Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Blois, Graven van - Zoeken: coen

12 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.19.10
A.A.M. Schmidt Ernsthausen
Nationaal Archief, Den Haag
1982
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.10
Auteur: A.A.M. Schmidt Ernsthausen
Nationaal Archief, Den Haag
1982

CC0

Periode:

1304-1397

Omvang:

5.30 meter; 681 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het Gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Graven van Blois (1304-1397) bevat o.a. persoonlijke stukken van Jan van Henegouwen en Gwijde van Blois. Voorts stukken betreffende rechten en bevoegdheden, bestuur en beheer van de heerlijkheid Blois. Verder financiële stukken van diverse ambtenaren (baljuws en schouten) in Holland, Zeeland en West -Friesland, zoals kwitanties en rekeningen.

Archiefvormers:

  • Graven van Blois

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Overzicht van baljuwen, rentmeesters, schouten en andere rekenplichtige ambtenaren van Jan en Gwijde van Blois

In dit overzicht zijn de namen van de baljuwen, rentmeesters, schouten en andere rekenplichtige ambtenaren van Jan en Gwijde van Blois opgenomen. Bij uitzondering treft men er ook functionarissen van Jan van Henegouwen, heer van Beaumont aan. De tweede kolom geeft de jaren aan waarin zij in functie waren. In de derde kolom zijn de rekeningen vermeld die van deze ambtenaren bewaard zijn gebleven. In de vierde kolom zijn de inventarisnummers en andere bewijsplaatsen opgesomd, waarin die ambtenaren worden genoemd van wie geen rekeningen bewaard zijn gebleven. Wat betreft de arresten (inv.nrs. 28-33), zij voor de raadpleging geattendeerd op de transcripties die hiervan zijn gemaakt.

Rentmeester-Generaal
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gijsbert Stomme, kapelaan1358-136334-39
Jan Tolnaer, kapelaan1363-138040-53
Godschalk van Brakel1386-138730, fo. 11
1387-138831, fo. 11
Filips van Malsen138954-55
Godschalk van Brakel1394-139556
Rentmeester van Schoonhoven en Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Scrivervóór 13401, fol. 93vo.
Paulus Tolnaer1356-135784-85
Gerard Borgher (Borchman)1357-135986-87
Frederik van der Zevender
N.B. voor het bos van Gouda
1358-135988
Jan Breyen1359-136389-91
Gijsbert van Tienhoven1363-136692-94
Jan van Poelgeest1367-137795-104
Jan Tolnaer1377-1387105-113
Jan van Dalem1387-1388114
Dirk Bijlman1388-1394115-119
Godschalk van Brakel1394120
Frederik van der Zevender1394-1395121
Jan van Brakel1395-1397122-123
Baljuw van Schoonhoven en Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon Frederiksz. van der Zevender1337Waller Zeper, reg. 188
1341Waller Zeper, reg. 231
Jan van Langerak1356-135728, fo. 3
1357-135828, fo. 9
1358-135928, fo. 17
1359-136028, fo. 23
1360-136128, fo. 30vo.
1361-136228, fo. 37
1362-136328, fo. 42vo.
Frederik van der Zevender1363-136428, fo. 47vo.
1364-136528, fo. 52vo.
1365-136628, fo. 58vo.
1366-136728, fo. 66.
1367-136828, fo. 73vo.
1368-136928, fo. 81vo.
1369-137028, fo. 87
1370-137128, fo. 93
1371-137228, fo. 97vo.
Jan van Langerak1372-137328, fo. 103vo.
Frederik van der Zevender1373-137428, fo. 111
Jan van Brakel137753, fo. 1
Hubrecht van Montfoort1381-138230, fo. 3
Jan den bastaard van Blois1386-138730, fo. 11
1387-138830, fo. 19
Frederik van der Zevender1388-138930, fo. 6
1389-139030, fo. 7vo.
1392-139330, fo. 9

 

Onder het baljuwschap van Schoonhoven en Gouda ressorteren:

Schout van Schoonhoven
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Eggert van der Vlist1363-136428, fo. 48
Jan van Poelgeest1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Dirk uten Campe1366-136728, fo. 66
1367-136828, fo. 74vo.
Jan Robbijn1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Willem Engbrechtsz.1373-137428, fo. 111vo.
Dirk Beynkin1379-1381245-246
1381-138230, fo. 3vo.
Dirk van Slingeland1386-138730, fo. 11vo.
Jan Hendriksz.138730, fo. 11vo.
Dirk van Slingeland1387-138830, fo. 19vo.
Dirk Beynkin1388-138931, fo. 6vo.
1389-139032, fo. 8
1392-1393247
Schout van Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Dirk Willemsz. van der Goude1363-1376214-220
Dirk en Jan van der Goude1377-1379221-222
Nikolaas van der Merwede1379-1385223-227
Dirk Eliasz.138630, fo. 11vo.
Gerard Snoey van Berkenwoude1387-1389228-230
Hubert van Montfoort1389-1393231-235
Robert van Glinden1393-1394236-237
Schout van Bergambacht en Stolwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem Engbrechtsz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Willem de Lacher1366-136728, fo. 66vo.
Jakob de Borgher voor Willem de Lacher1367-136828, fo. 74
Willem de Lacher1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
Harberen Dirksz.1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Govert Jansz.1373-137428, fo. 111
Fleuyer Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
1394VROA, 1925 I, p. 145 (189) reg. 5
Schout van Gouderak en Beyersrode
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Roelof Jansz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Nikolaas Trudenz.1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Dirk Jansz.1373-137428, fo. 111
Teunis Willemsz.1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Moordrecht
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Dirksz.1363-136428, fo. 48
Jan Diddenz.1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 66vo.
Breedeman Petersz.1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Venus Jansz.1373-137428, fo. 111
Jakob Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Cabau en Lopik
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gerrit Hugenz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59
1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Jan Breenink1373-137428, fo. 111
Coen van Damme1389-139032, fo. 7vo.
Schout van het Land van Stein en Papekop
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem de Hont1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
Jan Heinenz.1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
Gerrit Borchman voor Nikolaas IJsbrantsz.1368-136928, fo. 82vo.
Ermbout Matthijsz.1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Matthijs Nikolaasz.1373-137428, fo. 111
Dirk van der Goude1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Benthuizen
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Pieter Taernink1363-136428, fo. 48vo.
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 67
1367-136828, fo. 74
Peter Ermgaardenz.1368-136928, fo. 82vo.
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
Gerrit van den Veen1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Jakob Jansz.1373-137428, fo. 111
Jan de Smit1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Bloemendaal (ZH)
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Golen ( 1368 †)1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136828, fo. 74
Veen Jansz.1368-136928, fo. 82vo.
Gerrit van den Veen1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
Dirk Gerritsz.1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Wolf Willemsz.1373-137428, fo. 111
Jakob Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
Baljuw en rentmeester van Beverwijk en Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem ver Baertenz.1317-1323248
Jakob van der Goude1356-1370249-261
N.N. namens Jakob van der Goude1370-1371262
Floris van Adrichem
N.B. 1372-1373 met Renger Hendriksz.
1371-1380263-270
Floris van Alphen1380-1381271
Jan van Poelgeest1381-1382272
Floris van Alphen1382-1389273-278
Jan van Heemstede1389-1393279-281
N.B. Gerard Kercman en Nikolaas de Gruter voor Jan van Heemstede1392-139333, fo. 4
Willem Gerardsz. voor Godschalk Van Brakel1394282
Willem van Brakel1394-1397283-285
N.B. Nikolaas de Gruter ook in1395367

 

Onder het Baljuw- en Rentmeesterschap van Beverwijk en Noordwijk ressorteren:

Schout van Wijk en Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Filips Willemsz. (2-2-1363 †)1360-136237, fo. 44vo.
Schout van Beverwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Tesselaer 1372-1374391-392
1376-1377267, fo. 18
1377-1388393-401
1389-1390279, fo. 18
1391-1392280, fo. 27
1392-1393281, fo. 1
1394-1395402
1395-1396284, fo.
Gerard Kercman1397403
Schout van Wijk aan Zee
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Martijn1366-1367258, fo. 4vo.
Jakob Jakobsz.1395418
Jakob Jansz.1396419
Jakob Jakobsz.1397420
Schout van Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gerard Kercman1372-1381421-428
Jakob Hendriksz. van Ruwiel1381-1382429
Jan Boon1383-1386431-433
1387-138830, fo. 23
1388-138931, fo. 3vo.
1389-1397434-439
Duinwaarder van Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willeken Ever1347-13481, fo. 94
Wieland1360-136137, fo. 26vo.
1372440
1375-1376441-442
Simon Florisz.1382-1384443-445
1387-1388446
Simon de duunwaarder1388-138931, fo. 4
Simon Florisz.1389-1390447
1392-1393448-449
1395-1397450-452
Schout van Westzaan en Krommenie
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nanne Jansz.1372-1377453-455
Godschalk van Brakel1378457
Nanne Jansz.1378-1379458-459
Pieter van Zaanden1381-1382460-461
Nikolaas Jansz.1385464
Willem Pietersz.1387-1390466-467
Jakob Walichsz.1395-1396469-470
Hendrik Jansz. van Adrichem1397471
Schout van Spaarnwoude
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Floris Suys 1373-1374264, fo. 6
Floris Simonsz.1383-1384472-473
Jakob Feienz.1388474348
Jan Braeuw1388-138931, fo. 4
Floris Simonsz.1390348
1392-1392475-476
1395477
1397478
Gaarder van de Tol te Spaarndam
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Hendrik Jansz.1356-1357249, fo. 3vo.
1357-1358250, fo. 3
Nanne van Wimmen en Simon Jakobsz.1359-1360252, fo. 3
1360-1361253, fo. 3vo.
1361-1362254, fo. 3
Nanne van Wimmen1362-1363255, fo. 3
Simon Jakobsz.1363-1364256, fo. 2vo.
Dirk Bartout1364-1365257, fo. 3
Jan Dirksz.1366-1367258, fo. 2vo.
1367-1368259, fo. 3
1368-1369260, fo. 3
1377-1378268, fo. 4
1378-1379269, fo. 5vo.
Renger Hendriksz.1379-1380270, fo. 5
1380-1381271, fo. 5
1381-1382272, fo. 6
Willem van Tetrode1383-1384274, fo. 5vo.
1384-1385275, fo. 5vo.
1385-1386276, fo. 5vo.
1386-1387277, fo. 5vo.
1387-1388278, fo. 5vo.
1389-1390279, fo. 5vo.
Jan Braeuw1391-1392280, fo. 15-24
1392-1393479281, fo. 9
1393-1394282, fo. 5
1394-1395283, fo. 6
1395-1396284, fo. 6
1396-1397285, fo. 6
Schout van Katwoude
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Hillenz.1356-1357249, fo. 6
Jakob zoon van Jan Hillenz.1360-136137, fo. 27vo.
Stuver1372480
Willem de Gribber1372-137328, fo. 105vo.
1373-137428, fo. 112vo.
1374-1376481-482
Nikolaas de Wilde1378-1379485
Nikolaas de Gribber1381-1383486
Nikolaas de Wilde1383487
Nikolaas Simonsz. van der Burch1385-1388488-491
1388-138931, fo. 4
1392492
1395-1397493-495
Schout van de Nieuwenlande
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas van Hogendorp1372-137328, fo. 105vo.
1374-1375496-497
Willem van Adrichem1378-1379501-502
Gerard Willemsz.1381503
Jan de Camerlinc1381-138230, fo. 5
Jan Eefticsz.1388-138931, fo. 3vo.
Ontvanger van de visserij te Nieuwertocht en Roxvliet
Tabel met zoekresultaten in archieven
Naam( Deze ontvangsten werden ook wel door de schout van de Nieuwenlande geïnd; soms ook van boeten aldaar. )JarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
N.N. namens de heer van Egmond1356-1357249, fo. 4
1357-1358250, fo. 3vo.
1358-1359251, fo. 3
1359-1360252, fo. 3
1360-1361253, fo. 3vo.
1361-1362254, fo. 3vo.
1363-1364256, fo. 2vo.
1364-1365257, fo. 3vo.
1366-1367258, fo. 2vo.
1367-1368259, fo. 3
1368-1369260, fo. 3vo.
1369-1370261, fo. 3vo.
1370-1371262, fo. 4vo.
Jan Eefticsz.1383-1389516-521
1395522
Gaarder van de markttollen te Haarlem
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Bertoutsz. van Assendelft1360-136137, fo. 44vo.
1372-137328, fo. 104vo.
1373-137428, fo. 111vo.
1374-1379523-528
1381-1382529-530
Jan van der Laan1383-1385531-532
Floris Hoon1385-1386276, fo. 5vo.
1386-1388533
1389-1390279, fo. 5vo.
1391-1392280, fo. 5
1393534
Baljuw en rentmeester van Texel en Vlieland
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem ver Baertenz.1317-1323248
Jan van der Goude1356-1363535-541
Coen van Oosterwijk1363-1364542
Gerard van Oosterwijk1364-1369543-545
Floris van Adrichem1369-1371546-547
Gerard van Oosterwijk1371-1377548-552
Jan van Poelgeest1377-1381553-557
Jan van Brakel138230, fo 5vo.
1386-138730, fo 16
1387-138830, fo 24
1388-138931, fo 4vo.
Jan van den Zijl1389-1390558
Jan van Brakel1392-139333, fo. 6
Schout van Texel
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Coen van Oosterwijk1366-1381559-567
Willem Gerritsz.138230, fo. 6
Jakob van Oosterwijk138230, fo. 6
1386-1390568-571
N.B. Gijsbrecht Jakobsz. voor Jakob van Oosterwijk1389-139032, fo. 7
Jakob van Oosterwijk1392-1393572
1395-1396573
Rentmeester van Zeeland
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Aloud Jansz.1343-1344622
1356-1371623-634
N.B. Willem Aloudsz. voor Aloud Jansz.1370-137128, fo. 95
Willem Aloudsz.1371-137228, fo. 101
Willem Hont1372-137328, fo. 107vo.
1373-137428, fo. 114vo.
1374-137650, fo. 8vo.
1376-137751, fo. 6
Heer Servaas voor Willem Hont137752, fo. 4
Willem Aloudsz.1377-1379635
1381-138230, fo. 8vo.
1386-138730, fo. 17vo.
1387-138830, fo. 25
1388-138931, fo. 1
1389-139032, fo. 1
1392-139333, fo. 1
Baljuw van Goes
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon zoon van heer Simon van der Maalstede135828, fo. 15vo.
1358-136028, fo. 27
1360-136128, fo. 35
Gerrit Borchman1361-136328, fo. 57
Simon zoon van heer Simon van der Maalstede1363-136428, fo. 57
1365-136628, fo. 63vo.
1366-136728, fo. 72
1367-1368650
Jan van Culemborg1370-1371651-652
Burgemeester van Goes
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem Jansz. en Jacob Antonisz.1384653
Pieter Jansz. en Jan Pietersz.1389-1390654
Willem Jansz. en Hendrik Jansz1396-1397655
Baljuw van Borsele
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Hektor heer Florensz.1357-136028, fo. 27vo.
Jan heer Nikolaasz.136828, fo. 79vo.
Baljuw van Tholen en Schakerloo
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Melis van Valkenberge (1361†)1356-135828, fo. 20vo.
1358-136028, fo. 20vo.
1360-136128, fo. 34vo.
N.N. namens Melis van Valkenberge1362-136528, fo. 57
Willem Gillisz.1365-136728, fo. 71vo.
1367-1371656-658
1371-137328, fo. 108vo.
137428, fo. 116
1374-137650, fo. 12
1376-137751, fo. 6vo.
1378-137953, fo. 4vo.
Nikolaas van Reimerswaal1381-138330, fo. 7
Nikolaas de Coster (Tholen)1387-138830, fo. 26vo.
Hendrik Kempenz. (Schakerloo)1387-138830, fo. 27
Adriaan Willemsz.138931, fo. 9vo.
1389-139032, fo. 8vo.
N.B. tot 10 augustus139333, fo. 2vo.
Willem van Kleef, bastaard van Gaasbeek1393 (vanaf 10 augustus)33, fo. 3
Baljuw van Dreischor
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Kempe Hendriksz.1356-1357659
Hendrik Kempez. voor Kempe Hendriksz.1357-135828, fo. 15vo.
Kinderen van Willem Oem voor hun vader1358-135928, fo, 21
Jan Hugenz.1360-1371660-662
Thoneman voor Jan Hugenz.1371-137328, fo. 108vo.
Jan Hugenz.1373-137428, fo. 116
Jan Hendriksz.1389-139032, fo. 9
Klerken van dagelijkse rekeningen van Jan van Blois en zijn herberg
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan de Coster1360-1361663
Willem uten Campe1362-1363664
Jan Breyen1366-1367665-666
Godschalk van Brakel1370-1371667
Jan Breyen1371-1372668
Jan van Langerak1372-1373669
Jan van Brakel1374-1375670
Willem uten Campe1374-1377671-672
Floris van Adrichem1374289
1376673
Arnoldus van Bebnaghel1379-1380674
Dirk Beynken1379-1380245
1380-1381246
Klerken van dagelijkse rekeningen van Gwijde van Blois en zijn herberg
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon Meeuwsz.138130, fo. 8; 254
1381-1382676
Filips van Malsen1383677
1389-1390678
Dirk Bijlman1389-1390678

In deze concordans wordt voor zover het de zogenaamde "charters Suys" betreft verwezen naar de inventaris Suys, inv.nr. 2102: III van het archief van de graven van Holland; in een enkel geval naar inv.nr. 2118 van dat archief. Ook is eenmaal verwezen naar: J. de Saint-Genois, Monuments anciens, Parijs 1782.

Afgekort aangegeven zijn:

Ch-H.Inventaris van de charters, die blijkens de merktekens in 1817 uit het archief te Bergen in Henegouwen zijn overgenomen, z.j., getypt.
HSS.J.A. Jaeger, Beschrijving van de collectie Handschriften der Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief tot 1950, 's-Gravenhage, 1968.
LRK.Leen- en Registerkamer van de grafelijkheid van Holland.
RR.Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
RDH.Rentmeester van de domeinen van Holland: diverse rekeningen.
V-CH.Verspreide charters van de Rekenkamer van Holland.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Huidige inventarisOude inventaris
1- 2102: III f° 228V nr. 1
- LRK 111
2- 2102: III f° 228 nr. 3
- LRK 46
3- 2102: III f° 228 nr. 4
- LRK 110
4- 2102: III f° 32V nr. 1
5- HSS 275
- 2118 f° 166 Bl. nr. 33
6- 2118 f° 166 Bl. nr. 37
7- 2102: III f° 81V nr. 3
8- 2102: III f° 183 nr. 3
9- Saint-Genois p. 429 FF 12
10- 2102: III f° 87V nr. 3
11- CH-H p. 44: H Extra 20
12- 2102: III f° 228 nr. 3
13uit RR 5803
14- 2102: III f° 228V nr. 1
15- 2102 : III f° 19V nr. 4
16uit RR 5803
17- 2102: III f° 85 nr. 3
18- 2102 : III f° 89 nr. 2
19- 2102 : III f° 19V nr. 5
20- 2102 : III f° 81V nr. 1
21- 2102 : III f° 186 nr. 4
22- 2102 : III f° 32V nr. 2
23- 2102 : III f° 91 nr. 4
24- 2102 : III f° 91V nr. 1
25- 2102 : III f° 14V nr. 2
26- 2102 : III f° 228 nr. 3
27uit RR 5660
28- RR 5803
29- RR 5804
30- RR 5805
31- RR 5806
32- RR 5807
33- RR 5808
34- RR 5617
35uit RR 5809
36uit RR 5809
37- RR 5618
38- RR 5619
39- RR 5620
40- RR 5621
41- RR 5622
42- RR 5623
43- RR 5624
44- RR 5625
45- RR 5626
46- RR 5627
47- RR 5628
48- RR 5629
49- RR 5630
50- RR 5631
51- RR 5632
52- RR 5633
53uit RR 5662
54- RR 5637
55- RR 5638
56- RR 5639
57-65uit RR 5618
66-74uit RR 5619
75-76uit RR 5638
77-83uit V-CH. nr. 1376
84- RR 5640
85- RR 5640a
86- RR 5642
87- RR 5643
88- RR 5641
89- RR 5644
90- RR 5645
91- RR 5646
92- RR 5647
93- RR 5648
94- RR 5649
95- RR 5650
96- RR 5651
97- RR 5652
98- RR 5653
99- RR 5654
100- RR 5655
101- RR 5656
102- RR 5657
103- RR 5658
104- RR 5659
105- RR 5634
106uit RR 5809
107uit RR 5809
108- RR 5660
109- RR 5661
110- RR 5662
111- RR 5663
112- RR 5635
113- RR 5636
114- RR 5664
115- RR 5665
116- RR 5666
117- RR 5667
118- RR 5668
119- RR 5669
120- RR 5670
121- RR 5671
122- RR 5672
123- RR 5673
124uit RR 5651
125-159uit RR 5656
160-161uit RR 5665
162-208uit V-CH. nr. 865
209uit RR 5666
210-211uit V-CH. nr. 865
212- RR 5674
213uit V-CH. doos 58
214- RR 5675
215- RR 5676
216- RR 5677
217- RR 5678
218- RR 5679
219- RR 5680
220- RR 5681
221- RR 5682
222- RR 5683
223- RR 5684
224- RR 5685
225- RR 5686
226- RR 5687
227- RR 5688
228- RR 5689
229- RR 5690
230- RR 5691
231- RR 5692
232- RR 5693
233- RR 5694
234- RR 5695
235- RR 5696
236- RR 5697
237- RR 5698
238uit RR 5687
239uit RR 5688
240uit RR 5690
241uit RR 5692
242-244uit RR 5693
245uit RR 5699
246uit RR 5699
247- RR 5699
248- RR 5700
249- RR 5701
250- RR 5702
251- RR 5703
252- RR 5704
253- RR 5705
254- RR 5706
255- RR 5707
256- RR 5708
257- RR 5709
258- RR 5710
259- RR 5711
260- RR 5712
261- RR 5713
262- RR 5714
263- RR 5715
264- RR 5716
265- RR 5717
266- RR 5718
267- RR 5720
268- RR 5721
269- RR 5722
270- RR 5723
271- RR 5724
272- RR 5725
273- RR 5726
274- RR 5727
275- RR 5728
276- RR 5729
277- RR 5730
278- RR 5731
279- RR 5732
280- RR 5733
281- RR 5734
282- RR 5735
283- RR 5736
284- RR 5737
285- RR 5738
286-288uit RR 5715
289-291uit RR 5717
292uit RR 5718
293-296uit RR 5720
297-302uit RR 5721
303-308uit RR 5724
309-320uit RR 5725
321-329uit RR 5726
330-331uit RR 5727
332-334uit RR 5728
335uit RR 5729
336-340uit RR 5730
341-344uit RR 5731
345-361uit RR 5732
362-363uit RR 5733
364-366uit RR 5734
367-377uit RR 5736
378-384uit RR 5737
385-390uit RR 5738
391- RR 5739
392- RR 5740
393- RR 5741
394- RR 5742
395- RR 5743
396- RR 5743a
397- RR 5744
398- RR 5744a
399- RR 5744b
400- RR 5744c
401- RR 5745
402- RR 5746
403- RR 5746a
404uit RR 5741
405-407uit RR 5742
408-410uit RR 5743
411uit RR 5744
412uit RR 5744c
413-417uit RR 5746
418uit RR 5736
419uit RR 5737
420uit RR 5738
421uit RR 5715
422uit RR 5716
423uit RR 5717
424uit RR 5718
425uit RR 5720
426uit RR 5721
427uit RR 5722
428uit RR 5724
429uit RR 5725
430uit RR 5726
431uit RR 5727
432uit RR 5728
433uit RR 5729
434uit RR 5732
435uit RR 5733
436uit RR 5734
437uit RR 5736
438uit RR 5737
439uit RR 5738
440uit RR 5715
441uit RR 5717
442uit RR 5718
443uit RR 5725
444uit RR 5726
445uit RR 5727
446uit RR 5731
447uit RR 5732
448uit RR 5733
449uit RR 5734
450uit RR 5736
451uit RR 5737
452uit RR 5746a
453uit RR 5716
454uit RR 5717
455uit RR 5718
456uit RR 5720
457uit RR 5721
458uit RR 5722
459uit RR 5722
460uit RR 5724
461uit RR 5725
462uit RR 5726
463uit RR 5727
464uit RR 5728
465uit RR 5729
466uit RR 5731
467uit RR 5732
468uit RR 5734
469uit RR 5736
470uit RR 5737
471uit RR 5738
472uit RR 5726
473uit RR 5727
474uit RR 5731
475uit RR 5733
476uit RR 5734
477uit RR 5736
478uit RR 5738
479uit RR 5734
480uit RR 5715
481uit RR 5716
482uit RR 5718
483uit RR 5720
484uit RR 5721
485uit RR 5722
486uit RR 5725
487uit RR 5726
488uit RR 5728
489uit RR 5729
490uit RR 5730
491uit RR 5731
492uit RR 5733
493uit RR 5736
494uit RR 5737
495uit RR 5738
496uit RR 5716
497uit RR 5717
498uit RR 5718
499uit RR 5720
500uit RR 5721
501uit RR 5722
502uit RR 5722
503uit RR 5724
504uit RR 5725
505uit RR 5725
506uit RR 5726
507uit RR 5727
508uit RR 5727
509uit RR 5728
510uit RR 5731
511uit RR 5732
512uit RR 5733
513uit RR 5734
514uit RR 5737
515uit RR 5738
516uit RR 5726
517uit RR 5727
518uit RR 5728
519uit RR 5729
520uit RR 5730
521uit RR 5731
522uit RR 5736
523uit RR 5716
524uit RR 5717
525uit RR 5718
526uit RR 5720
527uit RR 5721
528uit RR 5722
529uit RR 5724
530uit RR 5725
531uit RR 5727
532uit RR 5728
533uit RR 5731
534uit RR 5734
535- RR 5747
536uit RR 5747
537- RR 5748
538- RR 5749
539- RR 5750
540- RR 5751
541- RR 5752
542- RR 5753
543- RR 5754
544- RR 5755
545- RR 5756
546- RR 5757
547- RR 5758
548- RR 5759
549- RR 5760
550- RR 5761
551- RR 5762
552- RR 5763
553- RR 5764
554- RR 5765
555- RR 5766
556- RR 5767
557- RR 5768
558- RR 5769
559uit RR 5755
560uit RR 5756
561uit RR 5803
562uit RR 5761
563uit RR 5764
564uit RR 5765
565uit RR 5766
566uit RR 5767
567uit RR 5768
568- RR 5770
569- RR 5771
570- RR 5772
571- RR 5773
572- RR 5774
573- RR 5775
574-576uit RR 5750
577uit RR 5755
578-581uit RR 5756
582-583uit RR 5758
584uit RR 5759
585-587uit RR 5761
588-592uit RR 5764
593-597uit RR 5765
598-600 uit RR 5766
601-602uit RR 5767
603-605uit RR 5768
606-621uit RR 5769
622- RR 5776
623- RR 5777
624- RR 5778
625- RR 5779
626- RR 5780
627- RR 5781
628- RR 5782
629- RR 5783
630- RR 5784
631- RR 5785
632- RR 5786
633- RR 5787
634- RR 5788
635- RR 5789
636- RR 5790
637-643uit RR 5784
644-645uit RR 5785
646-648uit RR 5788
649uit V-CH. doos 80
650uit RR 5785
651uit RR 5786
652uit RR 5787
653- RR 5791
654- RR 5792
655- RR 5793
656uit RR 5785
657uit RR 5787
658uit RR 5788
659uit RR 5777
660uit RR 5785
661uit RR 5787
662uit RR 5788
663uit RR 5620
664- RR 5800
665- RR 5794
666- RR 5795
667- RR 5796
668- RR 5797
669uit RDH. 102
670uit RR 5805
671- RR 5801
672- RR 5802
673- RR 5719
674uit RR 5809
675uit RR 5802
676uit RR 5809
677- RR 5798
678- RR 5799
679uit RR 5798
680-681uit RR 5799

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
GrafelijkheidsrekenkamerHuidige inventaris
561734
561837
561938
562039
562140
562241
562342
562443
562544
562645
562746
562847
562948
563049
563150
563251
563352
5634105
5635112
5636113
563754
563855
563956
564084
5640a85
564188
564286
564387
564489
564590
564691
564792
564893
564994
565095
565196
565297
565398
565499
5655100
5656101
5657102
5658103
5659104
5660108
5661109
5662110
5663111
5664114
5665115
5666116
5667117
5668118
5669119
5670120
5671121
5672122
5673123
5674212
5675214
5676215
5677216
5678217
5679218
5680219
5681220
5682221
5683222
5684223
5685224
5686225
5687226
5688227
5689228
5698229
5691230
5692231
5693232
5694233
5695234
5696235
5697236
5698237
5699247
5700248
5701249
5702250
5703251
5704252
5705253
5706254
5707255
5708256
5709257
5710258
5711259
5712260
5713261
5714262
5715263
5716264
5717265
5718266
5719673
5720267
5721268
5722269
5723270
5724271
5725272
5726273
5727274
5728275
5729276
5730277
5731278
5732279
5733280
5734281
5735282
5736283
5737284
5738285
5739391
5740392
5741393
5742394
5743395
5743a396
5744397
5744a398
5744b399
5744c400
5745401
5746402
5746a403
5747535
5748537
5749538
5750539
5751540
5752541
5753542
5754543
5755544
5756545
5757546
5758547
5759548
5760549
5761550
5762551
5763552
5764553
5765554
5766555
5767556
5768557
5769558
5770568
5771569
5772570
5773571
5774572
5775573
5776622
5777623
5778624
5779625
5780626
5781627
5782628
5783629
5784630
5785631
5786632
5787633
5788634
5789635
5790636
5791653
5792654
5793655
5794665
5795666
5796667
5797668
5798677
5799678
5800664
5801671
5802672
580328
580429
580530
580631
580732
580833
580935, 36, 106, 107, 674 en 676

Concordans I: van de onderhavige inventaris op diverse oude inventarissen

In dit overzicht zijn de namen van de baljuwen, rentmeesters, schouten en andere rekenplichtige ambtenaren van Jan en Gwijde van Blois opgenomen. Bij uitzondering treft men er ook functionarissen van Jan van Henegouwen, heer van Beaumont aan. De tweede kolom geeft de jaren aan waarin zij in functie waren. In de derde kolom zijn de rekeningen vermeld die van deze ambtenaren bewaard zijn gebleven. In de vierde kolom zijn de inventarisnummers en andere bewijsplaatsen opgesomd, waarin die ambtenaren worden genoemd van wie geen rekeningen bewaard zijn gebleven. Wat betreft de arresten (inv.nrs. 28-33), zij voor de raadpleging geattendeerd op de transcripties die hiervan zijn gemaakt.

Rentmeester-Generaal
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gijsbert Stomme, kapelaan1358-136334-39
Jan Tolnaer, kapelaan1363-138040-53
Godschalk van Brakel1386-138730, fo. 11
1387-138831, fo. 11
Filips van Malsen138954-55
Godschalk van Brakel1394-139556
Rentmeester van Schoonhoven en Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Scrivervóór 13401, fol. 93vo.
Paulus Tolnaer1356-135784-85
Gerard Borgher (Borchman)1357-135986-87
Frederik van der Zevender
N.B. voor het bos van Gouda
1358-135988
Jan Breyen1359-136389-91
Gijsbert van Tienhoven1363-136692-94
Jan van Poelgeest1367-137795-104
Jan Tolnaer1377-1387105-113
Jan van Dalem1387-1388114
Dirk Bijlman1388-1394115-119
Godschalk van Brakel1394120
Frederik van der Zevender1394-1395121
Jan van Brakel1395-1397122-123
Baljuw van Schoonhoven en Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon Frederiksz. van der Zevender1337Waller Zeper, reg. 188
1341Waller Zeper, reg. 231
Jan van Langerak1356-135728, fo. 3
1357-135828, fo. 9
1358-135928, fo. 17
1359-136028, fo. 23
1360-136128, fo. 30vo.
1361-136228, fo. 37
1362-136328, fo. 42vo.
Frederik van der Zevender1363-136428, fo. 47vo.
1364-136528, fo. 52vo.
1365-136628, fo. 58vo.
1366-136728, fo. 66.
1367-136828, fo. 73vo.
1368-136928, fo. 81vo.
1369-137028, fo. 87
1370-137128, fo. 93
1371-137228, fo. 97vo.
Jan van Langerak1372-137328, fo. 103vo.
Frederik van der Zevender1373-137428, fo. 111
Jan van Brakel137753, fo. 1
Hubrecht van Montfoort1381-138230, fo. 3
Jan den bastaard van Blois1386-138730, fo. 11
1387-138830, fo. 19
Frederik van der Zevender1388-138930, fo. 6
1389-139030, fo. 7vo.
1392-139330, fo. 9

 

Onder het baljuwschap van Schoonhoven en Gouda ressorteren:

Schout van Schoonhoven
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Eggert van der Vlist1363-136428, fo. 48
Jan van Poelgeest1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Dirk uten Campe1366-136728, fo. 66
1367-136828, fo. 74vo.
Jan Robbijn1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Willem Engbrechtsz.1373-137428, fo. 111vo.
Dirk Beynkin1379-1381245-246
1381-138230, fo. 3vo.
Dirk van Slingeland1386-138730, fo. 11vo.
Jan Hendriksz.138730, fo. 11vo.
Dirk van Slingeland1387-138830, fo. 19vo.
Dirk Beynkin1388-138931, fo. 6vo.
1389-139032, fo. 8
1392-1393247
Schout van Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Dirk Willemsz. van der Goude1363-1376214-220
Dirk en Jan van der Goude1377-1379221-222
Nikolaas van der Merwede1379-1385223-227
Dirk Eliasz.138630, fo. 11vo.
Gerard Snoey van Berkenwoude1387-1389228-230
Hubert van Montfoort1389-1393231-235
Robert van Glinden1393-1394236-237
Schout van Bergambacht en Stolwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem Engbrechtsz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Willem de Lacher1366-136728, fo. 66vo.
Jakob de Borgher voor Willem de Lacher1367-136828, fo. 74
Willem de Lacher1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
Harberen Dirksz.1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Govert Jansz.1373-137428, fo. 111
Fleuyer Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
1394VROA, 1925 I, p. 145 (189) reg. 5
Schout van Gouderak en Beyersrode
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Roelof Jansz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Nikolaas Trudenz.1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Dirk Jansz.1373-137428, fo. 111
Teunis Willemsz.1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Moordrecht
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Dirksz.1363-136428, fo. 48
Jan Diddenz.1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 66vo.
Breedeman Petersz.1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Venus Jansz.1373-137428, fo. 111
Jakob Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Cabau en Lopik
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gerrit Hugenz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59
1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Jan Breenink1373-137428, fo. 111
Coen van Damme1389-139032, fo. 7vo.
Schout van het Land van Stein en Papekop
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem de Hont1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
Jan Heinenz.1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
Gerrit Borchman voor Nikolaas IJsbrantsz.1368-136928, fo. 82vo.
Ermbout Matthijsz.1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Matthijs Nikolaasz.1373-137428, fo. 111
Dirk van der Goude1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Benthuizen
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Pieter Taernink1363-136428, fo. 48vo.
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 67
1367-136828, fo. 74
Peter Ermgaardenz.1368-136928, fo. 82vo.
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
Gerrit van den Veen1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Jakob Jansz.1373-137428, fo. 111
Jan de Smit1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Bloemendaal (ZH)
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Golen ( 1368 †)1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136828, fo. 74
Veen Jansz.1368-136928, fo. 82vo.
Gerrit van den Veen1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
Dirk Gerritsz.1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Wolf Willemsz.1373-137428, fo. 111
Jakob Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
Baljuw en rentmeester van Beverwijk en Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem ver Baertenz.1317-1323248
Jakob van der Goude1356-1370249-261
N.N. namens Jakob van der Goude1370-1371262
Floris van Adrichem
N.B. 1372-1373 met Renger Hendriksz.
1371-1380263-270
Floris van Alphen1380-1381271
Jan van Poelgeest1381-1382272
Floris van Alphen1382-1389273-278
Jan van Heemstede1389-1393279-281
N.B. Gerard Kercman en Nikolaas de Gruter voor Jan van Heemstede1392-139333, fo. 4
Willem Gerardsz. voor Godschalk Van Brakel1394282
Willem van Brakel1394-1397283-285
N.B. Nikolaas de Gruter ook in1395367

 

Onder het Baljuw- en Rentmeesterschap van Beverwijk en Noordwijk ressorteren:

Schout van Wijk en Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Filips Willemsz. (2-2-1363 †)1360-136237, fo. 44vo.
Schout van Beverwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Tesselaer 1372-1374391-392
1376-1377267, fo. 18
1377-1388393-401
1389-1390279, fo. 18
1391-1392280, fo. 27
1392-1393281, fo. 1
1394-1395402
1395-1396284, fo.
Gerard Kercman1397403
Schout van Wijk aan Zee
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Martijn1366-1367258, fo. 4vo.
Jakob Jakobsz.1395418
Jakob Jansz.1396419
Jakob Jakobsz.1397420
Schout van Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gerard Kercman1372-1381421-428
Jakob Hendriksz. van Ruwiel1381-1382429
Jan Boon1383-1386431-433
1387-138830, fo. 23
1388-138931, fo. 3vo.
1389-1397434-439
Duinwaarder van Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willeken Ever1347-13481, fo. 94
Wieland1360-136137, fo. 26vo.
1372440
1375-1376441-442
Simon Florisz.1382-1384443-445
1387-1388446
Simon de duunwaarder1388-138931, fo. 4
Simon Florisz.1389-1390447
1392-1393448-449
1395-1397450-452
Schout van Westzaan en Krommenie
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nanne Jansz.1372-1377453-455
Godschalk van Brakel1378457
Nanne Jansz.1378-1379458-459
Pieter van Zaanden1381-1382460-461
Nikolaas Jansz.1385464
Willem Pietersz.1387-1390466-467
Jakob Walichsz.1395-1396469-470
Hendrik Jansz. van Adrichem1397471
Schout van Spaarnwoude
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Floris Suys 1373-1374264, fo. 6
Floris Simonsz.1383-1384472-473
Jakob Feienz.1388474348
Jan Braeuw1388-138931, fo. 4
Floris Simonsz.1390348
1392-1392475-476
1395477
1397478
Gaarder van de Tol te Spaarndam
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Hendrik Jansz.1356-1357249, fo. 3vo.
1357-1358250, fo. 3
Nanne van Wimmen en Simon Jakobsz.1359-1360252, fo. 3
1360-1361253, fo. 3vo.
1361-1362254, fo. 3
Nanne van Wimmen1362-1363255, fo. 3
Simon Jakobsz.1363-1364256, fo. 2vo.
Dirk Bartout1364-1365257, fo. 3
Jan Dirksz.1366-1367258, fo. 2vo.
1367-1368259, fo. 3
1368-1369260, fo. 3
1377-1378268, fo. 4
1378-1379269, fo. 5vo.
Renger Hendriksz.1379-1380270, fo. 5
1380-1381271, fo. 5
1381-1382272, fo. 6
Willem van Tetrode1383-1384274, fo. 5vo.
1384-1385275, fo. 5vo.
1385-1386276, fo. 5vo.
1386-1387277, fo. 5vo.
1387-1388278, fo. 5vo.
1389-1390279, fo. 5vo.
Jan Braeuw1391-1392280, fo. 15-24
1392-1393479281, fo. 9
1393-1394282, fo. 5
1394-1395283, fo. 6
1395-1396284, fo. 6
1396-1397285, fo. 6
Schout van Katwoude
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Hillenz.1356-1357249, fo. 6
Jakob zoon van Jan Hillenz.1360-136137, fo. 27vo.
Stuver1372480
Willem de Gribber1372-137328, fo. 105vo.
1373-137428, fo. 112vo.
1374-1376481-482
Nikolaas de Wilde1378-1379485
Nikolaas de Gribber1381-1383486
Nikolaas de Wilde1383487
Nikolaas Simonsz. van der Burch1385-1388488-491
1388-138931, fo. 4
1392492
1395-1397493-495
Schout van de Nieuwenlande
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas van Hogendorp1372-137328, fo. 105vo.
1374-1375496-497
Willem van Adrichem1378-1379501-502
Gerard Willemsz.1381503
Jan de Camerlinc1381-138230, fo. 5
Jan Eefticsz.1388-138931, fo. 3vo.
Ontvanger van de visserij te Nieuwertocht en Roxvliet
Tabel met zoekresultaten in archieven
Naam( Deze ontvangsten werden ook wel door de schout van de Nieuwenlande geïnd; soms ook van boeten aldaar. )JarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
N.N. namens de heer van Egmond1356-1357249, fo. 4
1357-1358250, fo. 3vo.
1358-1359251, fo. 3
1359-1360252, fo. 3
1360-1361253, fo. 3vo.
1361-1362254, fo. 3vo.
1363-1364256, fo. 2vo.
1364-1365257, fo. 3vo.
1366-1367258, fo. 2vo.
1367-1368259, fo. 3
1368-1369260, fo. 3vo.
1369-1370261, fo. 3vo.
1370-1371262, fo. 4vo.
Jan Eefticsz.1383-1389516-521
1395522
Gaarder van de markttollen te Haarlem
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Bertoutsz. van Assendelft1360-136137, fo. 44vo.
1372-137328, fo. 104vo.
1373-137428, fo. 111vo.
1374-1379523-528
1381-1382529-530
Jan van der Laan1383-1385531-532
Floris Hoon1385-1386276, fo. 5vo.
1386-1388533
1389-1390279, fo. 5vo.
1391-1392280, fo. 5
1393534
Baljuw en rentmeester van Texel en Vlieland
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem ver Baertenz.1317-1323248
Jan van der Goude1356-1363535-541
Coen van Oosterwijk1363-1364542
Gerard van Oosterwijk1364-1369543-545
Floris van Adrichem1369-1371546-547
Gerard van Oosterwijk1371-1377548-552
Jan van Poelgeest1377-1381553-557
Jan van Brakel138230, fo 5vo.
1386-138730, fo 16
1387-138830, fo 24
1388-138931, fo 4vo.
Jan van den Zijl1389-1390558
Jan van Brakel1392-139333, fo. 6
Schout van Texel
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Coen van Oosterwijk1366-1381559-567
Willem Gerritsz.138230, fo. 6
Jakob van Oosterwijk138230, fo. 6
1386-1390568-571
N.B. Gijsbrecht Jakobsz. voor Jakob van Oosterwijk1389-139032, fo. 7
Jakob van Oosterwijk1392-1393572
1395-1396573
Rentmeester van Zeeland
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Aloud Jansz.1343-1344622
1356-1371623-634
N.B. Willem Aloudsz. voor Aloud Jansz.1370-137128, fo. 95
Willem Aloudsz.1371-137228, fo. 101
Willem Hont1372-137328, fo. 107vo.
1373-137428, fo. 114vo.
1374-137650, fo. 8vo.
1376-137751, fo. 6
Heer Servaas voor Willem Hont137752, fo. 4
Willem Aloudsz.1377-1379635
1381-138230, fo. 8vo.
1386-138730, fo. 17vo.
1387-138830, fo. 25
1388-138931, fo. 1
1389-139032, fo. 1
1392-139333, fo. 1
Baljuw van Goes
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon zoon van heer Simon van der Maalstede135828, fo. 15vo.
1358-136028, fo. 27
1360-136128, fo. 35
Gerrit Borchman1361-136328, fo. 57
Simon zoon van heer Simon van der Maalstede1363-136428, fo. 57
1365-136628, fo. 63vo.
1366-136728, fo. 72
1367-1368650
Jan van Culemborg1370-1371651-652
Burgemeester van Goes
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem Jansz. en Jacob Antonisz.1384653
Pieter Jansz. en Jan Pietersz.1389-1390654
Willem Jansz. en Hendrik Jansz1396-1397655
Baljuw van Borsele
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Hektor heer Florensz.1357-136028, fo. 27vo.
Jan heer Nikolaasz.136828, fo. 79vo.
Baljuw van Tholen en Schakerloo
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Melis van Valkenberge (1361†)1356-135828, fo. 20vo.
1358-136028, fo. 20vo.
1360-136128, fo. 34vo.
N.N. namens Melis van Valkenberge1362-136528, fo. 57
Willem Gillisz.1365-136728, fo. 71vo.
1367-1371656-658
1371-137328, fo. 108vo.
137428, fo. 116
1374-137650, fo. 12
1376-137751, fo. 6vo.
1378-137953, fo. 4vo.
Nikolaas van Reimerswaal1381-138330, fo. 7
Nikolaas de Coster (Tholen)1387-138830, fo. 26vo.
Hendrik Kempenz. (Schakerloo)1387-138830, fo. 27
Adriaan Willemsz.138931, fo. 9vo.
1389-139032, fo. 8vo.
N.B. tot 10 augustus139333, fo. 2vo.
Willem van Kleef, bastaard van Gaasbeek1393 (vanaf 10 augustus)33, fo. 3
Baljuw van Dreischor
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Kempe Hendriksz.1356-1357659
Hendrik Kempez. voor Kempe Hendriksz.1357-135828, fo. 15vo.
Kinderen van Willem Oem voor hun vader1358-135928, fo, 21
Jan Hugenz.1360-1371660-662
Thoneman voor Jan Hugenz.1371-137328, fo. 108vo.
Jan Hugenz.1373-137428, fo. 116
Jan Hendriksz.1389-139032, fo. 9
Klerken van dagelijkse rekeningen van Jan van Blois en zijn herberg
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan de Coster1360-1361663
Willem uten Campe1362-1363664
Jan Breyen1366-1367665-666
Godschalk van Brakel1370-1371667
Jan Breyen1371-1372668
Jan van Langerak1372-1373669
Jan van Brakel1374-1375670
Willem uten Campe1374-1377671-672
Floris van Adrichem1374289
1376673
Arnoldus van Bebnaghel1379-1380674
Dirk Beynken1379-1380245
1380-1381246
Klerken van dagelijkse rekeningen van Gwijde van Blois en zijn herberg
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon Meeuwsz.138130, fo. 8; 254
1381-1382676
Filips van Malsen1383677
1389-1390678
Dirk Bijlman1389-1390678

In deze concordans wordt voor zover het de zogenaamde "charters Suys" betreft verwezen naar de inventaris Suys, inv.nr. 2102: III van het archief van de graven van Holland; in een enkel geval naar inv.nr. 2118 van dat archief. Ook is eenmaal verwezen naar: J. de Saint-Genois, Monuments anciens, Parijs 1782.

Afgekort aangegeven zijn:

Ch-H.Inventaris van de charters, die blijkens de merktekens in 1817 uit het archief te Bergen in Henegouwen zijn overgenomen, z.j., getypt.
HSS.J.A. Jaeger, Beschrijving van de collectie Handschriften der Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief tot 1950, 's-Gravenhage, 1968.
LRK.Leen- en Registerkamer van de grafelijkheid van Holland.
RR.Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
RDH.Rentmeester van de domeinen van Holland: diverse rekeningen.
V-CH.Verspreide charters van de Rekenkamer van Holland.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Huidige inventarisOude inventaris
1- 2102: III f° 228V nr. 1
- LRK 111
2- 2102: III f° 228 nr. 3
- LRK 46
3- 2102: III f° 228 nr. 4
- LRK 110
4- 2102: III f° 32V nr. 1
5- HSS 275
- 2118 f° 166 Bl. nr. 33
6- 2118 f° 166 Bl. nr. 37
7- 2102: III f° 81V nr. 3
8- 2102: III f° 183 nr. 3
9- Saint-Genois p. 429 FF 12
10- 2102: III f° 87V nr. 3
11- CH-H p. 44: H Extra 20
12- 2102: III f° 228 nr. 3
13uit RR 5803
14- 2102: III f° 228V nr. 1
15- 2102 : III f° 19V nr. 4
16uit RR 5803
17- 2102: III f° 85 nr. 3
18- 2102 : III f° 89 nr. 2
19- 2102 : III f° 19V nr. 5
20- 2102 : III f° 81V nr. 1
21- 2102 : III f° 186 nr. 4
22- 2102 : III f° 32V nr. 2
23- 2102 : III f° 91 nr. 4
24- 2102 : III f° 91V nr. 1
25- 2102 : III f° 14V nr. 2
26- 2102 : III f° 228 nr. 3
27uit RR 5660
28- RR 5803
29- RR 5804
30- RR 5805
31- RR 5806
32- RR 5807
33- RR 5808
34- RR 5617
35uit RR 5809
36uit RR 5809
37- RR 5618
38- RR 5619
39- RR 5620
40- RR 5621
41- RR 5622
42- RR 5623
43- RR 5624
44- RR 5625
45- RR 5626
46- RR 5627
47- RR 5628
48- RR 5629
49- RR 5630
50- RR 5631
51- RR 5632
52- RR 5633
53uit RR 5662
54- RR 5637
55- RR 5638
56- RR 5639
57-65uit RR 5618
66-74uit RR 5619
75-76uit RR 5638
77-83uit V-CH. nr. 1376
84- RR 5640
85- RR 5640a
86- RR 5642
87- RR 5643
88- RR 5641
89- RR 5644
90- RR 5645
91- RR 5646
92- RR 5647
93- RR 5648
94- RR 5649
95- RR 5650
96- RR 5651
97- RR 5652
98- RR 5653
99- RR 5654
100- RR 5655
101- RR 5656
102- RR 5657
103- RR 5658
104- RR 5659
105- RR 5634
106uit RR 5809
107uit RR 5809
108- RR 5660
109- RR 5661
110- RR 5662
111- RR 5663
112- RR 5635
113- RR 5636
114- RR 5664
115- RR 5665
116- RR 5666
117- RR 5667
118- RR 5668
119- RR 5669
120- RR 5670
121- RR 5671
122- RR 5672
123- RR 5673
124uit RR 5651
125-159uit RR 5656
160-161uit RR 5665
162-208uit V-CH. nr. 865
209uit RR 5666
210-211uit V-CH. nr. 865
212- RR 5674
213uit V-CH. doos 58
214- RR 5675
215- RR 5676
216- RR 5677
217- RR 5678
218- RR 5679
219- RR 5680
220- RR 5681
221- RR 5682
222- RR 5683
223- RR 5684
224- RR 5685
225- RR 5686
226- RR 5687
227- RR 5688
228- RR 5689
229- RR 5690
230- RR 5691
231- RR 5692
232- RR 5693
233- RR 5694
234- RR 5695
235- RR 5696
236- RR 5697
237- RR 5698
238uit RR 5687
239uit RR 5688
240uit RR 5690
241uit RR 5692
242-244uit RR 5693
245uit RR 5699
246uit RR 5699
247- RR 5699
248- RR 5700
249- RR 5701
250- RR 5702
251- RR 5703
252- RR 5704
253- RR 5705
254- RR 5706
255- RR 5707
256- RR 5708
257- RR 5709
258- RR 5710
259- RR 5711
260- RR 5712
261- RR 5713
262- RR 5714
263- RR 5715
264- RR 5716
265- RR 5717
266- RR 5718
267- RR 5720
268- RR 5721
269- RR 5722
270- RR 5723
271- RR 5724
272- RR 5725
273- RR 5726
274- RR 5727
275- RR 5728
276- RR 5729
277- RR 5730
278- RR 5731
279- RR 5732
280- RR 5733
281- RR 5734
282- RR 5735
283- RR 5736
284- RR 5737
285- RR 5738
286-288uit RR 5715
289-291uit RR 5717
292uit RR 5718
293-296uit RR 5720
297-302uit RR 5721
303-308uit RR 5724
309-320uit RR 5725
321-329uit RR 5726
330-331uit RR 5727
332-334uit RR 5728
335uit RR 5729
336-340uit RR 5730
341-344uit RR 5731
345-361uit RR 5732
362-363uit RR 5733
364-366uit RR 5734
367-377uit RR 5736
378-384uit RR 5737
385-390uit RR 5738
391- RR 5739
392- RR 5740
393- RR 5741
394- RR 5742
395- RR 5743
396- RR 5743a
397- RR 5744
398- RR 5744a
399- RR 5744b
400- RR 5744c
401- RR 5745
402- RR 5746
403- RR 5746a
404uit RR 5741
405-407uit RR 5742
408-410uit RR 5743
411uit RR 5744
412uit RR 5744c
413-417uit RR 5746
418uit RR 5736
419uit RR 5737
420uit RR 5738
421uit RR 5715
422uit RR 5716
423uit RR 5717
424uit RR 5718
425uit RR 5720
426uit RR 5721
427uit RR 5722
428uit RR 5724
429uit RR 5725
430uit RR 5726
431uit RR 5727
432uit RR 5728
433uit RR 5729
434uit RR 5732
435uit RR 5733
436uit RR 5734
437uit RR 5736
438uit RR 5737
439uit RR 5738
440uit RR 5715
441uit RR 5717
442uit RR 5718
443uit RR 5725
444uit RR 5726
445uit RR 5727
446uit RR 5731
447uit RR 5732
448uit RR 5733
449uit RR 5734
450uit RR 5736
451uit RR 5737
452uit RR 5746a
453uit RR 5716
454uit RR 5717
455uit RR 5718
456uit RR 5720
457uit RR 5721
458uit RR 5722
459uit RR 5722
460uit RR 5724
461uit RR 5725
462uit RR 5726
463uit RR 5727
464uit RR 5728
465uit RR 5729
466uit RR 5731
467uit RR 5732
468uit RR 5734
469uit RR 5736
470uit RR 5737
471uit RR 5738
472uit RR 5726
473uit RR 5727
474uit RR 5731
475uit RR 5733
476uit RR 5734
477uit RR 5736
478uit RR 5738
479uit RR 5734
480uit RR 5715
481uit RR 5716
482uit RR 5718
483uit RR 5720
484uit RR 5721
485uit RR 5722
486uit RR 5725
487uit RR 5726
488uit RR 5728
489uit RR 5729
490uit RR 5730
491uit RR 5731
492uit RR 5733
493uit RR 5736
494uit RR 5737
495uit RR 5738
496uit RR 5716
497uit RR 5717
498uit RR 5718
499uit RR 5720
500uit RR 5721
501uit RR 5722
502uit RR 5722
503uit RR 5724
504uit RR 5725
505uit RR 5725
506uit RR 5726
507uit RR 5727
508uit RR 5727
509uit RR 5728
510uit RR 5731
511uit RR 5732
512uit RR 5733
513uit RR 5734
514uit RR 5737
515uit RR 5738
516uit RR 5726
517uit RR 5727
518uit RR 5728
519uit RR 5729
520uit RR 5730
521uit RR 5731
522uit RR 5736
523uit RR 5716
524uit RR 5717
525uit RR 5718
526uit RR 5720
527uit RR 5721
528uit RR 5722
529uit RR 5724
530uit RR 5725
531uit RR 5727
532uit RR 5728
533uit RR 5731
534uit RR 5734
535- RR 5747
536uit RR 5747
537- RR 5748
538- RR 5749
539- RR 5750
540- RR 5751
541- RR 5752
542- RR 5753
543- RR 5754
544- RR 5755
545- RR 5756
546- RR 5757
547- RR 5758
548- RR 5759
549- RR 5760
550- RR 5761
551- RR 5762
552- RR 5763
553- RR 5764
554- RR 5765
555- RR 5766
556- RR 5767
557- RR 5768
558- RR 5769
559uit RR 5755
560uit RR 5756
561uit RR 5803
562uit RR 5761
563uit RR 5764
564uit RR 5765
565uit RR 5766
566uit RR 5767
567uit RR 5768
568- RR 5770
569- RR 5771
570- RR 5772
571- RR 5773
572- RR 5774
573- RR 5775
574-576uit RR 5750
577uit RR 5755
578-581uit RR 5756
582-583uit RR 5758
584uit RR 5759
585-587uit RR 5761
588-592uit RR 5764
593-597uit RR 5765
598-600 uit RR 5766
601-602uit RR 5767
603-605uit RR 5768
606-621uit RR 5769
622- RR 5776
623- RR 5777
624- RR 5778
625- RR 5779
626- RR 5780
627- RR 5781
628- RR 5782
629- RR 5783
630- RR 5784
631- RR 5785
632- RR 5786
633- RR 5787
634- RR 5788
635- RR 5789
636- RR 5790
637-643uit RR 5784
644-645uit RR 5785
646-648uit RR 5788
649uit V-CH. doos 80
650uit RR 5785
651uit RR 5786
652uit RR 5787
653- RR 5791
654- RR 5792
655- RR 5793
656uit RR 5785
657uit RR 5787
658uit RR 5788
659uit RR 5777
660uit RR 5785
661uit RR 5787
662uit RR 5788
663uit RR 5620
664- RR 5800
665- RR 5794
666- RR 5795
667- RR 5796
668- RR 5797
669uit RDH. 102
670uit RR 5805
671- RR 5801
672- RR 5802
673- RR 5719
674uit RR 5809
675uit RR 5802
676uit RR 5809
677- RR 5798
678- RR 5799
679uit RR 5798
680-681uit RR 5799

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
GrafelijkheidsrekenkamerHuidige inventaris
561734
561837
561938
562039
562140
562241
562342
562443
562544
562645
562746
562847
562948
563049
563150
563251
563352
5634105
5635112
5636113
563754
563855
563956
564084
5640a85
564188
564286
564387
564489
564590
564691
564792
564893
564994
565095
565196
565297
565398
565499
5655100
5656101
5657102
5658103
5659104
5660108
5661109
5662110
5663111
5664114
5665115
5666116
5667117
5668118
5669119
5670120
5671121
5672122
5673123
5674212
5675214
5676215
5677216
5678217
5679218
5680219
5681220
5682221
5683222
5684223
5685224
5686225
5687226
5688227
5689228
5698229
5691230
5692231
5693232
5694233
5695234
5696235
5697236
5698237
5699247
5700248
5701249
5702250
5703251
5704252
5705253
5706254
5707255
5708256
5709257
5710258
5711259
5712260
5713261
5714262
5715263
5716264
5717265
5718266
5719673
5720267
5721268
5722269
5723270
5724271
5725272
5726273
5727274
5728275
5729276
5730277
5731278
5732279
5733280
5734281
5735282
5736283
5737284
5738285
5739391
5740392
5741393
5742394
5743395
5743a396
5744397
5744a398
5744b399
5744c400
5745401
5746402
5746a403
5747535
5748537
5749538
5750539
5751540
5752541
5753542
5754543
5755544
5756545
5757546
5758547
5759548
5760549
5761550
5762551
5763552
5764553
5765554
5766555
5767556
5768557
5769558
5770568
5771569
5772570
5773571
5774572
5775573
5776622
5777623
5778624
5779625
5780626
5781627
5782628
5783629
5784630
5785631
5786632
5787633
5788634
5789635
5790636
5791653
5792654
5793655
5794665
5795666
5796667
5797668
5798677
5799678
5800664
5801671
5802672
580328
580429
580530
580631
580732
580833
580935, 36, 106, 107, 674 en 676

Concordans II: van de Grafelijkheidsrekenkamer op de huidige inventaris

In dit overzicht zijn de namen van de baljuwen, rentmeesters, schouten en andere rekenplichtige ambtenaren van Jan en Gwijde van Blois opgenomen. Bij uitzondering treft men er ook functionarissen van Jan van Henegouwen, heer van Beaumont aan. De tweede kolom geeft de jaren aan waarin zij in functie waren. In de derde kolom zijn de rekeningen vermeld die van deze ambtenaren bewaard zijn gebleven. In de vierde kolom zijn de inventarisnummers en andere bewijsplaatsen opgesomd, waarin die ambtenaren worden genoemd van wie geen rekeningen bewaard zijn gebleven. Wat betreft de arresten (inv.nrs. 28-33), zij voor de raadpleging geattendeerd op de transcripties die hiervan zijn gemaakt.

Rentmeester-Generaal
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gijsbert Stomme, kapelaan1358-136334-39
Jan Tolnaer, kapelaan1363-138040-53
Godschalk van Brakel1386-138730, fo. 11
1387-138831, fo. 11
Filips van Malsen138954-55
Godschalk van Brakel1394-139556
Rentmeester van Schoonhoven en Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Scrivervóór 13401, fol. 93vo.
Paulus Tolnaer1356-135784-85
Gerard Borgher (Borchman)1357-135986-87
Frederik van der Zevender
N.B. voor het bos van Gouda
1358-135988
Jan Breyen1359-136389-91
Gijsbert van Tienhoven1363-136692-94
Jan van Poelgeest1367-137795-104
Jan Tolnaer1377-1387105-113
Jan van Dalem1387-1388114
Dirk Bijlman1388-1394115-119
Godschalk van Brakel1394120
Frederik van der Zevender1394-1395121
Jan van Brakel1395-1397122-123
Baljuw van Schoonhoven en Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon Frederiksz. van der Zevender1337Waller Zeper, reg. 188
1341Waller Zeper, reg. 231
Jan van Langerak1356-135728, fo. 3
1357-135828, fo. 9
1358-135928, fo. 17
1359-136028, fo. 23
1360-136128, fo. 30vo.
1361-136228, fo. 37
1362-136328, fo. 42vo.
Frederik van der Zevender1363-136428, fo. 47vo.
1364-136528, fo. 52vo.
1365-136628, fo. 58vo.
1366-136728, fo. 66.
1367-136828, fo. 73vo.
1368-136928, fo. 81vo.
1369-137028, fo. 87
1370-137128, fo. 93
1371-137228, fo. 97vo.
Jan van Langerak1372-137328, fo. 103vo.
Frederik van der Zevender1373-137428, fo. 111
Jan van Brakel137753, fo. 1
Hubrecht van Montfoort1381-138230, fo. 3
Jan den bastaard van Blois1386-138730, fo. 11
1387-138830, fo. 19
Frederik van der Zevender1388-138930, fo. 6
1389-139030, fo. 7vo.
1392-139330, fo. 9

 

Onder het baljuwschap van Schoonhoven en Gouda ressorteren:

Schout van Schoonhoven
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Eggert van der Vlist1363-136428, fo. 48
Jan van Poelgeest1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Dirk uten Campe1366-136728, fo. 66
1367-136828, fo. 74vo.
Jan Robbijn1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Willem Engbrechtsz.1373-137428, fo. 111vo.
Dirk Beynkin1379-1381245-246
1381-138230, fo. 3vo.
Dirk van Slingeland1386-138730, fo. 11vo.
Jan Hendriksz.138730, fo. 11vo.
Dirk van Slingeland1387-138830, fo. 19vo.
Dirk Beynkin1388-138931, fo. 6vo.
1389-139032, fo. 8
1392-1393247
Schout van Gouda
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Dirk Willemsz. van der Goude1363-1376214-220
Dirk en Jan van der Goude1377-1379221-222
Nikolaas van der Merwede1379-1385223-227
Dirk Eliasz.138630, fo. 11vo.
Gerard Snoey van Berkenwoude1387-1389228-230
Hubert van Montfoort1389-1393231-235
Robert van Glinden1393-1394236-237
Schout van Bergambacht en Stolwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem Engbrechtsz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Willem de Lacher1366-136728, fo. 66vo.
Jakob de Borgher voor Willem de Lacher1367-136828, fo. 74
Willem de Lacher1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
Harberen Dirksz.1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Govert Jansz.1373-137428, fo. 111
Fleuyer Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
1394VROA, 1925 I, p. 145 (189) reg. 5
Schout van Gouderak en Beyersrode
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Roelof Jansz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53
1365-136628, fo. 59
Nikolaas Trudenz.1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 87vo.
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Dirk Jansz.1373-137428, fo. 111
Teunis Willemsz.1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Moordrecht
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Dirksz.1363-136428, fo. 48
Jan Diddenz.1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 66vo.
Breedeman Petersz.1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Venus Jansz.1373-137428, fo. 111
Jakob Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Cabau en Lopik
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gerrit Hugenz.1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59
1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
1368-136928, fo. 82
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Jan Breenink1373-137428, fo. 111
Coen van Damme1389-139032, fo. 7vo.
Schout van het Land van Stein en Papekop
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem de Hont1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
Jan Heinenz.1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 66vo.
1367-136828, fo. 74
Gerrit Borchman voor Nikolaas IJsbrantsz.1368-136928, fo. 82vo.
Ermbout Matthijsz.1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Matthijs Nikolaasz.1373-137428, fo. 111
Dirk van der Goude1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Benthuizen
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Pieter Taernink1363-136428, fo. 48vo.
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136728, fo. 67
1367-136828, fo. 74
Peter Ermgaardenz.1368-136928, fo. 82vo.
1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
Gerrit van den Veen1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Jakob Jansz.1373-137428, fo. 111
Jan de Smit1389-139032, fo. 7vo.
Schout van Bloemendaal (ZH)
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Golen ( 1368 †)1363-136428, fo. 48
1364-136528, fo. 53vo.
1365-136628, fo. 59vo.
1366-136828, fo. 74
Veen Jansz.1368-136928, fo. 82vo.
Gerrit van den Veen1369-137028, fo. 88
1370-137128, fo. 93vo.
Dirk Gerritsz.1371-137228, fo. 98
Jan van Langerak, baljuw1372-137328, fo. 103vo.
Wolf Willemsz.1373-137428, fo. 111
Jakob Jansz.1389-139032, fo. 7vo.
Baljuw en rentmeester van Beverwijk en Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem ver Baertenz.1317-1323248
Jakob van der Goude1356-1370249-261
N.N. namens Jakob van der Goude1370-1371262
Floris van Adrichem
N.B. 1372-1373 met Renger Hendriksz.
1371-1380263-270
Floris van Alphen1380-1381271
Jan van Poelgeest1381-1382272
Floris van Alphen1382-1389273-278
Jan van Heemstede1389-1393279-281
N.B. Gerard Kercman en Nikolaas de Gruter voor Jan van Heemstede1392-139333, fo. 4
Willem Gerardsz. voor Godschalk Van Brakel1394282
Willem van Brakel1394-1397283-285
N.B. Nikolaas de Gruter ook in1395367

 

Onder het Baljuw- en Rentmeesterschap van Beverwijk en Noordwijk ressorteren:

Schout van Wijk en Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Filips Willemsz. (2-2-1363 †)1360-136237, fo. 44vo.
Schout van Beverwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas Tesselaer 1372-1374391-392
1376-1377267, fo. 18
1377-1388393-401
1389-1390279, fo. 18
1391-1392280, fo. 27
1392-1393281, fo. 1
1394-1395402
1395-1396284, fo.
Gerard Kercman1397403
Schout van Wijk aan Zee
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Martijn1366-1367258, fo. 4vo.
Jakob Jakobsz.1395418
Jakob Jansz.1396419
Jakob Jakobsz.1397420
Schout van Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Gerard Kercman1372-1381421-428
Jakob Hendriksz. van Ruwiel1381-1382429
Jan Boon1383-1386431-433
1387-138830, fo. 23
1388-138931, fo. 3vo.
1389-1397434-439
Duinwaarder van Noordwijk
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willeken Ever1347-13481, fo. 94
Wieland1360-136137, fo. 26vo.
1372440
1375-1376441-442
Simon Florisz.1382-1384443-445
1387-1388446
Simon de duunwaarder1388-138931, fo. 4
Simon Florisz.1389-1390447
1392-1393448-449
1395-1397450-452
Schout van Westzaan en Krommenie
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nanne Jansz.1372-1377453-455
Godschalk van Brakel1378457
Nanne Jansz.1378-1379458-459
Pieter van Zaanden1381-1382460-461
Nikolaas Jansz.1385464
Willem Pietersz.1387-1390466-467
Jakob Walichsz.1395-1396469-470
Hendrik Jansz. van Adrichem1397471
Schout van Spaarnwoude
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Floris Suys 1373-1374264, fo. 6
Floris Simonsz.1383-1384472-473
Jakob Feienz.1388474348
Jan Braeuw1388-138931, fo. 4
Floris Simonsz.1390348
1392-1392475-476
1395477
1397478
Gaarder van de Tol te Spaarndam
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Hendrik Jansz.1356-1357249, fo. 3vo.
1357-1358250, fo. 3
Nanne van Wimmen en Simon Jakobsz.1359-1360252, fo. 3
1360-1361253, fo. 3vo.
1361-1362254, fo. 3
Nanne van Wimmen1362-1363255, fo. 3
Simon Jakobsz.1363-1364256, fo. 2vo.
Dirk Bartout1364-1365257, fo. 3
Jan Dirksz.1366-1367258, fo. 2vo.
1367-1368259, fo. 3
1368-1369260, fo. 3
1377-1378268, fo. 4
1378-1379269, fo. 5vo.
Renger Hendriksz.1379-1380270, fo. 5
1380-1381271, fo. 5
1381-1382272, fo. 6
Willem van Tetrode1383-1384274, fo. 5vo.
1384-1385275, fo. 5vo.
1385-1386276, fo. 5vo.
1386-1387277, fo. 5vo.
1387-1388278, fo. 5vo.
1389-1390279, fo. 5vo.
Jan Braeuw1391-1392280, fo. 15-24
1392-1393479281, fo. 9
1393-1394282, fo. 5
1394-1395283, fo. 6
1395-1396284, fo. 6
1396-1397285, fo. 6
Schout van Katwoude
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Hillenz.1356-1357249, fo. 6
Jakob zoon van Jan Hillenz.1360-136137, fo. 27vo.
Stuver1372480
Willem de Gribber1372-137328, fo. 105vo.
1373-137428, fo. 112vo.
1374-1376481-482
Nikolaas de Wilde1378-1379485
Nikolaas de Gribber1381-1383486
Nikolaas de Wilde1383487
Nikolaas Simonsz. van der Burch1385-1388488-491
1388-138931, fo. 4
1392492
1395-1397493-495
Schout van de Nieuwenlande
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Nikolaas van Hogendorp1372-137328, fo. 105vo.
1374-1375496-497
Willem van Adrichem1378-1379501-502
Gerard Willemsz.1381503
Jan de Camerlinc1381-138230, fo. 5
Jan Eefticsz.1388-138931, fo. 3vo.
Ontvanger van de visserij te Nieuwertocht en Roxvliet
Tabel met zoekresultaten in archieven
Naam( Deze ontvangsten werden ook wel door de schout van de Nieuwenlande geïnd; soms ook van boeten aldaar. )JarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
N.N. namens de heer van Egmond1356-1357249, fo. 4
1357-1358250, fo. 3vo.
1358-1359251, fo. 3
1359-1360252, fo. 3
1360-1361253, fo. 3vo.
1361-1362254, fo. 3vo.
1363-1364256, fo. 2vo.
1364-1365257, fo. 3vo.
1366-1367258, fo. 2vo.
1367-1368259, fo. 3
1368-1369260, fo. 3vo.
1369-1370261, fo. 3vo.
1370-1371262, fo. 4vo.
Jan Eefticsz.1383-1389516-521
1395522
Gaarder van de markttollen te Haarlem
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan Bertoutsz. van Assendelft1360-136137, fo. 44vo.
1372-137328, fo. 104vo.
1373-137428, fo. 111vo.
1374-1379523-528
1381-1382529-530
Jan van der Laan1383-1385531-532
Floris Hoon1385-1386276, fo. 5vo.
1386-1388533
1389-1390279, fo. 5vo.
1391-1392280, fo. 5
1393534
Baljuw en rentmeester van Texel en Vlieland
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem ver Baertenz.1317-1323248
Jan van der Goude1356-1363535-541
Coen van Oosterwijk1363-1364542
Gerard van Oosterwijk1364-1369543-545
Floris van Adrichem1369-1371546-547
Gerard van Oosterwijk1371-1377548-552
Jan van Poelgeest1377-1381553-557
Jan van Brakel138230, fo 5vo.
1386-138730, fo 16
1387-138830, fo 24
1388-138931, fo 4vo.
Jan van den Zijl1389-1390558
Jan van Brakel1392-139333, fo. 6
Schout van Texel
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Coen van Oosterwijk1366-1381559-567
Willem Gerritsz.138230, fo. 6
Jakob van Oosterwijk138230, fo. 6
1386-1390568-571
N.B. Gijsbrecht Jakobsz. voor Jakob van Oosterwijk1389-139032, fo. 7
Jakob van Oosterwijk1392-1393572
1395-1396573
Rentmeester van Zeeland
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Aloud Jansz.1343-1344622
1356-1371623-634
N.B. Willem Aloudsz. voor Aloud Jansz.1370-137128, fo. 95
Willem Aloudsz.1371-137228, fo. 101
Willem Hont1372-137328, fo. 107vo.
1373-137428, fo. 114vo.
1374-137650, fo. 8vo.
1376-137751, fo. 6
Heer Servaas voor Willem Hont137752, fo. 4
Willem Aloudsz.1377-1379635
1381-138230, fo. 8vo.
1386-138730, fo. 17vo.
1387-138830, fo. 25
1388-138931, fo. 1
1389-139032, fo. 1
1392-139333, fo. 1
Baljuw van Goes
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon zoon van heer Simon van der Maalstede135828, fo. 15vo.
1358-136028, fo. 27
1360-136128, fo. 35
Gerrit Borchman1361-136328, fo. 57
Simon zoon van heer Simon van der Maalstede1363-136428, fo. 57
1365-136628, fo. 63vo.
1366-136728, fo. 72
1367-1368650
Jan van Culemborg1370-1371651-652
Burgemeester van Goes
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Willem Jansz. en Jacob Antonisz.1384653
Pieter Jansz. en Jan Pietersz.1389-1390654
Willem Jansz. en Hendrik Jansz1396-1397655
Baljuw van Borsele
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Hektor heer Florensz.1357-136028, fo. 27vo.
Jan heer Nikolaasz.136828, fo. 79vo.
Baljuw van Tholen en Schakerloo
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Melis van Valkenberge (1361†)1356-135828, fo. 20vo.
1358-136028, fo. 20vo.
1360-136128, fo. 34vo.
N.N. namens Melis van Valkenberge1362-136528, fo. 57
Willem Gillisz.1365-136728, fo. 71vo.
1367-1371656-658
1371-137328, fo. 108vo.
137428, fo. 116
1374-137650, fo. 12
1376-137751, fo. 6vo.
1378-137953, fo. 4vo.
Nikolaas van Reimerswaal1381-138330, fo. 7
Nikolaas de Coster (Tholen)1387-138830, fo. 26vo.
Hendrik Kempenz. (Schakerloo)1387-138830, fo. 27
Adriaan Willemsz.138931, fo. 9vo.
1389-139032, fo. 8vo.
N.B. tot 10 augustus139333, fo. 2vo.
Willem van Kleef, bastaard van Gaasbeek1393 (vanaf 10 augustus)33, fo. 3
Baljuw van Dreischor
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Kempe Hendriksz.1356-1357659
Hendrik Kempez. voor Kempe Hendriksz.1357-135828, fo. 15vo.
Kinderen van Willem Oem voor hun vader1358-135928, fo, 21
Jan Hugenz.1360-1371660-662
Thoneman voor Jan Hugenz.1371-137328, fo. 108vo.
Jan Hugenz.1373-137428, fo. 116
Jan Hendriksz.1389-139032, fo. 9
Klerken van dagelijkse rekeningen van Jan van Blois en zijn herberg
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Jan de Coster1360-1361663
Willem uten Campe1362-1363664
Jan Breyen1366-1367665-666
Godschalk van Brakel1370-1371667
Jan Breyen1371-1372668
Jan van Langerak1372-1373669
Jan van Brakel1374-1375670
Willem uten Campe1374-1377671-672
Floris van Adrichem1374289
1376673
Arnoldus van Bebnaghel1379-1380674
Dirk Beynken1379-1380245
1380-1381246
Klerken van dagelijkse rekeningen van Gwijde van Blois en zijn herberg
Tabel met zoekresultaten in archieven
NaamJarenInv.nrs.In inv.nrs. of elders
Simon Meeuwsz.138130, fo. 8; 254
1381-1382676
Filips van Malsen1383677
1389-1390678
Dirk Bijlman1389-1390678

In deze concordans wordt voor zover het de zogenaamde "charters Suys" betreft verwezen naar de inventaris Suys, inv.nr. 2102: III van het archief van de graven van Holland; in een enkel geval naar inv.nr. 2118 van dat archief. Ook is eenmaal verwezen naar: J. de Saint-Genois, Monuments anciens, Parijs 1782.

Afgekort aangegeven zijn:

Ch-H.Inventaris van de charters, die blijkens de merktekens in 1817 uit het archief te Bergen in Henegouwen zijn overgenomen, z.j., getypt.
HSS.J.A. Jaeger, Beschrijving van de collectie Handschriften der Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief tot 1950, 's-Gravenhage, 1968.
LRK.Leen- en Registerkamer van de grafelijkheid van Holland.
RR.Rekeningen van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
RDH.Rentmeester van de domeinen van Holland: diverse rekeningen.
V-CH.Verspreide charters van de Rekenkamer van Holland.

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
Huidige inventarisOude inventaris
1- 2102: III f° 228V nr. 1
- LRK 111
2- 2102: III f° 228 nr. 3
- LRK 46
3- 2102: III f° 228 nr. 4
- LRK 110
4- 2102: III f° 32V nr. 1
5- HSS 275
- 2118 f° 166 Bl. nr. 33
6- 2118 f° 166 Bl. nr. 37
7- 2102: III f° 81V nr. 3
8- 2102: III f° 183 nr. 3
9- Saint-Genois p. 429 FF 12
10- 2102: III f° 87V nr. 3
11- CH-H p. 44: H Extra 20
12- 2102: III f° 228 nr. 3
13uit RR 5803
14- 2102: III f° 228V nr. 1
15- 2102 : III f° 19V nr. 4
16uit RR 5803
17- 2102: III f° 85 nr. 3
18- 2102 : III f° 89 nr. 2
19- 2102 : III f° 19V nr. 5
20- 2102 : III f° 81V nr. 1
21- 2102 : III f° 186 nr. 4
22- 2102 : III f° 32V nr. 2
23- 2102 : III f° 91 nr. 4
24- 2102 : III f° 91V nr. 1
25- 2102 : III f° 14V nr. 2
26- 2102 : III f° 228 nr. 3
27uit RR 5660
28- RR 5803
29- RR 5804
30- RR 5805
31- RR 5806
32- RR 5807
33- RR 5808
34- RR 5617
35uit RR 5809
36uit RR 5809
37- RR 5618
38- RR 5619
39- RR 5620
40- RR 5621
41- RR 5622
42- RR 5623
43- RR 5624
44- RR 5625
45- RR 5626
46- RR 5627
47- RR 5628
48- RR 5629
49- RR 5630
50- RR 5631
51- RR 5632
52- RR 5633
53uit RR 5662
54- RR 5637
55- RR 5638
56- RR 5639
57-65uit RR 5618
66-74uit RR 5619
75-76uit RR 5638
77-83uit V-CH. nr. 1376
84- RR 5640
85- RR 5640a
86- RR 5642
87- RR 5643
88- RR 5641
89- RR 5644
90- RR 5645
91- RR 5646
92- RR 5647
93- RR 5648
94- RR 5649
95- RR 5650
96- RR 5651
97- RR 5652
98- RR 5653
99- RR 5654
100- RR 5655
101- RR 5656
102- RR 5657
103- RR 5658
104- RR 5659
105- RR 5634
106uit RR 5809
107uit RR 5809
108- RR 5660
109- RR 5661
110- RR 5662
111- RR 5663
112- RR 5635
113- RR 5636
114- RR 5664
115- RR 5665
116- RR 5666
117- RR 5667
118- RR 5668
119- RR 5669
120- RR 5670
121- RR 5671
122- RR 5672
123- RR 5673
124uit RR 5651
125-159uit RR 5656
160-161uit RR 5665
162-208uit V-CH. nr. 865
209uit RR 5666
210-211uit V-CH. nr. 865
212- RR 5674
213uit V-CH. doos 58
214- RR 5675
215- RR 5676
216- RR 5677
217- RR 5678
218- RR 5679
219- RR 5680
220- RR 5681
221- RR 5682
222- RR 5683
223- RR 5684
224- RR 5685
225- RR 5686
226- RR 5687
227- RR 5688
228- RR 5689
229- RR 5690
230- RR 5691
231- RR 5692
232- RR 5693
233- RR 5694
234- RR 5695
235- RR 5696
236- RR 5697
237- RR 5698
238uit RR 5687
239uit RR 5688
240uit RR 5690
241uit RR 5692
242-244uit RR 5693
245uit RR 5699
246uit RR 5699
247- RR 5699
248- RR 5700
249- RR 5701
250- RR 5702
251- RR 5703
252- RR 5704
253- RR 5705
254- RR 5706
255- RR 5707
256- RR 5708
257- RR 5709
258- RR 5710
259- RR 5711
260- RR 5712
261- RR 5713
262- RR 5714
263- RR 5715
264- RR 5716
265- RR 5717
266- RR 5718
267- RR 5720
268- RR 5721
269- RR 5722
270- RR 5723
271- RR 5724
272- RR 5725
273- RR 5726
274- RR 5727
275- RR 5728
276- RR 5729
277- RR 5730
278- RR 5731
279- RR 5732
280- RR 5733
281- RR 5734
282- RR 5735
283- RR 5736
284- RR 5737
285- RR 5738
286-288uit RR 5715
289-291uit RR 5717
292uit RR 5718
293-296uit RR 5720
297-302uit RR 5721
303-308uit RR 5724
309-320uit RR 5725
321-329uit RR 5726
330-331uit RR 5727
332-334uit RR 5728
335uit RR 5729
336-340uit RR 5730
341-344uit RR 5731
345-361uit RR 5732
362-363uit RR 5733
364-366uit RR 5734
367-377uit RR 5736
378-384uit RR 5737
385-390uit RR 5738
391- RR 5739
392- RR 5740
393- RR 5741
394- RR 5742
395- RR 5743
396- RR 5743a
397- RR 5744
398- RR 5744a
399- RR 5744b
400- RR 5744c
401- RR 5745
402- RR 5746
403- RR 5746a
404uit RR 5741
405-407uit RR 5742
408-410uit RR 5743
411uit RR 5744
412uit RR 5744c
413-417uit RR 5746
418uit RR 5736
419uit RR 5737
420uit RR 5738
421uit RR 5715
422uit RR 5716
423uit RR 5717
424uit RR 5718
425uit RR 5720
426uit RR 5721
427uit RR 5722
428uit RR 5724
429uit RR 5725
430uit RR 5726
431uit RR 5727
432uit RR 5728
433uit RR 5729
434uit RR 5732
435uit RR 5733
436uit RR 5734
437uit RR 5736
438uit RR 5737
439uit RR 5738
440uit RR 5715
441uit RR 5717
442uit RR 5718
443uit RR 5725
444uit RR 5726
445uit RR 5727
446uit RR 5731
447uit RR 5732
448uit RR 5733
449uit RR 5734
450uit RR 5736
451uit RR 5737
452uit RR 5746a
453uit RR 5716
454uit RR 5717
455uit RR 5718
456uit RR 5720
457uit RR 5721
458uit RR 5722
459uit RR 5722
460uit RR 5724
461uit RR 5725
462uit RR 5726
463uit RR 5727
464uit RR 5728
465uit RR 5729
466uit RR 5731
467uit RR 5732
468uit RR 5734
469uit RR 5736
470uit RR 5737
471uit RR 5738
472uit RR 5726
473uit RR 5727
474uit RR 5731
475uit RR 5733
476uit RR 5734
477uit RR 5736
478uit RR 5738
479uit RR 5734
480uit RR 5715
481uit RR 5716
482uit RR 5718
483uit RR 5720
484uit RR 5721
485uit RR 5722
486uit RR 5725
487uit RR 5726
488uit RR 5728
489uit RR 5729
490uit RR 5730
491uit RR 5731
492uit RR 5733
493uit RR 5736
494uit RR 5737
495uit RR 5738
496uit RR 5716
497uit RR 5717
498uit RR 5718
499uit RR 5720
500uit RR 5721
501uit RR 5722
502uit RR 5722
503uit RR 5724
504uit RR 5725
505uit RR 5725
506uit RR 5726
507uit RR 5727
508uit RR 5727
509uit RR 5728
510uit RR 5731
511uit RR 5732
512uit RR 5733
513uit RR 5734
514uit RR 5737
515uit RR 5738
516uit RR 5726
517uit RR 5727
518uit RR 5728
519uit RR 5729
520uit RR 5730
521uit RR 5731
522uit RR 5736
523uit RR 5716
524uit RR 5717
525uit RR 5718
526uit RR 5720
527uit RR 5721
528uit RR 5722
529uit RR 5724
530uit RR 5725
531uit RR 5727
532uit RR 5728
533uit RR 5731
534uit RR 5734
535- RR 5747
536uit RR 5747
537- RR 5748
538- RR 5749
539- RR 5750
540- RR 5751
541- RR 5752
542- RR 5753
543- RR 5754
544- RR 5755
545- RR 5756
546- RR 5757
547- RR 5758
548- RR 5759
549- RR 5760
550- RR 5761
551- RR 5762
552- RR 5763
553- RR 5764
554- RR 5765
555- RR 5766
556- RR 5767
557- RR 5768
558- RR 5769
559uit RR 5755
560uit RR 5756
561uit RR 5803
562uit RR 5761
563uit RR 5764
564uit RR 5765
565uit RR 5766
566uit RR 5767
567uit RR 5768
568- RR 5770
569- RR 5771
570- RR 5772
571- RR 5773
572- RR 5774
573- RR 5775
574-576uit RR 5750
577uit RR 5755
578-581uit RR 5756
582-583uit RR 5758
584uit RR 5759
585-587uit RR 5761
588-592uit RR 5764
593-597uit RR 5765
598-600 uit RR 5766
601-602uit RR 5767
603-605uit RR 5768
606-621uit RR 5769
622- RR 5776
623- RR 5777
624- RR 5778
625- RR 5779
626- RR 5780
627- RR 5781
628- RR 5782
629- RR 5783
630- RR 5784
631- RR 5785
632- RR 5786
633- RR 5787
634- RR 5788
635- RR 5789
636- RR 5790
637-643uit RR 5784
644-645uit RR 5785
646-648uit RR 5788
649uit V-CH. doos 80
650uit RR 5785
651uit RR 5786
652uit RR 5787
653- RR 5791
654- RR 5792
655- RR 5793
656uit RR 5785
657uit RR 5787
658uit RR 5788
659uit RR 5777
660uit RR 5785
661uit RR 5787
662uit RR 5788
663uit RR 5620
664- RR 5800
665- RR 5794
666- RR 5795
667- RR 5796
668- RR 5797
669uit RDH. 102
670uit RR 5805
671- RR 5801
672- RR 5802
673- RR 5719
674uit RR 5809
675uit RR 5802
676uit RR 5809
677- RR 5798
678- RR 5799
679uit RR 5798
680-681uit RR 5799

 

Tabel met zoekresultaten in archieven
GrafelijkheidsrekenkamerHuidige inventaris
561734
561837
561938
562039
562140
562241
562342
562443
562544
562645
562746
562847
562948
563049
563150
563251
563352
5634105
5635112
5636113
563754
563855
563956
564084
5640a85
564188
564286
564387
564489
564590
564691
564792
564893
564994
565095
565196
565297
565398
565499
5655100
5656101
5657102
5658103
5659104
5660108
5661109
5662110
5663111
5664114
5665115
5666116
5667117
5668118
5669119
5670120
5671121
5672122
5673123
5674212
5675214
5676215
5677216
5678217
5679218
5680219
5681220
5682221
5683222
5684223
5685224
5686225
5687226
5688227
5689228
5698229
5691230
5692231
5693232
5694233
5695234
5696235
5697236
5698237
5699247
5700248
5701249
5702250
5703251
5704252
5705253
5706254
5707255
5708256
5709257
5710258
5711259
5712260
5713261
5714262
5715263
5716264
5717265
5718266
5719673
5720267
5721268
5722269
5723270
5724271
5725272
5726273
5727274
5728275
5729276
5730277
5731278
5732279
5733280
5734281
5735282
5736283
5737284
5738285
5739391
5740392
5741393
5742394
5743395
5743a396
5744397
5744a398
5744b399
5744c400
5745401
5746402
5746a403
5747535
5748537
5749538
5750539
5751540
5752541
5753542
5754543
5755544
5756545
5757546
5758547
5759548
5760549
5761550
5762551
5763552
5764553
5765554
5766555
5767556
5768557
5769558
5770568
5771569
5772570
5773571
5774572
5775573
5776622
5777623
5778624
5779625
5780626
5781627
5782628
5783629
5784630
5785631
5786632
5787633
5788634
5789635
5790636
5791653
5792654
5793655
5794665
5795666
5796667
5797668
5798677
5799678
5800664
5801671
5802672
580328
580429
580530
580631
580732
580833
580935, 36, 106, 107, 674 en 676

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte Collega
Zou het niet nuttig zijn om de speciaal samengestelde nadere toegangen bij het betreffende archief te vermelden
bv. Index op de registers, inventarisnummers 1, 2 en 3 in het archief van de graven van Blois en op het register
Blois XV, inventarisnummer 400 in het archief van de graven van Holland.
met vriendelijke groet,
Ik, inmiddels 84 jaren oud, houd mij nog steeds bezig met allerlei onderwerpen die mij in leven houden.

Geachte heer Schmidt Ernsthausen,

Hartelijk dank voor uw opmerking en suggesties wij stellen dit zeer op prijs. Onze afdeling collectie beheer zal dan ook op de hoogte worden gebracht, zodat ze kunnen kijken naar de mogelijkheden om de toevoegingen door te voeren.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in