Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname - Zoeken: Suriname

628 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.05.03
M.E. van Opstall
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.03
Auteur: M.E. van Opstall
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976

CC0

Periode:

1650-1796
merendeel 1682-1795

Omvang:

49.45 meter; 566 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gothische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Sociëteit van Suriname was juridisch eigenaar van de Nederlandse kolonie Suriname. Ze wordt opgericht in 1683 door de West-Indische Compagnie, de Stad Amsterdam en de familie Sommelsdijck, die ieder voor eenderde deel het eigendomsrecht verkrijgen. De Sociëteit wordt opgeheven in 1795. Het archief bevat o.a. financiële administratie, kaarten en tekeningen, resolutis, secrete notulen en soldijboeken.

Archiefvormers:

  • Directie van de Sociëteit van Suriname
  • Ploeg, J., Commies ter Equipage van de Sociëteit van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Is het mogelijk een melding te krijgen zodra de scans online staan?

Geachte Denie Kasan,

Op het moment dat de scans online staan zullen we hier een nieuwsbericht aan wijden.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Geachte Heer/Dame,
Is het mogelijk onderzoek te doen naar alle Chineze immigranten die in Suriname zijn gestorven tussen Feb 1885 en November 1887? Is dat ergens bijgehouden? En zo ja, is dat ook via het Internet te vinden?
Bij voorbaat dank

Geachte Sergio Tjong,

Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Beste, mag ik vragen naar de status van het raadplegen van de scans? Zie hierboven mijn vraag en uw antwoord resp. 2 en 3 oktober 2016.

Besten, mag ik vragen naar de status van het raadplegen van de scans? Zie hierboven mijn vraag en uw antwoord resp. 2, 3 oktober 2016 en 3 januari 2018.

Geacht archief,

Binnen welke termijn zullen de bewuste scans online gezet worden?

M vr gr,
Ph J van Dael.

Geachte heer van Dael,

Uw vraag is doorgestuurd naar onze afdeling digitalisering. Zo spoedig mogelijk neemt een collega contact met u op!

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in