Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Alg. Secretarie Ned.-Ind. Regering / Kaarten - Zoeken: batavia

10 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

4.ASB
R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.ASB
Auteur: R.T.M. Guleij
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1942-1950

Omvang:

130 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Kaarten en affiches

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De inventaris van kaarten behorende tot het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands Indische Regering bevat materiaal uit de periode 1942-1950. Het kaartmateriaal bestaat uit blauwdrukken, lichtdrukken, calques, gedrukt materiaal, schetsen, en fotografische reproducties, en heeft een schaal tussen de 1:2.500.000 en 1:10.000.Het meerendeel van de kaarten heeft betrekking op de naoorlogse strijd op Java, Madura, Sumatra, Pontianak en Palembang. De verzameling kaarten geeft een beeld van de politionele acties door middel van kaarten aangaande posities, linies, status-quolijnen, patrouillegebieden, evenals de kaarten met infrastructurele en operationele gegevens, vaak ook met aantekeningen aangebracht in de marges. Daarnaast zijn er kaarten met afstandwijzer, wegenkaarten, stadsplattegronden, en kaarten van de NEFIS. Tevens bevat dit archief een verzameling kaarten met Japanse aantekeningen, onder meer van Indië, Japan, Korea en Manchurije, en een verzameling affiches van de regeringsvoorlichtingdienst in Batavia.

Archiefvormers:

  • Algemene Secretarie van de Nederlands Indische Regering

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
  2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
  3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in