Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak - Zoeken: arnhem

10 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.48.02
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.48.02
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1997

CC0

Periode:

1945-1971
merendeel 1945-1967

Omvang:

932 inventarisnummers; 90,75 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief van de centrale griffie - het centraal administratief orgaan - bevindt zich de neerslag van voorbereiding, vaststelling, controle, voorlichting en verantwoording van het zich in de praktijk ontwikkelende rechtsherstelbeleid: notulen van afdelingsvergaderingen, adviezen over wetswijzigingen, periodieke rapportages en desbetreffende correspondentie met de kamers, andere afdelingen van de Raad en derden. Een deel van de correspondentie heeft betrekking op organisatie en personeel van de afdeling. Voor toezicht op de procesgang zijn speciale hulpmiddelen vervaardigd: Alle ingekomen rekesten zijn op rekestnummer (R-nummer) ingeschreven in een register waarin gegevens genoteerd zijn over partijen, de eis, verwijzing naar een kamer en de wijze van afhandeling. Op dit register is een alfabetische naamindex (klapper) gemaakt op de namen van appellanten, rekwestranten en gerequestreerden. Register en klapper hebben de vorm van een kaartsysteem. De centrale griffie ontving van alle kamers twee afschriften van de vonnissen. Een exemplaar is opgeborgen op rekestnummer, het andere op kamer en datum van de uitspraak.

Archiefvormers:

 •  
 • Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel te Tilburg1944-1945
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Centrale griffie1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Amsterdam1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Arnhem1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Gravenhage1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Groningen1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Hertogenbosch1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Utrecht1945-1954
 • Gerechtshof te Amsterdam1967-1971
 • de laatste rekestdossiers (zie o.a. inv.nrs. 929-931).

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De onderscheidene archiefdelen zijn ontstaan tussen 1945 en 1971. De stukken uit de periode 1967 tot en met 1971 zijn gevormd door het Gerechtshof te Amsterdam. In de procesdossiers kunnen, als bewijsmateriaal, oudere stukken worden aangetroffen.

Tijdens het functioneren van de Raad voor het Rechtsherstel werden de archiefdelen beheerd door de griffier en de substituut-griffiers van de kamers. Bij de opheffing van de kamer te Arnhem, Groningen, 's-Hertogenbosch en Utrecht werden de archieven door de substituut-griffiers overgedragen aan de griffier in Den Haag. Het archief van de centrale griffie werd na opheffing van de Raad in 1967 tezamen met bescheiden van de kamer Den Haag en de eerder opgeheven kamers overgenomen door het Ministerie van Justitie en geplaatst bij de omvangrijke archieven van het Nederlandse Beheersinstituut. Het rekestregister met de namenklapper (inv.nrs. 137-202) en nog een relatief geringe hoeveelheid bescheiden van de kamer Den Haag was terecht gekomen bij het Gerechtshof in Den Haag. Het archief van de kamer Amsterdam was in 1967 en 1974 ondergebracht bij de griffie van het gerechtshof in Amsterdam respectievelijk in het Rijksadministratiegebouw te Amsterdam. De archieven van de twee kleinste kamers, Middelburg en Leeuwarden zijn tot op heden niet teruggevonden. Van de werkzaamheden van deze twee kamers resten slechts de kopie-vonnissen in het archief van de centrale griffie (inv.nrs. 287-288).

In 1978 werd het grootste gedeelte van het archief door het Ministerie van Justitie overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief. In 1979 volgde het gedeelte dat was ondergebracht bij het Haagse Gerechtshof. Correspondentie van de griffie van de kamer Arnhem werd in 1982 afzonderlijk overgedragen door het Ministerie van Justitie. In 1988 tenslotte volgde het archief van de kamer Amsterdam.

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in