Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

OWIC - Zoeken: OWIC

3898 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.05.01.01
A. Telting, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.05.01.01
Auteur: A. Telting, D.J. Kortlang
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1621-1711
merendeel 1621-1674

Omvang:

7,20 meter; 98 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. De stukken van vòòr ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat onder meer stukken over de Kust van Guinea, notulen van het Haags Besoigne (gezamenlijk overleg te Den Haag van de diverse Kamers), documenten van de kamer van Amsterdam (meest notulen) en enkele stukken van de kamer Delft, de Kamer op de Maze en kamer Noorderkwartier. Een groot deel van het archief bevat stukken afkomstig van de Kamer Zeeland, waaronder de belangrijke collectie papieren uit Brazilië uit de periode 1630-1654.

Archiefvormers:

  • West-Indische Compagnie
  • Westindische Compagnie, Kamer Amsterdam
  • Westindische Compagnie, Kamer Maze
  • Westindische Compagnie, Kamer Noorderkwartier
  • Westindische Compagnie, Kamer Zeeland
  • Westindische Compagnie, Vergadering van Negentienen

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Voor aanvullend onderzoek wordt u verwezen naar het archief van de Staten-Generaal, en dan vooral naar de liassen WIC en loketkast WIC en naar de archieven van de Staten van Holland (allen Nationaal Archief); Zeeland (Zeeuws Archief) en Groningen (Groninger Archieven) en de archieven van de plaatselijke besturen van steden waar een kamer van de WIC was gevestigd (Amsterdam, Middelburg (Veere en Vlissingen), Groningen, Delft, Rotterdam.

Gegevens over Nieuw-Nederland (Manhattan) zijn slechts zeer spaarzaam in dit archief te vinden (hoofdzakelijk in bewaard gebleven resoluties). Voor gegevens over Nieuw-Nederland (Manhattan) wordt u verwezen naar archiefcollecties in de staat New York (Public Library in Albany bijvoorbeeld), waarvan een groot deel is gepubliceerd en in het Engels is vertaald. Daarnaast zijn er veel gegevens te vinden in enkele archieven van het Stadsarchief Amsterdam, met name het notarieel archief, het archief van de classis Amsterdam en het archief van het stadsbestuur. Zie verder het infoblad Nieuw-Nederland.

De Oude WIC (1621-1674) werd opgevolgd door een nieuwe WIC, zie verder ook toegang 1.05.01.02: Inventaris van het archief van de Tweede West-Indische Compagnie, 1674-1791

Literatuur

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

L.s.

Op mijn website www.scheepvaartpenningen.nl / 1633 Truxillo, wordt een beloningsmedaille beschreven, geschonken door de Kamer Zeeland, aan haar Admiraal Jan van Hoorn, inzake het nemen van Truxillo.

Bij de dossiers Brazilië vind ik niets. Is er wellicht nog een andere ingang?

Met vriendelijke groet,

Piet Boltjes

Geachte heer Boltjes,

Ik heb uw vraag doorgezet naar onze afdeling Dienstverlening. Een collega zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in