Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ned. Beheersinstituut - Zoeken: beheersinstituut

1662 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.49
CAS 221
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.49
Auteur: CAS 221
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

oudste stuk - jongste stuk: 1944-1979
merendeel 1945-1967

Omvang:

1363 inventarisnummers; 68,60 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Duits, het Engels en het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over het beleid en uitvoering met betrekking tot het beheer, liquidatie en teruggave van het vijandelijk en landverraderlijk vermogen en het rechtsherstel, in de vorm van correspondentie, periodieke verslagen, dossiers over beheerders en bewindvoerders, stukken over onderhandelingen met andere landen over wederzijdse aanspraken op vijandelijk vermogen, over ontvijanding, over het bestuur van ondernemingen, stichtingen en verenigingen en over het beheer van vermogens van onbekende eigenaren.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht Nederlandse Beheersinstituut Beheerders Vijandelijke Auteursrechten Centrale Vermogensopsporingsdienst Militair Commissariaat voor Rechtsherstel Stichting Beheer, Bestuur en Toezicht Rechtspersonen Stichting Beheer Vijandelijke Octrooien en Merken Stichting Pleziervaartuigen Stichting Beheer Rijnschepen Stichting Bewindvoering Afwezigen en Onbeheerde Nalatenschappen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in