Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad voor het Rechtsherstel / Rechtspraak - Zoeken: arnhem

10 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.48.02
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.48.02
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1997

CC0

Periode:

1945-1971
merendeel 1945-1967

Omvang:

932 inventarisnummers; 90,75 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief van de centrale griffie - het centraal administratief orgaan - bevindt zich de neerslag van voorbereiding, vaststelling, controle, voorlichting en verantwoording van het zich in de praktijk ontwikkelende rechtsherstelbeleid: notulen van afdelingsvergaderingen, adviezen over wetswijzigingen, periodieke rapportages en desbetreffende correspondentie met de kamers, andere afdelingen van de Raad en derden. Een deel van de correspondentie heeft betrekking op organisatie en personeel van de afdeling. Voor toezicht op de procesgang zijn speciale hulpmiddelen vervaardigd: Alle ingekomen rekesten zijn op rekestnummer (R-nummer) ingeschreven in een register waarin gegevens genoteerd zijn over partijen, de eis, verwijzing naar een kamer en de wijze van afhandeling. Op dit register is een alfabetische naamindex (klapper) gemaakt op de namen van appellanten, rekwestranten en gerequestreerden. Register en klapper hebben de vorm van een kaartsysteem. De centrale griffie ontving van alle kamers twee afschriften van de vonnissen. Een exemplaar is opgeborgen op rekestnummer, het andere op kamer en datum van de uitspraak.

Archiefvormers:

 •  
 • Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel te Tilburg1944-1945
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Centrale griffie1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Amsterdam1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Arnhem1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Gravenhage1945-1967
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Groningen1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te 's-Hertogenbosch1945-1958
 • Raad voor het Rechtsherstel, Afdeling Rechtspraak, Kamer te Utrecht1945-1954
 • Gerechtshof te Amsterdam1967-1971
 • de laatste rekestdossiers (zie o.a. inv.nrs. 929-931).

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Selectie, vernietiging en bewerking

Bij de inventarisatie van de archieven van de afdeling Rechtspraak in 1978-1983 en in 1995 werd de griffiecorrespondentie - die voor 90 % bestond uit dubbelen, stukken van huishoudelijke en comptabele aard en geleidebrieven - geschoond. De omvang van het vernietigde gedeelte bedraagt c. 30 meter.

De rekestdossiers waren ongeschoond overgedragen. In 1995 en 1996 vond de laatste bewerking plaats. De laatste aanvullingen werden beschreven. De Centrale Archiefselectiedienst heeft de series rekestdossiers en kort-gedingdossiers geselecteerd, het archief materieel verzorgd en de inventaris afgewerkt.

De selectie is verricht aan de hand van een door H.A.J. van Schie opgestelde selectielijst, speciaal bedoeld voor het archief van de Raad voor het Rechtsherstel, afdeling Rechtspraak 1945-1967 (1971).

Vernietigd zijn:

 1. Alle dossiers van zaken, waarin geen uitspraak is gedaan;
 2. Binnen de dossiers die voor bewaring in aanmerking komen, de stukken die betrekking hebben op procedurele routine-activiteiten, zoals het verwijzen van de zaak naar een der kamers, het oproepen van partijen, het toestaan van uitstel van indiening van stukken of van een zitting, het vergoeden van kosten, het heffen van griffierechten en het verstrekken van afschriften of grossen van uitspraken.

Voor de selectie bedroeg de omvang van het archief bijna 200 meter. Na de laatste bewerking bleef 90,7 meter over. De archiefbestanddelen van het archief die voor vernietiging zijn aangewezen (73,5 meter uit de procesdossiers en 30 meter van de griffiecorrespondentie) zijn na verkregen toestemming van het Algemeen Rijksarchief afgevoerd naar KNP BT Paper Recycling (voorheen Lignac & Levison B.V.) te Apeldoorn, waar deze op de gebruikelijke wijze zijn vernietigd.

Aanvullingen

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in