Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Stikker - Zoeken: arbeidsinzet

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.156
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.156
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1938-1979

Omvang:

24.90 meter; 349 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een aantal stukken zijn opgesteld in het Engels..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen biijzondere handschriften. Verder bevat het archief een aantal fotoalbums.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van particuliere aard, alsmede stukken met betrekking tot de organisatie Woltersom, de zuivering van het bedrijfsleven, de invoering van de anti-Joodse wetten, de Arbeidsinzet, het Nederlands Arbeidsfront, de Nederlandse Unie en de berechting van Politieke Delinquenten. Voorts materiaal over de wederopbouw, de Stichting van de Arbeid, het VSWV, de betrekkingen met Indonesië, de VVD, het koningshuis, de Europese samenwerking, de Navo en ontwikkelingssamenwerking

Archiefvormers:

 • Stikker, Dirk Uipko (1897-1979)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • open89 Diversen. 1974-1975
  •  90 Diversen. 1974-1975

   Oost-West Instituut

   Ned. Instituut voor Vredesvraagstukken.

   Ned. Genootschap voor Interne Zaken.

   2 - 3 - 74, Dissertatie A. van Staden

   "Een trouwe bondgenoot"

   Nederland en het Atlantisch Bondgenootschap

   Dossier Wander

   11 - 10 - 75, Elseviers weekblad - kritische beoordeling "Graven naar macht"

   8 - 10 - 75, Beleid-Pronk in wapenexplosie

   Oktober 1975,

   Tram-Aktie

   reactie op artikel van Lafeber

   waarom werd de NAVO opgericht

   December 1975, Transactie discussie Stikker - Lafeber

  •  93 Diversen.

   Foreign Affairs

   Art. Eselyn Colber

   Art. D.U. Stikker

   Correspondentie van William Bundy

   Dr. G.U.C. - Elsevier, 24 - 7 - 76

  •  95 Diversen. 1976

   10 - 3 - 76, Liberale koffietafel "de Witte"

   25 - 3 - 76, Maskerade Commissie Utrecht. Voordracht: Belangrijke omwentelingen in de Nederlandse politiek sinds 1945

   19 - 2 - 76, Correspondentie met Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis

   10 - 3 - 76, Jaarrede Wiegel

   Maart-April '76, Dean Acheson Memorial

   14 April 1976, Nederlandse kamer van Koophandel voor Amerika. Brewelin - Bodde, N.R.C. 24 - 4 - 76

   Schoorsteen - Damme

   Geleide loonpolitiek Ontwerp

   De Prins - Lockheed

  •  96 Rio Rapport. 1976, 1977

   De milliarden van Rio

   Eerste ontwerpen van gegevens artikel over Rio-rapport

   Correspondentie Rio-Rapport

   Correspondentie Hoekzema

   Correspondentie Soetenhorst

   Club van Rome

   Knipsels uit kranten

   Correspondentie O.E.C.D

   External Research Study (Mc. Glesky)

   Avro-uitzending, 31 - 3 - 77

   1. Jan Tinbergen - Naar een rechtvaardiger Int. Orde.
   2. Conferentie metaalindustrie.
   3. Basale Agr. Technologie evc. Sjoerd Rijpma.
   1. Ruwe tekst radio-gesprek met Tinbergen over Rio
   2. Bijgewerkte tekst met enige correspondentie + cassette.

   O.E.C.D. conferentie inzake verdeling Marshal-hulp

   • Financial Commitee
   • Fund Raising
   • Financiële verantwoording
   • Reiskostenvergoeding
   • Policy-committee: correspondentie, aankondigingen van- vergaderingen, notulen en rapporten
  •  101 Diversen.

   • Young Leaders Conference.
   • Atlantische commissie Den Haag-Nederland.
   • Atlantic Treaty Association.
  •  102 Diversen.

   • International movement for Atlantic Union.
   • Federal Union.
   • Declaration of Atlantic Unity.
   • Atlantic declaration to U.S. President.
   • Correspondentie dossiers 1966 - 1970: Libraries Truman, Kennedy, Acheson, Senator Jackson, Senator Javits. Diversen (o.a. International Staff)
   • Afgewezen verzoeken tot het houden van spreekbeurten.
   • Artikelen Stikker.
   • Toespraken van derden.
   • Beweging "The European Atlantic Movement" (T.E.A.M.)
   • Council on Foreign relations.
   • Nato-Nuclear.
   • Duitsland.
   • Frankrijk.
   • Frankrijk, De Gaulle 1966, krantenknipsels. - Nederland.
   • Verenigd Koninkrijk.
   • Verenigde Staten.
   • Warschau-Pact.
   • West Europese Unie.
  •  106 Correspondentie. 1971-1973
   • A.P.P.I.
   • Latin American Panel Meeting.
   • Dossier 41, "Export".
   • Dossier 29, diversen inzake ontwikkelingshulp.
   • Dossier 16, krantenknipsels inzake ontwikkelingshulp.
   • Dossier 30, handelsontwikkeling.
   • Europa-Amerika conferentie 1963.
  •  115 Diversen.

   • Invitaties voor spreekbeurten.
   • V.V.D.
   • Bilderberg algemeen 1964.
   • Invitaties van Werkgeversorganisaties.
   • Honorary Memberships.
   • Reis naar Canada en U.S.A. 1966.
   • Radio Free Europe.
 • De hieronder beschreven stukken bevonden zich tot 1995 in twee afgesloten dossierkasten in het depot van het Algemeen Rijksarchief; aangezien de sleutels zoek waren geraakt zijn de kasten opengebroken, waarna de inhoud, die nog niet in de plaatsingslijst was vermeld, is omgepakt in dozen en aan het archief is toegevoegd. Het onder lijstnummers 348-350 vermelde kaartsysteem vormt een nadere toegang op de hieronder beschreven rubrieken I-X; de in dit kaartsysteem genoemde stukken onder de rubriek XI bevinden zich in lijst nrs. 157-165

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in