Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Verre Oosten - Zoeken: batavia

18 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.05.52
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.52
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1944-1955
merendeel 1947-1950

Omvang:

19,00 meter; 595 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Directie Verre Oosten te Batavia fungeerde als een agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief bevat voor de periode 1947-1950 stukken betreffende de organisatie en de taakuitvoering. Er zijn onder meer stukken m.b.t. regeling van de repatriëring van diverse groepen mensen, migratiepolitiek in de regio, de economische positie van Nederlands-Indië/Republik Indonesia, lucht-en scheepvaartaangelegenheden, oorlogsschade en roofgoed, inlichtingen over personen, de politieke activiteiten en opvatiingen van groepen (speciaal de communistische gezindheid), politieke aangelegenheden (waaronder diplomatieke activiteiten in het kader van de diverse onderhandelingen met de Republik Indonesia), de politionele acties en andere militaire aangelegenheden, de betrekkingen met de Verenigde Naties en de soevereiniteitsoverdracht. Tevens zijn er stukken over Nieuw-Guinea. Tot slot is er ook nog berichtgeving van andere posten en internationale organisaties, commissies en conferenties.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Verre Oosten (DIRVO) te Batavia

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Postbehandeling en toegangen

De postbehandeling vond plaats bij de afdeling Archief. Hier werd o.a. de post ontvangen, geopend en rondgebracht bij de ambtenaren, dossiers gevormd en uitgeleend, telegrammen ontvangen en verstuurd. De archiefbescheiden werden geordend door middel van een door DIRVO zelf vervaardigde code. Deze code bestond uit letters, die rubrieken vormden, met daaronder een onderverdeling in cijfers. ( Inventarisnummer 4 ) De ingekomen bescheiden werden voorzien van een stempel, met daarin vermeld de datering, de code en een nummer. Er was een zeer eenvoudige toegang aanwezig, die ingedeeld was op de lettercode, met daaronder zeer summiere dossieropschriften en datering. Andere toegangen zoals een agenda met daarin de aantekening van de ingekomen en uitgaande stukken, zijn niet aangetroffen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Onderstaande dossiers zijn pas in 2002 aan het archief toegevoegd en zijn blijkbaar tijdens de bewerking van het archief door de CAS in 1995 niet meegenomen.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in