Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname - Zoeken: Suriname

628 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.05.03
M.E. van Opstall
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.03
Auteur: M.E. van Opstall
Nationaal Archief, Den Haag
(c) 1976
CC0

Periode:

1650-1796
merendeel 1682-1795

Omvang:

49,45 meter; 566 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gothische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Sociëteit van Suriname was juridisch eigenaar van de Nederlandse kolonie Suriname. Ze wordt opgericht in 1683 door de West-Indische Compagnie, de Stad Amsterdam en de familie Sommelsdijck, die ieder voor eenderde deel het eigendomsrecht verkrijgen. De Sociëteit wordt opgeheven in 1795. Het archief bevat o.a. financiële administratie, kaarten en tekeningen, resolutis, secrete notulen en soldijboeken.

Archiefvormers:

  • Directie van de Sociëteit van Suriname
  • Ploeg, J., Commies ter Equipage van de Sociëteit van Suriname

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

1. De overgekomen papieren veranderen van aard in de loop der jaren. In het begin worden carga's, cognossementen, uitslagen van het wegen van suiker e.d. in de band opgenomen. Dit eindigt ongeveer 1745. Ook de vermelding van schepen, waarmee de brieven zijn overgekomen, vervalt na 1726. In de tafel van ieder deel is bij de brief van de gouverneur een lijst van bijlagen gevoegd. Tot 1760 wordt de beschrijving van deze bijlagen opgenomen in de tafel, nadien niet meer. Na 1760 dient men de "inventarissen" op de bijlagen te gebruiken om te weten welke stukken met de gouverneursbrief zijn meegekomen.

2. Twee brieven van gouverneur Friderici d.d. 24 november 1794, met bijlagen nrs. 955-964 en d.d. 22 januarie 1795 met bijlagen nrs. 965-988 ontbreken. Hoewel zij volgens de lijst wel zijn verzonden, ( Gouverneursarchief Suriname 17 en 18. Journaal van Friderici, lijsten van verzonden brieven. ) zijn zij noch bij de Sociëteit noch bij het West-Indisch Committé ingekomen.

3. In het archief van de W.I.C. bevinden zich resoluties van de Directie van de Sociëteit over de jaren 1683-1689 (W.I.C. 1144) en brieven uit Suriname over de jaren 1700-1753 en 1763-1792, die echter niet gelijk zijn aan de brieven in de serie overgekomen papieren van de Sociëteit (W.I.C. 1137-1143).

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in