Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raad van de Waterstaat - Zoeken: Zuiderzeeraad

11 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.16.11
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.16.11
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1997

CC0

Periode:

1891-1994
merendeel 1892-1992

Omvang:

61.00 meter; 1876 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Raad van de Waterstaat (1951-1992) kent meerdere taakvoorgangers (zie onder de kopjes 'Archiefvormers' en 'Geschiedenis van de archiefvormer'). Ieder deelarchief kent een algemeen gedeelte met stukken betreffende de voortgang van de eigen organisatie (notulen, klappers op onderwerpen, agenda's met in- en uitgaande stukken, verslagen en dergelijke). Daarnaast heeft ieder afzonderlijk archief stukken die samenhangen met de bijzondere taakuitvoering. Een dwarsdoorsnede door deze archieven levert vaak voorkomende thema's op, zoals ruimtelijke ordening, weg- en waterwegen, het beheer en de gebruikers hiervan, het besturen van polders, water- en veenschappen. De archiefstukken zijn regelmatig gerangschikt per provincie.

Archiefvormers:

 • Raad van de Waterstaat1951-1992
 • Commissie Financieel Bestel Waterschapswezen
 • Commissie inzake Waterverontreiniging
 • Commissie Oppervlaktedelfstoffen
 • Commissie van Overleg voor de Wegen
 • Commissie Veiligheid Wegverkeer
 • Commissie voor de Scheepvaartwegen (en Havens)
 • Commissie voor Ontgrondingen
 • Noordzeecommissie
 • Raad / Commissie voor de Waterhuishouding
 • Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving
 • Zuiderzeeraad
 • G. van Diesen, Staatscommissie 1892-1906
 • S.J. Fockema Andreae, Staatscommissie 1926-1963

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in