoeken: collaboratie

24 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.08
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.08
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1945-1983
merendeel 1945-1952

Omvang:

71.50 meter; 2498 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De bijzondere rechtspleging was in het leven geroepen om Nederlanders die oorlogsmisdaden hadden gepleegd, die hadden gecollaboreerd of die zich op andere wijze onvaderlandslievend hadden betoond te bestraffen. Aan de basis lag het Besluit Buitengewoon Strafrecht (BBS) (D61) van 22 december 1943. Bijzonder was de rechtspleging in zoverre dat er sprake was van een mengeling van burgerlijk en militair recht, een speciaal voor dat doel in het leven geroepen opsporingsapparaat en Bijzondere Gerechtshoven. Bovendien kregen de veroordeelde politieke delinquenten te maken met een bijzondere strafmaat.
Na de bevrijding viel de arrestatie van 'foute Nederlanders' onder de verantwoordelijkheid van het Militair Gezag. In de praktijk verrichtte het verzet de meeste arrestaties (onder meer de Binnenlandse Strijdkrachten, BS), omdat zij over informatie beschikten en niet besmet waren. Daarover ontstond een conflict met de politie. Geleidelijk werd de rol van het verzet ingeperkt en de rol van politie en justitie versterkt.
Op 1 maart 1946 droeg het Militair Gezag zijn bevoegdheden op het gebied van de bijzondere rechtspleging over aan het speciaal voor dit doel in het leven geroepen Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR), dat onder leiding stond van mr. B.I.A.A. ter Veer. Het Directoraat-Generaal coördineerde het hele opsporings- en vervolgingsbeleid tot aan de opheffing op 1 januari 1949. In januari 1946 zaten bijna 90.000 personen in voorarrest. De bijzondere rechtspleging bleek omvangrijk, arbeidsintensief en tijdrovend. Minister J.H. van Maarseveen besloot in te grijpen. Duizenden werden voorwaardelijk in vrijheid gesteld. De procedures werden vereenvoudigd en versneld en de rechtszekerheid van de verdachten werd beter geregeld. In 1949 en 1950 werden de bijzondere gerechtshoven opgeheven en het werk overgedragen aan de reguliere rechtbanken. De resterende werkzaamheden werden overgedragen aan het Bureau Bijzondere Rechtspleging.
Het archief bevat circulaires en correspondentie en overige stukken betreffende de organisatie en administratie;; behandeling van gratieverzoeken; internering (van politieke delinquenten); stukken betreffende de coördinatie van alle activiteiten m.b.t. de opsporing en overdracht (ook vanuit het buitenland, speciaal Duitsland); collaboratierapporten; dossiers inzake bedrijven en organisaties, personen en overige onderwerpen; stukken m.b.t. de bewarings-en verblijfkampen, zoals klachten en inspecties; vervroegde invrijheidsstelling, vermindering van verbeurdverklaringen en herstel in rechten.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie / Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) 1946-1949
  • Ministerie van Justitie / Afwikkelingsbureau Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging 1949-1958
  • Ministerie van Justitie / Bureau Bijzondere Rechtspleging 1949-1958

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans

Concordantie van oud dossiernummer naar huidig inventarisnummer

Tabel met zoekresultaten in archieven
Oud dossiernummerInv.nr.
BC/Doos 1, nr. 1543
BC/Doos 1, nr. 2552
BC/Doos 1, nr. 3593
BC/Doos 1, nr. 5547
BC/Doos 1, nr. 6567
BC/Doos 1, nr. 7549
BC/Doos 1, nr. 8649
BC/Doos 1, nr. 9550
BC/Doos 1, nr. 10740
BC/Doos 2, nr. 11708
BC/Doos 2, nr. 12553
BC/Doos 2, nr. 16554
BC/Doos 2, nr. 17556
BC/Doos 2, nr. 19638
BC/Doos 2, nr. 20639
BC/Doos 2, nr. 21559
BC/Doos 2, nr. 22561
BC/Doos 2, nr. 23568
BC/Doos 2, nr. 24569
BC/Doos 2, nr. 26570
BC/Doos 3, nr. 29574
BC/Doos 3, nr. 34576
BC/Doos 3, nr. 35578
BC/Doos 3, nr. 36603
BC/Doos 3, nr. 45580
BC/Doos 3, nr. 46582
BC/Doos 3, nr. 47583
BC/Doos 3, nr. 48584
BC/Doos 3, nr. 50586
BC/Doos 3, nr. 51597
BC/Doos 3, nr. 52592
BC/Doos 3, nr. 54599
BC/Doos 3, nr. 55602
BC/Doos 3, nr. 57605
BC/Doos 3, nr. 58606
BC/Doos 4, nr. 61 en 62607
BC/Doos 4, nr. 63608
BC/Doos 4, nr. 64588
BC/Doos 4, nr. 65587
BC/Doos 4, nr. 66589
BC/Doos 4, nr. 67646
BC/Doos 4, nr. 69595
BC/Doos 5, nr. 70591
BC/Doos 5, nr. 72611
BC/Doos 5, nr. 73636
BC/Doos 5, nr. 74612
BC/Doos 5, nr. 77620
BC/Doos 5, nr. 79632
BC/Doos 5, nr. 80742
BC/Doos 5, nr. 82688
BC/Doos 5, nr. 83741
BC/Doos 5, nr. 84624
BC/Doos 5, nr. 85743
BC/Doos 5, nr. 86544
BC/Doos 5, nr. 87748
BC/Doos 5, nr. 88749
BC/Doos 5, nr. 89641
BC/Doos 5, nr. 90642
BC/Doos 6, nr. 93590
BC/Doos 6, nr. 94644
BC/Doos 6, nr. 95645
BC/Doos 6, nr. 96732
BC/Doos 6, nr. 97757
BC/Doos 6, nr. 99655
BC/Doos 6, nr. 100634
BC/Doos 6, nr. 101657
BC/Doos 6, nr. 102594
BC/Doos 6, nr. 103668
BC/Doos 6, nr. 104669
BC/Doos 6, nr. 105670
BC/Doos 6, nr. 106672
BC/Doos 7, nr. 108702
BC/Doos 7, nr. 109596
BC/Doos 7, nr. 111545
BC/Doos 7, nr. 113721
BC/Doos 7, nr. 114629
BC/Doos 7, nr. 115630
BC/Doos 8, nr. 116551
BC/Doos 8, nr. 117709
BC/Doos 8, nr. 119715
BC/Doos 8, nr. 120558
BC/Doos 8, nr. 121566
BC/Doos 8, nr. 122716
BC/Doos 8, nr. 124572
BC/Doos 8, nr. 125573
BC/Doos 8, nr. 126718
BC/Doos 8, nr. 127719
BC/Doos 8, nr. 128723
BC/Doos 8, nr. 128728
BC/Doos 8, nr. 129579
BC/Doos 8, nr. 130598
BC/Doos 8, nr. 131727
BC/Doos 8, nr. 132730
BC/Doos 8, nr. 133733
BC/Doos 9, nr. 135616
BC/Doos 9, nr. 137736
BC/Doos 9, nr. 138622
BC/Doos 9, nr. 139738
BC/Doos 9, nr. 142633
BC/Doos 9, nr. 143628
BC/Doos 9, nr. 144565
BC/Doos 9, nr. 145751
BC/Doos 9, nr. 146726
BC/Doos 9, nr. 147637
BC/Doos 9, nr. 148665
BC/Doos 9, nr. 149647
BC/Doos 10, nr. 150755
BC/Doos 10, nr. 153756
BC/Doos 10, nr. 154655
BC/Doos 10, nr. 155662
BC/Doos 10, nr. 155a664
BC/Doos 10, nr. 157557
BC/Doos 10, nr. 160705
BC/Doos 10, nr. 161643
BC/Doos 10, nr. 162711
BC/Doos 10, nr. 164653
BC/Doos 10, nr. 165555
BC/Doos 10, nr. 166747
BC/Doos 10, nr. 167562
BC/Doos 10, nr. 168601
BC/Doos 10, nr. 171722
BC/Doos 10, nr. 172651
BC/Doos 10, nr. 175684
BC/Doos 10, nr. 177631
BC/Doos 10, nr. 178635
BC/Doos 10, nr. 179663
BC/Doos 10, nr. 180625
BC/Doos 11, nr. 180563
BC/Doos 11, nr. 180564
BC/Doos 11, nr. 180744
BC/Doos 11, nr. 69734
BC/Doos 12, nr. 181724
BC/Doos 12, nr. 182 en 183613
BC/Doos 12, nr. 182571
BC/Doos 12, nr. 183671
BC/Doos 12, nr. 184650
BC/Doos 12, nr. 185619
BC/Doos 12, nr. 188659
BC/Doos 12, nr. 192666
BC/Doos 12, nr. 196648
BC/Doos 12, nr. 196717
BC/Doos 13, nr. 197548
BC/Doos 13, nr. 198581
BC/Doos 13, nr. 200577
BC/Doos 13, nr. 201585
BC/Doos 13, nr. 202652
BC/Doos 13, nr. 204627
BC/Doos 13, nr. 205560
BC/Doos 13, nr. 206613
BC/Doos 13, nr. 207658
BC/Doos 14734
BC/Doos 15546
BC/Doos 15640
BC/Doos 15673
BC/Doos 15678
BC/Doos 15680
BC/Doos 15682
BC/Doos 15691
BC/Doos 15695
BC/Doos 16773
BC/Doos 16774
BC/Doos 17775
BC/Doos 17776
BC/Doos 18693
BC/Doos 18694
BC/Doos 18696
BC/Doos 18777
BC/Doos 18778
BC/Doos 19779
BC/Doos 19780
BC/Doos 20529
BC/Doos 21530
BC/Doos 21531
BC/Doos 22532
BC/Doos 22533
BC/Doos 23534
BC/Doos 23535
BC/Doos 24536
BC/Doos 24537
BC/Doos 25538
BC/Doos 25539
BC/Doos 26707
BC/Doos 27710
BC/Doos 28600
BC/Doos 28617
BC/Doos 28626
BC/Doos 28712
BC/Doos 28734
BC/Doos 28743
BC/Doos 28753
BC/Doos 29675
BC/Doos 29676
BC/Doos 29677
BC/Doos 29681
BC/Doos 29686
BC/Doos 29689
BC/Doos 29713
BC/Doos 29725
BC/Doos 29735
BC/Doos 29737
BC/Doos 29750
BC/Doos 30683
BC/Doos 31905
BC/Doos 32575
BC/Doos 32623
BC/Doos 32679
BC/Doos 32685
BC/Doos 32692
BC/Doos 32739
BC/Doos 32745
BC/Doos 32746
BC/Doos 32752
BC/Doos 33221
BC/Doos 33225
BC/Doos 33240
BC/Doos 33247
BC/Doos 33257
BC/Doos 33282
BC/Doos 33283
BC/Doos 33297
BC/Doos 33299
BC/Doos 33301
BC/Doos 33305
BC/Doos 33309
BC/Doos 33329
BC/Doos 33331
BC/Doos 33350
BC/Doos 33360
BC/Doos 33373
BC/Doos 33374
BC/Doos 33376
BC/Doos 33384
BC/Doos 33410
BC/Doos 33411
BC/Doos 33413
BC/Doos 33414
BC/Doos 33430
BC/Doos 33431
BC/Doos 33434
BC/Doos 34219
BC/Doos 34222
BC/Doos 34236
BC/Doos 34244
BC/Doos 34245
BC/Doos 34275
BC/Doos 34279
BC/Doos 34286
BC/Doos 34304
BC/Doos 34316
BC/Doos 34340
BC/Doos 34363
BC/Doos 34367
BC/Doos 34388
BC/Doos 34393
BC/Doos 34399
BC/Doos 34424
BC/Doos 34432
BC/Doos 34516
BC/Doos 3479
BC/Doos 351340
BC/Doos 35262
BC/Doos 35308
BC/Doos 35313
BC/Doos 35328
BC/Doos 35336
BC/Doos 35351
BC/Doos 35352
BC/Doos 35381
BC/Doos 35420
BC/Doos 35461
BC/Doos 361327
BC/Doos 36223
BC/Doos 36224
BC/Doos 36248
BC/Doos 36253
BC/Doos 36261
BC/Doos 36306
BC/Doos 36319
BC/Doos 36327
BC/Doos 36361
BC/Doos 36370
BC/Doos 36390
BC/Doos 36392
BC/Doos 36395
BC/Doos 36406
BC/Doos 36428
BC/Doos 36463
BC/Doos 36470
BC/Doos 37232
BC/Doos 37234
BC/Doos 37239
BC/Doos 37243
BC/Doos 37250
BC/Doos 37258
BC/Doos 37259
BC/Doos 37265
BC/Doos 37271
BC/Doos 37277
BC/Doos 37288
BC/Doos 37296
BC/Doos 37338
BC/Doos 37339
BC/Doos 37343
BC/Doos 37354
BC/Doos 37357
BC/Doos 37362
BC/Doos 37365
BC/Doos 37368
BC/Doos 37394
BC/Doos 37404
BC/Doos 37408
BC/Doos 37419
BC/Doos 37422
BC/Doos 37772
BC/Doos 38226
BC/Doos 38231
BC/Doos 38233
BC/Doos 38241
BC/Doos 38254
BC/Doos 38268
BC/Doos 38276
BC/Doos 38291
BC/Doos 38293
BC/Doos 38300
BC/Doos 38310
BC/Doos 38312
BC/Doos 38315
BC/Doos 38323
BC/Doos 38330
BC/Doos 38347
BC/Doos 38349
BC/Doos 38372
BC/Doos 38378
BC/Doos 38380
BC/Doos 38389
BC/Doos 38418
BC/Doos 38421
BC/Doos 38425
BC/Doos 38469
BC/Doos 38517
BC/Doos 38520
BC/Doos 391330
BC/Doos 39249
BC/Doos 39252
BC/Doos 39256
BC/Doos 39260
BC/Doos 39274
BC/Doos 39281
BC/Doos 39284
BC/Doos 39287
BC/Doos 39294
BC/Doos 39298
BC/Doos 39303
BC/Doos 39320
BC/Doos 39326
BC/Doos 39334
BC/Doos 39342
BC/Doos 39348
BC/Doos 39353
BC/Doos 39358
BC/Doos 39359
BC/Doos 39369
BC/Doos 39386
BC/Doos 39402
BC/Doos 39405
BC/Doos 39423
BC/Doos 39426
BC/Doos 39697
BC/Doos 39761
BC/Doos 40220
BC/Doos 40227
BC/Doos 40229
BC/Doos 40230
BC/Doos 40235
BC/Doos 40251
BC/Doos 40266
BC/Doos 40267
BC/Doos 40269
BC/Doos 40273
BC/Doos 40280
BC/Doos 40292
BC/Doos 40314
BC/Doos 40318
BC/Doos 40321
BC/Doos 40324
BC/Doos 40333
BC/Doos 40335
BC/Doos 40344
BC/Doos 40345
BC/Doos 40375
BC/Doos 40377
BC/Doos 40383
BC/Doos 40387
BC/Doos 40396
BC/Doos 40397
BC/Doos 40401
BC/Doos 40403
BC/Doos 40407
BC/Doos 40427
BC/Doos 40698
BC/Doos 40699
BC/Doos 40763
BC/Doos 40770
BC/Doos 40798
BC/Doos 41228
BC/Doos 41237
BC/Doos 41238
BC/Doos 41246
BC/Doos 41264
BC/Doos 41289
BC/Doos 41290
BC/Doos 41307
BC/Doos 41317
BC/Doos 41322
BC/Doos 41332
BC/Doos 41337
BC/Doos 41355
BC/Doos 41356
BC/Doos 41364
BC/Doos 41366
BC/Doos 41379
BC/Doos 41382
BC/Doos 41400
BC/Doos 41409
BC/Doos 41412
BC/Doos 41433
BC/Doos 42242
BC/Doos 42255
BC/Doos 42263
BC/Doos 42270
BC/Doos 42272
BC/Doos 42278
BC/Doos 42285
BC/Doos 42295
BC/Doos 42302
BC/Doos 42311
BC/Doos 42325
BC/Doos 42341
BC/Doos 42346
BC/Doos 42371
BC/Doos 42385
BC/Doos 42391
BC/Doos 42398
BC/Doos 42415
BC/Doos 42416
BC/Doos 42417
BC/Doos 42429
BC/Doos 4285
BC/Doos 48 - 57781
BC/Doos 48795
BC/Doos 48799
BC/Doos 58-63435
BC/Doos 58-63436
BC/Doos 58-63437
BC/Doos 58-63438
BC/Doos 58-63439
BC/Doos 58-63440
BC/Doos 58-63441
BC/Doos 58-63442
BC/Doos 58-63443
BC/Doos 58-63444
BC/Doos 58-63445
BC/Doos 58-63446
BC/Doos 58-63447
BC/Doos 58-63448
BC/Doos 58-63449
BC/Doos 58-63450
BC/Doos 58-63451
BC/Doos 58-63452
BC/Doos 58-63453
BC/Doos 58-63454
BC/Doos 58-63455
BC/Doos 58-63456
BC/Doos 58-63457
BC/Doos 58-63458
BC/Doos 64759
BC/Doos 66610
BC/Doos 66700
BC/Doos 69B706
BCEC/Doos 1, nr. 1965
BCEC/Doos 1, nr. 21035
BCEC/Doos 1, nr. 3835
BCEC/Doos 1, nr. 41180
BCEC/Doos 1, nr. 5914
BCEC/Doos 1, nr. 6803
BCEC/Doos 1, nr. 7802
BCEC/Doos 1, nr. 8804
BCEC/Doos 1, nr. 91183
BCEC/Doos 1, nr. 101184
BCEC/Doos 1, nr. 11836
BCEC/Doos 2, nr. 121185
BCEC/Doos 2, nr. 13-171186
BCEC/Doos 2, nr. 18-19806
BCEC/Doos 2, nr. 20807
BCEC/Doos 2, nr. 21-221189
BCEC/Doos 3, nr. 231186
BCEC/Doos 3, nr. 24812
BCEC/Doos 3, nr. 25808
BCEC/Doos 3, nr. 26818
BCEC/Doos 3, nr. 27809
BCEC/Doos 3, nr. 28810
BCEC/Doos 3, nr. 29811
BCEC/Doos 4, nr. 30845
BCEC/Doos 4, nr. 31814
BCEC/Doos 4, nr. 321049
BCEC/Doos 4, nr. 331050
BCEC/Doos 4, nr. 34-351190
BCEC/Doos 5, nr. 36815
BCEC/Doos 5, nr. 37822
BCEC/Doos 5, nr. 381191
BCEC/Doos 5, nr. 391192
BCEC/Doos 5, nr. 40954
BCEC/Doos 5, nr. 41819
BCEC/Doos 5, nr. 421051
BCEC/Doos 5, nr. 431052
BCEC/Doos 6, nr. 44998
BCEC/Doos 6, nr. 451212
BCEC/Doos 6, nr. 461290
BCEC/Doos 6, nr. 471053
BCEC/Doos 6, nr. 48816
BCEC/Doos 6, nr. 49824
BCEC/Doos 6, nr. 501196
BCEC/Doos 6, nr. 511194
BCEC/Doos 7, nr. 531054
BCEC/Doos 7, nr. 54918
BCEC/Doos 7, nr. 551055
BCEC/Doos 7, nr. 561197
BCEC/Doos 7, nr. 571056
BCEC/Doos 7, nr. 58826
BCEC/Doos 7, nr. 59966
BCEC/Doos 7, nr. 601058
BCEC/Doos 7, nr. 611059
BCEC/Doos 7, nr. 62825
BCEC/Doos 8, nr. 631198
BCEC/Doos 8, nr. 64827
BCEC/Doos 8, nr. 651199
BCEC/Doos 8, nr. 66967
BCEC/Doos 8, nr. 671060
BCEC/Doos 9, nr. 681061
BCEC/Doos 9, nr. 69926
BCEC/Doos 9, nr. 70832
BCEC/Doos 9-10, nr. 71 en 751203
BCEC/Doos 10, nr. 73837
BCEC/Doos 10, nr. 74957
BCEC/Doos 10. nr. 72843
BCEC/Doos 10-11, nr. 74-76950
BCEC/Doos 10-11, nr. 75-761204
BCEC/Doos 11, nr. 771189
BCEC/Doos 11, nr. 77526
BCEC/Doos 11-12, nr. 78-801207
BCEC/Doos 12, nr. 811025
BCEC/Doos 12, nr. 821208
BCEC/Doos 12, nr. 831065
BCEC/Doos 13, nr. 84833
BCEC/Doos 13, nr. 851068
BCEC/Doos 13, nr. 86850
BCEC/Doos 13, nr. 871214
BCEC/Doos 13, nr. 881321
BCEC/Doos 13, nr. 88826
BCEC/Doos 13, nr. 891070
BCEC/Doos 13, nr. 901069
BCEC/Doos 14, nr. 911215
BCEC/Doos 14, nr. 921071
BCEC/Doos 14, nr. 931325
BCEC/Doos 14, nr. 941072
BCEC/Doos 14, nr. 951217
BCEC/Doos 15, nr. 961073
BCEC/Doos 15, nr. 971295
BCEC/Doos 15, nr. 98-1001218
BCEC/Doos 15, nr. 101856
BCEC/Doos 16, nr. 1021200
BCEC/Doos 16, nr. 1031074
BCEC/Doos 16, nr. 1041075
BCEC/Doos 17, nr. 1051221
BCEC/Doos 17, nr. 1061219
BCEC/Doos 17, nr. 1071202
BCEC/Doos 17, nr. 1081283
BCEC/Doos 17, nr. 109847
BCEC/Doos 17, nr. 110916
BCEC/Doos 17, nr. 1111046
BCEC/Doos 17, nr. 112852
BCEC/Doos 18, nr. 214853
BCEC/Doos 18, nr. 2151077
BCEC/Doos 18, nr. 216855
BCEC/Doos 19, nr. 217857
BCEC/Doos 19, nr. 218969
BCEC/Doos 19, nr. 2191076
BCEC/Doos 19, nr. 220 en 2221220
BCEC/Doos 19, nr. 221858
BCEC/Doos 20, nr. 223859
BCEC/Doos 20, nr. 224860
BCEC/Doos 20, nr. 225863
BCEC/Doos 20, nr. 226-227861
BCEC/Doos 20, nr. 228862
BCEC/Doos 21, nr. 229865
BCEC/Doos 21, nr. 230866
BCEC/Doos 21, nr. 2311078
BCEC/Doos 21, nr. 2321223
BCEC/Doos 21, nr. 2331224
BCEC/Doos 21, nr. 2341225
BCEC/Doos 22, nr. 2351079
BCEC/Doos 22, nr. 2361211
BCEC/Doos 22, nr. 237868
BCEC/Doos 22, nr. 238869
BCEC/Doos 22, nr. 239870
BCEC/Doos 22, nr. 2401222
BCEC/Doos 23, nr. 2411080
BCEC/Doos 23, nr. 242872
BCEC/Doos 23, nr. 2431209
BCEC/Doos 23, nr. 244873
BCEC/Doos 23, nr. 245840
BCEC/Doos 23, nr. 246-2471226
BCEC/Doos 23, nr. 2481227
BCEC/Doos 23, nr. 2491182
BCEC/Doos 23, nr. 2501228
BCEC/Doos 23, nr. 2511084
BCEC/Doos 23, nr. 2521085
BCEC/Doos 23, nr. 2531205
BCEC/Doos 24, nr. 2541170
BCEC/Doos 24, nr. 2551088
BCEC/Doos 24, nr. 2561089
BCEC/Doos 24, nr. 257876
BCEC/Doos 24, nr. 258877
BCEC/Doos 24, nr. 2591090
BCEC/Doos 25, nr. 260970
BCEC/Doos 25, nr. 2611082
BCEC/Doos 25, nr. 2621029
BCEC/Doos 25, nr. 2631201
BCEC/Doos 25, nr. 2641091
BCEC/Doos 26, nr. 2651230
BCEC/Doos 26, nr. 2661232
BCEC/Doos 26, nr. 267-2681233
BCEC/Doos 26, nr. 2691234
BCEC/Doos 26, nr. 2701235
BCEC/Doos 26, nr. 2711236
BCEC/Doos 27, nr. 2721237
BCEC/Doos 27, nr. 273976
BCEC/Doos 27, nr. 274881
BCEC/Doos 27, nr. 2751238
BCEC/Doos 27, nr. 276882
BCEC/Doos 27, nr. 277-2781239
BCEC/Doos 28, nr. 2791243
BCEC/Doos 28, nr. 2801242
BCEC/Doos 28, nr. 2811241
BCEC/Doos 28, nr. 282880
BCEC/Doos 29, nr. 283883
BCEC/Doos 29, nr. 2841092
BCEC/Doos 29, nr. 2851093
BCEC/Doos 29, nr. 286522
BCEC/Doos 29, nr. 2871094
BCEC/Doos 29, nr. 2881023
BCEC/Doos 29, nr. 2891095
BCEC/Doos 29, nr. 2901096
BCEC/Doos 29, nr. 291884
BCEC/Doos 29, nr. 292885
BCEC/Doos 29, nr. 2931246
BCEC/Doos 30, nr. 2941247
BCEC/Doos 31, nr. 295 en 300897
BCEC/Doos 31, nr. 295887
BCEC/Doos 31, nr. 296888
BCEC/Doos 31, nr. 297889
BCEC/Doos 31, nr. 298890
BCEC/Doos 31, nr. 299891
BCEC/Doos 31, nr. 301898
BCEC/Doos 31, nr. 302899
BCEC/Doos 32, nr. 3041100
BCEC/Doos 32, nr. 3051249
BCEC/Doos 32, nr. 3061102
BCEC/Doos 32, nr. 307983
BCEC/Doos 32, nr. 308962
BCEC/Doos 32, nr. 309878
BCEC/Doos 32, nr. 3101103
BCEC/Doos 32, nr. 311915
BCEC/Doos 33, nr. 312874
BCEC/Doos 33, nr. 313904
BCEC/Doos 33, nr. 3141250
BCEC/Doos 33, nr. 3161296
BCEC/Doos 33, nr. 317941
BCEC/Doos 33, nr. 318875
BCEC/Doos 33, nr. 318-319906
BCEC/Doos 34, nr. 303 en 3261254
BCEC/Doos 34, nr. 3201104
BCEC/Doos 34, nr. 3211251
BCEC/Doos 34, nr. 3221252
BCEC/Doos 34, nr. 323907
BCEC/Doos 34, nr. 3241253
BCEC/Doos 34, nr. 3251105
BCEC/Doos 35, nr. 3271255
BCEC/Doos 35, nr. 3281106
BCEC/Doos 36, nr. 3291256
BCEC/Doos 36, nr. 3301107
BCEC/Doos 36, nr. 331908
BCEC/Doos 36, nr. 332909
BCEC/Doos 37, nr. 333-334910
BCEC/Doos 37, nr. 3351108
BCEC/Doos 38, nr. 3361257
BCEC/Doos 38, nr. 3381258
BCEC/Doos 38, nr. 339911
BCEC/Doos 38, nr. 3401110
BCEC/Doos 38, nr. 3411113
BCEC/Doos 38, nr. 3421115
BCEC/Doos 38, nr. 3431259
BCEC/Doos 38, nr. 3441116
BCEC/Doos 39, nr. 3451119
BCEC/Doos 39, nr. 3461120
BCEC/Doos 39, nr. 3471118
BCEC/Doos 39, nr. 3481122
BCEC/Doos 39, nr. 3491123
BCEC/Doos 39, nr. 3501261
BCEC/Doos 39, nr. 351920
BCEC/Doos 39, nr. 352871
BCEC/Doos 39, nr. 353921
BCEC/Doos 39, nr. 3541124
BCEC/Doos 39, nr. 3551129
BCEC/Doos 39, nr. 3561125
BCEC/Doos 39, nr. 3571127
BCEC/Doos 39, nr. 3581128
BCEC/Doos 41, nr. 364929
BCEC/Doos 41, nr. 365834
BCEC/Doos 41, nr. 366937
BCEC/Doos 41, nr. 367927
BCEC/Doos 41, nr. 368938
BCEC/Doos 41, nr. 369925
BCEC/Doos 41, nr. 370930
BCEC/Doos 41, nr. 370931
BCEC/Doos 43, nr. 372928
BCEC/Doos 43, nr. 373932
BCEC/Doos 43, nr. 374935
BCEC/Doos 44-45, nr. 3751263
BCEC/Doos 45, nr. 376940
BCEC/Doos 45-46, nr. 377-379922
BCEC/Doos 46, nr. 380923
BCEC/Doos 46, nr. 380-382924
BCEC/Doos 46, nr. 383939
BCEC/Doos 47, nr. 3841264
BCEC/Doos 47, nr. 385942
BCEC/Doos 47, nr. 3861032
BCEC/Doos 47, nr. 387943
BCEC/Doos 47, nr. 3881033
BCEC/Doos 47, nr. 3891265
BCEC/Doos 47, nr. 3891266
BCEC/Doos 47, nr. 3901267
BCEC/Doos 47, nr. 3911167
BCEC/Doos 48, nr. 392615
BCEC/Doos 48, nr. 3931132
BCEC/Doos 48, nr. 394994
BCEC/Doos 48, nr. 395944
BCEC/Doos 49, nr. 3961268
BCEC/Doos 49, nr. 397946
BCEC/Doos 49, nr. 398945
BCEC/Doos 49, nr. 399947
BCEC/Doos 49, nr. 4001133
BCEC/Doos 49, nr. 401974
BCEC/Doos 50, nr. 4031269
BCEC/Doos 50, nr. 404948
BCEC/Doos 50, nr. 4051270
BCEC/Doos 50, nr. 4061136
BCEC/Doos 50, nr. 4071137
BCEC/Doos 50, nr. 4081138
BCEC/Doos 50, nr. 4091271
BCEC/Doos 50, nr. 4101139
BCEC/Doos 50, nr. 411854
BCEC/Doos 51, nr. 4121140
BCEC/Doos 51, nr. 4131141
BCEC/Doos 51, nr. 414830
BCEC/Doos 51, nr. 4151187
BCEC/Doos 52, nr. 4161142
BCEC/Doos 52, nr. 4171272
BCEC/Doos 52, nr. 418952
BCEC/Doos 52, nr. 419953
BCEC/Doos 53, nr. 420820
BCEC/Doos 53, nr. 4211044
BCEC/Doos 53, nr. 4221274
BCEC/Doos 53, nr. 4221303
BCEC/Doos 54, nr. 424990
BCEC/Doos 54-55, nr. 4251143
BCEC/Doos 54-55, nr. 4261276
BCEC/Doos 55, nr. 427956
BCEC/Doos 55, nr. 428831
BCEC/Doos 56, nr. 4291279
BCEC/Doos 56, nr. 430841
BCEC/Doos 56, nr. 4311146
BCEC/Doos 56, nr. 432958
BCEC/Doos 57, nr. 4331147
BCEC/Doos 57, nr. 434-435988
BCEC/Doos 57, nr. 436987
BCEC/Doos 57, nr. 437989
BCEC/Doos 57, nr. 438992
BCEC/Doos 58, nr. 439993
BCEC/Doos 58, nr. 440991
BCEC/Doos 58, nr. 441981
BCEC/Doos 58, nr. 442-444959
BCEC/Doos 58, nr. 445961
BCEC/Doos 59, nr. 4461281
BCEC/Doos 60, nr. 448985
BCEC/Doos 60, nr. 449-4501282
BCEC/Doos 61, nr. 4511148
BCEC/Doos 61, nr. 4521231
BCEC/Doos 61, nr. 453-4551285
BCEC/Doos 61, nr. 455946
BCEC/Doos 62, nr. 456a1149
BCEC/Doos 62, nr. 456b996
BCEC/Doos 62, nr. 4571155
BCEC/Doos 62, nr. 4581150
BCEC/Doos 62, nr. 4591151
BCEC/Doos 62, nr. 4601152
BCEC/Doos 62, nr. 4611153
BCEC/Doos 62, nr. 4621286
BCEC/Doos 62, nr. 4631154
BCEC/Doos 62, nr. 4641156
BCEC/Doos 62, nr. 4651157
BCEC/Doos 63, nr. 4661158
BCEC/Doos 63, nr. 4661287
BCEC/Doos 63, nr. 468997
BCEC/Doos 63-64, nr. 469817
BCEC/Doos 64, nr. 470751
BCEC/Doos 64, nr. 4711288
BCEC/Doos 64, nr. 4721159
BCEC/Doos 64, nr. 473999
BCEC/Doos 64, nr. 4751160
BCEC/Doos 65, nr. 4761289
BCEC/Doos 65, nr. 4771000
BCEC/Doos 65, nr. 4781213
BCEC/Doos 65, nr. 4791001
BCEC/Doos 65, nr. 4801002
BCEC/Doos 65, nr. 4811003
BCEC/Doos 65, nr. 4821292
BCEC/Doos 65, nr. 4831004
BCEC/Doos 65, nr. 4841005
BCEC/Doos 65, nr. 4851012
BCEC/Doos 65, nr. 4861026
BCEC/Doos 65, nr. 4871010
BCEC/Doos 66, nr. 4881006
BCEC/Doos 66, nr. 4891009
BCEC/Doos 66, nr. 4911013
BCEC/Doos 66, nr. 4921014
BCEC/Doos 66, nr. 4931007
BCEC/Doos 66, nr. 4941015
BCEC/Doos 66-67, nr. 4951011
BCEC/Doos 67, nr. 4901008
BCEC/Doos 68, nr. 4961161
BCEC/Doos 68, nr. 4971162
BCEC/Doos 68, nr. 4981016
BCEC/Doos 68, nr. 499823
BCEC/Doos 68, nr. 5001030
BCEC/Doos 68, nr. 5011293
BCEC/Doos 68, nr. 5021302
BCEC/Doos 68, nr. 5031017
BCEC/Doos 68, nr. 5031057
BCEC/Doos 68, nr. 5041163
BCEC/Doos 69, nr. 5051018
BCEC/Doos 69, nr. 506968
BCEC/Doos 70, nr. 5071019
BCEC/Doos 70, nr. 507978
BCEC/Doos 71, nr. 508964
BCEC/Doos 71, nr. 5091164
BCEC/Doos 71, nr. 5101195
BCEC/Doos 71, nr. 5111165
BCEC/Doos 71, nr. 5121020
BCEC/Doos 71, nr. 5131021
BCEC/Doos 72, (los aangetroffen)1210
BCEC/Doos 72, nr. 5141244
BCEC/Doos 72, nr. 5151300
BCEC/Doos 72, nr. 5161294
BCEC/Doos 72, nr. 5251316
BCEC/Doos 73, nr. 5171022
BCEC/Doos 74, nr. 5181166
BCEC/Doos 74, nr. 520 en 5221310
BCEC/Doos 74, nr. 5211248
BCEC/Doos 74, nr. 5231311
BCEC/Doos 74, nr. 5241304
BCEC/Doos 75, nr. 5201277
BCEC/Doos 75, nr. 5261245
BCEC/Doos 75, nr. 5271307
BCEC/Doos 76, nr. 5291309
BCEC/Doos 76, nr. 5301310
BCEC/Doos 76, nr. 5311312
BCEC/Doos 76, nr. 533980
BCEC/Doos 76, nr. 5341169
BCEC/Doos 77, nr. 5351027
BCEC/Doos 77, nr. 5361135
BCEC/Doos 77, nr. 5371313
BCEC/Doos 77, nr. 5381028
BCEC/Doos 77, nr. 5391168
BCEC/Doos 77. nr. 540654
BCEC/Doos 78, nr. 541656
BCEC/Doos 78, nr. 542621
BCEC/Doos 78, nr. 5431031
BCEC/Doos 78, nr. 5441171
BCEC/Doos 78, nr. 5451315
BCEC/Doos 78, nr. 5461172
BCEC/Doos 78, nr. 547660
BCEC/Doos 78, nr. 548661
BCEC/Doos 78, nr. 5491317
BCEC/Doos 78, nr. 549667
BCEC/Doos 78, nr. 5501034
BCEC/Doos 79, nr. 5511318
BCEC/Doos 79, nr. 5521314
BCEC/Doos 79, nr. 553901
BCEC/Doos 79, nr. 554902
BCEC/Doos 79, nr. 5551036
BCEC/Doos 79, nr. 556864
BCEC/Doos 79, nr. 5571037
BCEC/Doos 79, nr. 5581173
BCEC/Doos 79, nr. 5591039
BCEC/Doos 80, nr. 5601174
BCEC/Doos 80, nr. 5611175
BCEC/Doos 80, nr. 5621176
BCEC/Doos 80, nr. 5631177
BCEC/Doos 80, nr. 5641319
BCEC/Doos 80, nr. 5651040
BCEC/Doos 80, nr. 5661042
BCEC/Doos 81, nr. 5671041
BCEC/Doos 82, nr. 568703
BCEC/Doos 82, nr. 568977
BCEC/Doos 82, nr. 5701320
BCEC/Doos 82, nr. 5711038
BCEC/Doos 83, nr. 572971
BCEC/Doos 83, nr. 572972
BCEC/Doos 83, nr. 572973
BCEC/Doos 84, nr. 5731322
BCEC/Doos 84, nr. 574979
BCEC/Doos 84, nr. 575760
BCEC/Doos 84, nr. 5761323
BCEC/Doos 85, nr. 577838
BCEC/Doos 86, nr. 578-5801308
BCEC/Doos 86, nr. 581-5821193
BCEC/Doos 87, nr. 583919
BCEC/Doos 87, nr. 5841298
BCEC/Doos 87, nr. 5851216
BCEC/Doos 87, nr. 5861299
BCEC/Doos 87, nr. 586842
BCEC/Doos 87, nr. 586903
BCEC/Doos 88, nr. 587955
BCEC/Doos 88, nr. 588960
BCEC/Doos 90, nr. 590839
BCEC/Doos 90, nr. 591846
BCEC/Doos 91, nr. 5921324
Depot 70/Doos 1, nr. 1800
Depot 70/Doos 1, nr. 2801
Depot 70/Doos 1, nr. 31047
Depot 70/Doos 1, nr. 41181
Depot 70/Doos 1, nr. 5805
Depot 70/Doos 1, nr. 61048
Depot 70/Doos 2, nr. 7813
Depot 70/Doos 2, nr. 8821
Depot 70/Doos 2, nr. 9521
Depot 70/Doos 3, nr. 10829
Depot 70/Doos 3, nr. 11828
Depot 70/Doos 4, nr. 121062
Depot 70/Doos 4, nr. 121178
Depot 70/Doos 4, nr. 131063
Depot 70/Doos 5, nr. 161206
Depot 70/Doos 5, nr. 17844
Depot 70/Doos 5, nr. 191066
Depot 70/Doos 5, nr. 201067
Depot 70/Doos 5, nr. 211064
Depot 70/Doos 5, nr. 22848
Depot 70/Doos 5, nr. 23849
Depot 70/Doos 5, nr. 25851
Depot 70/Doos 6, nr. 261083
Depot 70/Doos 6, nr. 27754
Depot 70/Doos 6, nr. 281081
Depot 70/Doos 6, nr. 291086
Depot 70/Doos 6, nr. 301087
Depot 70/Doos 6, nr. 31879
Depot 70/Doos 6, nr. 321229
Depot 70/Doos 7, nr. 331240
Depot 70/Doos 8, nr. 34886
Depot 70/Doos 8, nr. 351097
Depot 70/Doos 8, nr. 36892
Depot 70/Doos 8, nr. 37893
Depot 70/Doos 8, nr. 38894
Depot 70/Doos 8, nr. 39895
Depot 70/Doos 8, nr. 40896
Depot 70/Doos 8, nr. 41867
Depot 70/Doos 8, nr. 421098
Depot 70/Doos 8, nr. 431099
Depot 70/Doos 8, nr. 44900
Depot 70/Doos 8, nr. 45963
Depot 70/Doos 9, nr. 471109
Depot 70/Doos 9, nr. 481111
Depot 70/Doos 9, nr. 491112
Depot 70/Doos 9, nr. 50912
Depot 70/Doos 9, nr. 51913
Depot 70/Doos 9, nr. 521117
Depot 70/Doos 9, nr. 531114
Depot 70/Doos 9, nr. 541260
Depot 70/Doos 9, nr. 55917
Depot 70/Doos 9, nr. 561121
Depot 70/Doos 9, nr. 571126
Depot 70/Doos 10, nr. 58729
Depot 70/Doos 10, nr. 591262
Depot 70/Doos 10, nr. 60604
Depot 70/Doos 10, nr. 61618
Depot 70/Doos 10, nr. 62936
Depot 70/Doos 10, nr. 63933
Depot 70/Doos 10, nr. 641188
Depot 70/Doos 10, nr. 65934
Depot 70/Doos 10, nr. 661130
Depot 70/Doos 10, nr. 67731
Depot 70/Doos 11, nr. 681131
Depot 70/Doos 11, nr. 70758
Depot 70/Doos 11, nr. 71614
Depot 70/Doos 11, nr. 72525
Depot 70/Doos 11, nr. 75527
Depot 70/Doos 12, nr. 73949
Depot 70/Doos 12, nr. 74951
Depot 70/Doos 12, nr. 76523
Depot 70/Doos 12, nr. 77524
Depot 70/Doos 13, nr. 781275
Depot 70/Doos 13, nr. 791144
Depot 70/Doos 13, nr. 80528
Depot 70/Doos 13, nr. 811280
Depot 70/Doos 13, nr. 821278
Depot 70/Doos 13, nr. 82986
Depot 70/Doos 13, nr. 831145
Depot 70/Doos 13, nr. 84982
Depot 70/Doos 13, nr. 85984
Depot 70/Doos 14, nr. 861284
Depot 70/Doos 14, nr. 87796
Depot 70/Doos 14, nr. 88995
Depot 70/Doos 14, nr. 891291
Depot 70/Doos 15, nr. 90975
Depot 70/Doos 15, nr. 91701
Depot 70/Doos 15, nr. 921297
Depot 70/Doos 15, nr. 931024
Depot 70/Doos 15, nr. 941301
Depot 70/Doos 15, nr. 951305
Depot 70/Doos 15, nr. 961273
Depot 70/Doos 16, nr. 1001045
Depot 70/Doos 16, nr. 1011043
Depot 70/Doos 16, nr. 971306
Depot 70/Doos 16, nr. 98734
Depot 70/Doos 16, nr. 991101
Depot 82/Groep II, doos 2088
Depot 82/Groep II, doos 2089
Depot 82/Groep II, doos 2090
Depot 82/Groep II, doos 2091
Depot 82/Groep II, doos 2092
Depot 82/Groep II, doos 2093
Depot 82/Groep II, doos 2187
Depot 82/Groep II, doos 2194
Depot 82/Groep II, doos 22100
Depot 82/Groep II, doos 22105
Depot 82/Groep II, doos 22107
Depot 82/Groep II, doos 2297
Depot 82/Groep II, doos 23104
Depot 82/Groep II, doos 23110
Depot 82/Groep II, doos 23111
Depot 82/Groep II, doos 2395
Depot 82/Groep II, doos 2396
Depot 82/Groep II, doos 24101
Depot 82/Groep II, doos 24102
Depot 82/Groep II, doos 24103
Depot 82/Groep II, doos 24106
Depot 82/Groep II, doos 24108
Depot 82/Groep II, doos 2499
Depot 82/Groep II, doos 25109
Depot 82/Groep II, doos 2598
Depot 82/Groep II, doos 262063
Depot 82/Groep II, doos 262064
Depot 82/Groep II, doos 272065
Depot 82/Groep II, doos 272067
Depot 82/Groep II, doos 282066
Depot 82/Groep II, doos 282068
Depot 82/Groep II, doos 28207
Depot 82/Groep III, doos 12097
Depot 82/Groep III, doos 22098
Depot 82/Groep III, doos 32099
Depot 82/Groep III, doos 42100
Depot 82/Groep III, doos 52101
Depot 82/Groep III, doos 62102
Depot 82/Groep III, doos 72103
Depot 82/Groep III, doos 82104
Depot 82/Groep III, doos 92105
Depot 82/Groep III, doos 102106
Depot 82/Groep III, doos 112107
Depot 82/Groep III, doos 122108
Depot 82/Groep III, doos 132109
Depot 82/Groep III, doos 142110
Depot 82/Groep IV, doos 1478
Depot 82/Groep IV, doos 2479
Depot 82/Groep IV, doos 2480
Depot 82/Groep IV, doos 3481
Depot 82/Groep IV, doos 3482
Depot 82/Groep IV, doos 4483
Depot 82/Groep IV, doos 5485
Depot 82/Groep IV, doos 5487
Depot 82/Groep IV, doos 6484
Depot 82/Groep IV, doos 6490
Depot 82/Groep IV, doos 6491
Depot 82/Groep IV, doos 6492
Depot 82/Groep IV, doos 6493
Depot 82/Groep IV, doos 7486
Depot 82/Groep IV, doos 8488
Depot 82/Groep IV, doos 8489
Depot 82/Groep IV, doos 9494
Depot 82/Groep IV, doos 9495
Depot 82/Groep IV, doos 10496
Depot 82/Groep IV, doos 10497
Depot 82/Groep IV, doos 12498
Depot 82/Groep IV, doos 13499
Depot 82/Groep IV, doos 13500
Depot 82/Groep IV, doos 13501
Depot 82/Groep IV, doos 14502
Depot 82/Groep IV, doos 14503
Depot 82/Groep IV, doos 15504
Depot 82/Groep IV, doos 16505
Depot 82/Groep IV, doos 17506
Depot 82/Groep IV, doos 18507
Depot 82/Groep IV, doos 18508
Depot 82/Groep IV, doos 19509
Depot 82/Groep IV, doos 19510
Depot 82/Groep IV, doos 20-21512
Depot 82/Groep IV, doos 20-21513
Depot 82/Groep IV, doos 20-21514
Depot 82/Groep V, doos 11583
Depot 82/Groep V, doos 11584
Depot 82/Groep V, doos 21585
Depot 82/Groep V, doos 21586
Depot 82/Groep V, doos 31587
Depot 82/Groep V, doos 31588
Depot 82/Groep V, doos 31589
Depot 82/Groep V, doos 41590
Depot 82/Groep V, doos 41592
Depot 82/Groep V, doos 51591
Depot 82/Groep V, doos 61593
Depot 82/Groep V, doos 71594
Depot 82/Groep V, doos 71595
Depot 82/Groep V, doos 8, nr. 1561581
Depot 82/Groep V, doos 9, nr. 1571885
Depot 82/Groep V, doos 9, nr. 1571893
Depot 82/Groep V, doos 10, nr. 1581894
Depot 82/Groep V, doos 11, nr. 1591892
Depot 82/Groep V, doos 12, nr. 1601886
Depot 82/Groep V, doos 141887
Depot 82/Groep V, doos 141888
Depot 82/Groep V, doos 151598
Depot 82/Groep V, doos 151599
Depot 82/Groep V, doos 161597
Depot 82/Groep V, doos 161924
Depot 82/Groep V, doos 171896
Depot 82/Groep V, doos 171897
Depot 82/Groep V, doos 171925
Depot 82/Groep VI, doos 11918
Depot 82/Groep VI, doos 21919
Depot 82/Groep VI, doos 31920
Depot 82/Groep VI, doos 41921
Depot 82/Groep VII, doos 1783
Depot 82/Groep VII, doos 1785
Depot 82/Groep VII, doos 2786
Depot 82/Groep VII, doos 2787
Depot 82/Groep VII, doos 3788
Depot 82/Groep VII, doos 3790
Depot 82/Groep VII, doos 3-4791
Depot 82/Groep VII, doos 4792
Depot 82/Groep VII, doos 4793
Depot 82/Groep VII, doos 5784
Depot 82/Groep VII, doos 5789
Depot 82/Groep IX122
Depot 82/Groep IX123
Depot 82/Groep IX124
Depot 82/Groep IX125
Depot 82/Groep IX126
Depot 82/Groep IX127
Depot 82/Groep IX1325
Depot 82/Groep IX1326
Depot 82/Groep IX1328
Depot 82/Groep IX1337
Depot 82/Groep IX1926
Depot 82/Groep IX1927
Depot 82/Groep IX2029
Depot 82/Groep IX203
Depot 82/Groep IX2030
Depot 82/Groep IX2032
Depot 82/Groep IX2033
Depot 82/Groep IX204
Depot 82/Groep IX2040
Depot 82/Groep IX205
Depot 82/Groep IX206
Depot 82/Groep IX471
Depot 82/Groep IX472
Depot 82/Groep IX473
Depot 82/Groep IX474
Depot 82/Groep IX475
Depot 82/Groep IX476
Depot 82/Groep IX477
Depot 82/Groep IX519
Depot 82/Groep IX540
Depot 82/Groep IX541
Depot 82/Groep IX542
Depot 82/Groep IX56
Depot 82/Groep IX58
Depot 82/Groep IX59
Depot 82/Groep IX60
Depot 82/Groep IX61
Depot 82/Groep IX62
Depot 82/Groep IX63
Depot 82/Groep IX64
Depot 82/Groep IX65
Depot 82/Groep IX66
Depot 82/Groep IX67
Depot 82/Groep IX68
Depot 82/Groep IX69
Depot 82/Groep IX70
Depot 82/Groep IX71
Depot 82/Groep IX72
Depot 82/Groep IX73
Depot 82/Groep IX74
Depot 82/Groep IX75
Depot 82/Groep IX76
Depot 82/Groep IX762
Depot 82/Groep IX764
Depot 82/Groep IX765
Depot 82/Groep IX766
Depot 82/Groep IX767
Depot 82/Groep IX768
Depot 82/Groep IX769
Depot 82/Groep IX771
Depot 82/Groep IX782
Depot 82/Groep IX794
Depot 82/Groep IX797
Depot 82/Groep X, Doos 12077
Depot 82/Groep X, Doos 12078
Depot 82/Groep X, Doos 22034
Depot 82/Groep X, Doos 22079
Depot 82/Groep X, Doos 32035
Depot 82/Groep X, Doos 32036
Depot 82/Groep X, Doos 42037
Depot 82/Groep X, Doos 52188
Depot 82/Groep X, Doos 52189
Depot 82/Groep X, Doos 61331
Depot 82/Groep X, Doos 62190
Depot 82/Groep X, Doos 62191
Depot 82/Groep X, Doos 72045
Depot 82/Groep X, Doos 72046
Depot 82/Groep X, Doos 92081
Depot 82/Groep X, Doos 102080
Depot 82/Groep X, Doos 102082
Depot 82/Groep X, Doos 112083
Depot 82/Groep X, Doos 112084
Depot 82/Groep X, Doos 112085
Depot 82/Groep X, Doos 112086
Depot 82/Groep X, Doos 122043
Depot 82/Groep X, Doos 122044
Depot 82/Groep X, Doos 132042
Depot 82/Groep X, Doos 142070
Depot 82/Groep X, Doos 142071
Depot 82/Groep X, Doos 152072
Depot 82/Groep X, Doos 152073
Depot 82/Groep X, Doos 162074
Depot 82/Groep X, Doos 162075
Depot 82/Groep X, Doos 162076
Depot 82/Groep X, Doos 172090
Depot 82/Groep X, Doos 172091
Depot 82/Groep X, Doos 182092
Depot 82/Groep X, Doos 182093
Depot 82/Groep X, Doos 192094
Depot 82/Groep X, Doos 192095
Depot 82/Groep X, Doos 192096
Depot 82/Groep X, Doos 20 en 212060
Depot 82/Groep X, Doos 20 en 212061
Depot 82/Groep X, Doos 20 en 212062
Depot 82/Groep XI, doos 12118
Depot 82/Groep XI, doos 12119
Depot 82/Groep XI, doos 22120
Depot 82/Groep XI, doos 22121
Depot 82/Groep XI, doos 32122
Depot 82/Groep XI, doos 32123
Depot 82/Groep XI, doos 42124
Depot 82/Groep XI, doos 42125
Depot 82/Groep XI, doos 52126
Depot 82/Groep XI, doos 52127
Depot 82/Groep XI, doos 62128
Depot 82/Groep XI, doos 62129
Depot 82/Groep XI, doos 72130
Depot 82/Groep XI, doos 72131
Depot 82/Groep XI, doos 82133
Depot 82/Groep XI, doos 82134
Depot 82/Groep XI, doos 92135
Depot 82/Groep XI, doos 92136
Depot 82/Groep XI, doos 102132
Depot 82/Groep XI, doos 102137
Depot 82/Groep XI, doos 112138
Depot 82/Groep XI, doos 112139
Depot 82/Groep XI, doos 122140
Depot 82/Groep XI, doos 122141
Depot 82/Groep XI, doos 132142
Depot 82/Groep XI, doos 132143
Depot 82/Groep XI, doos 142144
Depot 82/Groep XI, doos 142145
Depot 82/Groep XI, doos 152146
Depot 82/Groep XI, doos 152147
Depot 82/Groep XI, doos 162148
Depot 82/Groep XI, doos 162149
Depot 82/Groep XI, doos 172150
Depot 82/Groep XI, doos 172151
Depot 82/Groep XI, doos 182152
Depot 82/Groep XI, doos 182153
Depot 82/Groep XI, doos 192154
Depot 82/Groep XI, doos 192155
Depot 82/Groep XI, doos 202156
Depot 82/Groep XI, doos 202157
Depot 82/Groep XI, doos 212158
Depot 82/Groep XI, doos 212159
Depot 82/Groep XI, doos 222160
Depot 82/Groep XI, doos 222161
Depot 82/Groep XI, doos 232162
Depot 82/Groep XI, doos 232163
Depot 82/Groep XI, doos 242164
Depot 82/Groep XI, doos 242165
Depot 82/Groep XI, doos 252166
Depot 82/Groep XI, doos 252167
Depot 82/Groep XI, doos 262168
Depot 82/Groep XI, doos 262169
Depot 82/Groep XI, doos 272170
Depot 82/Groep XI, doos 272171
Depot 82/Groep XI, doos 282172
Depot 82/Groep XI, doos 282173
Depot 82/Groep XI, doos 292174
Depot 82/Groep XI, doos 302175
Depot 82/Groep XI, doos 312176
Depot 82/Groep XI, doos 312177
Depot 82/Groep XI, doos 322178
Depot 82/Groep XI, doos 322179
Depot 82/Groep XI, doos 332180
Depot 82/Groep XI, doos 332181
Depot 82/Groep XI, doos 342182
Depot 82/Groep XI, doos 342183
Depot 82/Groep XI, doos 352184
Depot 82/Groep XI, doos 362185
Depot 82/Groep XI, doos 372186
Depot 82/Groep XI, doos 37/382187
Depot 82/Groep XI, doos 392114
Depot 82/Groep XI, doos 392115
Depot 82/Groep XI, doos 402116
Depot 82/Groep XI, doos 402117
Depot 82/Groep XII1573
Depot 82/Groep XII1574
Depot 82/Groep XII1575
Depot 82/Groep XII1576
Depot 82/Groep XII1577
Depot 82/Groep XII1578
Depot 82/Groep XIII1343
Depot 82/Groep XIII1571
Depot 82/Groep XIII1928
Depot 82/Groep XIII2069
Depot 82/Groep XIII208
Depot 82/Groep XIII49
Depot 82/Groep XIII54
Depot 82/Groep XIII80
Depot 82/Groep XIII82
Depot 82/Groep XIV, doos 132
Depot 82/Groep XIV, doos 233
Depot 82/Groep XIV, doos 334
Depot 82/Groep XIV, doos 435
Depot 82/Groep XIV, doos 436
Depot 82/Groep XIV, doos 537
Depot 82/Groep XIV, doos 638
Depot 82/Groep XIV, doos 6-739
Depot 82/Groep XIV, doos 740
Depot 82/Groep XIV, doos 841
Depot 82/Groep XIV, doos 8-942
Depot 82/Groep XIV, doos 943
Depot 82/Groep XIV, doos 1044
Depot 82/Groep XIV, doos 10-1145
Depot 82/Groep XIV, doos 1146
Depot 82/Groep XV1375
Depot 82/Groep XV1419
Depot 82/Groep XV1420
Depot 82/Groep XV1421
Depot 82/Groep XV1422
Depot 82/Groep XV1423
Depot 82/Groep XV1424
Depot 82/Groep XV1425
Depot 82/Groep XV1426
Depot 82/Groep XV1427
Depot 82/Groep XV1428
Depot 82/Groep XV1429
Depot 82/Groep XV1430
Depot 82/Groep XV1431
Depot 82/Groep XV1432
Depot 82/Groep XV1433
Depot 82/Groep XV1434
Depot 82/Groep XV1435
Depot 82/Groep XV1436
Depot 82/Groep XV1437
Depot 82/Groep XV1438
Depot 82/Groep XV1439
Depot 82/Groep XV1440
Depot 82/Groep XV1441
Depot 82/Groep XV1442
Depot 82/Groep XV1443
Depot 82/Groep XV1444
Depot 82/Groep XV1445
Depot 82/Groep XV1446
Depot 82/Groep XV1447
Depot 82/Groep XV1448
Depot 82/Groep XV1449
Depot 82/Groep XV1450
Depot 82/Groep XV1451
Depot 82/Groep XV1452
Depot 82/Groep XV1453
Depot 82/Groep XV1454
Depot 82/Groep XV1455
Depot 82/Groep XV1456
Depot 82/Groep XV1457
Depot 82/Groep XV1458
Depot 82/Groep XV1459
Depot 82/Groep XV1460
Depot 82/Groep XV1461
Depot 82/Groep XV1462
Depot 82/Groep XV1463
Depot 82/Groep XV1464
Depot 82/Groep XV1465
Depot 82/Groep XV1466
Depot 82/Groep XV1467
Depot 82/Groep XV1468
Depot 82/Groep XV1469
Depot 82/Groep XV1470
Depot 82/Groep XV1471
Depot 82/Groep XV1472
Depot 82/Groep XV1473
Depot 82/Groep XV1474
Depot 82/Groep XV1475
Depot 82/Groep XV1476
Depot 82/Groep XV1477
Depot 82/Groep XV1478
Depot 82/Groep XV1479
Depot 82/Groep XV1480
Depot 82/Groep XV1481
Depot 82/Groep XV1482
Depot 82/Groep XV1483
Depot 82/Groep XV1484
Depot 82/Groep XV1485
Depot 82/Groep XV1486
Depot 82/Groep XV1487
Depot 82/Groep XV1488
Depot 82/Groep XV1489
Depot 82/Groep XV1490
Depot 82/Groep XV1491
Depot 82/Groep XV1492
Depot 82/Groep XV1493
Depot 82/Groep XV1494
Depot 82/Groep XV1495
Depot 82/Groep XV1496
Depot 82/Groep XV1497
Depot 82/Groep XV1498
Depot 82/Groep XV1499
Depot 82/Groep XV1500
Depot 82/Groep XV1501
Depot 82/Groep XV1502
Depot 82/Groep XV1503
Depot 82/Groep XV1504
Depot 82/Groep XV1505
Depot 82/Groep XV1506
Depot 82/Groep XV1507
Depot 82/Groep XV1508
Depot 82/Groep XV1509
Depot 82/Groep XV1510
Depot 82/Groep XV1511
Depot 82/Groep XV1512
Depot 82/Groep XV1513
Depot 82/Groep XV1514
Depot 82/Groep XV1515
Depot 82/Groep XV1516
Depot 82/Groep XV1517
Depot 82/Groep XV1518
Depot 82/Groep XV1519
Depot 82/Groep XV1520
Depot 82/Groep XV1521
Depot 82/Groep XV1522
Depot 82/Groep XV1523
Depot 82/Groep XV1524
Depot 82/Groep XV1525
Depot 82/Groep XV1526
Depot 82/Groep XV1527
Depot 82/Groep XV1528
Depot 82/Groep XV1529
Depot 82/Groep XV1530
Depot 82/Groep XV1531
Depot 82/Groep XV1532
Depot 82/Groep XV1533
Depot 82/Groep XV1534
Depot 82/Groep XV1535
Depot 82/Groep XV1536
Depot 82/Groep XV1537
Depot 82/Groep XV1538
Depot 82/Groep XV1539
Depot 82/Groep XV1540
Depot 82/Groep XV1541
Depot 82/Groep XV1542
Depot 82/Groep XV1543
Depot 82/Groep XV1544
Depot 82/Groep XV1545
Depot 82/Groep XV1546
Depot 82/Groep XV1547
Depot 82/Groep XV1548
Depot 82/Groep XV1549
Depot 82/Groep XV1550
Depot 82/Groep XV1551
Depot 82/Groep XV1552
Depot 82/Groep XV1553
Depot 82/Groep XV1554
Depot 82/Groep XV1555
Depot 82/Groep XV1556
Depot 82/Groep XV1557
Depot 82/Groep XV1558
Depot 82/Groep XV1559
Depot 82/Groep XV1560
Depot 82/Groep XV1561
Depot 82/Groep XV1562
Depot 82/Groep XV1563
Depot 82/Groep XV1564
Depot 82/Groep XV1565
Depot 82/Groep XV1566
Depot 82/Groep XV1596
Depot 82/Groep XV1914
Depot 82/Groep XV1915
Depot 82/Groep XV1916
Depot 82/Groep XV1917
Depot 82/Groep XVI1332
Depot 82/Groep XVI1333
Depot 82/Groep XVI1334
Depot 82/Groep XVI1335
Depot 82/Groep XVI1336
Depot 82/Groep XVI1338
Depot 82/Groep XVI1341
Depot 82/Groep XVI1342
Depot 82/Groep XVI1360
Depot 82/Groep XVI1567
Depot 82/Groep XVI1568
Depot 82/Groep XVI1579
Depot 82/Groep XVI1580
Depot 82/Groep XVI1582
Depot 82/Groep XVI2041
Depot 82/Groep XVI209
Depot 82/Groep XVI210
Depot 82/Groep XVI211
Depot 82/Groep XVI212
Depot 82/Groep XVI213
Depot 82/Groep XVI214
Depot 82/Groep XVI215
Depot 82/Groep XVI216
Depot 82/Groep XVI217
Depot 82/Groep XVI462
Depot 82/Groep XVI468
Depot 82/Groep XVI50
Depot 82/Groep XVI51
Depot 82/Groep XVI511
Depot 82/Groep XVI515
Depot 82/Groep XVI518
Depot 82/Groep XVI52
Depot 82/Groep XVI53
Depot 82/Groep XVI55
Depot 82/Groep XVI674
Depot 82/Groep XVI687
Depot 82/Groep XVI690
Depot 82/Groep XVI77
Depot 82/Groep XVI78
Depot 82/Groep XVI81
Depot 82/Groep XVI83
Depot 82/Groep XVI84
Depot 82/Groep XVII, doos 11898
Depot 82/Groep XVII, doos 11923
Depot 82/Groep XVII, doos 21899
Depot 82/Groep XVII, doos 2-31900
Depot 82/Groep XVII, doos 31901
Depot 82/Groep XVII, doos 41902
Depot 82/Groep XVII, doos 4-51903
Depot 82/Groep XVII, doos 51339
Depot 82/Groep XVII, doos 5-61904
Depot 82/Groep XVII, doos 61905
Depot 82/Groep XVII, doos 71906
Depot 82/Groep XVII, doos 7-81907
Depot 82/Groep XVII, doos 81908
Depot 82/Groep XVII, doos 91909
Depot 82/Groep XVII, doos 91910
Depot 82/Groep XVII, doos 101911
Depot 82/Groep XVII, doos 101912
Depot 82/Groep XVII, doos 111913
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211836
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211838
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211839
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211863
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211865
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211868
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211869
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211870
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211874
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211876
Depot 82/Groep XVII, doos 20/211878
Depot 84/doos 11606
Depot 84/doos 11607
Depot 84/doos 11608
Depot 84/doos 21609
Depot 84/doos 31610
Depot 84/doos 31611
Depot 84/doos 31612
Depot 84/doos 41613
Depot 84/doos 41614
Depot 84/doos 41615
Depot 84/doos 41616
Depot 84/doos 41617
Depot 84/doos 41618
Depot 84/doos 51619
Depot 84/doos 51620
Depot 84/doos 51621
Depot 84/doos 51622
Depot 84/doos 51623
Depot 84/doos 61624
Depot 84/doos 61625
Depot 84/doos 61626
Depot 84/doos 61627
Depot 84/doos 71628
Depot 84/doos 71629
Depot 84/doos 81630
Depot 84/doos 81631
Depot 84/doos 81632
Depot 84/doos 81633
Depot 84/doos 81634
Depot 84/doos 81635
Depot 84/doos 81636
Depot 84/doos 91637
Depot 84/doos 91638
Depot 84/doos 91639
Depot 84/doos 91640
Depot 84/doos 91641
Depot 84/doos 91642
Depot 84/doos 101643
Depot 84/doos 101644
Depot 84/doos 101645
Depot 84/doos 101646
Depot 84/doos 111647
Depot 84/doos 111648
Depot 84/doos 111649
Depot 84/doos 111650
Depot 84/doos 111651
Depot 84/doos 111652
Depot 84/doos 111653
Depot 84/doos 121654
Depot 84/doos 121655
Depot 84/doos 121656
Depot 84/doos 121657
Depot 84/doos 121658
Depot 84/doos 121659
Depot 84/doos 121660
Depot 84/doos 121661
Depot 84/doos 131662
Depot 84/doos 131663
Depot 84/doos 131664
Depot 84/doos 141665
Depot 84/doos 141666
Depot 84/doos 141667
Depot 84/doos 141668
Depot 84/doos 141669
Depot 84/doos 141670
Depot 84/doos 141671
Depot 84/doos 151816
Depot 84/doos 151817
Depot 84/doos 151818
Depot 84/doos 151819
Depot 84/doos 151820
Depot 84/doos 161821
Depot 84/doos 161822
Depot 84/doos 161823
Depot 84/doos 161824
Depot 84/doos 161825
Depot 84/doos 171826
Depot 84/doos 171827
Depot 84/doos 171828
Depot 84/doos 171829
Depot 84/doos 171830
Depot 84/doos 171831
Depot 84/doos 181832
Depot 84/doos 181833
Depot 84/doos 181834
Depot 84/doos 191601
Depot 84/doos 201602
Depot 84/doos 201603
Depot 84/doos 211604
Depot 84/doos 211605
Depot 84/doos 221810
Depot 84/doos 221811
Depot 84/doos 221812
Depot 84/doos 221813
Depot 84/doos 221814
Depot 84/doos 221815
Depot 84/doos 231693
Depot 84/doos 231705
Depot 84/doos 231764
Depot 84/doos 231772
Depot 84/doos 231782
Depot 84/doos 231799
Depot 84/doos 231803
Depot 84/doos 241880
Depot 84/doos 241881
Depot 84/doos 241882
Depot 84/doos 241883
Depot 84/doos 241884
Depot 84/doos 271727
Depot 84/doos 271745
Depot 84/doos 271754
Depot 84/doos 271804
Depot 84/doos 281719
Depot 84/doos 281757
Depot 84/doos 281797
Depot 84/doos 291717
Depot 84/doos 291730
Depot 84/doos 291770
Depot 84/doos 301674
Depot 84/doos 301678
Depot 84/doos 301707
Depot 84/doos 301709
Depot 84/doos 311711
Depot 84/doos 311733
Depot 84/doos 311739
Depot 84/doos 311775
Depot 84/doos 321682
Depot 84/doos 321695
Depot 84/doos 321763
Depot 84/doos 331716
Depot 84/doos 331718
Depot 84/doos 331743
Depot 84/doos 331789
Depot 84/doos 341740
Depot 84/doos 341771
Depot 84/doos 341777
Depot 84/doos 341800
Depot 84/doos 351690
Depot 84/doos 351713
Depot 84/doos 351724
Depot 84/doos 351755
Depot 84/doos 361773
Depot 84/doos 361798
Depot 84/doos 361801
Depot 84/doos 371723
Depot 84/doos 371731
Depot 84/doos 371766
Depot 84/doos 371796
Depot 84/doos 381749
Depot 84/doos 381750
Depot 84/doos 381760
Depot 84/doos 381783
Depot 84/doos 391715
Depot 84/doos 391736
Depot 84/doos 391738
Depot 84/doos 391751
Depot 84/doos 401680
Depot 84/doos 401735
Depot 84/doos 401785
Depot 84/doos 411734
Depot 84/doos 411758
Depot 84/doos 411790
Depot 84/doos 411835
Depot 84/doos 421721
Depot 84/doos 431712
Depot 84/doos 441794
Depot 84/doos 451788
Depot 84/doos 461672
Depot 84/doos 461676
Depot 84/doos 461683
Depot 84/doos 461696
Depot 84/doos 461768
Depot 84/doos 461792
Depot 84/doos 471679
Depot 84/doos 471744
Depot 84/doos 471765
Depot 84/doos 471767
Depot 84/doos 481685
Depot 84/doos 481688
Depot 84/doos 481708
Depot 84/doos 481761
Depot 84/doos 481774
Depot 84/doos 481786
Depot 84/doos 481793
Depot 84/doos 491697
Depot 84/doos 491700
Depot 84/doos 491787
Depot 84/doos 501692
Depot 84/doos 501699
Depot 84/doos 501762
Depot 84/doos 511704
Depot 84/doos 511706
Depot 84/doos 511737
Depot 84/doos 511746
Depot 84/doos 511802
Depot 84/doos 521673
Depot 84/doos 521686
Depot 84/doos 521701
Depot 84/doos 521780
Depot 84/doos 531684
Depot 84/doos 531694
Depot 84/doos 531748
Depot 84/doos 531791
Depot 84/doos 541689
Depot 84/doos 541714
Depot 84/doos 541752
Depot 84/doos 551741
Depot 84/doos 551769
Depot 84/doos 551806
Depot 84/doos 561781
Depot 84/doos 561784
Depot 84/doos 561795
Depot 84/doos 571732
Depot 84/doos 581702
Depot 84/doos 581728
Depot 84/doos 581776
Depot 84/doos 591698
Depot 84/doos 591779
Depot 84/doos 601729
Depot 84/doos 601778
Depot 84/doos 611742
Depot 84/doos 621677
Depot 84/doos 621722
Depot 84/doos 631675
Depot 84/doos 631681
Depot 84/doos 631687
Depot 84/doos 631691
Depot 84/doos 631703
Depot 84/doos 631710
Depot 84/doos 631720
Depot 84/doos 631725
Depot 84/doos 631726
Depot 84/doos 631747
Depot 84/doos 631753
Depot 84/doos 631756
Depot 84/doos 631759
Depot 84/doos 631805
Depot 84/doos 631807
Depot 84/doos 631808
Depot 84/doos 631891
Depot 84/doos 641600
Depot 84/doos 641889
Depot 84/doos 641895
Depot 85/doos 11
Depot 85/doos 22
Depot 85/doos 33
Depot 85/doos 34
Depot 85/doos 45
Depot 85/doos 4-56
Depot 85/doos 5-67
Depot 85/doos 68
Depot 85/doos 79
Depot 85/doos 810
Depot 85/doos 811
Depot 85/doos 13-2318
Depot 85/doos 13-2319
Depot 85/doos 13-2320
Depot 85/doos 13-2321
Depot 85/doos 13-2322
Depot 85/doos 13-2323
Depot 85/doos 13-2324
Depot 85/doos 13-2325
Depot 85/doos 13-2326
Depot 85/doos 13-2327
Depot 85/doos 13-2328
Depot 85/doos 13-2329
Depot 85/doos 2412
Depot 85/doos 2413
Depot 85/doos 24-2514
Depot 85/doos 25-2615
Depot 85/doos 2616
Depot 85/doos 2717
Depot 85/doos 2947
Depot 85/doos 2948
Depot 1241329
Depot 1241346
Depot 1241347
Depot 1241348
Depot 1241349
Depot 1241350
Depot 1241351
Depot 1241352
Depot 1241353
Depot 1241354
Depot 1241355
Depot 1241356
Depot 1241357
Depot 1241358
Depot 1241362
Depot 1241363
Depot 1241364
Depot 1241365
Depot 1241366
Depot 1241367
Depot 1241368
Depot 1241369
Depot 1241370
Depot 1241371
Depot 1241372
Depot 82/Groep I, doos 1-152192
Depot 82/Groep I, doos 16-262193
Depot 82/Groep I, doos 272199
Depot 82/Groep I, doos 272200
Depot 82/Groep I, doos 28-332193
Depot 82/Groep I, doos 34-592194
Depot 82/Groep I, doos 60-782195
Depot 82/Groep I, doos 792196
Depot 82/Groep I, doos 792201
Depot 82/Groep I, doos 802197
Depot 82/Groep I, doos 812198
Depot 82/Groep I, doos 812202
Depot 82/Groep I, doos 812203
Depot 82/Groep I, doos 812204
Depot 82/Groep II, doos 12209
Depot 82/Groep II, doos 22210
Depot 82/Groep II, doos 32211
Depot 82/Groep II, doos 42212
Depot 82/Groep II, doos 52213
Depot 82/Groep II, doos 62214
Depot 82/Groep II, doos 72215
Depot 82/Groep II, doos 82216
Depot 82/Groep II, doos 92217
Depot 82/Groep II, doos 102218
Depot 82/Groep II, doos 112219
Depot 82/Groep II, doos 122220
Depot 82/Groep II, doos 132221
Depot 82/Groep II, doos 142222
Depot 82/Groep II, doos 152223
Depot 82/Groep II, doos 162224
Depot 82/Groep II, doos 172225
Depot 82/Groep II, doos 182226
Depot 82/Groep II, doos 192227
Depot 82/Groep II, doos 19A2228
Depot 82/Groep II, doos 19B2229
Depot 82/Groep II, doos 19C2230
Depot 82/Groep II, doos 19D2231

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Voor het in kaart brengen van alle voorzover bekende internerings- en bewaringskampen zoek ik de exacte lokatie en omvang van deze kampen. Van lang niet al deze kampen is dat in de lokale archieven te achterhalen. Mogelijk dat in dit archief van de CABR daar wel meer gegevens over te vinden zijn.
Maar helaas, het is "volledig beperkt openbaar (B)" en kan daardoor niks inzien? Ik zal het morgen toch proberen.
Zie voor de kaart:
https://maps.google.nl/maps/ms?msid=201746320018826291025.0004dc823cb4e1...

Mvgr.
Hans van der Veen

Ik zoek informatie en foto's over/ van een NSB-vrouwen/ meisjeskamp in Neerijen. Helaas beschikt het regionale rachief in Tiel en de provinciale in Arnhem hier niet over.
Heeft iemand een hint voor mij?

Groet,
Richard

Doe genealogisch onderzoek naar mijn familienaam: Zwankhuizen.
Zou graag gegevens willen inzien c.q. ontvangen vaan Laan-Zwankhuizen, waarvoor staan ze geregistreerd bij oorlogsmisdaden.
Graag nadere gegevens

Geachte heer Zwankhuizen. Uw vraag is doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. U ontvangt per e-mail een reactie.

Informatie over mijn vader Hendrikus Gerardus Maria Wittenburg die na de oorlog gevangen heeft gezeten in Hilversum, ik neem aan Lommerrijk. Hij was actief in de Winterhulp en was tijdens de oorlog in Polen met zijn gezin.

Ik doe familie onderzoek en ik zoek informatie over de reden, aard en duur van de interneringsperiode van mijn opa, de heer G. (Giljam) Goetheer, destijds woonachtig in Harderwijk, die geïnterneerd is geweest gedurende de periode .. 1945 - 1946 (waarschijnlijk juni 1945 - oktober 1946). De veroordeling door het Tribumaal Harderwijk was op 10 oktober 1946.

Geachte heer Goetheer. Uw vraag is doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. U ontvangt per e-mail een reactie.

Ik doe onderzoek naar de famillie Knippers, graag zou ik de invormatie willen ontvagen/inzien die in deze stukken bekent zijn.

Geachte heer Knippers. Uw vraag is doorgestuurd naar de afdeling dienstverlening. U ontvangt per e-mail een reactie.

Ik lees bij de omschrijving van enkele dossiers (bijvoorbeeld. nr. 39327): Plaats ven tewerkstelling: Politieke Recherche afdeling Salland.

Wat hield die tewerkstelling in en waarom was dat?

Ik kan me herinneren dat mijn vader vertelde na de oorlog betrokken te zijn geweest bij de bewaking van opgepakte NSB-ers. Heeft het daarmee te maken?

Ik ben nu 82 Jaar ik kan me nog weet nog dat mijn Vader in een Kamp in Oud-Beijerland HBS heeft gezeten maar weet ver eigenlijk hier van niets ik denk voor lidmaatschap van de NSB, kan ook zijn Fort Buitensluis te Numansdorp.

Piet Ketting
Zijdewinde 68
3297 AW Puttershoek

p.ketting47@upcmail.nl

Ik ben op zoek naar gegevens van mijn opa Frits van der Bilt. Lang verzwegen in de familie dat hij lid was van de NSB en in kamp Amersfoort is geweest.

Geachte heer Ketting,

Ik heb uw vraag doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik heb 11 maanden in resp. 6 'bewaringskampen' gezeten (Bilthoven, Amersfoort, Harderwijk, Wezep, Avegoor, Steenwijk) en werd plotseling vrij gelaten i.v.m bijzondere rechtspleging(?) Mocht bovendien 10 jaar niet meer stemmen... Ik was '43/'44 in de NAD. Heb nooit geweten wat nu eigenlijk de tenlastelegging is geweest. (was deel nemen in de Arbeidsdienst na de oorlog strafbaar?) bestaat er nog een document dat deze 'veroordeling' motiveert / vastlegt? (er waren wel twee onverklaarbare valse aangiften die geen enkele grond hadden en die ik vond in mijn dossier in het NA)
Bijzonder graag zo mogelijk alsnog een reactie waarvoor dank.
W.Bakkenes. geb. Nijmegen 14.03.1924.

Geachte heer Bakkenes,

Uw vraag is doorgegeven aan de afdeling Dienstverlening. Zij zullen met u via uw emailadres contact opnemen.

Bij mijn moeder ...Johanna Maria Baumgarte.... vond ik papieren van een kamp in Delft aan de Korte Geer.
Daar is zij geïnterneerd geweest geweest onder no 405/45. ontslagen op 26 januari 1946
ik kan nergens een aanklacht o.i,d. vinden
waarom is zij daar geweest? Haar geboorte datum staat fout op de 'beslissing buitenvervolgstelling".

Henk Corino

Geachte heer Corino,

Uw vragen zijn ter beantwoording doorgezet naar de afdeling Dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

wil graag informatie over wim rommers is altijd vaag over gedaan in de fam
mijn ouders zijn overleden
hij zou nsb in de oorlog zijn geweest
en vast gezeten in scheveningen
vr gr

Geachte Itje,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar de afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Bij complete toeval ben ik er achter gekomen dat mijn grootouders van mijn vaders kant geïnterneerd zijn geweest, o.a. in kamp Rhijnauwen.. dit is min of meer zo goed als het enige wat ik weet... Mijn vader was toentertijd nog maar een klein jongetje van zo'n 3 jaar maar werd 2 jaar van zijn ouders gescheiden met zijn 3 jaar oudere zus, beide zijn helaas al overleden...

Als kleinkind heb ik dus nagenoeg geen informatie, te meer omdat dit onderwerp never nooit ter sprake is gebracht en mijn vader er tot aan zijn dood geen woord over heeft gesproken. ik weet de beweegredenen van mijn opa en oma om bij de NSB te gaan niet, ik heb geen idee hoe en waarom ze zouden zijn gearresteerd, wat het verhaal is enz enz..... Ik zou dan ook heel graag inzage hebben in de dossiers die betrekking hebben op mijn grootouders. ik heb geen interneringsnummers maar wel 2 namen; dirk makkinje en janke makkinje-couperus

Geachte mevrouw Makkinje,

Ik heb uw vraag tot inzage doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Graag zou ik informatie willen hebben over mijn ouders F.H.A. van der Weg en E. Van der Weg- Kaimer, die in 1944 of 45 naar Duitsland (Solingen)zijn gegaan, vanuit Amsterdam. Ze wilden weer terug naar Amsterdan na de bevrijding, en hebben daarvoor in een kamp gezeten ivm de bijzondere rechtspleging. Vrij snel konden ze uit dit kamp vertrekken en zijn ze naar Amsterdam teruggekeerd. Mijn vader werkte in de oorlog voor een Duits staallwarenbedrijf, Henckels Zwillingswerk AG Solingen.

Geachte mevrouw van der Weg,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op. In de tussentijd raad ik u aan om alvast een profiel aan te maken op onze website, dit vergemakkelijkt het verdere onderzoeksproces naar eventuele vermeldingen van uw ouders in deze archieven.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Ik heb vernomen dat mijn Vader na de oorlog in het Kamp in Oud-Beijerland heeft gezetten Zou graag de reden kennen

Geachte heer,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Hallo geachte heer mevrouw

Ik zou graag weten wat het aandeel is geweest van mijn Oma en moeder en of de hele Familie

bij de nsb ten tijde van de 2e oorlog in Termunten woonachtig geweest vlakbij batterie fiemel

ik ben een nakomeling van ver na de oorlog maar word er wel door Familie mee geconfronteerd
en zou graag enige antwoorden hier over hebben mijn moeder is nu 94 en dementerend en ze heeft alles weggestopt en door geen contact met geen 1 van de familie mij altijd alles verzwegen .zijn hier nog documenten van ? heeft zij in een kamp gezeten ?

haar geboortedatum 13-7-1922 mevr. Antje Bakker geboren Termunten

met vriendelijke groet .

Geachte heer/mevrouw,

Op onze volgende pagina vindt u meer informatie over het verkrijgen van inzage in beperkt openbare stukken.

http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/inzage-beperkt-openbaar-a...

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in