Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Verre Oosten - Zoeken: batavia

18 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.52
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.52
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1944-1955
merendeel 1947-1950

Omvang:

19,00 meter; 595 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Directie Verre Oosten te Batavia fungeerde als een agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief bevat voor de periode 1947-1950 stukken betreffende de organisatie en de taakuitvoering. Er zijn onder meer stukken m.b.t. regeling van de repatriëring van diverse groepen mensen, migratiepolitiek in de regio, de economische positie van Nederlands-Indië/Republik Indonesia, lucht-en scheepvaartaangelegenheden, oorlogsschade en roofgoed, inlichtingen over personen, de politieke activiteiten en opvatiingen van groepen (speciaal de communistische gezindheid), politieke aangelegenheden (waaronder diplomatieke activiteiten in het kader van de diverse onderhandelingen met de Republik Indonesia), de politionele acties en andere militaire aangelegenheden, de betrekkingen met de Verenigde Naties en de soevereiniteitsoverdracht. Tevens zijn er stukken over Nieuw-Guinea. Tot slot is er ook nog berichtgeving van andere posten en internationale organisaties, commissies en conferenties.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Verre Oosten (DIRVO) te Batavia

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Herkomst archief

Het archief van DIRVO is, samen met het archief van het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden, op 21 januari 1958 in Nederland ontvangen. Het vervoer vond plaats in kisten per stoomschip. Na wat omzwervingen is het terecht gekomen in de archiefruimte van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uit het archief zijn de dossiers betreffende de affaire Westerling en Schmidt/Jungschlager gelicht en gevoegd in het archief van het Hoge Commissariaat. ( Inventarisnummer 4 )

Cesuur

De begincesuur is 1947, het jaar waarin DIRVO werd ingesteld. Eindcesuur is het jaar 1950. DIRVO werd toen in verband met de soevereiniteitsoverdracht opgeheven. De dossiers die in z'n totaliteit buiten de cesuur vielen, werden overeenkomstig het bestemmingsbeginsel afgescheiden. Dit waren met name dossiers van het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast kwam het voor dat de archiefbescheiden in de dossiers gedeelte¬lijk de cesuur overschreden. Aan de hand van de taken, die overgegaan zijn naar het Hoge Commissariaat, werd beoordeeld of de stukken wel of niet in het archief hoorden.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Onderstaande dossiers zijn pas in 2002 aan het archief toegevoegd en zijn blijkbaar tijdens de bewerking van het archief door de CAS in 1995 niet meegenomen.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in