Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bijlagen Resoluties GG in Rade te Batavia - Zoeken: batavia

26 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.11.06.07
W. Hulshof, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.11.06.07
Auteur: W. Hulshof, E.A.T.M. Schreuder
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1738-1743

Omvang:

18 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Microfims van geschreven en gedrukte documenten. Kennis van het 18e eeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat de verfilmde bijlagen van resoluties van de Gouverneur-generaal en Raden van Indië (Hoge Regering) te Batavia over de periode 1738-1743. De originele documenten bevinden zich in het Arsip Nasional te Jakarta. De inhoud van de stukken is divers. Ook qua formaat zijn de originele papieren erg verschillend. De onderwerpen betreffen ondermeer naamlijsten van slaven en hun herkomst, naamlijsten van militie en ambachtslieden in Batavia, lijsten van op zee overleden dienaren en van aanlegplaatsen en lijsten met opbrengsten van de verkoop van goederen. Daarnaast zijn er ingekomen brieven van lokale bestuursorganen, Compagnie-personeel en vrije burgers.

Archiefvormers:

  • Verenigde Oostindische Compagnie, Gouverneur-generaal en Raden van Indië (Hoge Regering)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in